Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Παιδείας

Αθήνα: 15/06/2015

ΠΡΟΣ:
Υπουργό Παιδείας κ. Αν. Μπαλτά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Αλ. Τσίπρα
-Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Αλ. Φλαμπουράρη
-Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Ν. Παππά
-Γραφείο Γεν. Γραμματέα Συντονισμού της Κυβέρνησης, κ. Χρ. Βερναδάκη
-Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας κ. Τ. Κουράκη
-Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας, κ. Δ. Χασάπη
-Προϊστάμενο Διεύθυνσης Ειδικής Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας, κ. Κ. Λολίτσα
-Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής
-Επιτροπή Παιδείας ΣΥΡΙΖΑ
-Φορείς - Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Λήψη κατεπειγόντων μέτρων για εκπαιδευτικά θέματα που αφορούν στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους


Κύριε Υπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία εκφράζει την έντονη ανησυχία της αφού λίγους μήνες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2015-2016 το Υπουργείο Παιδείας, ως όφειλε, δεν έχει προχωρήσει στη λήψη άμεσων μέτρων για τη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Εκπαίδευσης (ΣΜΕΕ) και των Τμημάτων Ένταξης των Γενικών Σχολείων (Τ.Ε.).

Η ανησυχία μας γίνεται εντονότερη δεδομένου ότι στο νέο πολυνομοσχέδιο που κυκλοφορεί αυτές τις ημέρες στο διαδίκτυο δεν υπάρχει ουδεμία διάταξη για τη διευθέτηση κατεπειγόντων θεμάτων που αφορούν στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία όπως και στην επαγγελματική αποκατάσταση των εκπαιδευτικών με αναπηρία και εκπαιδευτικών γονέων με αναπηρία, αλλά ούτε και στο ιδιαίτερο θέμα των μετεγγραφών φοιτητών με αναπηρία και φοιτητών που η οικογένειά τους έχει στη φροντίδα της ένα τουλάχιστον άτομο με αναπηρία.
Στο προαναφερθέν νομοσχέδιο, το οποίο φημολογείται ότι θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή, δεν συμπεριλαμβάνεται ακόμα και ένα ημιτελές άρθρο σχετικό με τη λειτουργία Σχολικών Μονάδων Ειδικής Εκπαίδευσης και Τμημάτων Ένταξης - το οποίο συμπεριλαμβάνονταν σε προηγούμενο άτυπο πολυνομοσχέδιο - και επί του οποίου η Ε.Σ.Α.μεΑ. με το υπ' αριθ. πρωτ 995/20.4.2015 έγγραφό της είχε καταθέσει τις προτάσεις - παρατηρήσεις της.
Επίσης, σε συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποι της Ε.Σ.ΑμεΑ. με εσάς και σύσσωμη την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας το μήνα Μάρτιο του τρέχοντος έτους είχε συζητηθεί πρόταση της Ε.ΣΑ.μεΑ. για τη δημιουργία Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ε.Σ.Α.μεΑ. για το σχεδιασμό δράσεων, μέσω των οποίων θα διευθετηθούν άμεσα και κατεπείγοντα θέματα, ώστε το νέο σχολικό έτος 2015 -2016 στις σχολικές δομές της ειδικής εκπαίδευσης να ξεκινήσει χωρίς τα συνήθη προβλήματα. Τρεις μήνες μετά τη συνάντηση του Μαρτίου και μόλις δυόμισι μήνες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρόνιας η ανωτέρω πρόταση δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα!
Το σημαντικότατο θέμα της επαγγελματικής αποκατάστασης των εκπαιδευτικών με αναπηρία βρίσκεται στον αέρα. Στο παρόν νομοσχέδιο δεν υπάρχει ουδεμία πρόνοια για το ανωτέρω θέμα, παρόλο που εκατοντάδες εκπαιδευτικοί με αναπηρία όπως και εκπαιδευτικοί γονείς ατόμων με αναπηρία το προηγούμενο σχολικό έτος παρέμειναν άνεργοι.
Απορούμε για αυτή την ολιγωρία, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βουλευτές των κομμάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση, κατά καιρούς, έχουν στηρίξει με ιδιαίτερη επιμονή και ζήλο τις θέσεις του αναπηρικού κινήματος για τα εκπαιδευτικά θέματα, όπως αυτές εκφράζονται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και τους φορείς - μέλη της.
Κύριε Υπουργέ,
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητάει την προσωπική παρέμβαση, όπως και σύσσωμης της πολιτική ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για την άμεση λήψη θεσμικών και διαδικαστικών μέτρων για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία. Ενδεικτικά και ως κατεπείγοντα αναφέρουμε τα εξής:
• Διορισμός εκπαιδευτικού προσωπικού, ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού -νοσηλευτικού προσωπικού σε ΣΜΕΕ, Τ.Ε. και ΕΕΕΕΚ
• Διάθεση επαρκών κονδυλίων για τη χορήγηση παράλληλης στήριξης στους μαθητές με αναπηρίες βάσει επιστημονικών προϋποθέσεων και κριτηρίων .
• Εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΔΔΥ και κάθε φορέα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών με αναπηρία.
• Διάθεση σχολικών βιβλίων προσβάσιμων σε κάθε μαθητή με αναπηρία και χορήγηση αυτών στην έναρξη της σχολικής χρονιάς.
• Σχεδιασμός συστήματος ασφαλούς και δωρεάν μετακίνησης των ατόμων με αναπηρία.
Σε ότι αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση των εκπαιδευτικών με αναπηρία και εκπαιδευτικών γονέων με αναπηρία απαιτείται η άμεση λήψη των εξής θεσμικών μέτρων:
• Επαναφορά του καταργηθέντος Πίνακα Α΄, σύμφωνα με τον οποίο προσλαμβάνονταν οι εκπαιδευτικοί ΑμεΑ σε ποσοστό 20% επί των προσλήψεων στην Ειδική Εκπαίδευση. Με την κατάργησή του Πίνακα Α΄, όπως αυτός καθορίζονταν στην παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 3699, οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία που εργάζονταν ως αναπληρωτές δεν μπόρεσαν να προσληφθούν στο σύστημα της ειδικής εκπαίδευσης το σχολικό έτος 2014 -2015. Επισημαίνουμε ότι το προηγούμενο έτος, με την κατάργηση του Πίνακα Α΄ δεν στελεχώθηκαν επαρκώς οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης.
• Να καταργηθεί ως προϋπόθεση για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών με αναπηρία η κατάθεση Γνωμάτευσης Αναπηρίας με την ένδειξη εφόρου ζωής. Ειδικά για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ζητούμε να γίνονται δεκτές γνωματεύσεις αναπηρίας οι οποίες είναι σε ισχύ κατά το τρέχον σχολικό έτος.
• Κατάργηση της αναχρονιστικής και ρατσιστικής διάταξης σύμφωνα με την οποία κωφοί, τυφλοί, παραπληγικοί εκπαιδευτικοί εξαιρούνται των προσλήψεων από τα ΚΕΔΔΥ και το θεσμό της παράλληλης στήριξης.
• Θέσπιση νέας διάταξης, μέσω της οποίας θα καθοριστεί ο διορισμός των εκπαιδευτικών με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, κατά προτεραιότητα σε ποσοστό 10% στη Γενική Εκπαίδευση. Επί της ουσίας ζητούμε την αντικατάσταση των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 4283/2014 ως εξής: Στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού -Καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 71) προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής: «15. Από δω και στο εξής μπορούν να προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) κατά προτεραιότητα σε κάθε κλάδο και ειδικότητα, άτομα που είναι ικανά για εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με το ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26) και έχουν αναπηρία σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό και άνω (50%), η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και κάθε αρμόδιας δημόσιας αρχής εφόσον είναι σε ισχύ. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν μπορούν να τοποθετούνται σε ποσοστό άνω του εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) ανά σχολική μονάδα.
Για τα ανωτέρω προτείνουμε συγκεκριμένες διατάξεις:
1. «Από εδώ και στο εξής επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν.3699/2008. Από την ισχύ της παρούσας διάταξης καταργείται η παρ. 2α του άρθρου 28 του ν. 4186/2013».
2. «Για την πρόσληψη αναπληρωτών ωρομισθίων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. ισχύουν τα όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 3699/2008. Κάθε διάταξη αντίθετη με την παρούσα καταργείται».
3. «Το άρθρο 8 του ν. 4283/2014 αντικαθίσταται ως εξής: Στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - Καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 71) προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής: «15. Από δω και στο εξής μπορούν να προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) κατά προτεραιότητα σε κάθε κλάδο και ειδικότητα, άτομα που είναι ικανά για εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με το ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26) και έχουν αναπηρία σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό και άνω (50%), η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και κάθε αρμόδιας δημόσιας αρχής εφόσον είναι σε ισχύ. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν μπορούν να τοποθετούνται σε ποσοστό άνω του εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) ανά σχολική μονάδα.
Κύριε υπουργέ,
Κρίνουμε σκόπιμο να σας υπενθυμίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι βουλευτές του πρωτοστάτησαν για την επαναφορά του Πίνακα Α΄, όπως και για την κατά προτεραιότητα πρόσληψη εκπαιδευτικών με αναπηρία στη Γενική Εκπαίδευση. Επομένως, η διευθέτηση του ανωτέρω θέματος που αφορά στην επαγγελματική αποκατάσταση των εκπαιδευτικών με αναπηρία πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και της Κυβέρνησης, βάσει και των προεκλογικών και προγραμματικών δεσμεύσεων σας.
Η ολοκληρωτική έλλειψη κατάλληλων μέτρων για τις μετεγγραφές φοιτητών που είναι οι ίδιοι άτομα με αναπηρία ή φοιτητών που οι οικογένειες τους έχουν στη φροντίδα τους ένα τουλάχιστον μέλος με αναπηρία έχει οδηγήσει σε οικονομική απόγνωση τους ίδιους τους φοιτητές και τις οικογένειές τους.
Η παρούσα Κυβέρνηση απαιτείται να λάβει υπόψη της το αυξημένο κόστος που καλούνται να καλύψουν οι φοιτητές με αναπηρία όπως και οι οικογένειες των φοιτητών που έχουν στη φροντίδα τους ένα τουλάχιστον μέλος με αναπηρία. Το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας είναι δυσβάσταχτο και ουδέποτε δεν έχει ληφθεί υπόψη για το σχεδιασμό μέτρων και πολιτικών για την αναπηρία.
Υπό αυτές τις συνθήκες και δεδομένου ότι πολλοί φοιτητές με αναπηρία και φοιτητές οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία πρέπει να βρίσκονται κοντά στο οικογενειακό τους περιβάλλον καταθέτουμε εκ νέου την ακόλουθη πρότασή μας:
1. Φοιτητές, σπουδαστές που είναι άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω να έχουν το δικαίωμα μετεγγραφής τους στο τόπο μόνιμης κατοικίας τους, σε περίπτωση εισαγωγής τους μέσω του συστήματος γενικών εξετάσεων.
2. Να ληφθεί μέριμνα για τους φοιτητές/σπουδαστές, των οποίων η αναπηρία εμφανίζεται κατά τη διάρκεια φοίτησης τους στα τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ, δεδομένου ότι το άτομο στο οποίο πρωτοεμφανίζεται αναπηρία ή χρόνια πάθηση έχει ανάγκη την υποστήριξη της οικογένειας του σε πρακτικό και ψυχικό επίπεδο.
3. Για τους φοιτητές και σπουδαστές που έχουν τον ένα ή και τους δύο γονείς με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και άνω, και ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας πιστοποιημένο από Γνωμάτευση Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής εφόσον είναι σε ισχύ, να έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στο τόπο της μόνιμης κατοικίας τους. Σημειώνουμε ότι έχουν ήδη αναγκαστεί φοιτητές, που οι γονείς τους είναι άτομα με αναπηρία, να διακόψουν τις σπουδές τους λόγω υπέρμετρων οικονομικών δυσκολιών.
4. Να ληφθεί μέριμνα για τις μετεγγραφές φοιτητών-σπουδαστών, που έχουν αδελφό/ή, που είναι άτομο με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο αδελφός/ή με αναπηρία να βαρύνει φορολογικά την οικογένεια του φοιτητή αδελφού/ης και ο αδελφός/ή με αναπηρία να διαβιεί στο σπίτι και όχι σε ίδρυμα.
Σχόλιο: Τη βασική ευθύνη ενός ατόμου με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες (π.χ. νοητική αναπηρία, σύνδρομο down, αυτισμό, εγκεφαλική παράλυση) την έχει η ίδια η οικογένεια με αποτέλεσμα σε πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών των οικογενειών ο ένας εκ των δύο γονέων να μην εργάζεται. Αντιλαμβάνεστε ότι το γεγονός αυτό, αναπόφευκτα, οδηγεί στη δραματική μείωση του οικογενειακού εισοδήματος τους.
Είναι αδιανόητο και τη νέα σχολική χρονιά οι μαθητές με αναπηρία και οι οικογένειές τους , οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία και οι εκπαιδευτικοί γονείς με αναπηρία καθώς και οι φοιτητές με αναπηρία και οι οικογένειες τους να αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα που αντιμετώπισαν τα προηγούμενα έτη.
Κύριε Υπουργέ,
• Η Ε.Σ.Α.μεΑ. και σύσσωμο το αναπηρικό κίνημα θεωρεί αδιανόητο και φέτος οι σχολικές μονάδες ειδικής εκπαίδευσης να μην ανοίξουν τις πόρτες τους την ίδια ώρα και μέρα με τα Γενικά Σχολεία.
• Η Ε.Σ.Α.μεΑ. και σύσσωμο το αναπηρικό κίνημα θεωρεί αδιανόητο για άλλη μια χρονιά οι φοιτητές με αναπηρία και φοιτητές που έχουν στην οικογένειά τους άτομα με αναπηρία να εξαναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους.
• Η Ε.Σ.Α.μεΑ. και σύσσωμο το αναπηρικό κίνημα θεωρεί αδιανόητο για δεύτερη συνεχή χρονιά οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία και εκπαιδευτικοί γονείς με αναπηρία να βρεθούν εκτός εκπαιδευτικού συστήματος με ότι συνεπάγεται αυτό για την ίδια τους την επιβίωση.
Τώρα πια είναι επιτακτική η ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για τη διευθέτηση των ανωτέρω θεμάτων.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. » Λήψη κατεπειγόντων μέτρων για εκπαιδευτικά θέματα που αφορούν στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis