Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Εργασίας

Αθήνα: 23/06/2017

ΠΡΟΣ:
κα Έφη Αχτσιόγλου, Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας κ. Αλ. Τσίπρα
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας κ. Χρ. Βερναρδάκη
- κ. Α. Πετρόπουλο, Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων
- κα Στ. Βρακά, Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
- Φορείς Μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ.


Υπόμνημα της Ε.Σ.ΑμεΑ. για θέματα που αφορούν στα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους στο πλαίσιο της συνάντησης με την Υπουργό Εργασίας


Κυρία Υπουργέ,
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ενόψει της συνάντησης που έχει μαζί σας την Δευτέρα 26 Ιουνίου, με το παρόν έγγραφο, σας καταθέτει το πλαίσιο των αιτημάτων και των προτάσεών της που αφορούν στα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους.

Τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους έχουν πληγεί με τον πιο σκληρό τρόπο από την οικονομική κρίση και τις οριζόντιες μνημονιακές πολιτικές, καθώς τα μέτρα λιτότητας που επιβλήθηκαν όλα τα τελευταία χρόνια της κρίσης, αύξησαν δραματικά τη διαχρονική ανεργία και τη φτώχεια των ατόμων με αναπηρία και υπονόμευσαν στην ουσία την πρόοδο εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, την οποία η χώρα μας κύρωσε αποδεχόμενη την υποχρέωση εφαρμογής της με το ν.4074/2012.
Με το παρόν, θέτουμε υπόψη σας το πλαίσιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν άμεσα, έτσι ώστε να υπάρξει προστασία των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.
Αυτό το πλαίσιο μέτρων, έχει ως εξής:
Α. Επιδοματική πολιτική.
1. Προστασία των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης και των πάσης φύσεως επιδομάτων αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) και να συνεχίσετε να προστατεύετε όλα τα ανωτέρω επιδόματα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών που πηγάζουν από την κάθε αναπηρία, όπως έχει πράξει μέχρι σήμερα η κυβέρνησή σας αλλά και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τα τελευταία επτά χρόνια της κρίσης.
Β. Συνταξιοδοτικά ζητήματα.
1. Να μην υπάρξει επαναϋπολογισμός των συντάξεων των ατόμων με αναπηρία, και στη χειρότερη περίπτωση να μην υπάρξει περικοπή της προσωπικής διαφοράς που θα προκύψει στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση θα μιλάμε για βαθύτερη φτωχοποίηση των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα.
2. Κατάργηση της άδικης διάταξης των άρθρων 7 και 27 του ν.4387/2016, η οποία αφορά στην αναλογική μείωση του ποσού της εθνικής σύνταξης βάσει του ποσοστού αναπηρίας του δικαιούχου. Η σύνταξη δεν είναι επίδομα αναπηρίας, για να δίνεται με βάση τη βαρύτητα αναπηρίας και για το λόγο αυτό ζητάμε την άμεση εφαρμογή της χορήγησης του 100% του ποσού που αντιστοιχεί στην Εθνική Σύνταξη σε όλους τους συνταξιούχους με αναπηρία ανεξαρτήτως ποσοστού. Υπογραμμίζουμε δε, ότι αν αυτό δεν λυθεί άμεσα από την κυβέρνησή σας, θα προσβάλλουμε αυτή τη διάταξη στο Συμβούλιο Επικρατείας ως αντισυνταγματική που παραβιάζει τις αρχές της ίσης μεταχείρισης.
3. Συνέχιση της καταβολής του ΕΚΑΣ σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και μετά το 2019 και επέκτασή του σε όλα τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτως ηλικίας.
4. Την αποκατάσταση των αδικιών που έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι αναπηρίας και γήρατος του ιδιωτικού τομέα με την ψήφιση των εφαρμοστικών νόμων του 2ου μνημονίου και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του ν. 4093/12 και της Π.Ν.Π. 4111/2013 και την εναρμόνισή τους με τα ισχύοντα στο δημόσιο τομέα, καθώς επίσης και των αδικιών που έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι γήρατος γονείς ατόμων με βαριές αναπηρίες του ιδιωτικού τομέα.
5. Την κατάργηση των μειώσεων στις επικουρικές συντάξεις και στο εφάπαξ των ατόμων με αναπηρία.
6. Τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) να μην προσμετρούνται στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου καταβολής σύνταξης που δίνονται σε άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών τους. Είναι σημαντικό να τονίσουμε για ακόμη μία φορά ότι τα επιδόματα δεν αποτελούν εισόδημα, αλλά δίνονται στα άτομα με αναπηρία για την αντιμετώπιση του πρόσθετου κόστους διαβίωσης που προκύπτει από την αναπηρία.
Γ. Νομοθετική ρύθμιση για την εφαρμογή του Πορίσματος της Επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας για την ενιαιοποίηση των συντάξεων αναπηρίας.
Όπως γνωρίζετε, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2, του άρθρου 11, του ν.4387/2016 (Α'85) συστάθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Επιτροπή, με αντικείμενο την επανεξέταση των υφιστάμενων διατάξεων και τη σύνταξη πορίσματος με σκοπό τη θέσπιση νέων, ενιαίων κανόνων για όλες τις συντάξεις αναπηρίας.
Το Πόρισμα στο οποίο κατέληξε η Επιτροπή, το οποίο αξίζει να αναφέρουμε ότι υποδεικνύει κατά το δυνατό ενιαίες, κοινωνικά δίκαιες, οικονομικά ουδέτερες και βιώσιμες προτάσεις, πρέπει να ενταχθεί άμεσα σε νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας, προκειμένου να τεθούν σε ισχύ ενιαίοι κανόνες συνταξιοδότησης και απονομής ασφαλιστικών παροχών λόγω αναπηρίας.
Δ. Ολοκλήρωση του έργου της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής του άρθρου 4 του ν. 4331/2015.
Η ολοκλήρωση του έργου της Ειδικής Επιστημονική Επιτροπής θεωρείται άκρως απαραίτητη, προκειμένου να επιλυθούν ζητήματα που αφορούν στο ιδιαίτερα σημαντικό θέμα της πιστοποίησης και αξιολόγησης της αναπηρίας και κατ' επέκταση στην κοινωνική και οικονομική ζωή των ατόμων με αναπηρία.
Η εξέταση αιτημάτων που αφορούν στην αναθεώρηση του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας, στην ένταξη κατηγοριών αναπηρίας/χρόνιας πάθησης που δεν έχουν συμπεριληφθεί στον ισχύον Πίνακα και στη συμπλήρωση του Πίνακα των 43 μη αναστρέψιμων παθήσεων, αποτελεί ζωτικό θέμα για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.
Ε. Αναμόρφωση του ν.2643/98.
1. Άμεση τοποθέτηση των επιτυχόντων της προκήρυξης έτους 2014 του ν. 2643/1998 σε θέσεις εργασίας.
Στο πλαίσιο της ανάρτησης από τον Ο.Α.Ε.Δ., των τελικών πινάκων της προκήρυξης του ν.2643/98, που είχε πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2014, και δεδομένης της πολύ μεγάλης χρονικής καθυστέρησης της έκδοσης των αποτελεσμάτων, ζητάμε την άμεση τοποθέτηση των επιτυχόντων στις θέσεις εργασίας από τις Πρωτοβάθμιες Πενταμελείς Επιτροπές που λειτουργούν στην έδρα κάθε περιφερειακής διεύθυνσης του Ο.Α.Ε.Δ. ώστε να έχει ολοκληρωθεί η εν λόγω διαδικασία έως τα τέλη Ιουνίου.
2. Άμεση προκήρυξη των θέσεων του ν.2643/98 που εκκρεμούν από παλαιότερα έτη.
Ζητάμε την άμεση προκήρυξη από τον Ο.Α.Ε.Δ. όλων των θέσεων του δημοσίου που εκκρεμούν, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων τυφλών τηλεφωνητών και θέσεων δικηγόρων.
3. Συνολική αναμόρφωση του νόμου ν.2643/98 - Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός εθνικού σχεδίου δράσης για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην εργασία.
Στην παρατεταμένη περίοδο της οικονομικής κρίσης, απαιτείται άμεση και πλήρης αναμόρφωση του Ν.2643/98, διότι ο νόμος αυτός, εκτός του ότι έχει χρονοβόρες διαδικασίες, είναι γνωστό και ότι καταστρατηγείται, αφού οι θέσεις τόσο του άρθρου 3 (δημόσιος τομέας Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.) όσο και του άρθρου 2 (ιδιωτικός και ευρύτερος δημόσιος τομέας) δεν προκηρύσσονται ετησίως όπως ορίζει ο νόμος.
Ως εκ τούτου ζητάμε την αναμόρφωση του νόμου ώστε να καταστεί ένας νόμος χρήσιμος, λειτουργικός και αποτελεσματικός.
Δεδομένου ότι η πλειοψηφία των ατόμων με αναπηρία βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας και λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία αποτελεί «κλειδί» για την κοινωνική ένταξη, η Ε.Σ.Α.μεΑ. επιθυμεί να σας εκφράσει την επιθυμία της για την ανάπτυξη μιας ουσιαστικής συνεργασίας μαζί σας με στόχο το σχεδιασμό και εφαρμογή ενός εθνικού σχεδίου δράσης για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην εργασία, μέσω του οποίου θα μπορέσουν να ικανοποιηθούν και να προωθηθούν πάγια αιτήματα του αναπηρικού κινήματος της χώρας καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (Ν.4074/2012 - Αρ. ΦΕΚ 88 Α'/11.04.2012), τις οποίες η χώρας μας, όπως άλλωστε γνωρίζετε, οφείλει να εφαρμόσει. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε τη συγκρότηση Επιτροπής, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι Υπηρεσιών του Υπουργείου σας, εκπρόσωποι της Ε.Σ.Α.μεΑ. και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, όπως είναι ο Ο.Α.Ε.Δ., η οποία θα πρέπει εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου να εκπονήσει την πρότασή της.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι. ΛΥΜΒΑΙΟΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Ε.Κ.Α. » Υπόμνημα της Ε.Σ.ΑμεΑ. για θέματα που αφορούν στα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους στο πλαίσιο της συνάντησης με την Υπουργό Εργασίας
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis