Κατηγορία: Υπ. Παιδείας

Αθήνα: 26/09/2007

ΠΡΟΣ:
κ. Ευ. Στυλιανίδη, Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού
- κ. Α. Λυκουρέντζο, Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
- κ. Σ. Ταλιαδούρο, Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
- Φορείς – μέλη ΕΣΑμεΑ


Κατάθεση Υπομνήματος για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία και την ισότιμη ένταξή τους σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας


Κύριε Υπουργέ,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία θα ήθελε και πάλι να σας εκφράσει τα θερμά της συγχαρητήρια για την ανάληψη των καθηκόντων σας στη σημαντική θέση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ελπίζουμε στη θετική ανταπόκρισή σας και στην ανάπτυξη στενής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ μας, με στόχο την άρση του αποκλεισμού που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας.

Βασική και αναγκαία προϋπόθεση για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος για τα άτομα με αναπηρία είναι η ικανοποίηση του διαχρονικού και πάγιου αιτήματος του αναπηρικού κινήματος που αφορά στην υποχρεωτικότητα της φοίτησης των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ορισμένες από τις βασικές αιτίες στις οποίες οφείλονται οι χρόνιες και διαρθρωτικές αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος είναι οι χαμηλοί πόροι που διατίθενται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία καθώς και ο αποσπασματικός χαρακτήρας και η μη εφαρμογή ουσιαστικών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία.


Για το αναπηρικό κίνημα της χώρας διαχρονικό και πάγιο αίτημα είναι η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας και η προώθηση ενός «σχολείο για όλους» με σεβασμό στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή.

Στην παρούσα στιγμή, προσδοκούμε ότι το πλούσιο υλικό που έχει επεξεργαστεί η Συνομοσπονδία μας και οι εμπεριστατωμένες θέσεις – προτάσεις που σας καταθέτουμε θα βοηθήσουν το έργο σας όσον αφορά στην επίλυση σημαντικών θεμάτων εκπαίδευσης για τα άτομα με αναπηρία.

Τέλος, θα εκτιμούσαμε ιδιαιτέρως αν είχαμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε άμεσα μαζί σας προκειμένου να σας εκθέσουμε από κοντά τις απόψεις μας επί του συνόλου των θεμάτων που εκθέτουμε στο Υπόμνημα που ακολουθεί συνημμένα στην παρούσα επιστολή.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε Υπόμνημα με θέμα «Αναβάθμιση της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία και την ισότιμη ένταξή τους σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας».

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡ. ΠΑΝΑΝΟΣ

 


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Αναβάθμιση της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία και ισότιμη ένταξή τους σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ) με το Ν.2430/96 (ΦΕΚ156Α/10.7.96) έχει αναγνωριστεί από την Ελληνική Πολιτεία ως ο Επίσημος Κοινωνικός Εταίρος, σε ζητήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στα άτομα με αναπηρία. Με στόχο την προώθηση μέτρων που θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις βαθμίδες του και στην απρόσκοπτη φοίτησή τους σε αυτές και την ένταξη τους σε θέσεις εργασίας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, σας καταθέτουμε τις θέσεις / προτάσεις του αναπηρικού κινήματος σε θέματα που άπτονται του Υπουργείου σας και στα οποία θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και ιδιαίτερη βαρύτητα.

1) ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Α΄/ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄/ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προτείνουμε:

1. Θέσπιση υποχρεωτικότητας της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία.
2. Ίδρυση Γενικής Γραμματείας για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, που θα είναι αρμόδια για τη διαμόρφωση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών για ισότιμη ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις βαθμίδες και σε όλες τις μορφές του εκπαιδευτικού συστήματος.
3. Συμμετοχή της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, δεδομένου ότι η Συνομοσπονδία έχει αναγνωρισθεί ως Κοινωνικός Εταίρος της Πολιτείας σε θέματα αναπηρίας και ενώ συμμετείχε στη σύνθεση του Συμβουλίου (άρθρο 1 του Ν.2327/95) αδίκως το 2003 (Π.Δ.127 ΦΕΚ114/12-5-03) ετέθη εκτός Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας.
4. Επανεξέταση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, με στόχο: α. την απαλοιφή διατάξεων που δημιουργούν διακρίσεις, εκπαιδευτικό αποκλεισμό και ανισότητες, βάσει των νέων διατάξεων του Συντάγματος της χώρας, το νέο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και των άλλων διεθνών δεσμεύσεων της χώρας.
β. τη θέσπιση θετικών διατάξεων που θα βελτιώνουν και θα εξισώνουν στην πράξη την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία.
5. Σύσταση Ειδικής Επιτροπής εμπειρογνωμόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και με τη συμμετοχή της Συνομοσπονδίας, με στόχο την επανεξέταση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας που αναφέρουμε παραπάνω, την αξιολόγηση της εφαρμογής του Ν.2817/2000, την υποβολή προτάσεων και τη συνολική αξιολόγηση της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις βαθμίδες.
6. Έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων και εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας.
7. Αναβάθμιση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και σύσταση τμημάτων για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία στις άλλες Διευθύνσεις.
8. Άμεση στελέχωση του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με επιστήμονες εξειδικευμένους σε κατηγορίες αναπηρίας όπως προβλέπει ο Ν.2817/2000 και άμεση στελέχωση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με θέσεις παρέδρων από κάθε ειδικότητα του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και δημιουργία θέσεων συμβούλων ειδικοτήτων για τη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου που θα στηρίζει και θα συντονίζει επιστημονικά το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό.
9. Αναβάθμιση των υπαρχόντων Κέντρων Διάγνωσης Αξιολόγησης Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) και ίδρυση νέων.
10. Υποχρεωτικότητα του μαθήματος Ειδικής Αγωγής σε όλα τα Παιδαγωγικά Τμήματα της χώρας.
11. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Α΄/βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα ένταξης των ατόμων με αναπηρία.
12. Άμεση προκήρυξη των θέσεων σχολικών συμβούλων που προβλέπονται στο Ν.2817/2000 και θέσπιση δια νόμου θέσεων σχολικών συμβούλων ειδικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
13. Επιμόρφωση του συνόλου των Σχολικών Συμβούλων Γενικής και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε ζητήματα ένταξης των ατόμων με αναπηρία.
14. Διαβάθμιση του πτυχίου των αποφοίτων Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και δυνατότητα διορισμού τους στην εκπαίδευση.
15. Ίδρυση νέων Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και αναβάθμιση των υφιστάμενων μονάδων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία με:
α. βελτίωση της κτιριακής υποδομής,
β. βελτίωση της προσβασιμότητας,
γ. παροχή τεχνολογικών βοηθημάτων,
δ. χρήση νέων τεχνολογιών με βάση την αρχή της καθολικής πρόσβασης,
ε. Έναρξη της κάθε σχολικής χρονιάς και έγκαιρη παράδοση των σχολικών
βιβλίων με τις κατάλληλες προδιαγραφές για τα άτομα με αναπηρία όπως
βιβλία σε γραφή Braille, βιβλία προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες και τις
ανάγκες των κωφών μαθητών, βιβλία προσαρμοσμένα για μαθητές με
νοητική αναπηρία, σύνδρομο down κ.λ.π.)
στ. Στελέχωση όλων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και των
Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.Κ της χώρας με μόνιμο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, και
όχι ωρομίσθιο όπως ισχύει σήμερα.
16. Ενίσχυση του θεσμού των τμημάτων ένταξης στα γενικά σχολεία και αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς τους μαθητές με αναπηρία που είναι ενταγμένοι στα γενικά σχολεία (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια γενική και τεχνική εκπαίδευση) με:
α. βελτίωση της προσβασιμότητας όλων των σχολικών κτιρίων
β. παροχή τεχνολογικών βοηθημάτων,
γ. χρήση νέων τεχνολογιών με βάση την αρχή της καθολικής πρόσβασης.
17. Σε εφαρμογή του Ν.2817/2000, ίδρυση Ειδικών Σχολείων για άτομα με αυτισμό, νοητική υστέρηση και πολλαπλές αισθητηριακές, σωματικές και νευροψυχιατρικές αναπηρίες.
18. Πιλοτική εφαρμογή των Αναλυτικών Προγραμμάτων Ειδικής Αγωγής σε Σ.Μ.Ε.Α., σύμφωνα και με την εισήγηση του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, προκειμένου να βελτιωθούν και να οριστικοποιηθούν στην πράξη.
19. Επέκταση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου και στα Ειδικά Σχολεία.
20. Σταδιακή σε βάθος χρόνου, αλλά σταθερή, αύξηση πόρων που διατίθενται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και εγγραφή ξεχωριστού κωδικού στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας με πόρους για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, με τελικό στόχο το 10% από τον κρατικό προϋπολογισμό για την Παιδεία να διατίθενται για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία.
21. Αναγνώριση δια νόμου της μεθόδου γραφής και ανάγνωσης Braille ως επίσημης μεθόδου γραφής και ανάγνωσης των Ελληνίδων και Ελλήνων τυφλών, διαθέτοντας σε αυτούς από την προσχολική αγωγή έως τη υπόλοιπη ζωή τους όλα τα τεχνικά και τεχνολογικά βοηθήματα που θα τους επιτρέπουν να χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο είτε για να σπουδάσουν, είτε κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού τους βίου είτε για λόγους εγκυκλοπαιδικής μόρφωσης κλπ. Άμεση ίδρυση εθνικού τυπογραφείου για την εκτύπωση των βιβλίων στη γραφή Braille για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, στούντιο ηχογράφησης βιβλίων και υποχρεωτική χορήγησή τους και σε ηλεκτρονική μορφή.
22. Θέσπιση κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, ως απαραίτητη προϋπόθεση διορισμού εκπαιδευτικών στα σχολεία κωφών της χώρας.
23. Παροχή διευκολύνσεων στους μαθητές της Α΄/Βάθμιας και Β΄/Βάθμιας εκπαίδευσης που κατά τη διάρκεια της σχολικής εκπαίδευσης καθίστανται άτομα με αναπηρία (μαθητές που καθίστανται άτομα με κινητική αναπηρία, νεφροπαθείς τελικού σταδίου, εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 ή ινσολινοεξαρτώμενοι, κ.λ.π.) με τους παρακάτω τρόπους: α) Να μην υπολογίζονται οι απουσίες τους κατά την περίοδο εκδήλωσης της αναπηρίας τους ή τις ημέρες που υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις. β) Παροχή αυξημένης ενισχυτικής διδασκαλίας για την κάλυψη των κενών στους στα μαθήματα κατά την επιστροφή τους στο σχολείο ειδικά όσον αφορά στην χρονική περίοδο της αρχικής εκδήλωσης της αναπηρίας.

2) ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να προχωρήσει σε λήψη μέτρων για μία από τις πιο ευπαθείς κοινωνικά ομάδες όπως είναι τα άτομα με αναπηρία ειδικά στον τομέα της απασχόλησης που αποτελεί έναν από τους κυριότερους τομείς για την ισότιμη ένταξη τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να στηρίξει ενεργά την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση μέσα από μία σειρά μέτρων όπως είναι το σύστημα ποσόστωσης, η παροχή κατάλληλης κατάρτισης και τοποθέτησης σε θέση εργασίας, οι εύλογες προσαρμογές στο χώρο εργασίας κ.λ.π.

Ως εκ τούτου προτείνουμε:

1. Διορισμό των εκπαιδευτικών με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ανεξάρτητα της αιτίας της αναπηρίας τους και γονέων παιδιών με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π., όπως ισχύει για τους πολύτεκνους βάσει της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.3255 ΦΕΚ 138 Α/22-7-04.
2. Άμεση μονιμοποίηση των αναπληρωτών καθηγητών με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ανεξάρτητα της αιτίας της αναπηρίας τους και του χρόνου της υπηρεσίας τους ομοίως και για τους γονείς παιδιών με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
3. Εκπαιδευτικοί που είναι άτομα με αναπηρία ή γονείς παιδιών με βαριές αναπηρίες και περίπλοκες ανάγκες εξάρτησης να έχουν το δικαίωμα να υπηρετούν σε σχολεία που βρίσκονται πλησιέστερα στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και στις νοσοκομειακές μονάδες, στις οποίες παρακολουθούνται οι ίδιοι ή τα παιδιά τους.

3) ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ Γ΄ /ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. έχει επισημάνει ότι απαιτείται μια συνολική πολιτική ένταξης των φοιτητών με αναπηρία στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα οποία πρέπει να επεξεργαστούν και να λάβουν μέτρα για να εγγυηθούν την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε όλους τους φοιτητές, με και χωρίς αναπηρία, χωρίς καμία διάκριση.

Για την επίτευξη του στόχου «Πανεπιστήμιο για όλους» χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, το αναπηρικό κίνημα της χώρας θεωρεί ως βασική αρχή τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα της Γ΄/Βάθμιας Εκπαίδευσης σε συνδυασμό με την οριζόντια ένταξη της διάστασης της αναπηρίας σε αυτήν, ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση των φοιτητών, εργαζομένων και καθηγητών με αναπηρία στις κτιριακές υποδομές, στην εκπαιδευτική διαδικασία και στον εργασιακό τομέα.

Ως εκ’ τούτου προτείνουμε :

1. Την έναρξη των εργασιών της τριμερούς Επιτροπής που συστήθηκε μεταξύ του ΥΠ.Ε.Π.Θ., της Συνόδου των Πρυτάνεων και της Ε.Σ.Α.μεΑ., βάσει της απόφασης της 51ης Συνόδου των Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων για την επίτευξη του στόχου «Πανεπιστήμιο για όλους» χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς
2. Τη σύσταση Υπηρεσίας Υποδοχής, Ενημέρωσης και Υποστήριξης των φοιτητών με αναπηρία,
3. Τη διασφάλιση της προσβασιμότητας για τους φοιτητές με αναπηρία. Το θέμα της προσβασιμότητας αφορά όχι μόνο τους χώρους φοίτησης (αμφιθέατρα, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, κλπ.) αλλά όλους τους χώρους όπου συχνάζουν φοιτητές (φοιτητικές εστίες, φοιτητικές λέσχες σίτισης, κλπ.).
4. Την παροχή τεχνικού εξοπλισμού (π.χ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές με προσβάσιμο λογισμικό ανάλογα με την κατηγορία αναπηρίας),
5. Τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των διαδικτυακών τόπων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
6. Την επεξεργασία προσαρμοσμένων παιδαγωγικών μέσων όπως η ηχογράφηση των εγχειριδίων και των σημειώσεων για τους φοιτητές με προβλήματα όρασης.
7. Τη θέσπιση ατομικής βοήθειας είτε με τη μορφή προσωπικού συνοδού για
κάποιες βαριές αναπηρίες είτε με τη μορφή νοηματικής διερμηνείας για τα άτομα με κώφωση, είτε με τη μορφή αναγνώστη για τα άτομα με τύφλωση, Επισημαίνουμε ότι η ολοκληρωτική έλλειψη διερμηνέων νοηματικής γλώσσας από τις σχολές των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας οδηγεί στον ολοκληρωτικό αποκλεισμό των κωφών ατόμων από την Γ΄/Βάθμια Εκπαίδευση.
8. Την προσαρμογή του τρόπου εξέτασης, με δυνατότητα παράτασης του εξεταστικού χρόνου, αντικατάστασης μίας γραπτής εξέτασης με μία προφορική ή το αντίθετο, προσαρμογής των θεμάτων των εξετάσεων στις ανάγκες του φοιτητή (μεγέθυνση γραμμάτων, εκτύπωση σε braille, κλπ.)
9. Εξέταση στην ίδια ύλη για όλους τους φοιτητές με αναπηρία ανεξαρτήτως τρόπου εξέτασης γραπτού ή προφορικού.
10. Δικαίωμα μετεγγραφής των φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό σε αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα της χώρας, όταν κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στο εξωτερικό καθίστανται άτομα με αναπηρία εξαιτίας ατυχημάτων ή οργανικών βλαβών.
11. Δικαίωμα μετεγγραφής σε σπουδαστές και φοιτητές που έχουν γονιό/είς με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω (σήμερα το δικαίωμα ισχύει για συγκεκριμένες μόνο κατηγορίες αναπηρίας) καθώς και σε αυτούς που έχουν αδελφό/η με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
12. Την ορθή εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν.2640 (εισαγωγή άνευ εξετάσεων για τα ΑμεΑ στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας σε ποσοστό 3%) και συμπερίληψη και άλλων σοβαρών παθήσεων όπως είναι τα άτομα με συγγενείς καρδιοπάθειες, τα άτομα με επιληψία, τα άτομα με αγκυλωτική σπονδυλίτιδα με ποσοστό αναπηρία 67% και άνω, στις ειδικές κατηγορίες.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Γ. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡ. ΠΑΝΑΝΟΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή