Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Παιδείας

Αθήνα: 03/01/2019

ΠΡΟΣ:
κ. Κ. Γαβρόγλου, Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Αλ. Τσίπρα
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Χρ. Βερναρδάκη
- Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Μ. Ξενογιαννακοπούλου
- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κ. Φωτάκη
- Γραφείο Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Δ. Μπαξεβανάκη
- Γραφείο Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Μ. Τζούφη
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπ. Παιδείας, κ. Γ. Αγγελόπουλου
- Γραφείο Γ.Γ. Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Μ. Γιαννακάκη
- Γραφείο Δ/ντή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπ. Παιδείας, κ. Π. Κασσιανού
- Φορείς – Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Παρατηρήσεις Ε.Σ.Α.μεΑ. στο σχέδιο νόμου για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και εκπαιδευτικών γονιών παιδιών με αναπηρία


Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) με το παρόν υπόμνημά της, καταθέτει σε εσάς τις θέσεις του αναπηρικού κινήματος της χώρας για το σχέδιο νόμου που αφορά στις προσλήψεις των εκπαιδευτικών που θέσατε σε δημόσια διαβούλευση την παραμονή των Χριστουγέννων. Υπενθυμίζουμε ότι στις δύο προηγούμενες συναντήσεις που είχαμε μαζί σας, την πρώτη στις 10 Ιανουαρίου 2018 και τη δεύτερη στις 5 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, βασικό θέμα των συναντήσεων ήταν οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και των εκπαιδευτικών που είναι γονείς ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Άλλωστε, αυτό αποτυπώνεται ευκρινέστατα και στα δελτία τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο σας για τις συναντήσεις και φυσικά σε αυτά που εξέδωσε η ΕΣΑμεΑ.

Κύριε Υπουργέ,
Η πρόταση για το σύστημα προσλήψεων των εκπαιδευτικών που θέσατε σε διαβούλευση έχει προκαλέσει την απολύτως δικαιολογημένη και αιτιολογημένη αγανάκτηση και διαμαρτυρία όχι μόνο των άμεσα ενδιαφερομένων αλλά και του συνόλου του αναπηρικού κινήματος της χώρας. Στις δύο προηγούμενες συναντήσεις, είχε διαφανεί ότι οποιαδήποτε άλλη λύση εκτός της επέκτασης του ν.4440/2016, άρθρο 25 και στις προσλήψεις των εκπαιδευτικών και του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, θα συνιστούσε κατάφωρη αδικία και άνιση μεταχείριση. Σας επισημαίνουμε ότι ο ν.4440/2016 είναι έργο της δικής σας κυβέρνησης, το οποίο χαιρέτησε με πολύ θερμό τρόπο το σύνολο των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους της χώρας.
Το σύστημα προσλήψεων που εσείς δώσατε σε διαβούλευση, ουσιαστικά παραβιάζει την προστασία που ο ν.4440/2016 έχει θεσπίσει, που το σύνταγμα επιτάσσει με το άρθρο 21 παρ. 6 και που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έχει για δεκαετίες ισχύσει, όπως για παράδειγμα ο ν.2643/98.
Κύριε Υπουργέ,
το σύστημα προσλήψεων που προτείνετε είναι πολύ δυσμενέστερο από το υπάρχον για τους εκπαιδευτικούς με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και τους εκπαιδευτικούς που είναι γονείς ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, καθώς επίσης και για το ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό.
1. Άτομα με θαλασσαιμία και δρεπανοκυτταρική αναιμία και άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας, ενώ μέχρι σήμερα προτάσσονταν στους πίνακες προσλήψεων εκπαιδευτικών, εάν εφαρμοστεί το εν λόγω σχέδιο νόμου, αποκλείονται από την εκπαίδευση.
2. Καταργείται η αυξημένη μοριοδότηση της αναπηρίας σε σχέση με το διδακτορικό
3. Καταργείται το άρθρο 39 του ν. 4403/2016, το οποίο αποτέλεσε μία σημαντική νομοθετική ρύθμιση, η οποία εξομοιώνει τη μοριοδότηση των γονέων τουλάχιστον ενός ανάπηρου τέκνου με τους πολύτεκνους κι έτσι να αποτελεί ίσως τη μοναδική πρόβλεψη πρόνοιας για τους εκπαιδευτικούς γονείς ΑμεΑ, αφού είχε ως το αποτέλεσμα να προσληφθούν οι 247 από τους 335 εκπαιδευτικούς γονείς ΑμεΑ ως αναπληρωτές το σχολικό έτος 2017-18.
Αυτό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, ανεξάρτητα κυβερνήσεων είναι η κατάργηση θετικών ρυθμίσεων υπέρ των εκπαιδευτικών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και των εκπαιδευτικών που είναι γονείς ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, καθώς επίσης και για το ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε καταργήσει τον Πίνακα Α με το 20% των προσλήψεων να καλύπτεται από εκπαιδευτικούς με αναπηρία.
Είναι επιτακτική ανάγκη να επέλθει ίση μεταχείριση στις προσλήψεις σε όλο το δημόσιο. Αξίζει όμως για λόγους διαφάνειας και ευκρίνειας να αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα και στην πρόταση που το Υπουργείο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση:
1. 20 μόρια για τη μόνιμη αναπηρία.
Κύριε Υπουργέ, απλά η πρόταση αυτή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, διότι συνιστά υποδεέστερη ρύθμιση της σημερινής, όταν οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία παίρνουν 7 μόρια και το διδακτορικό 6, ενώ με την πρόταση του υπουργείου θεσπίζονται 40 μόρια για το διδακτορικό και 20 για την αναπηρία
2. Μόνιμη αναπηρία 67%.
Είναι προφανές ότι οι συντάκτες αυτών των ρυθμίσεων έχουν πλήρη άγνοια της κατάστασης στα ΚΕΠΑ και το πώς εκδίδονται και χαρακτηρίζονται οι γνωματεύσεις. Έχουν επέλθει σημαντικές εξελίξεις στα ΚΕΠΑ ειδικότερα στην έκδοση και το χαρακτηρισμό γνωματεύσεων όπως με τις υπουργικές αποφάσεις: Φ.80000/οικ.2/1 - ΦΕΚ Τεύχος Β΄ 8/2018 Πίνακας Χρόνιων Σωματικών ή Πνευματικών ή Ψυχικών Παθήσεων ή Βλαβών που ταυτόχρονα επιφέρουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν.2643/1998 και Φ.80100/οικ.41847/2496 – ΦΕΚ Τεύχος Β' 3451/2018 Αναθεώρηση του πίνακα παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον, όμως υπάρχουν αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις που δεν κρίνονται ούτε ως μόνιμες, ούτε ως δια βίου, ενώ έχουν όλα τα χαρακτηριστικά και των δύο καταστάσεων. Συνεπώς είναι άδικο να αποκλειστούν αυτά τα άτομα με αναπηρία και οι γονείς αυτών από το νέο σύστημα προσλήψεων. Για αυτό η ρύθμιση πρέπει να λάβει υπόψη τη ζώσα πραγματικότητα.
3. Η υπό διαβούλευση πρόταση του Υπουργείου δεν προβλέπει καμία προστασία για τους εκπαιδευτικούς που είναι γονείς ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
Κύριε Υπουργέ,
η πρόταση του συνόλου του αναπηρικού κινήματος της χώρας, του συνόλου των εκπαιδευτικών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και των εκπαιδευτικών που είναι γονείς ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις για την εφαρμογή του ν.4440/2016 άρθρο 25 παρ. γ και δ, είναι η μόνη βιώσιμη και κοινωνικά αποδεκτή λύση. Ήδη το ΑΣΕΠ εφαρμόζει αυτή τη διάταξη σχεδόν δύο χρόνια και σε μικρούς και σε μεγάλους διαγωνισμούς χωρίς να έχουν υπάρξει προβλήματα και δεν κατανοούμε για ποιους λόγους το Υπουργείο σας δεν αποδέχεται αυτή την πρόταση.
Ως εκ τούτου ζητάμε να θεσπιστεί η κατά προτεραιότητα κάλυψη ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων μόνιμων ή αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης από άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον και ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων από όσους έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και από τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, όπως αυτό διαπιστώνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ. Κατ' εξαίρεση όταν πρόκειται για άτομα που πάσχουν από νοητική αναπηρία ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%.
Επιπρόσθετα ζητάμε:
1.Να μοριοδοτούνται τα πιστοποιητικά της γραφής Braille και της γνώσης ελληνικής νοηματικής γλώσσας, η οποία αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά επίσημα στην δημόσια εκπαίδευση και στην εκπαίδευση των κωφών/βαρήκοων με τον ν.2817/2000, προκειμένου να υποστηριχθεί η σχολική ένταξη. Όταν δε, πρόκειται για σχολεία τυφλών ή κωφών ή για πρόγραμμα παράλληλης στήριξης να είναι υποχρεωτική η κατοχή των αντίστοιχων πιστοποιητικών γραφής Braille ή γνώσης ελληνικής νοηματικής γλώσσας.
2. Κατάργηση του κριτηρίου ξένης γλώσσας για την πρόσληψη κωφών και βαρήκοων εκπαιδευτικών. Ζητάμε την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την κατάργηση του κριτηρίου γνώσης ξένης γλώσσας αναφορικά με την πρόσληψη κωφών και βαρήκοων εκπαιδευτικών με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι κωφοί-βαρήκοοι έχουν ως μητρική τους γλώσσα τη νοηματική και μέσω αυτής μαθαίνουν ως δεύτερη γλώσσα την αντίστοιχη ομιλούμενη – στη γραπτή της φυσικά μορφή. Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας συνιστά για τα άτομα αυτά ανυπέρβλητη δυσκολία λόγω της αδυναμίας χρήσης της ακοής τους, ενώ επιπλέον μια τέτοια απαίτηση καθίσταται εντελώς παράλογη, αν ληφθεί υπόψη ότι για την απόκτηση κάποιου διπλώματος ξένης γλώσσας προϋποτίθεται η επιτυχής περάτωση προφορικών εξετάσεων, στις οποίες είναι εύλογο ότι οι κωφοί-βαρήκοοι υποψήφιοι αδυνατούν εκ των πραγμάτων να ανταπεξέλθουν. Το ανωτέρω κριτήριο σε προκηρύξεις προσλήψεων ουσιαστικά στερεί από τα κωφά-βαρήκοα άτομα τις ευεργετικές διατάξεις τους και στην πράξη τα αποκλείει από την αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα αποτελεί έμμεση διάκριση, που δεν συνάδει με τις αρχές της ένταξης και ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία σε μια «κοινωνία για όλους».
3. Στο άρθρο 12 που αφορά στις μετατάξεις εκπαιδευτικών, να συμπεριληφθεί και η αναμόρφωση του αναχρονιστικού Π.Δ. 50/1996, το οποίο διέπει το σύστημα μεταθέσεων, αποσπάσεων εκπαιδευτικών με αναπηρίες και εκπαιδευτικών που είναι γονείς ατόμων με αναπηρία. Το Κ.Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του εν λόγω προεδρικού διατάγματος, το οποίο χρονολογείται από το 1996, έχει ζητήσει από τις 18.08.2016 από το Υπουργείο Παιδείας την εφαρμογή της υπ' αριθ. 4 Απόφασης της 256ης/24.06.2016 Ολομέλειάς του για την τροποποίηση των διατάξεων που Π.Δ. 50/96 ώστε για λόγους ισονομίας και ισότητας, να συμπεριληφθούν και άλλες κατηγορίες αναπηρίας στην ευνοϊκή αυτή ρύθμιση, χωρίς ακόμα να έχει γίνει δεκτή. Ζητάμε την άμεση εφαρμογή της εν λόγω απόφασης του Κ.Ε.Σ.Υ.
4. Κρίνουμε απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη και ο τόπος κατοικίας του ατόμου με αναπηρία ή του ατόμου που προστατεύει άτομο με αναπηρία στο διορισμό του.
Κύριε Υπουργέ,
Με δικαιολογημένη αγωνία, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, οι εκπαιδευτικοί που είναι γονείς με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, τα μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, το σύνολο του αναπηρικού κινήματος, αναμένει την τοποθέτησή σας, και σας καλεί να εφαρμόσετε στις προσλήψεις, συνολικά του προσωπικού της εκπαίδευσης, το νόμο της δικής σας κυβέρνησης το ν.4440/2016.
Τέλος, η ΕΣΑμεΑ εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες που επίσης θίγονται από το προτεινόμενο σύστημα προσλήψεων.
Η ΕΣΑμεΑ θα αγωνιστεί με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο, έτσι ώστε η μεγάλη κατάκτηση του ν.4440/2016 να γίνει αποδεκτή και στην εκπαίδευση.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Ι. Βαρδακαστάνης

Ο Γεν. Γραμματέας

Ι. Λυμβαίος

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. » Παρατηρήσεις Ε.Σ.Α.μεΑ. στο σχέδιο νόμου για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και εκπαιδευτικών γονιών παιδιών με αναπηρία
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis