Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Εργασίας

Αθήνα: 29/07/2015

ΠΡΟΣ:
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γ. Κατρούγκαλο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας κ. Θ. Φωτίου
- Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας κ. Ουρ. Αντωνοπούλου
- Υφυπουργό Εργασίας κ. Π. Χαϊκάλη
- Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γ. Ρωμανιά
- Γ.Γ. Πρόνοιας κ. Μ. Κουτσούρη
- Γ. Δ/νση Κοιν. Ασφάλισης, Κύριας Ασφ. Μισθωτών και Ασθενείας (Δ13)
- Γενικό Δ/ντή Πρόνοιας, Δ/νση ΑμεΑ υπουργείου Εργασίας
- Φορείς - Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Ζητάμε την άμεση έκδοση της ΚΥΑ για το άρθρο 2 του ν. 4331/2015 σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ.


Κύριε Υπουργέ,
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά την αμέριστη προσοχή σας και τη συνεργασία σας για τις πολύ σημαντικές διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 του ν. 4331/2015 «Ρύθμιση θεμάτων ΚΕ.Π.Α.».

Το συγκεκριμένο άρθρο, που προβλέπει ότι :
«Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
"1. Από 1.9.2011 δημιουργείται Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), υπαγόμενο στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται πιστοποίηση της αναπηρίας. Οι Γνωστοποιήσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας που εκδίδονται για κάθε νόμιμη χρήση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) γίνονται υποχρεωτικά δεκτές και είναι δεσμευτικές για τους ανωτέρω φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εναρμονίζονται οι κανονιστικές διατάξεις για τη χορήγηση των πάσης φύσεως παροχών, επιδομάτων, οικονομικών ενισχύσεων, διευκολύνσεων ή απαλλαγών στα άτομα με αναπηρία, αρμοδιότητάς τους, με το θεσμικό πλαίσιο ΚΕ.Π.Α., προς εκπλήρωση του σκοπού της ενιαίας υγειονομικής κρίσης κατά τα ανωτέρω. Η εναρμόνιση μπορεί να περιλαμβάνει την τροποποίηση ή την κατάργηση των διατάξεων που ισχύουν για τα θέματα αυτά, καθώς και τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τα αρμόδια όργανα, τις προθεσμίες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό θέμα"», αποτελεί μία από τις πάγιες διεκδικήσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. και των φορέων μελών της τα τελευταία χρόνια.
Το άρθρο 2 του ν. 4331/2015 έρχεται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της αποδοχής της γνωμάτευσης της αναπηρίας για κάθε λόγο και από κάθε υπηρεσία. Η πολύ προσεκτική σύνταξη, μετά από μελέτη, της εναρμόνισης των διατάξεων, θα λειτουργήσει υπέρ των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.
Χρειάζεται οργανωμένη διαβούλευση με την Εθνική Συνομοσπονδία και τους φορείς της με το υπουργείο σας, μέσα από μια ειδική ομάδα εργασίας που θα δημιουργηθεί για να επεξεργαστεί τις συγκεκριμένες διατάξεις, ώστε να εκδοθεί η ΚΥΑ που προβλέπει ο νόμος και η οποία αν συνταχθεί και εφαρμοστεί σωστά, πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους, για παράδειγμα γραφειοκρατικά, θα λυθούν δια παντός. Σε αντίθετη περίπτωση η υπάρχουσα κατάσταση θα διαιωνίζεται και ο νόμος θα καταστεί ανενεργός.
Κύριε Υπουργέ,
Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας ζητάμε όπως φροντίσετε για την προώθηση των αιτημάτων μας. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Ε.Κ.Α. » Ζητάμε την άμεση έκδοση της ΚΥΑ για το άρθρο 2 του ν. 4331/2015 σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ.
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis