Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Παιδείας

Αθήνα: 25/08/2020

ΠΡΟΣ:
κα Νίκη Κεραμέως, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Γ. Γεραπετρίτη
- Γραφείο Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Άκη Σκέρτσου
- Γραφείο Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Σ. Ζαχαράκη
- Γραφείο Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Β. Διγαλάκη
- Γραφείο Γ. Γ. Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κ. Αν. Γκίκα
- Γραφείο Γ. Γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης,
κ. Γ. Βούτσινου
- Γραφείο Γ.Γ. Ανώτατης Εκπαίδευσης, κ. Απ. Δημητρόπουλου


Η Ε.Σ.Α.μεΑ. καταθέτει το σύνολο των αιτημάτων της για την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ενόψει της συνάντησης με την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων στις 26.08.2020


Κυρία Υπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), όπως γνωρίζετε, αποτελεί την τριτοβάθμια Οργάνωση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα και αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας.
Κύρια αποστολή της είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η προώθηση, προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους. Ιδίως όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αυτά κατοχυρώνονται με τη Σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο επικύρωσε με τον Ν. 4074/2012.
Ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2019, η Ε.Σ.Α.μεΑ. είχε αναπτύξει και συζητήσει μαζί σας το σύνολο των θεμάτων που αφορούν στο υφιστάμενο εκπαιδευτικό σύστημα ατόμων με αναπηρία και χρονίων παθήσεων και την ανάγκη ουσιαστικής αναμόρφωσης στην κατεύθυνση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, στην ανάγκη εκπόνησης ενός σχεδίου δράσης με τον σχετικό οδικό χάρτη προς την κατεύθυνση αυτή, την ουσιαστική αναμόρφωση της εκπαίδευσης, κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης των ατόμων με αναπηρία και χρονίων παθήσεων και των οικογενειών τους που αποτελούν εκπαιδευτικό και άλλο προσωπικό του υπουργείου Παιδείας.
Επιπλέον, από τον Δεκέμβριο του 2019 έως σήμερα, σε όσες νομοθετικές πρωτοβουλίες ανέλαβε το υπουργείο Παιδείας, καμία από τις τεκμηριωμένες απόλυτα και σύμφωνες με τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας και όσα η Σύμβαση και το Σύνταγμα της χώρας επιτάσσουν για την εκπαίδευση και για την εργασία των ατόμων με αναπηρία και χρονίων παθήσεων, προτάσεις μας, δεν ελήφθησαν υπόψη από εσάς και τους συνεργάτες σας.
Για το λόγο αυτό, επανερχόμαστε στο μείζον ζήτημα ενόψει της συνάντησής μας την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020 και σας επαναλαμβάνουμε εμπεριστατωμένα τις πάγιες θέσεις, προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ:
Α. Γενικά θέματα που αφορούν στην Α/βάθμια, Β/βάθμια και Γ/βάθμια εκπαίδευση των ατόμων αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
Βασικές προτεραιότητες σε ένα σχέδιο δράσης για την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία και χρονίων παθήσεων για την καθολική ένταξη όλων των ατόμων με αναπηρία στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, καθώς και στην εργασία σε αυτό, είναι οι εξής:
1. Η εκπόνηση και εφαρμογή ενός ολιστικού πλάνου για την ένταξη των μαθητών και των φοιτητών με αναπηρία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην τεχνική εκπαίδευση και στην επαγγελματική αποκατάσταση, καθώς και στην τριτοβάθμια και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης μίας στρατηγικής για τη μετάβαση των μαθητών με αναπηρία από τα ειδικά στα γενικά σχολεία.
2. Η διασφάλιση της καθολικής προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στις κτιριακές εγκαταστάσεις, στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, στις υπηρεσίες, στον εξοπλισμό και το εκπαιδευτικό υλικό, και των εκπαιδευτικών μεθόδων και διαδικασιών, καθώς και στην παρεχόμενη πληροφόρηση, σε όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές της χώρας όλων των βαθμίδων, με αυστηρό έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων (π.χ. Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), καθώς και διασφάλιση της παροχής εύλογων προσαρμογών (συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης των μαθητών) αν χρειάζεται.
3. Η θεσμική εκπροσώπηση της Ε.Σ.Α.μεΑ. Η συνεχής και ουσιαστική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες, μέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων, στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών που τα αφορούν συνιστά νομοθετική δέσμευση (Άρθρο 4, παρ. 3 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία), ενώ η ενεργός συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερόμενων αποτελεί βασική αρχή της χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η εκπροσώπηση της Ε.Σ.Α.μεΑ. (ως θεσμοθετημένου φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους) στα κέντρα λήψης πολιτικών και αποφάσεων που αφορούν στο σύστημα εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία, όπως στο Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και στο Συμβούλιο Δια Βίου Εκπαίδευσης, στο οποίο η Ε.Σ.Α.μεΑ. συμμετείχε στο παρελθόν, αλλά δεν συμμετέχει σήμερα.
4. Η λήψη θεσμικών και ουσιαστικών μέτρων και πολιτικών, όπως
- Η σύσταση Τμήματος Εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρία στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
- Η σύσταση τμήματος ψηφιακής και ηλεκτρονικής προσβασιμότητας Εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρία στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».
- Η σύσταση τμήματος Θεμάτων Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
5. Η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, αλλά και η εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις διαφοροποιημένες ανάγκες όλων των μαθητών, ειδικότερα των μαθητών με αναπηρία.
6. Η υποστήριξη της εκπαίδευσης μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με μόνιμα χρηματοδοτικά προγράμματα από τον κρατικό προϋπολογισμό και ενίσχυση της παρεχόμενης γενικής και ειδικής υποστήριξης των μαθητών με αναπηρία εντός του γενικού σχολείου, με μετάβαση στη συμπεριληπτική εκπαίδευση και ταυτόχρονη σταδιακή κατάργηση των τμημάτων ένταξης.
7. Η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της συστηματικής συλλογής στατιστικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 31 της Σύμβασης και τα άρθρα 62 & 68 του ν.4488/2017, αλλά και της διενέργειας στοχευμένων ποιοτικών ερευνών και μελετών σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ., για την ποιοτική αξιολόγηση της λειτουργίας και των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων των δομών και θεσμών υποστήριξης των μαθητών στα γενικά σχολεία όπως η Παράλληλη Στήριξη μαθητών με αναπηρία.
8. Η αναμόρφωση των σχολικών βιβλίων και όλου του εκπαιδευτικού υλικού σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να είναι συμβατά με τις διατάξεις της Σύμβασης, έτσι ώστε οι μαθητές και οι φοιτητές με ή χωρίς αναπηρία να εκπαιδεύονται σύμφωνα με το δικαιωματικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας. Παράλληλα, θα πρέπει να διασφαλιστεί η παροχή όλου του τεχνικού και τεχνολογικού εξοπλισμού που έχουν ανάγκη οι μαθητές ανάλογα με την αναπηρία ή την εκπαιδευτική τους ανάγκη.
9. Η διασφάλιση της πρώιμης διάγνωσης παιδιών με αναπηρία και η θέσπιση δημόσιων δομών και υπηρεσιών για την πρώιμη παρέμβαση και εκπαίδευση όλων των παιδιών που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
10. Η παροχή διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα σε κωφούς ή βαρήκοους μαθητές ή και σε κωφούς ή βαρήκοους γονείς, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική κοινότητα.
11. Μέτρα σχετικά με τη φοίτηση ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως:
α. η συμπερίληψη της κατηγορίας του αυτισμού υψηλής λειτουργικότητας (π.χ. σύνδρομο Asperger) και των ατόμων με σύνδρομο Down στις κατηγορίες των αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εισάγονται χωρίς εξετάσεις σε Σχολές Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθ' υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων
β. η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου δικτύου υπηρεσιών παροχής υποστήριξης σε φοιτητές/τριες με αναπηρία/χρόνια πάθηση με τη συμμετοχή και συνεργασία του συνόλου των δομών παροχής υποστήριξης των φοιτητών/τριών (τόσο σε επίπεδο Σχολής όσο και σε επίπεδο Ιδρύματος)
γ. η έγκαιρη έκδοση της εγκυκλίου για την υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, χωρίς εξετάσεις (άρθ. 35 του ν.3794/2009 ΦΕΚ 156/τ.Α'/4-9-2009), προκειμένου οι επιτυχόντες της ανωτέρω ρύθμισης να ξεκινούν τη φοίτησή τους ταυτόχρονα με όλους τους φοιτητές.
12. Η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις μετεγγραφές, μέσω της διασφάλισης του δικαιώματος μετεγγραφής στον τόπο μόνιμης κατοικίας:
α) των φοιτητών/τριών με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%, ανεξαρτήτως του είδους της αναπηρίας/χρόνιας πάθησής τους και του χρόνου εμφάνισης αυτής (πριν ή μετά την εισαγωγή τους στη Σχολή),
β) των φοιτητών/τριών των οποίων ένας τουλάχιστον γονέας ή ο/η σύζυγός τους έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ανεξαρτήτως του είδους της αναπηρίας του/της ή που στην οικογένειά τους υπάρχει προστατευόμενο μέλος με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίας και χρόνιες παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας 67%, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτό δε ζει σε ίδρυμα.
13. Η πραγματοποίηση σύσκεψης μεταξύ Ε.Σ.Α.μεΑ, συνόδου Πρυτάνεων των ΑΕΙ και των Προέδρων στα ΤΕΙ, ώστε να εφαρμοστούν οι απαιτήσεις της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, όπως άλλωστε ορίζει και η παρ. 2 του άρθρου 66 του ν.4488/2017 (Αρ. ΦΕΚ 137 Α' /13.09.2017), στην οποία αναφέρεται: «2. Προς το σκοπό της εκπαίδευσης φοιτητών, σπουδαστών αλλά και της κατάρτισης δικαστικών λειτουργών και στελεχών του δημόσιου τομέα σε θέματα δικαιωμάτων και ίσης μεταχείρισης των ΑμεΑ, τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας μεριμνούν για τη συμπερίληψη στα προγράμματα σπουδών και στα επιμορφωτικά τους σεμινάρια εκπαιδευτικών ενοτήτων που αφορούν στα δικαιώματα των ΑμεΑ, όπως αυτά απορρέουν από τη Σύμβαση. Με αποφάσεις των οικείων Υπουργών, σε συνεργασία με το Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 69 και το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 70, ρυθμίζονται οι επιμέρους θεματικές ενότητες, το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων, καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα».

Β. Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση των ατόμων αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
Όπως καταδεικνύεται και από το 2ο Δελτίο στατιστικής πληροφόρησης (06.03.2018) του «Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας» της Ε.Σ.Α.μεΑ. και όπως η Ε.Σ.Α.μεΑ. και οι Οργανώσεις Μέλη της έχουν ως πάγια θέση, η χώρα μας δεν παρέχει οργανωμένη επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
Η ίδια κατάσταση επικρατεί τόσο στη γενική εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση, δηλαδή σε αυτήν που απευθύνεται στο σύνολο του πληθυσμού, όσο και στις όποιες «ειδικές δομές» έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν είτε στο πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας είτε στο πλαίσιο άλλων Υπουργείων και Οργανισμών, όπως για παράδειγμα είναι αυτές του Ο.Α.Ε.Δ., που απευθύνονται αποκλειστικά στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
Δεν υπάρχει καμία απολύτως σύνδεση αυτών των δομών, σχολείων (ΕΕΕΕΚ, ΕΝΕΓΥΛ) και σχολών με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και δεν προβλέπεται πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
Επιπρόσθετα, θέση του αναπηρικού κινήματος της χώρας είναι ότι, κάθε νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Παιδείας για την αναμόρφωση του εθνικού συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης οφείλει να αντιμετωπίσει επί ίσοις όροις τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, ενσωματώνοντας πλήρως σε αυτό τη δικαιωματική οπτική της αναπηρίας, την οποία η χώρα μας έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει με την κύρωση (ν.4074/2012) από τη Βουλή των Ελλήνων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.
Στο πλαίσιο της δικαιωματικής προσέγγισης, αφενός πρέπει να αρθούν όλα τα εμπόδια που δυσκολεύουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στο γενικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης, αφετέρου, οι δομές κατάρτισης που απευθύνονται στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, όπως είναι τα ΙΕΚ, Ειδικές ΣΕΚ, ΕΕΕΕΚ κ.λπ., πρέπει να ενταχθούν ισότιμα στο νέο εθνικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που αναπτύσσεται στα επίπεδα 3, 4 και 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, κατ' αντιστοιχία με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο, προκειμένου να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο θεσμικό και εκπαιδευτικό τρόπο, οδηγώντας στην απόκτηση πιστοποιημένων επαγγελματικών προσόντων για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, τα οποία να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.
Επίσης, η εκπόνηση στοχευμένων προγραμμάτων διά βίου μάθησης, με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα με αναπηρία που αντιμετωπίζουν πολλαπλή διάκριση (π.χ. νέοι/γυναίκες/μετανάστες και πρόσφυγες με αναπηρία), καθώς και η τροποποίηση της Εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 51032/ΙΑ/12.04.2013/ ΥΠΑΙΘΠΑ σχετικά με την εφαρμογή του κεφ. Θ του ν.4093/2012, η οποία αφορά στην αδειοδότηση ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να εξαιρούνται τα Ν.Π.Ι.Δ. σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από την προαπαιτούμενη προϋπόθεση να μην έχουν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους δημόσιο υπάλληλο, προκειμένου να μπορούν να αδειοδοτηθούν ως Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή και Επιπέδου 2. Η απαίτηση αυτού του προαπαιτούμενου, στερεί από την Ε.Σ.Α.μεΑ., αλλά και από άλλους συναφείς φορείς, τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας ως Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή και Επιπέδου 2, αφού κάποια μέλη του Γενικού Συμβουλίου της έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.
Λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 3 του άρθρου 4 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, ότι «Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, [...] τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες [...]», θεωρούμε απαραίτητη τη συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ. στα συλλογικά όργανα που θα συσταθούν στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης (ΕΣΕΕΚ) και Διά Βίου Μάθησης (ΔΒΜ).
Γ. Θέματα εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού της δημόσιας εκπαίδευσης που είναι άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση ή/και έχουν στη φροντίδα τους άτομο με αναπηρία.
Από αρχές του 2019 μέχρι και προ ολίγων ημερών, με επιστολές μας σας είχαμε μεταφέρει τις έντονες, δίκαιες και αιτιολογημένες διαμαρτυρίες που έχουμε δεχτεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα από ολόκληρη την Ελλάδα, από συλλόγους, εκπαιδευτικούς φορείς, από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, καθώς και από εκπαιδευτικούς που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία, οι οποίοι είναι αγανακτισμένοι, από τη διαπίστωση ότι λόγω της χαμηλής μοριοδότησης που λαμβάνουν με το νέο σύστημα προσλήψεων, δεν μπορούν να διοριστούν κοντά στο τόπο μόνιμης κατοικίας τους.
Το νέο σύστημα προσλήψεων, σε συνδυασμό με την υποχρέωση των νεοδιοριζόμενων να υπηρετήσουν για 2 χρόνια στην οργανική τους θέση (παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019) έχει φέρει σε απόγνωση τους εκπαιδευτικούς με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και τους εκπαιδευτικούς που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία.
Το Υπουργείο Παιδείας, αντί να κατανοήσει και να δείξει την αλληλεγγύη του στις ευπαθείς αυτές ομάδες της εκπαιδευτικής κοινότητας και να πράξει τα δέοντα, διαπιστώνουμε ότι, όχι μόνο αγνοεί τα εν λόγω αιτήματα, αλλά έτι περαιτέρω, με την υπ. αριθμ. 104627/ΓΔ5 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ B 3344/10.08.2020) καταργεί όλα τα κοινωνικά κριτήρια που αφορούσαν στην τοποθέτηση των αναπληρωτών στα σχολεία, χωρίς να εξαιρεί ούτε τους εκπαιδευτικούς με μεσογειακή αναιμία και σκλήρυνση κατά πλάκας, ούτε τους γονείς με ανάπηρο τέκνο, οι οποίοι είχαν προτεραιότητα στην τοποθέτηση.
Ο νομοθέτης, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω κατηγορίες εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο και των εύλογων προσαρμογών στην εργασία, τους είχε προστατεύσει ώστε να μην τοποθετούνται σε απομακρυσμένα και δυσπρόσιτα μέρη, διευκολύνοντάς τους στην άσκηση των καθηκόντων τους στην εκπαίδευση.
Το Υπουργείο Παιδείας όμως, αδιαφορώντας για τη στόχευση της μέχρι πρότινος ισχύουσας νομοθεσίας, καταργεί όλες αυτές τις ευεργετικές διατάξεις που αποτελούν μέρος των εύλογων προσαρμογών στην εργασία που υποχρεούται να εφαρμόσει κάθε εργοδότης (στον ιδιωτικό, αλλά και στον δημόσιο τομέα) που απασχολεί άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, αλλά και άτομα που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριές αναπηρίες, χωρίς βέβαια να εξασφαλίσει πως λ.χ. θα κάνει τις τακτικές μεταγγίσεις του ένας εκπαιδευτικός με θαλασσαιμία εάν τοποθετηθεί σε απομακρυσμένο μέρος, μακριά από την εξιδεικευμένη μονάδα που τον παρακολουθεί ή χωρίς να ενδιαφερθεί πως θα υπηρετήσουν εκπαιδευτικοί με χρόνια πάθηση μακριά από την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη ή για τις επιπτώσεις που προκύπτουν στη ζωή παιδιών με βαριές αναπηρίες που θα απομακρυνθούν από το οικείο περιβάλλον τους και τις δομές τους εξαιτίας της τοποθέτησης των γονιών τους σε απομακρυσμένες περιοχές.
Είναι επιτακτική ανάγκη και υποχρέωση του Υπουργείου Παιδείας:
α) να προβλεφθεί έστω και τώρα ρύθμιση, ώστε κατά την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και όσων προστατεύουν άτομο με αναπηρία σε σχολική μονάδα, να λαμβάνεται υπόψη και ο τόπος κατοικίας τους, καθώς και να μην τοποθετούνται σε πολλαπλές σχολικές μονάδες, λόγω δυσκολιών μετακίνησης που μπορεί να αντιμετωπίζουν και τη συνεπαγόμενη επιβάρυνση της υγείας τους.
β) να μην ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 για απόσπαση ή μετάθεση σε εκπαιδευτικούς, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και σε όσους προστατεύουν άτομο με βαριά αναπηρία.
γ) στη διαδικασία τοποθέτησης, θα πρέπει οι νεοδιόριστοι αλλά και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. με αναπηρία, χρόνια πάθηση και όσοι προστατεύουν άτομο με βαριά αναπηρία να έχουν προτεραιότητα στην τοποθέτηση στο νομό όπου θα κληθούν να υπηρετήσουν.
Κυρία Υπουργέ,
Αναμένουμε και προσδοκούμε η συνάντηση της 26.08.2020 να έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την ανταπόκρισή σας στα δίκαια αιτήματά μας και να σηματοδοτήσει την απαρχή ουσιαστικού, εποικοδομητικού και αποτελεσματικού διαλόγου και την οριοθέτηση άμεσων θεσμικών πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων από το Υπουργείο Παιδείας για την αναβάθμιση, βελτίωση και προσαρμογή της εκπαίδευσης τόσο ως αγαθό, όσο και ως χώρος εργασίας για τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και για όσους έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριές αναπηρίες, σύμφωνα με όσα η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και το Σύνταγμα και οι νόμοι της χώρας ορίζουν.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. » Η Ε.Σ.Α.μεΑ. καταθέτει το σύνολο των αιτημάτων της για την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ενόψει της συνάντησης με την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων στις 26.08.2020
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis