Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Εσωτερικών

Αθήνα: 20/06/2018

ΠΡΟΣ:
-κ. Π. Σκουρλέτη, Υπουργό Εσωτερικών
-κα Θ. Φωτίου, Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-κ. Γ. Ιωαννίδη, Ειδικό Γραμματέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)
-κ. Θ. Γκοτσόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΕΤΑΑ
-κ. Γ. Παπαχατζή, Πρόεδρο Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία
-Φορείς μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Άμεση επίλυση προβλημάτων για την ανεμπόδιστη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στα ΚΔΑΠ - ΜΕΑ της χώρας


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Αξιότιμη κυρία Αναπληρώτρια Υπουργέ,

Με το παρόν η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) επιθυμεί να αναφερθεί στα προβλήματα που αντιμετώπισαν τις τελευταίας ημέρες, κατά την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεών τους, ωφελούμενοι της υπ. αριθ. 5180/14.06.2018 «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης 'Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής'» Έτους 2018 – 2019 που είναι γονείς παιδιών με αναπηρία άνω των 18 ετών. Εξαιτίας αυτών των προβλημάτων η Ε.Σ.Α.μεΑ. έγινε αποδέκτης σωρείας παραπόνων και αρνητικών σχολίων.

Πιο συγκεκριμένα, για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων, απαιτούνταν οι ωφελούμενοι με παιδιά με αναπηρία άνω των 18 ετών να προσκομίσουν «αποδεικτικό έγγραφο ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη», με αποτέλεσμα το κίνδυνο αποκλεισμού από τα ΚΔΑΠ – ΜΕΑ της χώρας ενός μεγάλου αριθμού ατόμων με αναπηρία. Αξίζει να αναφερθεί ότι το συγκεκριμένο αποδεικτικό που αναφέρεται στις «οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής» της ΕΕΤΑΑ δεν συνάδει με τη σχετική Πρόσκληση, εφόσον σε αυτήν δεν έχει συμπεριληφθεί καμία τέτοια προϋπόθεση. Μάλιστα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 της σχετικής ΚΥΑ (αριθ. 61054/08.06.2018) η Πρόσκληση οφείλει να περιλαμβάνει το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής. Συνεπώς ότι δεν περιλαμβάνεται σε αυτήν, δεν μπορεί να ζητείται ως δικαιολογητικό.
Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι η διαδικασία της δικαστικής συμπαράστασης:
-δεν αφορά όλες τις κατηγορίες αναπηρίας και όλα τα άτομα με αναπηρία άνω των 18 ετών. Κάθε περίπτωση κρίνεται ατομικά.
-είναι χρονοβόρα, υψηλού κόστους, επίπονη και ψυχοφθόρα και για αυτό το λόγο πολλοί γονείς ατόμων με αναπηρία μέχρι σήμερα δεν έχουν προχωρήσει σε αυτήν.
-όπως ισχύει και εφαρμόζεται σήμερα, έρχεται σε αντίθεση με ό,τι ορίζει το άρθρο 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας κύρωσε με τον ν.4074/2012, καθιστώντας την μέρος του εθνικού θεσμικού μας πλαισίου.
Παρόλο που έχουμε ενημερωθεί ότι το εν λόγω ζήτημα έχει ήδη επιλυθεί, ζητούμε η ΕΕΤΑΑ να προβεί άμεσα στην έκδοση σχετικής ανακοίνωσης προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι ωφελούμενοι και να μην υπάρξουν παρανοήσεις. Επιπρόσθετα, η ΕΕΤΑΑ οφείλει να προχωρήσει και σε διόρθωση των οδηγιών συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης.
Επιπρόσθετα, στην Πρόσκληση και στις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης αναφέρεται ότι για την πιστοποίηση της αναπηρίας οι ωφελούμενοι οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση ΚΕΠΑ. Αξίζει να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη προϋπόθεση αποκλείει έναν μεγάλο αριθμό ατόμων με αναπηρία που έχουν πιστοποιητικά αναπηρίας σε ισχύ από άλλες επιτροπές, ήτοι εκτός ΚΕΠΑ. Άλλωστε στην υπ. αριθ. πρωτ. Φ80000/οίκ.30002/1896/14.12.2011 «Ισχύς αποφάσεων προσδιορισμού ποσοστών αναπηρίας εκδοθεισών πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕΠΑ», αναφέρεται ότι «οι αποφάσεις χορήγησης ποσοστών αναπηρίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την 1/9/2011 από τις Α/βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των νομαρχιών, της περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να χρησιμοποιούνται για κάθε νόμιμη χρήση επ 'αόριστον, αν πρόκειται για επ 'αόριστον κρίση, ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, χωρίς να απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να εξετάζονται εκ νέου από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ».

Ως εκ τούτου, ζητούμε να αντικατασταθεί η προαναφερθείσα προϋπόθεση με εκείνη που είχε συμπεριληφθεί στην περσινή Πρόσκληση και στις αντίστοιχες οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης, ήτοι ως ακολούθως: «Αντίγραφο βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας σε ισχύ».
Τέλος, σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση, εξαιρούνται από όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής όσοι έχουν προ-νήπια, παιδιά, εφήβους και άτομα με αναπηρία, δίχως η ίδια εξαίρεση να εφαρμόζεται και στους γονείς/κηδεμόνες με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω που έχουν παιδιά χωρίς αναπηρία. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει η προαναφερθείσα εξαίρεση να ισχύσει και στην περίπτωση των γονέων/κηδεμόνων με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω που έχουν παιδιά δίχως αναπηρία λόγω των έντονων οικονομικών προβλημάτων που συνήθως αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά τους.
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Αξιότιμη κυρία Αναπληρώτρια Υπουργέ,

Ελπίζοντας ότι θα ανταποκριθείτε θετικά και άμεσα στα προαναφερθέντα δίκαια αιτήματά μας.
Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Ι. Βαρδακαστάνης

Ο Γεν. Γραμματέας

Ι. Λυμβαίος

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Δ.Μ.Η.Δ. (πρώην ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) » Άμεση επίλυση προβλημάτων για την ανεμπόδιστη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στα ΚΔΑΠ - ΜΕΑ της χώρας
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis