Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Εσωτερικών

Αθήνα: 19/06/2015

ΠΡΟΣ:
κ. Ν. Βούτση, Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Αλ. Τσίπρα
-Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Αλ. Φλαμπουράρη
-Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Ν. Παππά
-Γραφείο Γεν. Γραμματέα Συντονισμού της Κυβέρνησης, κ. Χρ. Βερναδάκη
-Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Κων/νου Πουλάκη
-Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και
Δικαιοσύνης της Βουλής
-Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής
-Πρόεδρο και Μέλη Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου της Βουλής
-Φορείς - Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. επί του νομοσχεδίου “Αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας ΟΤΑ -οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια ΟΤΑ - Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και άλλες διατάξεις θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης”


Κύριε Υπουργέ,


Με αφορμή τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου "Αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας ΟΤΑ -οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια ΟΤΑ - Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και άλλες διατάξεις θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης" η Ε.Σ.Α.μεΑ καταθέτει πρόταση για τη συμπερίληψη διάταξης με την οποία θα διασφαλιστεί η εργασία των ατόμων με αναπηρία στις Δημοτικές Επιχειρήσεις των ΟΤΑ, οι οποίοι έχουν προσληφθεί μέσω των Προγραμμάτων Νέων Θέσεων Εργασίας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων του ΟΑΕΔ.

Αιτιολογική Έκθεση: Βασικός στόχος των Προγραμμάτων Επιδότησης Νέων Θέσεων Εργασίας Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων του Ο.Α.Ε.Δ. ήταν και είναι η ένταξη των ατόμων µε αναπηρία στην αγορά εργασίας και η παραμονή τους σε αυτήν και μετά τη λήξη της επιδότησης του εργοδότη.
Η θετική αποτίμηση των Προγραμμάτων Επιδοτούμενων Νέων θέσεων Εργασίας έχει ανατραπεί από τον τρόπο χρησιμοποίησής τους από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις και τους Δήμους της χώρας, οι οποίοι προχώρησαν σε µμαζικές προσλήψεις των ατόμων µε αναπηρία µέσω αυτών των Προγραμμάτων. Τα προβλήματα των εργαζομένων µε αναπηρία κυρίως στις Δημοτικές Επιχειρήσεις των Δήμων, εντοπίζονται κατά τη λήξη της επιδότησης της εργασίας τους από τον Ο.Α.Ε.Δ., δεδομένου ότι αδυνατούν να διασφαλίσουν τη χρηματοδότηση της µμισθοδοσίας των εργαζομένων ατόμων µε αναπηρία.
Ο νομοθέτης, προκειμένου να προστατέψει την εργασία των ατόμων με αναπηρία που προσλαμβάνονται μέσω αυτών των Προγραμμάτων, θέσπισε τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3227/2004, η οποία καθορίζει ότι εάν ο εργοδότης επιθυμεί να κρατήσει στην εργασία τον εργαζόμενο μετά τη λήξη του επιδοτούμενου προγράμματος νέων θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ, τότε ο εν λόγω εργαζόμενος εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις του ν. 2643/98.
Βάσει αυτής της διάταξης κάποιοι ΟΤΑ προχώρησαν με αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων τους στην μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου εργαζομένων με αναπηρία σε αορίστου χρόνου, μεταφέροντας του εργαζόμενους από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις στους ΟΤΑ.
Η άρνηση των Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου να εγκρίνουν τα χρηματικά εντάλματα που αφορούσαν στην μισθοδοσία αυτών των εργαζομένων, οδήγησε στην εξέταση της νομιμότητας της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2227/2004 από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
Το Τμήμα Ε΄ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με την αριθ. 410 γνωμοδότησή του το έτος 2010, έκρινε τη νομιμότητα της συνέχισης της απασχόλησης των εργαζομένων ατόμων με αναπηρία σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ μετά την ολοκλήρωση του επιχορηγούμενου και ορισμένου χρόνου προγράμματος από τον ΟΑΕΔ, εφόσον οι επιχειρήσεις επιθυμούν την ολοκλήρωση του Προγράμματος κατά τα προβλεπόμενα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 2227/2011.
Η ανωτέρω Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έγινε δεκτή από το Υπουργείο Εσωτερικών με το υπ' αριθ. 6652/21.3.2014 έγγραφο του, το οποίο επισημαίνει ότι οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2227/2004 τυγχάνουν εφαρμογής και στους ΟΤΑ Α και Β΄ Βαθμού.
Παρά ταύτα, συνεχίζουν να παρουσιάζονται προβλήματα στην εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης έως και σήμερα, αφού ορισμένοι Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνεχίζουν να αγνοούν την ανωτέρω Γνωμοδότηση επιστρέφοντας αθεώρητα τα χρηματικά εντάλματα των Δήμων που έχουν λάβει αποφάσεις για τη συνέχιση των εργαζομένων ΑμεΑ μετά τη λήξη του Προγράμματος και τη συνέχιση της απασχόλησης τους. Ως παράδειγμα αναφέρουμε το Δήμο Χαλκίδας, ο οποίος έχει προσφύγει στο 7ο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Κράτους διότι η Επίτροπος Χαλκίδας δεν ενέκρινε τα χρηματικά εντάλματα εργαζομένων με αναπηρία για τους οποίους ο Δήμος με απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου του ενέκρινε τη συνέχιση της απασχόλησής τους, μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος του ΟΑΕΔ. Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες μας, το 7ο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με απόφασή του, δικαίωσε τους εργαζόμενους ΑμεΑ, οι οποίοι τελικά, μετά από μεγάλη ταλαιπωρία επέστρεψαν στην εργασία τους.
Περαιτέρω αναφέρουμε ενημερωτικά ότι το έτος 2006 ο νομοθέτης προχώρησε στη θέσπιση της διάταξης του άρθρου 16 του ν. 3491/2006 (Φ.Ε.Κ.207 Α΄/04.10.2006), σύμφωνα µε την οποία δίνονταν το δικαίωμα στα Δημοτικά Συμβούλια να αποφασίσουν για τη µμετάταξη των εργαζομένων µε αναπηρία σε προσωποπαγείς θέσεις στο Δήμο.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και ειδικά στην παρούσα κατάσταση, όπου η ανεργία πλήττει με ιδιαίτερη σφοδρότητα τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητάει τη συμπερίληψη της ακόλουθης διάταξης στο προαναφερθέν νομοσχέδιο:
Προτεινόμενη διάταξη:
«Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 2227/2004, μετά και τη γνωμοδότηση 410 του έτους 2010 του Ν.Σ.Κ εφαρμόζεται και στις Επιχειρήσεις των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού. Οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τους, σε περίπτωση διάλυσης των Επιχειρήσεων τους στις οποίες απασχολούν εργαζόμενους με αναπηρία με συμβάσεις αορίστου χρόνου, δύνανται να μεταφέρουν αυτούς τους εργαζόμενους σε προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες συστήνονται στο Δήμο για το σκοπό αυτό».

Κύριε Υπουργέ,


Ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθείτε στο ανωτέρω αίτημά μας για την προστασία της ευπαθούς κοινωνικής ομάδας των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Δ.Μ.Η.Δ. (πρώην ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) » Προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. επί του νομοσχεδίου “Αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας ΟΤΑ -οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια ΟΤΑ - Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και άλλες διατάξεις θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης”
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis