Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Παιδείας

Αθήνα: 24/01/2019

ΠΡΟΣ:
κ. Κ. Γαβρόγλου, Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Αλ. Τσίπρα
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Χρ. Βερναρδάκη
- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κ. Φωτάκη
- Γραφείο Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Δ. Μπαξεβανάκη
- Γραφείο Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Μ. Τζούφη
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπ. Παιδείας, κ. Γ. Αγγελόπουλου
- Γραφείο Γ.Γ. Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Μ. Γιαννακάκη
- Γραφείο Δ/ντή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπ. Παιδείας, κ. Π. Κασσιανού
- Φορείς - Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο νόμο για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και εκπαιδευτικών γονέων ατόμων με αναπηρία


Κύριε Υπουργέ,
Στην τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή για το σύστημα προσλήψεων των εκπαιδευτικών, διαπιστώσαμε πως πολλά από τα αιτήματα που είχαμε καταθέσει και συζητήσει μαζί σας, για τον τρόπο πρόσληψης των εκπαιδευτικών με αναπηρία και των συγγενικών τους προσώπων, έχουν συμπεριληφθεί στην εν λόγω τροπολογία, αλλά θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής ζητήματα, που παραμένουν σε εκκρεμότητα:

1.Μοριοδότηση των πιστοποιητικών επάρκειας γραφής Braille και γνώσης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, η οποία αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά επίσημα στη δημόσια εκπαίδευση και στην εκπαίδευση των κωφών-βαρήκοων με τον ν.2817/2000, προκειμένου να υποστηριχθεί η σχολική ένταξη. Όταν πρόκειται δε για σχολικές μονάδες τυφλών ή κωφών ή για πρόγραμμα παράλληλης στήριξης, θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η κατοχή των πιστοποιητικών επάρκειας γραφής Braille ή γνώσης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, τα οποία χορηγούνται σύμφωνα με τον ν.4186/2013, άρθρο 28, παρ. 10, 3β.
2. Η αναγνώριση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας ως ισότιμης με την ελληνική (ν.4488/2017, άρθρο 65, παρ. 2) και το γεγονός ότι οι χρήστες νοηματικής (όπως αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας) μαθαίνουν μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα στην προφορική και γραπτή της μορφή καθιστούν αναγκαία τη μοριοδότηση της ελληνικής γλώσσας.
3. Στην περίπτωση ββ της παρ. γ) Κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 57 του νόμου, πρέπει να αναφερθεί ότι, για την απόδειξη της αναπηρίας, δεκτά γίνονται εκτός του πιστοποιητικού ΚΕΠΑ, πιστοποιητικά σε ισχύ από τις εξής Υγειονομικές Επιτροπές: Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και όσα πιστοποιητικά χαρακτηρίζουν την πάθηση ως «χρόνια», τα οποία έχουν εκδοθεί για τις ανάγκες του ν.2643/98, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προαναφερόμενος νόμος αποκλειστικό σκοπό έχει την επαγγελματική αποκατάσταση ειδικών κατηγοριών μεταξύ των οποίων και των ατόμων με αναπηρία και των συγγενικών τους προσώπων, στον ιδιωτικό, το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και ως εκ τούτου τα εν λόγω πιστοποιητικά δεν πρέπει να αποκλείονται. Επίσης, ζητάμε και την προσωπική σας παρέμβαση στον ΕΦΚΑ, προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στην εξέταση και στην έκδοση αποτελεσμάτων από τις επιτροπές ΚΕΠΑ, στα άτομα που επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα για διορισμό στην εκπαίδευση, ώστε να μην χάσουν την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, το αμέσως προσεχές διάστημα. Για το συγκεκριμένο ζήτημα θα παρέμβουμε αναλόγως και εμείς, ως ΕΣΑμεΑ, στον ΕΦΚΑ.
4. Στην περίπτωση ββ της παραγράφου γ) Κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 57, ζητάμε να συμπεριληφθεί εκτός του γονέα ατόμου με αναπηρία και ο δικαστικός συμπαραστάτης παιδιού με αναπηρία, καθώς επίσης και τα τέκνα που έχουν γονείς με αναπηρία.
5. Στην περίπτωση β της παρ. 4 του άρθρου 58, όπου αναφέρονται τα κριτήρια ένταξης στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα, ζητάμε εκτός της κατηγορίας των εκπαιδευτικών γονέων που έχουν παιδιά με αναπηρία, που σωστά έχουν ενταχθεί, να συμπεριληφθούν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν οι ίδιοι αναπηρία με Π.Α. 50% και άνω. Πιστεύουμε πως πρόκειται για ένα δίκαιο αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη ότι καταργήθηκε η πρόταξη εκπαιδευτικών με θαλασσαιμία και δρεπανοκυτταρική αναιμία και ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας, από τους πίνακες πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, η οποία ίσχυε μέχρι την ψήφιση του εν λόγω νόμου.
6. Την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Κ.Ε.Σ.Υ. για την συμπλήρωση και αναμόρφωση του αναχρονιστικού Π.Δ. 50/1996, το οποίο διέπει το σύστημα μεταθέσεων, αποσπάσεων εκπαιδευτικών με αναπηρίες και εκπαιδευτικών που είναι γονείς ατόμων με αναπηρία. Το Κ.Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του εν λόγω προεδρικού διατάγματος, το οποίο χρονολογείται από το 1996, έχει ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας την τροποποίηση των διατάξεων που Π.Δ. 50/96, κατ' εφαρμογή της υπ' αριθ. 4 Απόφασης της 256ης/24.06.2016 Ολομέλειάς του, ώστε για λόγους ισονομίας και ισότητας, να συμπεριληφθούν και άλλες κατηγορίες αναπηρίας στην ευνοϊκή αυτή ρύθμιση. Υπενθυμίζουμε ότι, η απόφαση αυτή, από τις 18.08.2016 που εστάλη από το ΚΕΣΥ και ζητήθηκε επισήμως η εφαρμογή της από το Υπουργείο Παιδείας, δεν έχει γίνει ακόμα δεκτή από το Υπουργείο και δεν έχει τροποποιηθεί το σχετικό Π.Δ.
7. Είναι απολύτως απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη και ο τόπος κατοικίας του εκπαιδευτικού με αναπηρία ή του εκπαιδευτικού που προστατεύει άτομο με αναπηρία στο διορισμό του.
8. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ρύθμιση "Η αναπηρία του υποψηφίου μοριοδοτείται εφόσον δεν οφείλεται κατά κανένα ποσοστό σε ψυχικές παθήσεις", βρίσκεται σε δυσαρμονία με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και ως εκ τούτου ζητάμε να επανεξεταστεί αυτός ο αποκλεισμός.
Αναμένουμε τις ενέργειές σας επί των προαναφερόμενων αιτημάτων και την ενημέρωσή μας επ' αυτών.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. » Προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο νόμο για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και εκπαιδευτικών γονέων ατόμων με αναπηρία
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis