Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Παιδείας

Αθήνα: 26/06/2015

ΠΡΟΣ:
κ. Αρ. Μπαλτά, Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Αλ. Τσίπρα
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Αλ. Φλαμπουράρη
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Ν. Παππά
- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, κ. Αν. Κουράκη
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Παιδείας, κ. Δ. Χασάπη
- Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής
- Πρόεδρο και Μέλη Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής
- Φορείς Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. για το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»


Κύριε Υπουργέ,
Η Ε.Σ.Α.μεΑ., μελετώντας προσεκτικά το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας που έχει τεθεί σε διαβούλευση στην ιστοσελίδα www.opengov.gr διαπιστώνει για άλλη μία φορά την ολοκληρωτική έλλειψη διατάξεων σχετικών με τα θέματα εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος.

Θεωρούμε αδιανόητο έως και απαράδεκτο, σε ένα νομοσχέδιο 84 σελίδων, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται 78 άρθρα που αφορούν σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας, να μην υπάρχει ουδεμία αναφορά στα εκρηκτικά ζητήματα που απασχολούν την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία από την πρώτη στιγμή επαφής τους με το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, αρχής γενομένης της αξιολόγησης των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών.
Στα άρθρα που αφορούν στο διορισμό των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν υπάρχει ουδεμία αναφορά για την επαγγελματική αποκατάσταση των εκπαιδευτικών που είναι άτομα με αναπηρία, ούτε για τους εκπαιδευτικούς γονείς ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι το προηγούμενο σχολικό έτος παρέμειναν άνεργοι.
Και στο παρόν τελικό κείμενο του νομοσχεδίου, δεν συμπεριλαμβάνεται ακόμα και ημιτελές άρθρο σχετικό με τη λειτουργία Σχολικών Μονάδων Ειδικής Εκπαίδευσης και Τμημάτων Ένταξης - το οποίο συμπεριλαμβάνονταν σε προηγούμενο άτυπο πολυνομοσχέδιο - και επί του οποίου η Ε.Σ.Α.μεΑ. με το υπ' αριθ. πρωτ. 995/20.4.2015 έγγραφό της είχε καταθέσει τις προτάσεις παρατηρήσεις της.
Στο παρόν κείμενο έχουν συμπεριληφθεί διατάξεις που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Ουδεμία διάταξη δεν προβλέπει εξειδικευμένα μέτρα για την ισότιμη πρόσβαση των φοιτητών με αναπηρία στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας, όπως και την απρόσκοπτη παρακολούθηση των σπουδών τους, παρόλο που στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο συμπεριλαμβάνονται ελάχιστες διατάξεις αναφορικά με τους φοιτητές με αναπηρία ή και τους εργαζόμενους με αναπηρία (διοικητικό προσωπικό - Μέλη ΔΕΠ κ.λπ.) στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας
Τα σχολεία ανοίγουν μόλις σε δύο μήνες από τώρα και δεν έχουν διευθετηθεί άμεσα και κατεπείγοντα θέματα, ώστε το νέο σχολικό έτος στις σχολικές δομές της ειδικής εκπαίδευσης να ξεκινήσει χωρίς τα συνήθη προβλήματα !
Το σημαντικότατο θέμα της επαγγελματικής αποκατάστασης των εκπαιδευτικών με αναπηρία βρίσκεται στον αέρα. Και σε αυτό το σχέδιο νόμου δεν υπάρχει ουδεμία πρόνοια για το ανωτέρω θέμα, παρόλο που εκατοντάδες εκπαιδευτικοί με αναπηρία όπως και εκπαιδευτικοί γονείς ατόμων με αναπηρία, το προηγούμενο σχολικό έτος παρέμειναν άνεργοι.
Απορούμε για αυτή την ολιγωρία, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βουλευτές των κομμάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση, κατά καιρούς έχουν στηρίξει με ιδιαίτερη επιμονή και ζήλο τις θέσεις του αναπηρικού κινήματος για τα εκπαιδευτικά θέματα, όπως αυτές εκφράζονται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και τους φορείς - μέλη της.
Κύριε Υπουργέ,
Με το παρόν έγγραφό της η Ε.Σ.Α.μεΑ. λαμβάνοντας υπόψη τις ανεπάρκειες και τις αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία καταθέτει τις ακόλουθες προτάσεις της επί των άρθρων του νομοσχεδίου.
Προτού παραθέσουμε τις προτάσεις μας επί των άρθρων του νομοσχεδίου ζητούμε την άμεση λήψη θεσμικών και διαδικαστικών μέτρων για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία. Ενδεικτικά και ως κατεπείγοντα αναφέρουμε τα εξής:
• Διορισμός εκπαιδευτικού προσωπικού, ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού - νοσηλευτικού προσωπικού στις Σ.Μ.Ε.Ε., τα Τμήματα Ένταξης και τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
• Διάθεση επαρκών κονδυλίων για τη χορήγηση παράλληλης στήριξης στους μαθητές με αναπηρίες, βάσει επιστημονικών προϋποθέσεων και κριτηρίων.
• Εύρυθμη λειτουργία των Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. και κάθε φορέα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών με αναπηρία.
• Διάθεση σχολικών βιβλίων, προσβάσιμων σε κάθε μαθητή με αναπηρία και χορήγηση αυτών στην έναρξη της σχολικής χρονιάς.
• Σχεδιασμός συστήματος ασφαλούς και δωρεάν μετακίνησης των ατόμων με αναπηρία από το σπίτι τους προς το σχολείο και αντίστροφα.
Προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. επί των άρθρων του νομοσχεδίου:
Άρθρο 3: Πρυτάνεις - Αντιπρυτάνεις
Στην παρ. 4 με την οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Πρυτάνεων προτείνουμε να συμπεριληφθεί στο τέλος της παραγράφου η εξής αρμοδιότητα:
«Έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και την εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας (φυσικής και ηλεκτρονικής) των υποδομών, προγραμμάτων σπουδών, συγγραμμάτων, διαδικασιών κ.λπ. στους φοιτητές και καθηγητές με αναπηρία. Ειδικά για τη φοίτηση κωφών και τυφλών μαθητών λαμβάνεται μέριμνα για την παροχή διερμηνείας νοηματικής γλώσσας καθώς και ηχογραφημένων εγχειριδίων ή συγγραμμάτων σε μορφή braille»
Άρθρο 6: Σχολή
Στην παρ. 4 θετική κρίνεται η περ. ε, όπου γίνεται αναφορά στη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής στα Προγράμματα Σπουδών όλων των φοιτητών. Για να είναι πιο ολοκληρωμένη η διάταξη, προτείνεται στην ανωτέρω πρόταση να προστεθεί η φράση : «ανεξάρτητα από το φύλο, την αναπηρία, την εθνικότητα και λοιπά χαρακτηριστικά».
Άρθρο 7: Τμήμα
Στην παρ. 4 όπου καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος προτείνουμε να συμπεριληφθεί περ. η ως εξής:
«η) Τη συγκρότηση ομάδων εργασίας για την αξιολόγηση της φυσικής και ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, όπως και την πρόοδο του τμήματος στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων για την ισότιμη πρόσβαση των φοιτητών με αναπηρία σε υπηρεσίες υποστήριξης και εν γένει στην καθολική πρόσβαση των φοιτητών σε όλα τα στάδια προπτυχιακής, πτυχιακής και μεταπτυχιακής διαδικασίας».
Άρθρο 12: Μετεγγραφές
Η άκρως χαμηλή μοριοδότηση (1 μόριο), η οποία δίνεται σε περίπτωση που οι φοιτητές έχουν αδελφό/ή, γονέα, ή τέκνο, ή σύζυγο που είναι άτομο με αναπηρία, κρίνεται άκρως αρνητική. Οι συντάκτες του νομοσχεδίου προφανώς δεν έχουν λάβει υπόψη τους τη δυσβάστακτη οικονομική κατάσταση που βιώνουν οι οικογένειες που έχουν στη φροντίδα τους άτομο με βαριά αναπηρία, το οποίο έχει ανάγκη συνεχούς φροντίδας και υποστήριξης.
Η ανωτέρω χαμηλή μοριοδότηση, εφόσον δεν συνυπολογίζεται στα εισοδηματικά κριτήρια που τίθενται με τις 3 πρώτες παραγράφους του ιδίου άρθρου το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία, θέτει αυτομάτως τους δικαιούχους αυτής της κατηγορίας (περ. η) εκτός του συστήματος μετεγγραφών.
Για άλλη μία φορά, ο σχεδιασμός πολιτικών για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία είναι ανεπαρκής, αφού δεν κατανοείται η δεινή οικονομική θέση των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, η οποία συσχετίζεται και επηρεάζεται άμεσα από το βάθος και την ένταση της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα.
Έχετε αναρωτηθεί, εάν γονείς με βαριές αναπηρίες που αντιμετωπίζουν την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό με ευθύνη της ίδιας πολιτείας, έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν τις σπουδές των παιδιών τους σε άλλη πόλη; Έχετε αναρωτηθεί, εάν οικογένειες που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία (νοητική αναπηρία, σύνδρομο down, αυτισμό, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες) που χρήζουν 24άωρης υποστήριξης και φροντίδας, έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν τις σπουδές των υπολοίπων παιδιών τους μακριά από την οικογενειακή εστία; Ειδικά σε αυτές τις οικογένειες, είναι σύνηθες το φαινόμενο ο ένας εκ των δύο γονέων να διακόπτει την εργασία του για να παρέχει την κατάλληλη φροντίδα και υποστήριξη στο άτομο με αναπηρία.
Το κόστος που έχουν να αντιμετωπίσουν αυτές οι οικογένειες εν μέσω οικονομικής κρίσης, στην οποία κάθε μέρα κατεδαφίζεται και από μία υποστηρικτική δομή για τα άτομα με αναπηρία είναι δυσβάστακτο.
Για όλους αυτούς τους λόγους ζητούμε η περ. η που αφορά σε δικαιούχους που έχουν γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο με αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιουμένης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή έχουν παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ' αριθ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β ́ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και αντικαθίσταται, να εξαιρεθεί από τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 5 αυτού του άρθρου και να συμπεριληφθεί στην παρ. 8 ομοίως με τους φοιτητές που έχουν οι ίδιοι αναπηρία.
Άρθρο 14: Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση
Στο άρθρο 14 η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει να συμπληρωθεί περ. 20 ως εξής:
«20) Στην παρ. 1 του άρθρου 6 «Εσωτερικός Κανονισμός» του ν. 4009/2011 προστίθεται περ. ιε ως εξής: ιε) «Σύσταση και λειτουργία αυτόνομης υπηρεσίας υποδοχής, ενημέρωσης και υποστήριξης των φοιτητών με αναπηρία, στελεχωμένης με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό στην αντιμετώπιση των πρόσθετων αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία».
Άρθρο 47: Θέματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Στο παρόν άρθρο, για άλλη μια φορά διαπιστώνουμε την ολοκληρωτική έλλειψη μέτρων και πολιτικών για την επαγγελματική αποκατάσταση των εκπαιδευτικών που είναι άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, όπως και των εκπαιδευτικών που είναι γονείς ατόμων με αναπηρία.
Με την κατάργηση του Πίνακα Α΄, την οποία κατήγγειλαν κατά την προεκλογική περίοδο οι βουλευτές των κομμάτων της Κυβέρνησης, πολλοί εκπαιδευτικοί με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, το προηγούμενο σχολικό έτος 2014 -2015 δεν διορίστηκαν σε καμία σχολική δομή.
Σε ότι αφορά στην επαγγελματική αποκατάσταση των εκπαιδευτικών με αναπηρία και εκπαιδευτικών γονέων με αναπηρία απαιτείται η άμεση λήψη των εξής θεσμικών μέτρων :
• Επαναφορά του καταργηθέντος Πίνακα Α΄, σύμφωνα με τον οποίο προσλαμβάνονταν οι εκπαιδευτικοί Α.μεΑ. σε ποσοστό 20% επί των προσλήψεων στην Ειδική Εκπαίδευση. Με την κατάργηση του Πίνακα Α΄, όπως αυτός καθορίζονταν στην παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 3699, οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία που εργάζονταν ως αναπληρωτές δεν μπόρεσαν να προσληφθούν στο σύστημα της ειδικής εκπαίδευσης το σχολικό έτος 2014 -2015. Επισημαίνουμε ότι το προηγούμενο έτος, με την κατάργηση του Πίνακα Α΄ δεν στελεχώθηκαν επαρκώς οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης.
• Να καταργηθεί ως προϋπόθεση για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών με αναπηρία, η κατάθεση Γνωμάτευσης Αναπηρίας με την ένδειξη εφ' όρου ζωής. Ειδικά για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ζητούμε να γίνονται δεκτές γνωματεύσεις αναπηρίας, οι οποίες είναι σε ισχύ κατά το τρέχον σχολικό έτος.
• Κατάργηση της αναχρονιστικής και ρατσιστικής διάταξης, σύμφωνα με την οποία κωφοί, τυφλοί, παραπληγικοί εκπαιδευτικοί εξαιρούνται των προσλήψεων από τα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. και το θεσμό της παράλληλης στήριξης.
• Θέσπιση νέας διάταξης, μέσω της οποίας θα καθοριστεί ο διορισμός των εκπαιδευτικών με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, κατά προτεραιότητα σε ποσοστό 10% στη Γενική Εκπαίδευση.
Επί της ουσίας ζητούμε την αντικατάσταση των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 4283/2014 ως εξής: «Στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού − Καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 71) προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής: «15. Από δω και στο εξής μπορούν να προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) κατά προτεραιότητα σε κάθε κλάδο και ειδικότητα, άτομα που είναι ικανά για εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με το ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26) και έχουν αναπηρία σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό και άνω (50%), η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και κάθε αρμόδιας δημόσιας αρχής εφόσον είναι σε ισχύ. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν μπορούν να τοποθετούνται σε ποσοστό άνω του εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) ανά σχολική μονάδα».
Στην παρ.3 με την οποία αντικαθίσταται η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του ν.3966/2011 (Α΄ 118) καθορίζεται ότι : «α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους».
Ευνόητο είναι ότι η διάταξη αυτή είναι άκρως άδικη για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία λόγω επιδείνωσης της αναπηρίας ή της χρόνιας πάθησής τους. Ζητούμε να εξεταστεί η εξαίρεσή τους από την ανωτέρω διάταξη, υπό την προϋπόθεση ότι οι λόγοι για τους οποίους δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία οφείλεται στην επιδείνωση της αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης τους σύμφωνα με αιτιολογημένη ιατρική γνωμάτευση.
Άρθρο 51: Μεταθέσεις εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Δοθείσης της ευκαιρίας, επισημαίνουμε ότι το καθεστώς μεταθέσεων των εκπαιδευτικών με αναπηρία και εκπαιδευτικών γονέων ατόμων με αναπηρία καθορίζεται από τις αναχρονιστικές διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996. Η αναγκαιότητα της αναμόρφωσης του Π.Δ. 50/1996 έχει κριθεί και από τις προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Η μακρόχρονη όμως καθυστέρηση της αναμόρφωσής του έχει αρνητικές συνέπειες στην επαγγελματική ζωή των εκπαιδευτικών με αναπηρία και εκπαιδευτικών γονέων ατόμων με αναπηρία. Η αναμόρφωση του συστήματος μεταθέσεων για τους εκπαιδευτικούς με αναπηρία και εκπαιδευτικούς που είναι γονείς/κηδεμόνες/σύζυγοι ατόμων με αναπηρία αποτελεί επιτακτική ανάγκη και πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από την παρούσα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
Άρθρο 60: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Προτείνουμε στο παρόν άρθρο να συμπληρωθεί διάταξη ως εξής: «Στο άρθρο 24 Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες του ν. 4186/2013 να συμπεριλαμβάνεται περ. ι ως εξής:
Ι) 1.Χειριστών υπολογιστών και τηλεφωνικών κέντρων, παροχής πληροφοριών και εξυπηρέτησης πελατών, αποκλειστικά για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης.
2.Βοηθός φυσικοθεραπείας, αποκλειστικά για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης.
3.Γραμματέας απομαγνητοφώνησης πρακτικών αστικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, αποκλειστικά για τυφλούς και για άτομα με προβλήματα όρασης».
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. επισημαίνει ότι επιβάλλεται να ανοιχτούν νέες ειδικότητες για την επαγγελματική αποκατάσταση των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης, οι οποίες θα προωθήσουν την επαγγελματική αποκατάστασή τους.
Για την ειδικότητα του βοηθού φυσικοθεραπευτή, θεωρούμε ότι δε χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε περαιτέρω, δεδομένου ότι ασκείται από τυφλούς παγκοσμίως με απόλυτη επιτυχία περίπου την τελευταία εκατονταετία.
Για τη νεοπροτεινόμενη ειδικότητα του γραμματέα απομαγνητοφώνησης πρακτικών αστικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, σχετική αναλογιστική μελέτη της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, την οποία στηρίζουμε απόλυτα, επισημαίνει ότι η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού κοστίζει καταφανώς λιγότερο στο ελληνικό δημόσιο απ' ότι η ανάθεση σε ιδιωτικές εταιρείες του έργου αυτού, μπορεί να ανοίξει νέους επαγγελματικούς ορίζοντες για τους τυφλούς και τα άτομα με προβλήματα όρασης και προστατεύει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα πολιτών τα οποία εμπεριέχονται στα δικόγραφα και τα οποία αυτή τη στιγμή, με τις σχετικές αναθέσεις, περιέρχονται σε γνώση τρίτων, ιδιωτών ως μη όφειλαν.
Επίσης προτείνουμε τη συμπερίληψη της ακόλουθης διάταξης:
«Στην περ. στ) Ομάδα Προσανατολισμού Επαγγελμάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Φιλοξενίας του άρθρου 24 Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες του ν. 4186/2013 να συμπεριληφθεί η ειδικότητα του Συνοδού - Επιμελητή Φροντίδας ΑμεΑ».
Άρθρο 66: ΙΤΥΕ-Διόφαντος
Στον αέρα βρίσκεται δύο μήνες πριν την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2015-2016 το ζήτημα της έκδοσης και δωρεάν διάθεσης προσβάσιμων διδακτικών βιβλίων στα άτομα με αναπηρία, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Είναι επιτακτική ανάγκη, να προστεθούν στο παρόν άρθρο διατάξεις, με τις οποίες θα καθοριστεί ως αρμόδιος φορέας των ανωτέρω διαδικασιών το ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. υπό αυτό το πρίσμα, προτείνει τη συμπερίληψη των ακόλουθων διατάξεων, οι οποίες συμπεριλαμβάνονταν σε προτεινόμενο σχέδιο νόμου από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας:
1. Το Ι.Τ.Υ.Ε. (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ») έχει την αρμοδιότητα της έκδοσης σε προσβάσιμη έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και δωρεάν διάθεσης σε όλα τα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και στις εκπαιδευτικές μονάδες της αλλοδαπής, των διδακτικών βιβλίων για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Για την προσαρμογή σε προσβάσιμη μορφή των διδακτικών βιβλίων το Ι.Τ.Υ.Ε. συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
2. Τα διδακτικά βιβλία που προβλέπονται στην παράγραφο 1, ια, (αα) του άρθρου 23 του Ν. 3699/2008 παραδίδονται από τους εκδότες τους στο Ι.Τ.Υ.Ε. σε ηλεκτρονική μορφή ακολουθώντας τα σχετικά πρότυπα του Ι.Ε.Π. σύμφωνα και με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 (ΦΕΚ 2065 Β') 24 Οκτ. 2007.
3. Το Ι.Ε.Π. έχει την αρμοδιότητα της προσαρμογής σε προσβάσιμη μορφή των διδακτικών βιβλίων για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, της έκδοσης προτύπων για την παραγωγή και προσαρμογή των διδακτικών βιβλίων σε προσβάσιμη μορφή, καθώς και της πιστοποίησης των παραγόμενων προσβάσιμων διδακτικών βιβλίων. Για το σκοπό αυτό ιδρύεται στο Ι.Ε.Π. Τμήμα Προσαρμογής Διδακτικών Βιβλίων σε προσβάσιμη μορφή.
4. Η διαδικασία της προσαρμογής των διδακτικών βιβλίων ακολουθεί την αρχή της Καθολικής Σχεδίασης. Οι παραγόμενοι μορφότυποι θα πρέπει να μπορούν να εφαρμοστούν στις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής που διαθέτει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στους μαθητές με αναπηρία. Τα προσβάσιμα διδακτικά βιβλία παράγονται και διατίθενται στους εξής μορφότυπους: απλό κείμενο (plain text), προσβάσιμο εμπλουτισμένο κείμενο (rich text format), προσβάσιμο επισημειωμένο κείμενο (accessible markup - XML), DAISY, ηχητική απόδοση με συνθετική φωνή (audio - MP3), ψηφιακή μορφή έτοιμου προς εκτύπωση braille κειμένου (braille-ready), βιβλίο σε ανάγλυφη γραφή braille, μορφοποιημένο κείμενο για εκτύπωση σε μεγεθυσμένη μορφή (large-print-ready), βιβλίο σε μεγεθυσμένη εκτύπωση, ψηφιακή μορφή ανάγλυφων σχημάτων, απτικά ανάγλυφα σχήματα και σε μορφή video στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, φέροντα και υπότιτλους.
5. Το Τμήμα Προσαρμογής διδακτικών βιβλίων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς της ΕΑΕ οι οποίοι αποσπώνται σε αυτό, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 και το άρθρο 28 του Ν. 3966/2011. Οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διαθέτουν είτε πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής γραφής braille, είτε να είναι φυσικοί ομιλητές και πιστοποιημένοι διερμηνείς της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Το απαραίτητο προσωπικό για την στελέχωση του Τμήματος Προσαρμογής Διδακτικών Βιβλίων ορίζεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. μετά από πρόταση του ΔΣ του Ι.Ε.Π. τουλάχιστον 5 μήνες πριν την έναρξη λειτουργίας και πριν την λήξη της θητείας του, η οποία είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης. Το Ι.Ε.Π. μεριμνεί για την αρχική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού σε συνεργασία με εξειδικευμένες Πανεπιστημιακές μονάδες.
6. Στις περιπτώσεις αδυναμίας λειτουργίας του Τμήματος Προσαρμογής Διδακτικών Βιβλίων στο Ι.Ε.Π., το Ι.Τ.Υ.Ε. έχει τη δυνατότητα ανάθεσης της προσαρμογής των διδακτικών βιβλίων σε εξειδικευμένους φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με συναφή αποστολή».
Κύριε Υπουργέ,
Εν αναμονή της υιοθέτησης των προτάσεων μας στο κείμενο του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί προς συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.
Τα χρονικά περιθώρια για τη λήψη μέτρων ικανών να αποτρέψουν την εμφάνιση διαχρονικών προβλημάτων στη σχολική ζωή των ατόμων με αναπηρία λιγοστεύουν ημέρα με την ημέρα.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. » Προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. για το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis