Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Εσωτερικών

Αθήνα: 29/06/2016

ΠΡΟΣ:
κ. Π. Κουρουμπλή, Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
κα Θ. Φωτίου, Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Α. Χαρίτση, Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Αλ. Τσίπρα
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Αλ. Φλαμπουράρη
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Ν. Παππά
- Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Ι. Δραγασάκη
- Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής
- Ειδική μόνιμη επιτροπή ισότητας, νεολαίας και δικαιωμάτων του ανθρώπου
- κ. Δ. Καρέλλα, Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας
- κ. Γ. Πατούλη, Πρόεδρο Κ.Ε.Δ.Ε.
- κ. Γ. Ιωαννίδη, Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ε.Κ.Τ.
- κ. Θ. Γκοτσόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο Ε.Ε.Τ.Α.Α.
- κ. Δ. Τρουλάκη, Προϊστάμενο Ε.Υ.Σ.Ε.Κ.Τ.
- κ. Ι. Παπαχατζή, Πρόεδρο ΠΑΣΕΚΔΑΠ
- Φορείς - Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Προτάσεις Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία επί της υπ’ αριθμ. 16/οικ.578/ΕΥΣΕΚΤ/66166 Κ.Υ.Α: Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»


Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (E.Σ.Α.μεΑ.), που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και μέλος με δικαίωμα ψήφου τόσο στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 όσο και στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014 - 2020, με το παρόν έγγραφό της σας αποστέλλει τις προτάσεις - αιτήματά της επί της υπ' αριθμ. 16/οικ.578/ΕΥΣΕΚΤ/66166 Κ.Υ.Α: Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2016-2017, το οποίο ορίζει τη διαδικασία εφαρμογής της Δράσης στους Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, τους Παιδικούς Σταθμούς, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.).

Κυρία /ε Υπουργέ,
Αρχικά θα θέλαμε να εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας για το γεγονός ότι η Ε.Σ.Α.μεΑ, για δεύτερη συνεχή χρονιά, δεν κλήθηκε αρμοδίως για τη διαβούλευση της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Θεωρούμε αδιανόητο να σχεδιάζονται δράσεις χωρίς την συμμετοχή των ατόμων που θα κάνουν χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του προγράμματος και των φορέων που τους εκπροσωπούν. Για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως η λειτουργία των Βρεφικών, Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών και κυρίως των Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας, των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π) και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.) που απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους θα έπρεπε να έχει κληθεί εγγράφως η Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία προκειμένου να καταθέσει τις προτάσεις της.
Ως αποτέλεσμα της μη συμμετοχής μας στη διαμόρφωση του Συστήματος Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2016-2017, δεν διασφαλίστηκε το δικαίωμα της ισότιμης συμμετοχής των βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία στις αντίστοιχες δομές. Πιο συγκεκριμένα:
• οι Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί καθώς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών δεν είναι προσβάσιμα: α) στα βρέφη, νήπια, παιδιά και άτομα με αναπηρία β) στους γονείς τους με αναπηρία και γ) σε εργαζόμενους με αναπηρία στις δομές, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση τόσο με το Άρθρο 7 «Προώθηση της Ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και μη διάκριση» του Γενικού Κανονισμού των Ταμείων της Ένωσης (1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013) όσο και με τα ON/OFF κριτήρια επιλεξιμότητας: α)"Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία" και β) «Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης", συμπεριλαμβανομένης και της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας.
• τα βρέφη, νήπια και παιδιά με αναπηρία δεν καλύπτονται ούτε γεωγραφικά ούτε αριθμητικά από την εφαρμογή της δράσης δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν κοινοποιηθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. για την προηγούμενη περίοδο εφαρμογής του προγράμματος, μόνο δύο βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας λειτούργησαν σε όλη τη χώρα.
• ο γονέας, αφού εγκριθεί η αίτησή του από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., λαμβάνει το voucher σε έντυπη μορφή, προσεγγίζει τη Δομή από την οποία επιθυμεί να εξυπηρετηθεί και υποβάλλει αίτηση. Στη συνέχεια η Δομή επιλέγει χωρίς κριτήρια ποιες αιτήσεις/voucher θα γίνουν δεκτές. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στις Δομές, πλην των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, να αποκλείσουν βρέφη, νήπια και παιδιά με αναπηρία αφενός γιατί δεν είναι προσβάσιμες και αφετέρου προφασιζόμενες ότι δεν διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό.
• το ετήσιο ανώτατο όριο δαπάνης του voucher για τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ - Δομή που απευθύνεται σε παιδιά με αναπηρία - μειώνεται αδικαιολόγητα από 5.500 € σε 5.000 € δηλαδή μείωση 9,09% ενώ στις υπόλοιπες δομές υπάρχει μείωση της τάξης του 5%. Η μείωση αυτή, πέραν του ότι συνιστά διάκριση σε βάρος των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, με βάση τα οριζόμενα στο ν. 1397/2001 «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)» είτε θα επηρεάσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών είτε θα οδηγήσει σε κλείσιμο Δομών.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. για πολλά χρόνια μάχεται για την αποιδρυματοποίηση και την ισότιμη ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινότητα. Κύρια συστατικά για την πλήρη και ισότιμη ένταξη είναι η παροχή υπηρεσιών πρώιμης παρέμβασης και η συνέχεια της φροντίδας, τα οποία διασφαλίζονται και με την απρόσκοπτη λειτουργία των προαναφερθεισών δομών.
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της σημερινής κυβέρνησης θα συσταθεί το Εθνικό Ενιαίο Σύστημα Αλληλεγγύης, το οποίο έχει σαν κύριο στόχο την αποϊδρυματοποίηση με την ανάπτυξη και την ενίσχυση δομών και υπηρεσιών για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (παιδιά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία κα). Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι εάν κατά την κατάρτιση της εν λόγω ΚΥΑ, συμμετείχε η Ε.Σ.Α.μεΑ., θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν πολιτικές ένταξης - όπως ειδικά voucher ένταξης - καθώς και άλλες παρεμβάσεις που θα συνέβαλλαν ουσιαστικά στην ενίσχυση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των ατόμων με αναπηρία.
Για τους λόγους αυτούς επιθυμούμε να ληφθεί πρόβλεψη να διορθωθούν οι αστοχίες της Κ.Υ.Α. έτσι ώστε κατ' ελάχιστο:
• να είναι προσβάσιμες όλες οι Δομές που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων και παιδιών (Βρεφικοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικοί Σταθμοί και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης).
• να διασφαλίζεται η ποιοτική παροχή υπηρεσιών στα παιδιά, εφήβους και άτομα με αναπηρία με τη διατήρηση του ετήσιου ανώτατου ορίου δαπάνης για τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ στα 5.500 €.
• να δίνεται ως κίνητρο παροχής υπηρεσιών και φιλοξενίας, voucher 5.500 € σε ωφελούμενα άτομα με βρέφη, νήπια και παιδιά με αναπηρία ανεξαρτήτως της δομής που θα απευθυνθούν για την παροχή φροντίδας και φιλοξενίας είτε να διατηρηθεί το παλιό σύστημα επιλογής δομών και ωφελούμενων.
• να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ όλες οι κατηγορίες παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία.
Αναμένοντας ότι οι εύλογες και δίκαιες προτάσεις μας θα ληφθούν υπόψη σας κατά την εφαρμογή της δράσης ή/και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις της Κ.Υ.Α.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Δ.Μ.Η.Δ. (πρώην ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) » Προτάσεις Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία επί της υπ’ αριθμ. 16/οικ.578/ΕΥΣΕΚΤ/66166 Κ.Υ.Α: Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis