Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Εργασίας

Αθήνα: 11/10/2019

ΠΡΟΣ:
Υφυπουργό Εργασίας, αρμόδια για θέματα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης, κ. Δόμνα Μιχαηλίδου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας
- Υπουργό Επικρατείας, κ. Γ. Γεραπετρίτη
- Γεν. Γραμματέα Κοιν. Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ. Γ. Σταμάτη
- Γραφείο Προέδρου Κ.Κ.Π.Π. Αττικής, κ. Σ. Κωνσταντέλλια
- ΠΟΕΔΗΝ
- Σύλλογο Εργαζομένων Παραρτήματος ΑμεΑ Ανατολικής Αθήνας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής
- Σύλλογο Εργαζομένων Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Βούλας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής


Αίτημα προς την Υφυπουργό Εργασίας, κα Δ. Μιχαηλίδου, να σταματήσει την επιχειρούμενη διάλυση του Παρατήματος ΑμεΑ Ανατολικής Αθήνας (μονάδα Γλυφάδας) και τον “εξοβελισμό” των φιλοξενούμενων ΑμεΑ


Αξιότιμη κ. Υφυπουργέ,
Όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει με τα αριθμ.πρωτοκ. 996/16-07-2019 «ΕΠΕΙΓΟΝ» έγγραφό μας, το αριθμ.πρωτοκ. 1256/23-9-2019 «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ» έγγραφό μας (επισυνάπτονται και τα δύο έγγραφα), αλλά και με προγενέστερες επιστολές μας στην προηγούμενη πολιτική ηγεσία της χώρας, αλλά και του Υπουργείου, το ακανθώδες πρόβλημα της μεταστέγασης της μονάδας στη Γλυφάδα που λειτουργεί σήμερα το Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αθήνας του ΚΚΠΠ Αττικής, είναι χρόνιο, χρήζει άμεσης επίλυσης, δεν υπάρχει περιθώριο για καμία επιπλέον ολιγωρία και η βασικότερη προϋπόθεση που τίθεται για την μεταστέγασή του είναι η συνολική μετακίνηση φιλοξενούμενων και εργαζόμενων.

Πληροφορηθήκαμε για τις πρόσφατες εξελίξεις επί του θέματος που συνοπτικά είναι:
Α. αναβολή της εκδίκασης της μήνυσης και αγωγής προς το Δ.Σ. του ΚΚΠΠ Αττικής, από τους ιδιοκτήτες του ακινήτου που σήμερα λειτουργεί η μονάδα στη Γλυφάδα,
Β. ασυζητητί απόρριψη της μεταστέγασης στα κτίρια της Παιδόπολης της Αγίας Βαρβάρας, στη Ν. Σμύρνη,
Γ. αλλαγή της απόφασης του Δ.Σ. για μεταστέγαση της μονάδας της Γλυφάδας στο Παράρτημα Αποθεραπείας Αποκατάστασης Παιδιών με αναπηρία Βούλας, για «εξοβελισμό» των φιλοξενούμενων στη μονάδα της Γλυφάδας σε Μελίσσια, Παράρτημα ΑμεΑ Δυτικής Αθήνας και ένα μέρος στη Βούλα,
Δ. απόφαση της Διοίκησης του ΚΚΠΠ Αττικής να ζητήσει αναβολή της εκδίκασης της ασκηθείσας έφεσης στο Εφετείο που έχει ορισθεί για την 22/10/2019.

Κυρία Υφυπουργέ,
Μετά τις ανωτέρω εξελίξεις, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:
1. Η αναβολή της εκδίκασης της μήνυσης και αγωγής κατά της διοίκησης του ΚΚΠΠ Αττικής είναι μία θετική εξέλιξη, εάν αυτή συνδυαστεί με την εκδίκαση της ασκηθείσας από το ΚΚΠΠ Αττικής έφεσης, δεδομένου ότι μέχρι την έκδοση της απόφασης, κερδίζεται χρόνος για ομαλότερη μετεγκατάσταση της μονάδας της Γλυφάδας. Άρα, πρέπει να παραστεί δια του δικηγόρου της η διοίκηση του ΚΚΠ και το δικαστήριο να αποφασίσει. Σε διαφορετική περίπτωση, η πρωτόδικη απόφαση του δικαστηρίου είναι άμεσα εκτελεστέα, γεγονός που συνεπάγεται την ΑΜΕΣΗ (με τον κίνδυνο να είναι και «άτακτη») αποχώρηση των φιλοξενούμενων και του προσωπικού της μονάδας της Γλυφάδας, με ότι αυτό συνεπάγεται, και την ΑΜΕΣΗ παράδοση του ακινήτου στους ιδιοκτήτες.
2. Η λύση της μεταστέγασης της Γλυφάδας στα κτίρια της Παιδόπολης Αγίας Βαρβάρας στη Ν. Σμύρνη, είναι πολύ πιθανό, υπό προϋποθέσεις, να αποτελεί μία εναλλακτική πρόταση συνολικής λύσης του προβλήματος, πλέον της μοναδικής πρότασης που μέχρι τώρα έχει προταθεί και έχει τεκμηριωθεί από την ΕΣΑμεΑ, για συνολική μετακίνηση φιλοξενούμενων και εργαζόμενων της μονάδας της Γλυφάδας.
3. Η αλλαγή της απόφασης του Δ.Σ. περί μεταστέγαση της μονάδας της Γλυφάδας στη Βούλα και η διασπορά-«εξοβελισμός» των φιλοξενούμενων της μονάδας, πιθανών και του προσωπικού, αφενός σημαίνει και τη διάλυση της μονάδας (τέτοια δυνατότητα δεν προβλέπεται από το ν.4109/2013, ΦΕΚ Α' 16/23-1-2013), αφετέρου θα έχει τραγικές συνέπειες τόσο για τους φιλοξενούμενους και για το προσωπικό, όσο για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται σήμερα στη μονάδα της Γλυφάδας.

Κυρία Υφυπουργέ,
Η ΕΣΑμεΑ έχει συναινέσει στη μεταστέγαση της μονάδας στη Γλυφάδα του Παραρτήματος ΑμεΑ Ανατολικής Αθήνας (όπως έχουμε αναφέρει σε προγενέστερες επιστολές, αλλά και στην παρούσα), κι έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση, όμως δεν έχουμε συναινέσει και δεν πρόκειται να συναινέσουμε στην επαπειλούμενη διάλυση του Παραρτήματος ΑμεΑ Ανατολικής Αθήνας, με τη λύση που προωθείται από τη Διοίκηση του ΚΚΠΠ Αττικής.

Κυρία Υφυπουργέ,
Κάθε βεβιασμένη λύση (όπως αυτή που επιχειρείται από τη διοίκηση του ΚΚΠΠ Αττικής και με την οποία έχουμε διαφωνήσει ως ΕΣΑμεΑ και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΚΠ), κάθε λύση, γενικότερα, που δεν διασφαλίζει τη συνολική μετακίνηση φιλοξενούμενων και εργαζόμενων, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους φιλοξενούμενους της μονάδας, την ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωσή τους, το σεβασμό στα δικαιώματά τους, την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών με προσωπικό και τη διασύνδεση της μετεγκατάστασης της μονάδας της Γλυφάδας με ένα πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα αποϊδρυματοποίησης, σας δηλώνουμε ότι βρίσκει αντίθετη την ΕΣΑμεΑ και το σύνολο του εθνικού αναπηρικού κινήματος και με κάθε νόμιμο μέσο δεν θα επιτρέψουμε να υλοποιηθεί.
Σας καλούμε να παρέμβετε προσωπικά και να σταματήσει ο «εξοβελισμός» των ατόμων με αναπηρία που φιλοξενούνται στη μονάδα της Γλυφάδας, αλλά να σταματήσει και η επαπειλούμενη διάλυση της δομής και η λύση που θα βρεθεί να ικανοποιεί τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Ε.Κ.Α. » Αίτημα προς την Υφυπουργό Εργασίας, κα Δ. Μιχαηλίδου, να σταματήσει την επιχειρούμενη διάλυση του Παρατήματος ΑμεΑ Ανατολικής Αθήνας (μονάδα Γλυφάδας) και τον “εξοβελισμό” των φιλοξενούμενων ΑμεΑ
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis