Κατηγορία: Υπ. Παιδείας

Αθήνα: 15/04/2010

ΠΡΟΣ:
κ. Άννα Διαμαντοπούλου Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου
- Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Θ. Πάγκαλου
- κ. Ε. Χριστοφιλοπούλου, Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
- κ. Γ. Πανάρετο, Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
- κ. Β. Κουλαϊδή, Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας
- κ. Δ. Κοντογιάννης, Ειδικός Γραμματέας Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης
- κ. Αλεβίζο, Δ/νση Ειδικής Αγωγής
- Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής
- Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής
- Υποεπιτροπή για τα θέματα ατόμων με αναπηρία, Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων της Βουλής
- Σύλλογος Αδιόριστων Εκπαιδευτικών με Σοβαρές Αναπηρίες


Μόνιμος διορισμός των εκπαιδευτικών με αναπηρία που πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 39 του Ν. 3794/2009


Κυρία Υπουργέ,

Η παρουσίαση του πολυνομοσχεδίου για την Παιδεία δείχνει τις φιλόδοξες προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει στην αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού. Προσδοκούμε ότι σε αυτό το νομοσχέδιο θα ενταχθούν συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών με αναπηρία σε όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία βιώνουν το συνεχή αποκλεισμό τους από το χώρο εργασίας τους με ανυπολόγιστες οικονομικές κοινωνικές και ψυχολογικές συνέπειες για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι με αυτό το νομοσχέδιο θα τερματιστεί το υφιστάμενο καθεστώς αποκλεισμού τους. Η Συνομοσπονδία μας επιφυλάσσεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να καταθέσει συγκεκριμένες και αναλυτικές προτάσεις επί του Νομοσχεδίου.


Δυστυχώς, όμως η παρουσίαση του πολυνομοσχεδίου δημιούργησε νέα ερωτηματικά και ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση στους εκπαιδευτικούς με αναπηρία, οι οποίοι περιμένουν με αγωνία την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 39 του Ν. 3794/2009-ΦΕΚ 156/Α΄/4.9.2009 για τη μονιμοποίησή τους.

Η πολύμηνη καθυστέρηση της εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης για τους εκπαιδευτικούς με αναπηρία που υπέβαλλαν τα δικαιολογητικά τους, βάσει πρόσκλησής του Υπουργείου σας, τον Νοέμβριο του έτους 2009, τους θέτει σε διαρκή ομηρία.

Στη διάταξη αυτή, που ψηφίστηκε πρόσφατα, εναπόθεσαν τις ελπίδες τους οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία που προσέφεραν το εκπαιδευτικό τους έργο απομακρυσμένοι από το οικείο περιβάλλον τους. Η συνεχής, όμως, ανασφάλεια που βιώνουν από την ημέρα ψήφισης της συγκεκριμένης διάταξης έως και σήμερα θέτει θέμα πολιτικής αναξιοπιστίας και συνέχειας του Κράτους.
Το θέμα απασχόλησε και απασχολεί, όπως γνωρίζετε, μεγάλο μέρος του πολιτικού κόσμου. Κατατέθηκαν πλήθος ερωτήσεις από βουλευτές της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, οι οποίοι έχουν ταχθεί υπέρ της εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης. Η επίσημη τοποθέτηση της Υφυπουργού -καταγεγραμμένη στα πρακτικά της Βουλής- αλλά και η ίδια η εγκύκλιος με θέμα «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω που συμπληρώνουν δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον πραγματική προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού (άρθρο 39 παρ. 4 του ν. 3794 /2009 ΦΕΚ 156 Α΄) καθώς και το περιεχόμενο της δεν δείχνει με κανένα τρόπο τον απογραφικό χαρακτήρα αυτής της ενέργειας, όπως αναφέρεται σε Δελτίο Τύπου της 31ης Μαρτίου του 2010.

Ενδεικτικά παραθέτουμε το ακόλουθο απόσπασμα της εγκυκλίου, το οποίο αναφέρει [Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εν όψει της εφαρμογής του άρθρου 39 παρ. 4 του ν.3794 /2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 (πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης), ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (όλες οι ειδικότητες),ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12 (όλες οι ειδικότητες), ΠΕ13, ΠΕ14 (όλες οι ειδικότητες), ΠΕ15, ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΤΕ.16, ΠΕ17 (όλες οι ειδικότητες), ΠΕ18 (όλες οι ειδικότητες), ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΤΕ.01 (όλες οι ειδικότητες) και ΔΕ.01 (όλες οι ειδικότητες) (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, που συμπληρώνουν κατά τις κείμενες διατάξεις δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον πραγματική προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.]
Κυρία Υπουργέ,
Ζητούμε η εν’ λόγω διάταξη να εφαρμοσθεί άμεσα για εκείνους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι σύμφωνα με το Νόμο έχουν συμπληρώσει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις διορισμού τους, και έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους, βάσει πρόσκλησης, που εξέδωσε το Υπουργείο σας. Η μακρόχρονη καθυστέρηση του τελικού διορισμού τους προκαλεί, δικαιολογημένα, αναστάτωση στους εκπαιδευτικούς με αναπηρία, οι οποίοι βρίσκονται πλέον σε διαρκή ομηρία.
Επίσης, αναμένουμε, στο πλαίσιο της συνεργασίας που ήδη έχει ξεκινήσει με το Υπουργείο σας, να λάβουμε μέρος στη διαμόρφωση των ρυθμίσεων του νέου νομοσχεδίου που αφορούν στους εκπαιδευτικούς με αναπηρία.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΡ. ΠΑΝΑΝΟΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή