Κατηγορία: Υπ. Εσωτερικών

Αθήνα: 31/03/2020

ΠΡΟΣ:
κ. Π. Θεοδωρικάκο, Υπουργό Εσωτερικών κα Δ. Μιχαηλίδου, Υφυπουργό Εργασίας κ. Δ. Παπαστεργίου Πρόεδρο ΚΕΔΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Γ. Γεραπετρίτη
- Γραφείο Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ι. Βρούτση
- Γραφείο Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Γ. Σταμάτη
- Γραφείο Υφυπουργού Εσωτερικών, κ. Θ. Λιβάνιο
- Γραφείο Γ.Γ. Ανθρώπινου Δυναμικού, κ. Π. Χαραλαμπογιάννη
- Γραφείο Γ.Γ. Εσωτερικών και Οργάνωσης, κ. Μ. Σταυριανουδάκη
- Οργανώσεις Μέλη ΕΣΑμεΑ


Επιστολή της Ε.Σ.Α.μεΑ. για λήψη μέτρων για την αυξημένη υποστήριξη των οικογενειών που έχουν άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση μέσω του Προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨


Κύριε Υπουργέ,
Κυρία Υφυπουργέ,
Κύριε Πρόεδρε,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και χρονίων παθήσεων και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και χρονίων παθήσεων.

Με το παρόν έγγραφό της και παρακολουθώντας με αγωνία τις εξελίξεις για την εξάπλωση του κορωνοϊού covid-19 και τα μέτρα που λαμβάνει καθημερινά η κυβέρνηση για την προστασία των πολιτών, θα ήθελε να επισημάνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολίτες, οι οποίοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις, μονογονεϊκές οικογένειες, μοναχικά άτομα, ηλικιωμένοι κ.α. οι οποίοι είναι κλεισμένοι σπίτι και αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν, αλλά και σύζυγοι ή γονείς ατόμων με αναπηρία που είναι κλεισμένοι στο σπίτι και δεν μπορούν ούτε σε κατάστημα ειδών πρώτης ανάγκης να μεταβούν για τον ανεφοδιασμό της οικογένειάς τους, λόγω της απαραίτητης εικοσιτετράωρης υποστήριξης και φροντίδας του ατόμου με αναπηρία που έχουν εξ' ολοκλήρου στην φροντίδα τους.
Ειδικά μετά το υποχρεωτικό κλείσιμο των σχολείων, καθώς και την αναστολή λειτουργίας όλων των δομών ανοιχτής φροντίδας για τα άτομα αυτά, όπως είναι τα ΚΔΑΠ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης) τα ΚΔΑΠμεΑ, (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία) και τα ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ, έχουν ανακύψει ακόμη περισσότερα προβλήματα στις οικογένειες που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις, ηλικιωμένους κ.α. με αποτέλεσμα να χρειάζονται αυξημένη φροντίδα και προστασία σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση που ζούμε και αντιμετωπίζουμε.
Πολύ σημαντική βοήθεια στην οποία να μπορούν να βασίζονται όλοι αυτοί οι δημότες οι οποίοι αδυνατούν να μεταβούν μόνοι τους στα Σούπερ Μάρκετ, φαρμακεία, ιατρούς, νοσοκομεία και λοιπά, προκειμένου να τύχουν βοήθειας, αποτελεί η υπηρεσία «Βοήθεια στο Σπίτι» που λειτουργεί στους Δήμους της χώρας, η οποία μέσω μίας πολύ σημαντικής και θετικής ρύθμισης που έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, ενισχύεται με το προσωπικό που εργαζόταν σε όλες αυτές τις δομές ανοικτής φροντίδας, οι οποίες με τις σχετικές ΠΝΠ, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα και αφορούν στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού covid-19, έχουν αναστείλει κάθε λειτουργία παροχής υπηρεσίας στους ωφελούμενούς τους.
Ωκ εκ τούτου θεωρούμε πως είναι απαραίτητο να υπάρξει αυξημένη μέριμνα και υποστήριξη σε όλες αυτούς τους πολίτες που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν, όπως είναι οικογένειες με άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις, μονογονεϊκές οικογένειες, μοναχικά άτομα, ηλικιωμένοι κ.α. μέσω των υπηρεσιών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που λειτουργεί στους Δήμους της χώρας.
Επιπρόσθετα ζητάμε από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αποστολή εγκυκλίου σε όλους τους Δημάρχους της χώρας, ώστε στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», να δοθεί έμφαση στην υποστήριξη και να υπάρξει αυξημένη μέριμνα στις οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις, στα μοναχικά άτομα με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις, στους ηλικιωμένους, στις μονογονεϊκές οικογένειες κ.α. ώστε να μην νιώσουν την απουσία της πολιτείας σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε όλοι μας.
Κύριε Υπουργέ,
Κυρία Υφυπουργέ,
Κύριε Πρόεδρε,
Είναι απαραίτητο η Πολιτεία να λάβει ειδικά μέτρα στήριξης για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι τα άτομα με αναπηρίες, χρόνιες παθήσεις και οι ηλικιωμένοι, με δεδομένο ότι κοινός στόχος όλων των Ελληνίδων και Ελλήνων, με ή χωρίς αναπηρία, είναι η διασφάλιση της προστασίας όλων μας από τον αόρατο εχθρό, τον covid-19 και της διατήρησης ζωντανής της ελπίδας για το μέλλον.
Αναμένουμε την ανταπόκρισή σας στο αιτήμά μας.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή