Κατηγορία: Υπ. Εσωτερικών

Αθήνα: 16/05/2014

ΠΡΟΣ:
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- κα Ε. Χριστοφιλοπούλου, Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Οδηγία για την προσβασιμότητα των ιστοσελίδων των φορέων του δημοσίου τομέα


Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 
 
Ως Πρόεδρος τόσο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum - EDF) -  που αποτελεί τον μεγαλύτερο φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο - όσο και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), η οποία είναι ιδρυτικό μέλος του Φόρουμ, θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή σε ένα ζήτημα εξαιρετικής σημασίας για τους ευρωπαίους με αναπηρία, το οποίο αφορά στο «Telecoms Council» της 6ης Ιουνίου 2014, κατά τη διάρκεια του οποίου θα συζητηθεί η πρόοδος της Οδηγίας για την προσβασιμότητα των ιστοσελίδων των φορέων του δημόσιου τομέα.
Πρέπει να επισημάνουμε πως για το ευρωπαϊκό και το εθνικό αναπηρικό κίνημα η εν λόγω Οδηγία αποτελεί ζήτημα εξαιρετικής προτεραιότητας διότι συνιστά το πρώτο θετικό βήμα για την άρση των φραγμών και εμποδίων που αντιμετωπίζουν στο διαδίκτυο 80 εκατομμύρια πολίτες με αναπηρία. 
 
Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν δεδομένη την πρόσβαση στις πληροφορίες και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του διαδικτύου. Για εκατομμύρια Ευρωπαίους με αναπηρία, οι οποίοι χρειάζονται τεχνολογία πρόσβασης στο διαδίκτυο, η πρόσβαση σε πληροφορίες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες συνιστά μια καθημερινή μάχη. Παρόλο που ο όγκος των πληροφοριών και των υπηρεσιών που διακινούνται και παρέχονται αντίστοιχα μέσω του διαδικτύου αυξάνεται συνεχώς, η συντριπτική πλειοψηφία των δημόσιων και εμπορικών ιστοσελίδων εξακολουθούν να μην είναι προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία. Ως αποτέλεσμα, εκατομμύρια ευρωπαίοι με αναπηρία εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες και στις βασικές online υπηρεσίες.
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τη θέση του επί της Οδηγίας σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Φεβρουαρίου. Το ευρωπαϊκό και εθνικό αναπηρικό κίνημα θεωρεί πως οι Κυβερνήσεις της ΕΕ οφείλουν πλέον να δώσουν προτεραιότητα στις εργασίες επί της Οδηγίας και να αποδείξουν τη δέσμευσή τους για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, όπως αυτά κατοχυρώνονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες την οποία τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο η χώρα μας - μέσω του ν. 4074/2012 (Αρ. ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012)  - έχουν επικυρώσει. 
 
Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 
 
Το ευρωπαϊκό και εθνικό αναπηρικό κίνημα ζητούν από εσάς την πολύτιμη βοήθειά σας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στα συμπεράσματα του προσεχούς «Telecoms Council» της 6ης  Ιουνίου 2014 θα περιλαμβάνεται σαφής και κατηγορηματική δέσμευση για την ταχεία πρόοδο, τις έγκαιρες διαπραγματεύσεις και για την ολοκλήρωση των εργασιών επί της Οδηγίας κατά τη διάρκεια της ιταλικής Προεδρίας.
 
Ελπίζοντας στη θετική ανταπόκρισή σας. 
 
Αναμένοντας απάντησή σας. 
 
Με εκτίμηση,
 
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF) 
& της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) 
 
Ιωάννης Βαρδακαστάνης

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή