Κατηγορία: Υπ. Παιδείας

Αθήνα: 28/05/2015

ΠΡΟΣ:
- Καθηγήτρια Β. Κυριαζοπούλου, Πρύτανη Πανεπιστημίου Πατρών
- Καθηγητή κ. Γ. Αγγελόπουλο, Αντιπρύτανη
- Καθηγητή κ. Ν. Καραμάνο, Αντιπρύτανη
- Καθηγητή κ. Χ. Παναγιωτακόπουλο, Αντιπρύτανη
- Καθηγητή κ. Δ. Πολύζο, Αντιπρύτανη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- κ. Αρ. Μπαλτά, Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
- κ. Τ. Κουράκη, Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας
- κ. Β. Λαμπροπούλου, Καθηγήτρια Μ.Α.Κ. Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών
- ΟΜ.Κ.Ε.


""Αναγκαία η άμεση κάλυψη της θέσης του Διευθυντή της Μονάδας Αγωγής Κωφών του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών" "


Κυρία Πρύτανη,
Κύριοι Αντιπρυτάνεις,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) - που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο δια του Ν.2430/96 (ΦΕΚ 156Α/10.7.96) Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum), του μεγαλύτερου φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διαθέτουσα σήμερα διαχειριστική επάρκεια Β΄ και Γ΄ Τύπου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, μέλος της Ομάδας Εργασίας σχετικά με την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας και της μη διάκρισης στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και διαπιστευμένος φορέας παροχής προγραμμάτων «Δια Βίου Μάθησης» - με την παρούσα επιστολή εκφράζει τη διαμαρτυρία της, για τη μη πρόβλεψη πλήρωσης της θέσης της Διευθύντριας της Μονάδας Αγωγής Κωφών του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών, μετά τη συνταξιοδότηση της κας Λαμπροπούλου.

Όπως θα δείτε και στην επιστολή της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος που σας επισυνάπτουμε, η Μονάδα Αγωγής Κωφών του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών, που είναι και η μοναδική που λειτουργεί στη χώρα μας, έχει προσφέρει σπουδαίο ερευνητικό, διδακτικό και κοινωνικό έργο από το 1988 που λειτουργεί έως σήμερα, μέσω των προγραμμάτων που υλοποιεί.
Δυστυχώς όμως, όπως πληροφορηθήκαμε, μετά τη συνταξιοδότηση της κας Λαμπροπούλου Βενέττας, Διευθύντριας της Μ.Α.Κ. του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών, δεν έχει γίνει κάποια πρόβλεψη για την πλήρωση της εν' λόγω θέσης. Αυτό θα αποτελέσει μεγάλο πλήγμα για την εκπαίδευση των κωφών – βαρηκόων παιδιών και θα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στο χώρο των κωφών.
Ως εκ τούτου, ζητάμε να εξετάσετε το ανωτέρω ζήτημα και να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες για την κάλυψη της εν' λόγω θέσης, ώστε να μην ζημιωθεί ο χώρος των κωφών ανεπανόρθωτα.

Με εκτίμηση


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή