Κατηγορία: Υπ. Εργασίας

Αθήνα: 14/03/2008

ΠΡΟΣ:
κ. Φάνη Πάλλη - Πετραλιά, Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού
- κ. Μ. Καλαντζάκου, Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
- κ. Δ. Κοντό, Γεν. Γραμματέα Απασχόλησης
- κ. Π. Μελάς, Πρόεδρο Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής
- κ. Χρ. Πολυζωγόπουλο, Πρόεδρο Ο.Κ.Ε.
- Γ.Σ.Ε.Ε.
- Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
- Ανώτατη Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος


Συνολικό πλαίσιο των αιτημάτων της ΕΣΑμεΑ για θέματα απασχόλησης ΑμεΑ και θέματα συνταξιοδότησης, επιδοματικών και ασφαλιστικών παροχών από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ενόψει της συνάντησης μας στις 18 Φεβρουαρίου 2008


Κυρία Υπουργέ,

Εν' όψει της προγραμματισμένης συνάντησης μας στις 18 Φεβρουαρίου 2008, η Ε.Σ.Α.μεΑ καταθέτει το συνολικό πλαίσιο των αιτημάτων της, που αφορά στα θέματα συνταξιοδότησης, επιδοματικών και ασφαλιστικών παροχών από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία αρμοδιότητας του Υπουργείου σας και στα θέματα απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία.

Το συνολικό πλαίσιο των αιτημάτων μας αποσκοπεί στη θεμελίωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τις αρχές του Συντάγματος της χώρας μας και των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Διακηρύξεων για την κοινωνική προστασία των ατόμων με αναπηρία και αποτελεί προϊόν διαλόγου με όλους τους φορείς-μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ. που εκπροσωπούν το σύνολο των σημαντικότερων κατηγοριών αναπηρίας.

Ο διάλογος που έχει αναπτυχθεί στους κόλπους του αναπηρικού κινήματος έχει αναδείξει ως πρωταρχικό αίτημα των ατόμων με αναπηρία τη διασφάλιση του δημοσίου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, η οποία απαιτεί τη λήψη μέτρων για

την οικονομική βιωσιμότητα του και τη διάθεση όλων των αναγκαίων οικονομικών πόρων που απαιτούνται για την αξιοπρεπή διαβίωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων όπως είναι τα άτομα με αναπηρία.

Το αναπηρικό κίνημα, σε μια εποχή που το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας διακατέχεται από έντονη ανησυχία για το μέλλον του εθνικού ασφαλιστικού μας συστήματος, θέτει ως προτεραιότητα τη διασφάλιση των ευνοϊκών συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών ρυθμίσεων που έχουν θεσπιστεί μέχρι σήμερα, την εξυγίανση του συστήματος αναπηρικών συντάξεων που θα εξασφαλίζουν επαρκείς πόρους συντήρησης στα άτομα με αναπηρία και τη λήψη κατάλληλων μέτρων και πολιτικών για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε θέσεις εργασίας και τη διατήρηση της εργασίας τους σε περιόδους εμφάνισης της αναπηρίας τους ή επιδείνωσης αυτής.

Σε ότι αφορά απόψεις και μελέτες που ισχυρίζονται το δυσανάλογο ύψος των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών παροχών προς τα άτομα με αναπηρία στη χώρα μας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχουμε να τονίσουμε ότι οι πολιτικές κοινωνικής ασφάλισης δεν είναι ανεξάρτητες από τις πολιτικές απασχόλησης, των οποίων η ελλειμματική κατάσταση αντί να κατευθύνει τα άτομα με αναπηρία στον κόσμο της εργασίας τα διατηρεί αποκλεισμένα από αυτόν.

Το συνολικό πλαίσιο των προτάσεων μας έχει ως ακολούθως :

1) ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1.1 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις

• Ενιαίος καθορισμός για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία του ύψους των συντάξεων αναπηρίας που θα εγγυάται το ελάχιστο όριο διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία και η αποσύνδεση των αναπηρικών συντάξεων από το σύστημα ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Η λήψη αυτού του μέτρου προϋποθέτει τη λήψη συνδυαστικών μέτρων όπως :

α) τη διατήρηση του ατόμου με αναπηρία στην εργασία του σε περιπτώσεις εμφάνισης αναπηρίας ή της επιδείνωσης της αναπηρίας τους κατά τη διάρκεια του εργάσιμου βίου του με την ανάληψη της υποχρέωσης των ασφαλιστικών ταμείων να καλύπτουν τη μισθοδοσία του για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την αποκατάσταση του και την επανένταξη του σε θέση εργασίας.
Σχόλιο: Η έλλειψη αυτού του μέτρου κατευθύνει σε πολλές περιπτώσεις τα άτομα με αναπηρία στην πρόωρη συνταξιοδότηση παρά τη θέλησή τους.

β) Εύρυθμη λειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών όλων των ασφαλιστικών ταμείων με τη στελέχωσή τους με επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό για όλες τις κατηγορίες αναπηρίας.
Σχόλιο: Η συλλογική ενοχοποίηση των συνταξιούχων αναπηρίας, με το χαρακτηρισμό «ανάπηροι μαϊμού», είναι άδικη και δεν επιλύει κανένα πρόβλημα. Αντίθετα δημιουργεί θολό τοπίο και αποσιωπεί τις γενεσιουργές αιτίες του προβλήματος. Γι’ αυτό απαιτείται όχι μόνο η στελέχωση των υγειονομικών επιτροπών με εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και η επαναπροσέγγιση της εκτίμησης του βαθμού αναπηρίας. Γιατί είναι άλλο πράγμα η πιστοποίηση της αναπηρίας και άλλο πράγμα η διαρκής καταγγελία των θυμάτων από τους θύτες, είτε οι τελευταίοι είναι γιατροί είτε πολιτικοί που έχουν ανεχθεί και έχουν εκθρέψει τέτοιου είδους φαινόμενα.

γ) Κατάργηση της επανεξέτασης των ατόμων με αναπηρία των οποίων η αναπηρία ή χρόνια πάθηση κρίνεται μη αναστρέψιμη, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, με τη θεσμοθέτηση σχετικής εξουσιοδοτικής διάταξης που θα δίνει τη δυνατότητα με την έκδοση υπουργικής απόφασης να επανακαθορίζονται οι αναπηρίες που είναι μη αναστρέψιμες.
Σχόλιο: Με σχετική έκδοση εγκυκλίου της Διοίκησης του ΙΚΑ καθορίστηκε η υγειονομική κρίση επ’ αόριστον για περιορισμένο αριθμό κατηγοριών αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Η εγκύκλιος αυτή έλυσε μερικώς το πρόβλημα, δεδομένου ότι δεν εντάσσει σε αυτό το μέτρο την πλειοψηφία μη αναστρέψιμων κατηγοριών αναπηρίας όπως παραπληγία -τετραπληγία, τύφλωση, κώφωση, θαλασσαιμία, ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη κλπ.
• Θεμελίωση του δικαιώματος πλήρους συνταξιοδότησης στην 25ετία για όλα τα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία που δεν εντάσσονται στις ευνοϊκές ρυθμίσεις που ισχύουν για άλλες κατηγορίες αναπηρίας και έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
• Θεμελίωση του δικαιώματος πλήρους συνταξιοδότησης για τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που δεν εντάσσονται σε ευνοϊκές ρυθμίσεις πρόωρης συνταξιοδότησης εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 25 έτη εργασίας και έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους.
• Μεταφορά της σύνταξης του θανόντος γονέα στα παιδιά με αναπηρία (νοητική υστέρηση, αυτισμό, ψυχικές αναπηρίες, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω , και όχι 80% όπως ισχύει σήμερα (παρ. 5α του άρθρου 5 του Ν. 3232/04), δεδομένου ότι με το ισχύον ποσοστό αναπηρίας αποκλείεται ο μεγαλύτερος αριθμός των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες εφόσον οι υγειονομικές επιτροπές κατά την εξέταση των ανωτέρω κατηγοριών έχουν παγιώσει το ποσοστό αναπηρίας στο 67% και άνω και όχι στο 80%.
• Συμπλήρωση της παρ. 5α του άρθρου 5 του Ν.332/04 με τον όρο «βαριά κινητική αναπηρία» στην τρίτη σειρά του πρώτου εδαφίου όπου αναφέρονται οι κατηγορίες αναπηρίας που εντάσσονται στην συγκεκριμένη ευνοϊκή ρύθμιση για την αποφυγή αυθαίρετων ερμηνειών του όρου «πολλαπλές βαριές αναπηρίες».
• Λήψη πρόσθετων μέτρων για την εφαρμογή της νέας νομοθετικής ρύθμισης που αφορά στη συνταξιοδότηση των μητέρων με παιδιά με αναπηρία με 25ετή ασφάλιση κα των συζύγων αναπήρων (παρ. 6 του άρθρου 61) στους ασφαλισμένους του Ο.Γ.Α. Δεδομένου ότι η ασφάλιση στον Ο.Γ.Α. πριν το 1998 ήταν πρόσθετη και προαιρετική για τους αγρότες, απαιτείται η λήψη των ακόλουθων πρόσθετων μέτρων ώστε να ενταχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν.3518/06: α) Δικαίωμα αναδρομικής εγγραφής στην πρόσθετη ασφάλιση, η οποία από 1-1-88 έως 1-1-98 ήταν προαιρετική, β) Καταβολή της διαφοράς των ασφαλίστρων αναδρομικά για τη βελτίωση της ασφαλιστικής κατάστασης των ατόμων με αναπηρία με τον όρο ότι είναι οικονομικώς εντάξει έναντι του οργανισμού.
• Εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 61 του Ν.3518/06 που αφορά στη συνταξιοδότηση των μητέρων παιδιών με αναπηρία στην 25ετία και στους πατέρες που έχουν στη φροντίδα τους παιδιά με αναπηρία με την έκδοση εγκυκλίου προς όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, κατ’ επιταγή της παρ. 2 του άρθρου 116 του Συντάγματος της χώρας μας.
• Επέκταση των διατάξεων του Ν.612/77 στους πάσχοντες από συγγενή καρδιοπάθεια.

1.2. Επιδοματική πολιτική ασφαλιστικών ταμείων

• Αύξηση εξωϊδρυματικού επιδόματος παραπληγίας - τετραπληγίας των ασφαλιστικών ταμείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για τις κατηγορίες:
Κατηγορία Α:
Στους Τετραπληγικούς – Παραπληγικούς και στα άτομα με αναπηρία που έχουν την ίδια κλινική εικόνα των τετραπληγικών και ποσοστό αναπηρίας 100% να αυξηθεί το εξωιδρυματικό επίδομα που λαμβάνουν από 20 κατώτατα ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη σε 30.
Κατηγορία Β:
Στους Παραπληγικούς και άτομα με αναπηρία που έχουν την ίδια κλινική εικόνα των παραπληγικών και ποσοστό αναπηρίας 80% να αυξηθεί το εξωϊδρυματικό επίδομα που λαμβάνουν από 20 κατώτατα ημερομίσθια του ανειδίκευτού εργάτη σε 25.
• Εφαρμογή της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3232/04 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 61 του Ν. 3518/06 και για τα άτομα με ακρωτηριασμό κάτω μέλους και πάρεση νεύρων άνω άκρου, δεδομένου ότι η πάρεση νεύρων επιφέρει παράλυση. Με την τελευταία επισήμανση γίνεται αντιληπτό ότι οι ανάγκες αυτής της αναπηρίας δε διαφέρουν στο ελάχιστο από τον αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό.
• Μέτρα για την εξάλειψη διαφοροποιήσεων που συναντώνται μεταξύ των ασφαλιστικών ταμείων:

- Χορήγηση του επιδόματος αεροθεραπείας στους νεφροπαθείς τελικού σταδίου που είναι ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α., όπως χορηγείται από τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία αρμοδιότητας του Υπουργείου σας.
- Επέκταση επιδόματος αεροθεραπείας στους έμμεσα ασφαλισμένους καθώς και στις γυναίκες που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας και είναι οι ίδιες νεφροπαθείς σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης.
- Καταβολή προσαύξησης της σύνταξης από φορείς επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και στους τετραπληγικούς –παραπληγικούς, όπως ισχύει και για τους τυφλούς συνταξιούχους σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 3518/06.
- Εξίσωση του χορηγούμενου επιδόματος απολύτου αναπηρίας για όσους προσελήφθησαν μετά την 01/01/1993 με τους προσληφθέντες πριν την ημερομηνία αυτή, δηλαδή κατάργηση της σχετικής διάταξης του Ν. 2084/1992, δεδομένου ότι οι τυφλοί προσληφθέντες μετά την 01/01/1993 εξακολουθούν να έχουν ως τέτοιοι τις ίδιες ανάγκες με τους συναδέλφους τους προσληφθέντες προ της ημερομηνίας αυτής.
Σχόλιο: Η κατάργηση της προαναφερθείσας διάταξης αφορά το σύνολο των ατόμων με αναπηρία που εμπίπτουν σε αυτό το καθεστώς.
- Θέσπιση διάταξης που θα ορίζει τη ρητή εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3518/06 που αφορούν στη χορήγηση επιδόματος απολύτου αναπηρίας και στα ταμεία ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΤΑΕ και όλων ανεξαιρέτως των ταμείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
- Ισότιμη μεταχείριση των ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α. Εξίσωση του εξωϊδρυματικού επιδόματος που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι που έχουν τυφλωθεί μετά το 65ο έτος της ηλικίας τους (10 Η.Ε. Ανειδίκευτου Εργάτη) με το εξωϊδρυματικό επίδομα που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι που έχουν τυφλωθεί πριν τη συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας τους (20 Η.Ε. Ανειδίκευτου Εργάτη).

1.3. Παροχές ασφαλιστικών ταμείων

• Δωρεάν χορήγηση στα άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και στα άτομα που υπόκεινται σε χρόνια φαρμακευτική αγωγή αναγκαία για τη διατήρηση του λειτουργικού τους επιπέδου ανεξαρτήτως ποσοστού αναπηρίας, θεραπευτικών και τεχνητών βοηθημάτων, αναλωσίμων υλικών και φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία αρμοδιότητας κοινωνικής προστασίας.
• Απλοποίηση όλων των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών που υπόκεινται οι ασφαλισμένοι όλων ανεξαιρέτως των ασφαλιστικών ταμείων για τη χορήγηση αναλωσίμων υλικών (υλικά αποσιδήρωσης θαλασσαιμικών, αναλώσιμα υλικά αντλιών ινσουλίνης κλπ.), τεχνητών και θεραπευτικών βοηθημάτων για την έγκριση εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων και λοιπών παροχών.
• Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, σε περίπτωση νοσηλείας τους σε κρατικά Νοσοκομεία ή Κέντρα Αποκατάστασης να μπορούν να κάνουν χρήση αποκλειστικής νοσοκόμας για απεριόριστο διάστημα (δηλ. για όσο διαρκεί η παραμονή της αποκλειστικής νοσοκόμου, νύχτα ή ημέρα).
• Για τα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες όπως νοητική υστέρηση, σύνδρομο down, αυτισμό, τετραπληγία, εγκεφαλική παράλυση κλπ. κάλυψη συνοδού με ευθύνη των ασφαλιστικών ταμείων για όσο χρόνο απαιτείται η νοσηλεία τους στο νοσοκομείο.
• Το εξωϊδρυματικό επίδομα αναπηρίας ή το αντίστοιχο επίδομα απολύτου αναπηρίας, που χορηγείται στα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, να μην θεωρείται ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα και να μην συνυπολογίζεται στον καθορισμό των εισοδηματικών κριτηρίων, για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ.

1.4. Αιτήματα θεσμικού χαρακτήρα (υποκαταστήματα, κλινικές Ι.Κ.Α., υγειονομικές επιτροπές κλπ.)

• Θέσπιση νομοθετικού μέτρου για την πλήρη προσβασιμότητα όλων ανεξαιρέτως των υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (υποκαταστήματα, κλινικές Ι.Κ.Α. , υγειονομικές επιτροπές κλπ.) για όλες τις κατηγορίες αναπηρίας
• Θέσπιση νομοθετικού μέτρου για την εργονομική διευθέτηση, ανάλογα με τις ανάγκες των παραπληγικών τυφλών κλπ., στους χώρους εργαστηρίων, στους θαλάμους νοσηλείας και τους χώρους υγιεινής.

2) ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
2.1. Σχεδιασμός και θέσπιση ειδικού νόμου για την προστασία της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία
Η εμπειρία μας από την εφαρμογή των νόμων 1648/86 και 2643/98 έχει δείξει ότι για την προώθηση και ενίσχυση της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία απαιτείται ο σχεδιασμός ενός ειδικού νόμου αποκλειστικού για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία. Η θέσπιση ενός ειδικού νόμου για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία αποτελεί πάγια και αναλλοίωτη θέση του αναπηρικού κινήματος, θέση την οποία έχει υποστηρίξει και ο Συνήγορος του Πολίτη με την έκθεσή του για το Ν. 2643/98.

Στο διάλογο που έχει ξεκινήσει προ πολλού με τις απερχόμενες πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης για τις θεσμικές αδυναμίες του ισχύοντος νομικού πλαισίου, έχουμε επισημάνει ότι πολλά από τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί οφείλονται στο γεγονός ότι το ισχύον πλαίσιο προστατεύει ανομοιογενείς ομάδες πληθυσμού. Επισημάναμε ότι η υιοθέτηση μέτρων προστασίας προς τις υπόλοιπες ομάδες όπως π.χ. στους πολύτεκνους δεν σχετίζεται με τον κοινωνικό τους αποκλεισμό από την αγορά εργασίας όπως συμβαίνει με τα άτομα με αναπηρία. αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο της δημογραφικής πολιτικής. Η συνεχής δηλ. συνύπαρξη των ατόμων με αναπηρία και των μελών των οικογενειών τους με άλλες κατηγορίες, ουσιαστικά μειώνει την προστασία των ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση.

Η περιορισμένη αυτή ανάλυση ενισχύει τη θέση μας σχετικά με τη θέσπιση ειδικού νόμου αποκλειστικού για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία, ο οποίος θα αποτυπώνει την εθνική στρατηγική και εθνική πολιτική για την ισότιμη ένταξη των Α.μεΑ στην απασχόληση και θα συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση.

Η καθυστέρηση όμως των τελευταίων προκηρύξεων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, η οποία αναμένεται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό σύστημα από το έτος 2005, και έχει θέσει εκτός παραγωγικής διαδικασίας εκατοντάδες άτομα με αναπηρία απαιτεί την άμεση έκδοση των προκηρύξεων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και των ειδικών προκηρύξεων για τους τυφλούς τηλεφωνητές και δικηγόρους του Νόμου 2643/98.

2.2. Θέσπιση ευρείας νομοθεσίας και εκσυγχρονισμός της εργατικής νομοθεσίας
για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

2.3 Λήψη θετικών μέτρων πολιτικής για την απασχόληση των ΑμεΑ:
• ευελιξία του ωραρίου ανάλογα με τις ανάγκες κάθε αναπηρίας, την εργονομική διευθέτηση των εργασιακών χώρων κλπ.
• παροχή ασφαλιστικών – φορολογικών κινήτρων προς τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για την αύξηση των θέσεων απασχόλησης
• προστασία από την απόλυση των ατόμων με αναπηρία
• ενίσχυση της άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΑμεΑ
• ανάπτυξη ειδικών μορφών απασχόλησης (υποστηριζόμενη απασχόληση) για τα άτομα με αναπηρία που δεν έχουν τη δυνατότητα (λόγω κατηγορίας αναπηρίας) να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
• ενίσχυση των μητέρων που έχουν παιδιά με αναπηρία και των μονογονεϊκών οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους παιδιά με αναπηρία με την ανάπτυξη των θέσεων μερικής απασχόλησης και την προώθησή τους σε αυτές, δεδομένου ότι οι γονείς που έχουν περιορισμένο χρόνο λόγω της ανατροφής του παιδιού με αναπηρία δεν μπορούν να ενταχθούν στην πλήρη απασχόληση
• διάδοση και εφαρμογή του Ν.3304/05 που αφορά στην ίση μεταχείριση στην απασχόληση με τη διεξαγωγή ενημερωτικών εκστρατειών στους εργοδότες και τους εργαζόμενους.

2.4 Σχεδιασμός και εφαρμογή ειδικού πιλοτικού προγράμματος νέων θέσεων
εργασίας ατόμων με αναπηρία σε φορείς του αναπηρικού κινήματος

Το ειδικό πιλοτικό πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας ατόμων με αναπηρία σε αναπηρικούς φορείς (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ομοσπονδίες ανά κατηγορία αναπηρίας, πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι φορείς των ατόμων με αναπηρία και των γονέων τους, Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία ΑμεΑ και στους φορείς-μέλη της) σκοπεύει στη διευκόλυνση της εισόδου στην αγορά εργασίας των ατόμων με αναπηρία σε εργασιακούς χώρους που το περιβάλλον είναι οικείο και στην παράλληλη ενίσχυση του ρόλου των οργανώσεων των ΑμεΑ και τη διασφάλιση της λειτουργίας τους.


Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡ. ΠΑΝΑΝΟΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή