Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Εργασίας

Αθήνα: 21/07/2017

ΠΡΟΣ:
κ. Θεανώ Φωτίου, Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:


Επείγουσα συνάντηση και συζήτηση επί των προαπαιτούμενων 75, 76, 97, 105 και 106


Κυρία Υπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) καταθέτει τα επείγοντα θέματα προς συζήτηση για τη συνάντηση που έχει μαζί σας αύριο Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017.

Η δημοσιοποίηση των 113 προαπαιτούμενων των δανειστών έχει σημάνει τον κώδωνα του κινδύνου για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, καθώς η πλειονότητα των προαπαιτούμενων πρέπει να έχει νομοθετηθεί μέσα στο 2017, και αν αυτό συμβεί, και εφαρμοστούν όσα προβλέπουν τα προαπαιτούμενα, αίρεται η προστασία των ατόμων με αναπηρία, όπως ορίζεται από το Σύνταγμα της χώρας και τα άτομα με αναπηρία οδηγούνται σε καθαρή φτωχοποίηση.
Παραθέτουμε συνοπτικά τις παρατηρήσεις της ΕΣΑμεΑ ανά αριθμό προαπαιτούμενου:
75. Κοινωνική προστασία: Μεταρρύθμιση αναπηρικών επιδομάτων - νέα νομοθεσία για τον καθορισμό των προϋποθέσεων απόδοσης των αναπηρικών επιδομάτων.
Η ΕΣΑμεΑ ζητά την προστασία των αναπηρικών επιδομάτων, που είναι γνωστό ότι έχουν σχεδιαστεί και δίδονται αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών που πηγάζουν από την κάθε αναπηρία. Επισημαίνεται η πρόσφατη δέσμευση του πρωθυπουργού στη συνάντηση της 8ης Μαΐου, ότι δεν υφίσταται θέμα θέσπισης εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τη χορήγηση των αναπηρικών επιδομάτων https://is.gd/BVmCow
76. Κοινωνική προστασία: Μεταρρύθμιση των μεταφορικών επιδομάτων μέσα στον Νοέμβριο με εφαρμογή από το 2018 σε συνέχεια του ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
Το αναπηρικό κίνημα δεν θα δεχθεί, στις συνθήκες οικονομικής ασφυξίας, να θιγεί το δικαίωμα στην ελεύθερη μετακίνηση και να μειωθούν οι δικαιούχοι καρτών μετακίνησης.
Με την πρόβλεψη του προαπαιτούμενου 76, σε συνδυασμό με το προαπαιτούμενο 97 και την ενδεχόμενη εφαρμογή τους, δύο είναι τα βέβαια που θα συμβούν: το πρώτο είναι ότι θα περικοπεί ο αριθμός των δικαιούχων καρτών μετακίνησης και το δεύτερο ότι το ήδη εξαγγελθέν ηλεκτρονικό εισιτήριο δεν είναι προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρία. Παράλληλα τα άτομα με αναπηρία που κατοικούν και μετακινούνται στην ελληνική περιφέρεια οδηγούνται σε βέβαιο αποκλεισμό γιατί δεν θα έχουν πρόσβαση στην ελεύθερη μετακίνηση (οι μετακινήσεις στην πλειοψηφία αυτών των περιοχών πραγματοποιούνται με ΚΤΕΛ). Σημειώνεται ότι ιδιαίτερα για τους νεφροπαθείς η μετακίνηση αυτή έχει να κάνει με την ίδια τους τη ζωή.
97. Δίκτυα κοινωνικής ασφάλειας: Μεταρρύθμιση των παροχών αναπηρίας. Το πιλοτικό πρόγραμμα του συστήματος αξιολόγησης της λειτουργικής αναπηρίας θα κυκλοφορήσει μέχρι τον Ιανουάριο του 2018.
Το προαπαιτούμενο 97 επαναφέρει τη διφορούμενη και αμφισβητούμενη έννοια της λειτουργικότητας του αναπήρου, παρά τις μέχρι σήμερα διαβεβαιώσεις του υπουργείου Εργασίας περί του αντιθέτου. Όπως και σε προηγούμενες προσπάθειες που επιχειρήθηκαν για την επιβολή αυτού του συστήματος, το αναπηρικό κίνημα δεν θα επιτρέψει τα άτομα με αναπηρία να γίνουν πειραματόζωα στη δημιουργία ενός συστήματος που δεν έχει εφαρμοστεί πραγματικά και ολοκληρωμένα σε καμία ευρωπαϊκή χώρα.
105. Κοινωνική ασφάλιση: Εναρμόνιση των κανόνων για τα επιδόματα αναπηρίας και κοινωνικής μέριμνας σύμφωνα και με τη μεταρρύθμιση των παροχών αναπηρίας έως τον Ιούνιο του 2018.
Η ΕΣΑμεΑ ζητά την ουσιαστική βελτίωση του ΚΕΠΑ, με ορθή αξιολόγηση, και όχι τη θέσπιση από την αρχή ενός συστήματος πιστοποίησης της αναπηρίας και εκ νέου ταλαιπωρίας εκατοντάδων χιλιάδων αναπήρων πολιτών.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι στο υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης της αναπηρίας, το οποίο προφανώς χρειάζεται βελτιώσεις, έχουν κριθεί ήδη περίπου 1.00.000 συμπολίτες μας με αναπηρία τα τελευταία 6 χρόνια. Στο πλαίσιο τώρα των βελτιώσεων, η ολοκλήρωση του έργου της Ειδικής Επιστημονική Επιτροπής θεωρείται άκρως απαραίτητη, προκειμένου να επιλυθούν ζητήματα που αφορούν στο ιδιαίτερα σημαντικό θέμα της πιστοποίησης και αξιολόγησης της αναπηρίας και κατ' επέκταση στην κοινωνική και οικονομική ζωή των ατόμων με αναπηρία. Τέλος, η εξέταση αιτημάτων που αφορούν στην αναθεώρηση του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας, στην ένταξη κατηγοριών αναπηρίας/χρόνιας πάθησης που δεν έχουν συμπεριληφθεί στον ισχύον Πίνακα και στη συμπλήρωση του Πίνακα των 43 μη αναστρέψιμων παθήσεων, αποτελεί ζωτικό θέμα για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.
106. Κοινωνική ασφάλιση: Τον Μάιο του 2018 θα αναθεωρηθούν οι κανόνες παροχών αναπηρίας και κοινωνικής πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένου του νόμου 4387/2016.
Όπως γνωρίζετε, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2, του άρθρου 11, του ν.4387/2016 (Α'85) συστάθηκε στο υπουργείο Εργασίας Επιτροπή, με αντικείμενο την επανεξέταση των υφιστάμενων διατάξεων και τη σύνταξη πορίσματος με σκοπό τη θέσπιση νέων, ενιαίων κανόνων για όλες τις συντάξεις αναπηρίας.
Το πόρισμα στο οποίο κατέληξε η Επιτροπή, το οποίο αξίζει να αναφέρουμε ότι υποδεικνύει κατά το δυνατό ενιαίες, κοινωνικά δίκαιες, οικονομικά ουδέτερες και βιώσιμες προτάσεις, πρέπει να ενταχθεί άμεσα σε νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας, προκειμένου να τεθούν σε ισχύ ενιαίοι κανόνες συνταξιοδότησης και απονομής ασφαλιστικών παροχών λόγω αναπηρίας.
Με το προαπαιτούμενο 106, στην ουσία καταργείται όχι μόνο η λειτουργία αλλά και το πόρισμα της Επιτροπής του άρθρου 11, το οποίο παρά το ότι έχει ολοκληρωθεί και κατατεθεί στην ηγεσία του υπουργείου Εργασίας από την Επιτροπή ακόμα δεν έχει δημοσιοποιηθεί και θεσμοθετηθεί.
Ζητούμε επίσης να συζητηθεί και το επείγον θέμα της διασφάλισης της λειτουργίας των ΚΔΑΠ – ΜΕΑ και η δημιουργία νέων, καθώς και η διασφάλιση της λειτουργίας και η επέκταση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.
Κυρία υπουργέ,
Αναμένουμε τη συνάντηση μαζί σας για να συζητηθούν διεξοδικά τα ανωτέρω επείγοντα ζητήματα επί των προαπαιτούμενων με αριθμούς 75, 76, 97, 105 και 106.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Ι. Βαρδακαστάνης

Ο Γεν. Γραμματέας

Ι. Λυμβαίος

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Ε.Κ.Α. » Επείγουσα συνάντηση και συζήτηση επί των προαπαιτούμενων 75, 76, 97, 105 και 106
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis