Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Εργασίας

Αθήνα: 12/02/2018

ΠΡΟΣ:
Πρόεδρο και μέλη Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας κ. Αλ. Τσίπρα
• Γραφείο Υπουργού Επικρατείας κ. Χρ. Βερναρδάκη
• Γραφείο Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ε. Αχτσιόγλου
• Γραφείο Αναπλ. Υπουργού Εργασίας, κ. Θ. Φωτίου
• Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
• Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Α. Νεφελούδη
• Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας, κ. Δ. Καρέλλα
• Φορείς Μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ.


Κατάθεση προτάσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ. για το σχέδιο νόμου: Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και άλλες διατάξεις


Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμα Μέλη,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) –που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας- με το παρόν έγγραφό της καταθέτει τις προτάσεις της επί του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή με θέμα «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και άλλες διατάξεις» και ζητάει να κληθεί η Ε.Σ.Α.μεΑ. σε ακρόαση κατά τη συζήτησή του στη συνεδρίαση της Βουλής, προκειμένου να αναπτύξει τις προτάσεις της.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. κρίνει θετική τη σύσταση του νέου οργανισμού ΟΠΕΚΑ ως ενιαίου φορέα διαχείρισης προνοιακών παροχών και παροχών κοινωνικής αλληλεγγύης, και ιδιαίτερα σημαντικές τις διατάξεις του άρθρου 57 σχετικά με τη λειτουργία των κατασκηνώσεων, του άρθρου 56, σχετικά με την επιχορήγηση πιστοποιημένων Φορέων παροχής κοινωνικής φροντίδας καθώς και τη διάταξη του άρθρου 6, η οποία αφορά την πρόβλεψη συμμετοχής εκπροσώπου της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο Διοικητικό Συμβούλιο του νέου φορέα.
Αυτό που δεν μπορούμε όμως να κατανοήσουμε είναι η περιοριστική διάταξη του δεύτερου εδαφίου της περ. η΄ του άρθρου 6, η οποία αναφέρει ότι οι εκπρόσωποι της περ. ζ΄ και η΄ επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας από πίνακες υποδεικνυομένων εκπροσώπων των ανωτέρω φορέων που περιέχουν διπλάσιο αριθμό εκπροσώπων.
Όπως είναι ευρέως γνωστό, ο χώρος των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους εκπροσωπείται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) επίσημα αναγνωρισμένη δια του Ν.2430/96 (ΦΕΚ 156Α/10.7.96) ως Κοινωνικός Εταίρος της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και συμμετέχει μέσω των εκπροσώπων που η ίδια ορίζει στα Διοικητικά Συμβούλια όλων των θεσμικών οργάνων και Επιτροπών Υπουργείων.

Ως εκ τούτου ζητάμε την απαλοιφή της περ. ζ' από το συγκεκριμένο εδάφιο του άρθρου 6, η οποία αφορά στον τρόπο επιλογής του εκπροσώπου της ΕΣΑμεΑ στο Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ.

Στο άρθρο 48 αναφέρεται ότι: «Για την εκπλήρωση των σκοπών του και ιδιαίτερα για την διευκόλυνση της προσβασιμότητας και ένταξης των ενδιαφερομένων στα προγράμματα των προνοιακών παροχών και υπηρεσιών του, ο ΟΠΕΚΑ διασυνδέεται λειτουργικά με τα Κέντρα Κοινότητας».
Όπως προβλέπεται στο παρόν νομοσχέδιο η διασύνδεση του ΟΠΕΚΑ με τα Κέντρα Κοινότητας, πρέπει με τον ίδιο τρόπο να προβλεφθεί και η διασύνδεσή του με τα ΚΕΠ, τα οποία αποτελούν τον πιο γνωστό και πετυχημένο θεσμό της δημόσιας διοίκησης στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν νέες δομές που δεν έχουν τεθεί ακόμα σε πλήρη λειτουργία ώστε να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους, με κίνδυνο να υποστούν τα άτομα με αναπηρία ταλαιπωρία για ακόμη μία φορά. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Κέντρα Κοινότητας χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ πρέπει να διασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους και μετά τη λήξη των προγραμμάτων αυτών.

Επίσης πρέπει να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση όλων των αρμοδιοτήτων χορήγησης παροχών και επιδομάτων από τις υπηρεσίες των Δήμων στο νέο οργανισμό, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα και ταλαιπωρία των δικαιούχων. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να προβλεφθεί η σύνδεση των διευθύνσεων πρόνοιας των Δήμων με τις ανάλογες διευθύνσεις των Κέντρων Κοινότητας.
Το γεγονός ότι η αρμοδιότητα χορήγησης όλων των παροχών μεταφέρεται από τους Δήμους στον ΟΠΕΚΑ, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επηρεάσει αρνητικά τους ΚΑΠ των Δήμων. Το κράτος πρέπει να διασφαλίσει την τήρηση των υποχρεώσεων χρηματοδότησης των Δήμων ώστε να μπορούν να συνεχίζουν οι Δήμοι να λειτουργούν προγράμματα και δράσεις προς όφελος των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στα διοικητικά τους όρια.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος
Ι. Βαρδακαστάνης

Ο Γεν. Γραμματέας
Ι. Λυμβαίος

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Ε.Κ.Α. » Κατάθεση προτάσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ. για το σχέδιο νόμου: Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και άλλες διατάξεις
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis