Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Εσωτερικών

Αθήνα: 30/01/2020

ΠΡΟΣ:
Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Κ. Μητσοτάκη
- κ. Γ. Γεραπετρίτη, Υπουργό Επικρατείας
- κ. Χ.Γ. Σκέρτσο, Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου
- κ. Μ. Χρυσοχοΐδη, Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
- κ. Κ. Τσουβάλα, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
- κ. Ν. Χαρδαλιά, Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
- κ. Γ. Μ. Καραγιάννη, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας


Προτάσεις της Ε.Σ.Α.με.Α επί του Σχεδίου Νόμου “Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις”


Αξιότιμε Πρόεδρε,
Αξιότιμα Μέλη της Επιτροπής,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) -που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία -του μεγαλύτερου φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο- με την παρούσα επιστολή σας υποβάλλει τις προτάσεις της επί του Σχεδίου Νόμου «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις». Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν είχαν αποσταλεί με το υπ. αριθ. πρωτ. 14.01.2020 έγγραφό μας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μ. Χρυσοχοΐδη, ενώ μια ημέρα πριν, ήτοι στις 13.01.2020, είχαν υποβληθεί και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.opegov.gr. Δυστυχώς όμως αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι το σύνολο των προτάσεών μας -με εξαίρεση εκείνη που αφορούσε στη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία του αριθμού 112 (άρθρο 36, παρ. 8, εδάφιο ε) -δεν ενσωματώθηκαν στο Σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, με την αιτιολογία, όπως αναφέρεται στην «Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης» που το συνοδεύει, ότι οι υφιστάμενες διατάξεις καλύπτουν και τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία καθώς και τη συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ. στα διάφορα όργανα που θεσπίζονται με το εν λόγω Σχεδίου Νόμου. Ωστόσο, αυτό που η εμπειρία μας έχει δείξει είναι πως όταν δεν περιλαμβάνονται στη νομοθεσία ρητές αναφορά στα άτομα με αναπηρία και στην Ε.Σ.Α.μεΑ., τότε αγνοούνται αφενός οι ανάγκες και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αφετέρου η συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, γεγονός το οποίο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με ό,τι υπαγορεύει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, την οποία η χώρα μας έχει κυρώσει και ως εκ τούτου οφείλει να εφαρμόζει. Για αυτό και υποβάλλουμε και σε εσάς τις δίκαιες προτάσεις μας, με την ελπίδα να ενσωματωθούν στο τελικό Σχέδιο Νόμου.

Όπως γνωρίζετε, όλα τα σχέδια εκκένωσης, διαφυγής και πολιτικής προστασίας εν γένει που αφορούν στον γενικό πληθυσμό μπορούν να αφορούν οποιεσδήποτε πληθυσμιακές ομάδες. Στην περίπτωση όμως των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις τα σχέδια αυτά για να είναι αποτελεσματικά πρέπει να είναι λεπτομερέστερα, προσωποποιημένα και εξειδικευμένα στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε πολίτη με αναπηρία, δεδομένου ότι κανένα άτομο με αναπηρία ή χρόνια πάθηση δεν έχει τις ίδιες ανάγκες με ένα άλλο άτομο, ακόμη εάν έχουν το ίδιο είδος αναπηρίας/χρόνιας πάθησης (π.χ. ένα άτομο σε αμαξίδιο με ένα άτομο που χρησιμοποιεί πατερίτσες ή έχει κάποιο τεχνητό μέλος -αν και όλα είναι άτομα με κινητική αναπηρία- ή δύο άτομα τυφλά ένα συνηθισμένο στην ύπαρξη συνοδού και ένα με αυτόνομη κίνηση κ.λπ.). Η προσωπικότητα του κάθε ατόμου, ο βαθμός κινητικότητάς ή/και αυτονομίας του, ο ενδεχόμενος συνδυασμός αναπηριών, ο βαθμός εξάρτησής του από κάποια φαρμακευτική αγωγή ή/και υποστηρικτικό εξοπλισμό κ.λπ. ποικίλουν από το ένα άτομο στο άλλο. Η παραμικρή διαφοροποίηση ενδέχεται να αποβεί μοιραία σε έκτακτες συνθήκες.
Στη βάση λοιπόν της προαναφερθείσας διαπίστωσης, η Ε.Σ.Α.μεΑ. έχει κατά καιρούς αιτηθεί από τους αρμόδιους φορείς τα ακόλουθα:
-Την καταγραφή των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις σε τοπικό επίπεδο.
-Την εφαρμογή δράσεων ενημέρωσης σε μορφές προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία.
-Την κατάρτιση και υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με χρόνιες παθήσεις για τη σύνταξη «Ατομικού Σχεδίου Εκκένωσης Έκτακτης Ανάγκης» που να είναι αυστηρά προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε ατόμου, το οποίο να περιλαμβάνει προσωποποιημένες αναφορές ως προς το πως αυτό μπορεί να διαφύγει από ένα συγκεκριμένο κτίριο (π.χ. την κατοικία του, τον τόπο εργασίας του) ή σε ποιο σημείο αυτού πρέπει να καταφύγει ή ποιον να ειδοποιήσει και με ποιο τρόπο.
-Την ενημέρωση/κατάρτιση του προσωπικού πολιτικής προστασίας στις ανάγκες των διαφορετικών κατηγοριών ατόμων με αναπηρία καθώς και στις διαφορετικές ανάγκες των ατόμων με χρόνιες παθήσεις (π.χ. νεφροπαθείς, καρδιοπαθείς, άτομα με αναπνευστικά προβλήματα ή συνδυασμό των παραπάνω κ.λπ.), προκειμένου αυτές να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό των σχετικών δράσεων.
-Την κατάρτιση εργαλείων, προδιαγραφών κ.λπ. που να απευθύνονται σε όσους ασχολούνται με τον αρχιτεκτονικό ή λειτουργικό σχεδιασμό, με στόχο τη βελτίωση του τρόπου προστασίας των ατόμων με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις σε έκτακτες συνθήκες π.χ. αναφορά στις ανάγκες αυτών για σύντομες διαδρομές εκκένωσης και πιθανής υποστήριξης, στην ανάγκη πρόβλεψης προσβάσιμων προσωρινών καταλυμάτων κ.λπ.
-Τη εφαρμογή δράσεων ενημέρωσης των πολιτών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις για τον αριθμό 112 σε προσβάσιμες μορφές.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη:
• ότι ο πληθυσμός των ατόμων με αναπηρία στη χώρα είναι ιδιαίτερα μεγάλος, καθώς σύμφωνα με τον δείκτη GALI (Global Activity Limitation Index) το ποσοστό των ατόμων με αναπηρία, δηλαδή με μακροπρόθεσμο περιορισμό της συνήθους δραστηριότητας λόγω προβλημάτων υγείας, ανέρχεται στο 24,7%, του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω, δηλαδή 2.231.197 σε σύνολο 9.016.247 ατόμων (Εξ αυτών, 1.014.177 άτομα, δηλαδή το 11,2% του συνολικού πληθυσμού 16+, αντιμετωπίζουν σοβαρής μορφής περιορισμό στην δραστηριότητα τους ),
• ότι ο σχεδιασμός του αστικού ιστού έχει ακολουθήσει το μοντέλο του «μέσου χρήστη» και όχι τις αρχές του «καθολικού σχεδιασμού», με αποτέλεσμα κάθε πολίτης που αποκλίνει από αυτόν τον ανύπαρκτο «μέσο χρήστη», όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, να εμποδίζεται στην καθημερινή ζωή, ακόμη περισσότερο δε σε έκτακτες καταστάσεις,
• πως το κράτος δεν έχει λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να διασφαλίσει την προστασία των ατόμων με αναπηρία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,
• τις Τελικές Συστάσεις (Concluding Observations) της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (μετά από την εξέταση της χώρας μας στη Γενεύη στις 3 & 4/09/2019), στις οποίες αναφέρεται ότι η χώρα μας πρέπει : «(α) Να υιοθετήσει αποτελεσματικές διαδικασίες για το άσυλο και τους πρόσφυγες, και να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική και πρωτόκολλα για γενικές καταστάσεις κινδύνου, σύμφωνα με το Πλαίσιο Σεντάι για Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών 2015-2030. Επίσης, η Επιτροπή συνιστά να καταστούν οι εγκαταστάσεις υποδοχής προσβάσιμες και να παρέχονται οι απαραίτητες υγειονομικές υπηρεσίες, σύμφωνα με το γενικό σχόλιο Αρ. 2 (2014) της Επιτροπής, σε στενή διαβούλευση και με την ενεργό εμπλοκή των ατόμων με αναπηρία, μέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων» (παρ.16),
• τα πάγια αιτήματα της Ε.Σ.Α.μεΑ., στα οποία προαναφερθήκαμε,
καθώς και τις παρακάτω επιταγές και απαιτήσεις (σύμφωνα με τις οποίες η διάσταση της αναπηρίας και της προσβασιμότητας πρέπει να ενσωματώνεται σε κάθε πολιτική, διαδικασία, μέτρο, δράση και πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας):
α) της παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,
β) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, η οποία κυρώθηκε από τη χώρα μας με τον ν. 4074/2012, ιδιαιτέρως δε τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται: i) στην παρ. 1 του άρθρου 9 «Προσβασιμότητα», ii) στο άρθρο 11 «Καταστάσεις κινδύνου και έκτακτων ανθρωπιστικών αναγκών» και iii) στην παρ. 3 του άρθρου 4 «Γενικές υποχρεώσεις». Πιο συγκεκριμένα: i) στην παρ. 1 του άρθρου 9 προβλέπονται τα εξής: «1. Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές. Τα μέτρα αυτά, που θα συμπεριλαμβάνουν τον προσδιορισμό και την εξάλειψη των εμποδίων και κωλυμάτων προσβασιμότητας, θα ισχύουν, μεταξύ άλλων, για: α. τα κτίρια, τους δρόμους, τις μεταφορές και λοιπές εσωτερικές και υπαίθριες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των σχολείων, των κατοικιών, των ιατρικών εγκαταστάσεων και των εργασιακών χώρων, β. τις πληροφορίες, τις επικοινωνίες και λοιπές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης», ii) στο άρθρο 11 προβλέπονται τα εξής: «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όλα τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν την προστασία και ασφάλεια των ατόμων με αναπηρίες σε καταστάσεις κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων και των καταστάσεων ενόπλων συγκρούσεων, έκτακτων ανθρωπιστικών αναγκών και των περιστατικών φυσικών καταστροφών» και iii) στην παρ. 3 του άρθρου 4, προβλέπονται τα εξής: «3. Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, για να εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με αναπηρίες, μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους».
γ) των άρθρων 61-66 του ν.4488/2017, ο οποίος περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες και οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης, ιδίως δε i) την παρ. 1 του άρθρου 61, στην οποία αναφέρεται ότι: «1. Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ.
Ιδίως υποχρεούται: α) να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους, β) να τηρεί τις αρχές καθολικού σχεδιασμού σε κάθε τομέα της αρμοδιότητάς του ή της δραστηριοποίησής του, προκειμένου να διασφαλίζει για τα ΑμεΑ την προσβασιμότητα των υποδομών, των υπηρεσιών ή των αγαθών που προσφέρει, γ) να παρέχει, όπου απαιτείται σε συγκεκριμένη περίπτωση, εύλογες προσαρμογές υπό τη μορφή εξατομικευμένων και κατάλληλων τροποποιήσεων, ρυθμίσεων και ενδεδειγμένων μέτρων, χωρίς την επιβολή δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους, δ) να απέχει από πρακτικές, κριτήρια, συνήθειες και συμπεριφορές που συνεπάγονται διακρίσεις σε βάρος των ΑμεΑ, ε) να προάγει με θετικά μέτρα την ισότιμη συμμετοχή και άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στον τομέα της αρμοδιότητας ή δραστηριότητάς του» και ii) την παρ. 1 του άρθρου 64, στην οποία αναφέρεται ότι: «1. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους μεριμνούν για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ΑμεΑ στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, τόσο σε συνήθεις συνθήκες όσο και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.»,
δ) τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του ν.3979/2011, στις οποίες αναφέρεται ότι: «7. Οι φορείς του δημόσιου τομέα διαμορφώνουν την πληροφόρηση και επικοινωνία και εν γένει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κατά τρόπο, ώστε αυτές να είναι φιλικές προς τον χρήστη, να διασφαλίζουν και να ενισχύουν την ισότητα ως προς την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες πρόσβασης ορισμένων ομάδων ή ατόμων και ιδίως των ατόμων με αναπηρία. 8. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η διαμόρφωση και προμήθεια των αντίστοιχων πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και υπηρεσιών πρέπει να γίνεται με γνώμονα τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρίες και τη δυνατότητα αξιοποίησης των σχετικών υπηρεσιών από αυτά», το Πρώτο Μέρος του ν.4591/2019, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην εθνική μας νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, και της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπου στο Παράρτημα Ι (στην ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», ΚΥ. 49 -Βλ. επίσης ΚΠ.27), στην οποία ορίζεται ότι οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» (WCAG) έκδοση 2.0, επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ», το οποίο αποτελεί το de facto πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας,
ε) του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 (Κανονιστικό Πλαίσιο Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020), σύμφωνα με το οποίο: «[...] Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού κατά την εκπόνηση και υλοποίηση των προγραμμάτων. Ειδικότερα, η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της εφαρμογής των προγραμμάτων [..]»,
η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει ανά άρθρο τα εξής:
1. Η παρ. 1 του άρθρου 9 «Εθνική Πολιτική Μείωσης Κινδύνου Καταστροφών - Εθνικός Σχεδιασμός Πολιτικής» να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
«1. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μετά από εισήγηση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, σχεδιάζει κάθε έξι (6) έτη την «Εθνική Πολιτική Μείωσης Κινδύνου Καταστροφών». Το ως άνω πρόγραμμα στοχεύει στην αύξηση του επιπέδου ασφάλειας των πολιτών και στην ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης της Χώρας. Για τη διαμόρφωσή του, λαμβάνονται υπόψη η ανάλυση του κινδύνου καταστροφών σε συνάρτηση με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, τις οριζόντιες και τομεακές πολιτικές, ιδίως δε τις πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, την υγεία, την ασφάλεια, την εκπαίδευση και κατάρτιση και μετέχουν, [...]».
Αιτιολόγηση: Η προαναφερθείσα προτεινόμενη συμπλήρωση απορρέει από το Σύνταγμα καθώς και από την υποχρέωση της χώρας να εφαρμόσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (βλ. ν.4074/2012, ν.4488/2017 -Μέρος Δ').
2. Το εδάφια γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 12 «Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.)» να συμπληρωθούν ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
«1. Το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.), είναι το ανώτατο επιχειρησιακά όργανο, το οποίο συγκροτείται και λειτουργεί, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4623/2019 (Α' 134), έχει ως αποστολή, ιδίως:
α. [...]
γ. Την ενημέρωση των πολιτών για τα ζητήματα αυτά, το συντονισμό των δράσεων και μέτρων αποκατάστασης και τον έλεγχο εφαρμογής τους σε μορφές προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών με αναπηρία.
δ. Τη συνεργασία με Φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου, με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, και ειδικότερα με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), για ζητήματα αρμοδιότητάς του.
2. [...]».
Αιτιολόγηση: Οι προαναφερθείσες προτεινόμενες συμπληρώσεις βασίζονται στις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 9, του άρθρου 11 και της παρ. 3 του άρθρου 4 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν.4074/2012) καθώς και των άρθρων 61-63 του ν.4488/2017. Αξίζει να επισημανθεί ότι στο εδάφιο δ) γίνεται αναφορά μόνο σε δημόσιους φορείς και όχι και σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

3. Η παρ. 2 του άρθρου 13 «Περιφερειακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π.)» να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
«1. [...]
2. Με απόφαση του Περιφερειάρχη δύναται να καλούνται στις συνεδριάσεις των ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π. στελέχη όλων των κυβερνητικών, δημόσιων και ιδιωτικών Φορέων, εταιρειών κοινής ωφέλειας, παραχώρησης έργων υποδομής, εποπτευόμενων Φορέων του Δημοσίου, ή στελέχη λοιπών Φορέων καθώς και αντιπροσωπευτικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και ειδικότερα εκπρόσωποι της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), της χωρικής του αρμοδιότητας.
3. [...]».
Αιτιολόγηση: Η προαναφερθείσα προτεινόμενη συμπλήρωση βασίζεται στις απαιτήσεις της παρ. 3 του άρθρου 4 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν.4074/2012).

4. Το εδάφιο γ) του άρθρου 14 «Αρμοδιότητες Περιφερειακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π.)» να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
«Τα ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π., ως Αποκεντρωμένα Περιφερειακά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α. [...]
γ. Σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν δράσεις ενημέρωσης και ειδοποίησης πολιτών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες προσβασιμότητας των πολιτών με αναπηρία.»
Αιτιολόγηση: Η προαναφερθείσα προτεινόμενη συμπλήρωση βασίζεται στις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 9, του άρθρου 11 και της παρ. 3 του άρθρου 4 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν.4074/2012) καθώς και των άρθρων 61-63 του ν.4488/2017.

5. Η παρ. 2 του άρθρου 15 «Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.)» να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
«1. [...]
2. Με απόφαση του Δημάρχου δύναται να καλούνται στις συνεδριάσεις των Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., στελέχη όλων των κυβερνητικών, δημόσιων και ιδιωτικών Φορέων, εταιρειών κοινής ωφέλειας, παραχώρησης έργων υποδομής, εποπτευόμενων Φορέων του Δημοσίου, ή στελέχη λοιπών Φορέων καθώς και αντιπροσωπευτικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και ειδικότερα εκπρόσωποι της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), της χωρικής του αρμοδιότητας.
3. [...]» .
Αιτιολόγηση: η προαναφερθείσα προτεινόμενη συμπλήρωση βασίζεται στις απαιτήσεις της παρ. 3 του άρθρου 4 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν.4074/2012).

6. Το εδάφιο β) του άρθρου 16 «Αρμοδιότητες Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.» να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
«Τα Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., ως Αποκεντρωμένα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, δια του Δημάρχου ή του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, ή του εξουσιοδοτημένου Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας, έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α. [...]
β. Σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν δράσεις ενημέρωσης και ειδοποίησης πολιτών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες προσβασιμότητας των πολιτών με αναπηρία.
Αιτιολόγηση: Η προαναφερθείσα προτεινόμενη συμπλήρωση βασίζεται στις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 9, του άρθρου 11 και της παρ. 3 του άρθρου 4 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν.4074/2012) καθώς και των άρθρων 61-63 του ν.4488/2017.

7. Η παρ. 1 του άρθρου 20 «Αυτοτελείς Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας» να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
«1. Σε κάθε Περιφέρεια λειτουργεί Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, υπαγόμενη απευθείας στον Περιφερειάρχη και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. [...]
γ. Προγραμματίζει και υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για ζητήματα πολιτικής προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες προσβασιμότητας των πολιτών με αναπηρία.
δ. [....]
ε. Με αποκλειστική ευθύνη του οικείου Περιφερειάρχη συντάσσεται υποχρεωτικά εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος Περιφερειακό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών [...]. Περιλαμβάνει Γενικό Μέρος με διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε κάθε καταστροφή και Παραρτήματα, τα οποία εξειδικεύουν τις διατάξεις του Γενικού Μέρους για καταστροφές σχετιζόμενες με ειδικούς κινδύνους καθώς και με ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση.
ζ. [...]».
Αιτιολόγηση: Οι προαναφερθείσες προτεινόμενες συμπληρώσεις βασίζονται στις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 9 και του άρθρου 11 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν.4074/2012), καθώς και των άρθρων 61-63 του ν.4488/2017.

8. Η παρ. 1 του άρθρου 21 «Αυτοτελή Τμήματα Πολιτικής Προστασίας» να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
«1. Στους Δήμους συστήνεται Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, υπαγόμενο απευθείας στο Δήμαρχο, το οποίο στελεχώνεται με προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης επί θεμάτων Πολιτικής Προστασίας και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Συντονίζει κατά χωρική αρμοδιότητα το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, σύμφωνα με τις μεθόδους οργάνωσης, τα όργανα [...]
γ. Προγραμματίζει και υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για ζητήματα πολιτικής προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες προσβασιμότητας των πολιτών με αναπηρία.
δ. [...]
ε. Με αποκλειστική ευθύνη του οικείου Δημάρχου συντάσσεται υποχρεωτικά εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος Τοπικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών για φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές [...]. Περιλαμβάνει Γενικό Μέρος με διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε κάθε καταστροφή και Παραρτήματα, τα οποία εξειδικεύουν τις διατάξεις του Γενικού Μέρους για καταστροφές σχετιζόμενους με ειδικούς κινδύνους καθώς και με ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση). [...]
στ. [...]
ζ [...]
η. Τηρεί και κοινοποιεί σε μηνιαία βάση στον Περιφερειακό Συντονιστή επικαιροποιημένη κατάσταση των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση σε τοπικό επίπεδο.
θ. Έχει την ευθύνη για τη κατάρτιση «Ατομικού Σχεδίου Εκκένωσης Έκτακτης Ανάγκης» αυστηρά προσαρμοσμένου στις ανάγκες του κάθε ατόμου με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση.
ι. Υποβάλλει, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες του Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., εισηγήσεις:
[...]» .
Αιτιολόγηση: Οι προαναφερθείσες προτεινόμενες συμπληρώσεις βασίζονται στις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 9 και του άρθρου 11 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν.4074/2012), καθώς και των άρθρων 61-63 του ν.4488/2017.
9. Η παρ. 1 του άρθρου 22 «Εθνική Βάση Δεδομένων» να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
«1. Στον Εθνικό Μηχανισμό συστήνεται Εθνική Βάση Δεδομένων Κινδύνων και Απειλών σε εθνικό επίπεδο, εφεξής καλούμενη «Εθνική Βάση Δεδομένων». Στην Εθνική Βάση Δεδομένων, η οποία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο Μέρος Πρώτο του ν.4591/2019, περιλαμβάνονται αναγνωρισμένοι κίνδυνοί και απειλές, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από τον επιχειρησιακό Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας. [...]»
Αιτιολόγηση: Η προαναφερθείσα προτεινόμενη συμπλήρωση βασίζεται στις απαιτήσεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του ν.3979/2011 και του άρθρου 6 του ν.4591/2019, του οποίου το Μέρος Πρώτο αφορά στην «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα».
10. H παρ. 4 του άρθρου Άρθρο 23 «Γενικά Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών» να συμπληρωθεί/τροποποιηθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
«1. [...]
4. Στα Περιφερειακά και Τοπικά Σχέδια των Περιφερειών και των Δήμων, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση ε' της παρ. 1 των άρθρων 20 και 21, αντίστοιχα, συμπεριλαμβάνονται Ειδικά Σχέδια για την προληπτική οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, με ιδιαίτερη μέριμνα για την απομάκρυνση πολιτών με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση, τα οποία καταρτίζονται με τη συνδρομή των κατά τόπους αρμόδιων αστυνομικών, πυροσβεστικών, υγειονομικών και λιμενικών αρχών. Ειδικότερα, τα ανωτέρω σχέδια περιλαμβάνουν, ιδίως:
α. Διαδικασίες για τη λήψη απόφασης οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών για λόγους προστασίας της ζωής, ή της υγείας τους, από εν εξελίξει ή από επαπειλούμενο κίνδυνο ή απειλή.
β. Εναλλακτικές οδεύσεις απομάκρυνσης και μέτρα εξασφάλισής της, όπως ενδεικτικά η προσωρινή μονοδρόμηση οδών διπλής κατεύθυνσης, οδεύσεις προσβάσιμες από πολίτες με αναπηρία.
γ. Τρόπους και δυνατότητες μεταφοράς πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κατάλληλων μέσων μαζικής μεταφοράς που ικανοποιούν τις ανάγκες όλων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών με αναπηρία.
δ. Διαδικασίες για την ενημέρωση του κοινού σε προσβάσιμες μορφές για την ικανοποίηση και των αναγκών των πολιτών με αναπηρία πριν και κατά τη διάρκεια της οργανωμένης απομάκρυνσης, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με κινητικές δυσκολίες ή ειδικές ανάγκες.
ε. Δράσεις για την εύρεση θέσεων κατάλληλων χώρων υποδοχής, προσωρινής καταφυγής και στέγασης, προσβάσιμων σε όλους, για την ικανοποίηση και των αναγκών των πολιτών με αναπηρία, και παροχής διοικητικής μέριμνας».
Αιτιολόγηση: Οι προαναφερθείσες προτεινόμενες συμπληρώσεις βασίζονται στις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 9 και του άρθρου 11 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν.4074/2012), καθώς και των άρθρων 61-63 του ν.4488/2017. Ο ορθός όρος, βάσει του άρθρου 21, παρ. 6 του Συντάγματος είναι «άτομα με αναπηρία» και όχι «άτομα με ειδικές ανάγκες»
11. Η παρ. 1 του άρθρου 27 «Οργανωμένη Προληπτική Απομάκρυνση Πολιτών» να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
«1. Η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση οποιασδήποτε μορφής, από μια περιοχή (ολική ή μερική) αποτελεί προληπτικό μέτρο πολιτικής προστασίας και οργανώνεται για την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών, όταν τεκμηριωμένα μία περιοχή εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή και ο κίνδυνος λόγω της παραμονής των πολιτών σε αυτή είναι σοβαρός.
2. [....]».
Αιτιολόγηση: Η προαναφερθείσα προτεινόμενη συμπλήρωση βασίζεται στις απαιτήσεις του άρθρου 11 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν.4074/2012).
12. Η παρ. 2 του άρθρου 28 «Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας» να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
«1. [...]
2. Η Γ.Γ.Π.Π. συνιστά υπερκείμενη Επιχειρησιακή Δομή του Εθνικού Μηχανισμού και έχει ως αποστολή τη μελέτη, την επεξεργασία, το σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό του συνόλου των δράσεων πολιτικής προστασίας, όλων των εμπλεκόμενων Φορέων, για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών (και λοιπών απειλών), που δύναται να προκαλέσουν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου, με στόχο την προστασία της ζωής, της υγείας, της περιουσίας των πολιτών, του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, τον έλεγχο εφαρμοστικότητας των ανωτέρω, καθώς και την ενημέρωση των πολιτών για τα ζητήματα αυτά σε μορφές προσβάσιμες σε όλους ώστε να ικανοποιούνται και οι ανάγκες των πολιτών με αναπηρία. Επίσης, οργανώνει και εποπτεύει το Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας. Στο πλαίσιο της ανωτέρω αποστολής, στη Γ.Γ.Π.Π. υπάγεται το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο συνιστά επιχειρησιακή δομή της.
Αιτιολόγηση: Οι προαναφερθείσες προτεινόμενες συμπληρώσεις βασίζονται στις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 9 και του άρθρου 11 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν.4074/2012καθώς και των άρθρων 61-63 του ν.4488/2017.

13. Οι παρ. 2, 4, 5 και 8 του άρθρου 29 «Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας» να συμπληρωθούν ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
«1. [...]
2. Η Γ.Γ.Π.Π. προωθεί την εφαρμοσμένη έρευνα, μελέτη και επεξεργασία θεμάτων αρμοδιότητάς της που αφορούν στους τομείς πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και πάσης φύσεως απειλές. Στο πλαίσιο αυτό:
α. Συνεργάζεται με την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα, τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας και με δημόσιους και ιδιωτικούς Φορείς, με αντιπροσωπευτικούς φορείς της κοινωνίας των πολιτών, και ειδικότερα με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), με σκοπό την αξιοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και προϊόντων εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας.
β. Αξιοποιεί, εγκρίνει και χρηματοδοτεί Προγράμματα πληροφορικής και επικοινωνιών, τεχνολογίες εφαρμοσμένης έρευνας και μελέτες για την υποστήριξη του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας και την ενημέρωση του πληθυσμού.
3. [...]
4. Η Γ.Γ.Π.Π. είναι αρμόδια για το συντονισμό των εμπλεκόμενων Φορέων [...]. Στο πλαίσιο αυτό:
α. [...]
στ. Μεριμνά, σε περίπτωση εξελισσόμενης ή επικείμενης καταστροφής, για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση, από μία περιοχή για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους. [...]
5. Η Γ.Γ.Π.Π. καταρτίζει και συντονίζει το έργο της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, τόσο σε επίπεδο γενικής ενημέρωσης όσο και σε επίπεδο παροχής ειδικών οδηγιών, προς αντιμετώπιση συγκεκριμένης καταστροφής ή έκτακτης ανάγκης σε μορφές προσβάσιμες σε όλους ώστε να ικανοποιούνται και οι ανάγκες των πολιτών με αναπηρία. [...]
8. Η Γ.Γ.Π.Π. είναι αρμόδια, μέσω της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών των εμπλεκόμενων Φορέων του Εθνικού Μηχανισμού, των εθελοντών, των στελεχών των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, των δημόσιων λειτουργών, καθώς και των πολιτών, σε θέματα πολιτικής προστασίας. Για το σκοπό αυτόν:
α. [...]
γ. Μεριμνά ώστε τα ως άνω προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης να περιέχουν ενότητα σχετική με την αναπηρία και την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση».
Αιτιολόγηση: Οι προαναφερθείσες προτεινόμενες συμπληρώσεις βασίζονται στις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 9, του άρθρου 11 και της παρ. 3 του άρθρου 4 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν.4074/2012) καθώς και των άρθρων 61-63 του ν.4488/2017.

14. Η παρ.1α του Άρθρο 33 «Αποστολή - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού» να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
«1. α. Στη Γ.Γ.Π.Π. συστήνεται Γενική Διεύθυνση Συντονισμού. Η Γενική Διεύθυνση Συντονισμού έχει ως αποστολή το συντονισμό των δράσεων για την κατάρτιση και την εφαρμογή του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας σε εθνικό επίπεδο, την έρευνα, τη μελέτη και την τεκμηρίωση του ως άνω σχεδιασμού, σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα, τη λήψη μέτρων εκτίμησης του κινδύνου, πρόληψης, ετοιμότητας, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, την ενημέρωση των πολιτών για τα ζητήματα αυτά σε μορφές προσβάσιμες σε όλους ώστε να ικανοποιούνται και οι ανάγκες των πολιτών με αναπηρία, το συντονισμό των δράσεων αποκατάστασης καταστροφών, [...]»
Αιτιολόγηση: Η προαναφερθείσα προτεινόμενη συμπλήρωση βασίζεται στις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 9 και του άρθρου 11 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν.4074/2012) καθώς και των άρθρων 61-63 του ν.4488/2017.

15. Η παρ. 2α του Άρθρου 39 «Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων - Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας» να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
«1. [...]
2. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων μπορεί, μεταξύ άλλων:
α. Να συνεργάζεται και να συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες, μνημόνια ή συμβάσεις με Α.Ε.Ι. της χώρας ή της ημεδαπής αλλοδαπής, με εκπαιδευτικά ιδρύματα και Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των άλλων Σωμάτων Ασφαλείας, με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, με φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13 Α του ν.4310/2014 (Α' 258) ή άλλα ινστιτούτα, καθώς και με φορείς που παρέχουν εκπαίδευση, εκπονούν μελέτες, διενεργούν έρευνες, υλοποιούν προγράμματα και ανήκουν στο Δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα της χώρας ή της αλλοδαπής ή με άλλους φορείς εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της χώρας ή της αλλοδαπής ή με κοινωνικούς ή συλλογικούς Φορείς, με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) ή με διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισμούς ή πρόσωπα εγνωσμένου επιστημονικού κύρους».
Αιτιολόγηση: Η προαναφερθείσα προτεινόμενη συμπλήρωση βασίζεται στις απαιτήσεις της παρ. 3 του άρθρου 4 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν.4074/2012).

16. Η παρ. 5 του Άρθρο 40 «Κέντρο Μελετών Διαχείρισης Κρίσεων (ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ.)» να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
«1.[...]
5. Για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού το ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ.:
α. [...]
β. εκπονεί και εκτελεί ερευνητικά προγράμματα για λογαριασμό ή σε συνεργασία με αντίστοιχους Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλων κρατών ή διεθνών οργανισμών, γ. αναπτύσσει συνεργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με οργανισμούς και υπηρεσίες, ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα, ιδρύματα, δημόσιους και ιδιωτικούς κοινωνικούς, επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς, καθώς και με Μ.Κ.Ο. και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως δε με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.),
δ. [...]».
Αιτιολόγηση: Η προαναφερθείσα προτεινόμενη συμπλήρωση βασίζεται στις απαιτήσεις της παρ. 3 του άρθρου 4 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν.4074/2012).

17. Η παρ. 2 του Άρθρο 41 «Μόνιμο Επιστημονικό Συμβούλιο Πολιτικής Προστασίας» να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
«1. [...].
2. Στο Μόνιμο Επιστημονικό Συμβούλιο συμμετέχουν, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας:
α. Εκπρόσωποι των θεσμοθετημένων οργάνων της πολιτείας, αρμόδιοι για την πρόγνωση, παρακολούθηση και μελέτη καταστροφικών φαινομένων, καθώς και τη συμβουλευτική και χάραξη πολιτικής για τη μείωση και διαχείριση του κινδύνου καταστροφών.
β. Εκπρόσωποι ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, [...].
γ. Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) με γνώσεις σε θέματα πολιτικής προστασίας.
3. [...]».
Αιτιολόγηση: Η προαναφερθείσα προτεινόμενη συμπλήρωση βασίζεται στις απαιτήσεις της παρ. 3 του άρθρου 4 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν.4074/2012).

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, βάσει των απαιτήσεων της παρ. 2 των άρθρου 68 του ν.4488/2017: «2. Στην ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων που συνοδεύει κάθε σχέδιο νόμου, προσθήκη ή τροπολογία, καθώς και κανονιστικές αποφάσεις μείζονος οικονομικής ή κοινωνικής σημασίας, συμπεριλαμβάνεται ειδική ενότητα τεκμηρίωσης της συμβατότητας των προτεινόμενων ρυθμίσεων με τη Σύμβαση, καθώς και των ειδικών συνεπειών των προτεινόμενων ρυθμίσεων στα άτομα με αναπηρία.». Καθώς στην «Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων» που συνοδεύει το εν λόγω Σχέδιο Νόμου δεν περιλαμβάνεται τέτοια ενότητα, ζητούμε την ικανοποίηση της ως άνω απαίτησης .

Ελπίζοντας στη θετική ανταπόκρισή σας.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Δ.Μ.Η.Δ. (πρώην ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) » Προτάσεις της Ε.Σ.Α.με.Α επί του Σχεδίου Νόμου “Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις”
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis