Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Εργασίας

Αθήνα: 20/03/2018

ΠΡΟΣ:
κα Ε. Αχτσιόγλου, Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- κα. Θ. Φωτίου, Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

- κ. Α. Ηλιόπουλο, Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

- Φορείς - μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ


«Αποκλεισμός αναπηρικών οργανώσεων από τα προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων και άλλων ομάδων του πληθυσμού: πρόταση της Ε.Σ.Α.μεΑ. για υλοποίηση προγράμματος με εθνικούς πόρους»


Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), όπως γνωρίζετε, αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο δια του ν.2430/96 (ΦΕΚ 156Α/10.7.96) Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum) και μέλος με δικαίωμα ψήφου στις Επιτροπές Παρακολούθησης του συνόλου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, ήτοι και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», στο οποίο εντάσσονται και τα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

Πρόσφατα η Ε.Σ.Α.μεΑ. διαπίστωσε ότι σε όλες σχεδόν τις Δημόσιες Προσκλήσεις του Ο.Α.Ε.Δ. που αφορούν σε προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων και άλλων ομάδων του πληθυσμού, ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω:
• Νο 15/2017 «Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών»,
• Νο 12/2017 «Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2000 ανέργων ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ), απεξαρτήσεων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)»,
• δικαιούχοι φορείς είναι, όπως άλλωστε αναφέρεται και στις σχετικές ΚΥΑ, «οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα».
Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Με την προαναφερθείσα διάταξη αποκλείονται από τους δικαιούχους φορείς όλα τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και οι οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος της χώρας σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο.
Ειδικά δε όσον αφορά στο «Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)», θεωρούμε αδιανόητο ότι βάσει της παρ.1 του άρθρου 3 της σχετικής ΚΥΑ (Αρ. πρωτ. 38839/838/22.08.2017), οι αναπηρικές οργανώσεις αποκλείονται από το Πρόγραμμα, αδυνατώντας να προσλάβουν άτομα της ομάδας που εκπροσωπούν.

Αφενός γνωρίζοντας ότι οι ενισχύσεις που χορηγούνται μέσω προγραμμάτων απασχόλησης εντάσσονται σε καθεστώτα ενίσχυσης (Κανονισμός (ΕΚ) 1407/2013 - de minimis), με ό, τι αυτό συνεπάγεται για τους φορείς που δεν ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, αφετέρου λαμβάνοντας υπόψη:

-το μεγάλο ποσοστό των ατόμων με αναπηρία που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας (βλ. 2ο Δελτίο Τύπου του «Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας» ),

-ότι οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα μετά δυσκολίας προσλαμβάνουν άτομα με αναπηρία,

-το γεγονός ότι οι αναπηρικές οργανώσεις στο παρελθόν έχουν συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία, μέσω της πρόσληψης αρκετών εξ' αυτών με προγράμματα απασχόλησης,

η Ε.Σ.Α.μεΑ. αιτείται την υλοποίηση, με εθνικούς πόρους, προγράμματος επιχορήγησης νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού σκοπού για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία.

Για την επεξεργασία της σχετικής πρόσκλησης, η Ε.Σ.Α.μεΑ. θέτει στη διάθεσή σας την πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει.

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Ευελπιστούμε στη θετική ανταπόκριση στο δίκαιο αίτημά μας και αναμένουμε την απάντησή σας επ' αυτού.

Αναμένοντας απάντησή σας.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Ι. Βαρδακαστάνης

Ο Γεν. Γραμματέας

Ι. Λυμβαίος

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Ε.Κ.Α. » «Αποκλεισμός αναπηρικών οργανώσεων από τα προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων και άλλων ομάδων του πληθυσμού: πρόταση της Ε.Σ.Α.μεΑ. για υλοποίηση προγράμματος με εθνικούς πόρους»
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis