Κατηγορία: Υπ. Παιδείας

Αθήνα: 25/06/2014

ΠΡΟΣ:
κ. Aν. Λοβέρδο, Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Αντ. Σαμαρά
-Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Ευ. Βενιζέλο
-Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων
-κ. Α. Δερμεντζόπουλος , Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων
-κ. Κ. Κουκοδήμο, Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων
-κ. Αθ. Κυριαζή, Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας
-κ. Λολίτσα, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής Υπουργείου Παιδείας
-Φορείς Μέλη Ε.Σ.ΑμεΑ


Η Ε.Σ.Α.μεΑ. καταθέτει τις προτάσεις της για το νέο σύστημα μετεγγραφών και ζητάει να αρθούν οι αδικίες που έχουν υποστεί οι φοιτητές των οικογενειών ατόμων με αναπηρία και οι ίδιες οι οικογένειές τους


Κύριε Υπουργέ
 
Σύμφωνα με πληροφορίες του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου πληροφορηθήκαμε ότι το Υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει νέο σύστημα μετεγγραφών με το οποίο θα δίνεται έμφαση στις μετεγγραφές αδελφών. Παράλληλα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, θα δοθεί η δυνατότητα μετεγγραφής κοντά σε πανεπιστήμια όπου ζουν οι γονείς ή στην ίδια πόλη και για όσες οικογένειες σπουδάζουν ένα παιδί, αλλά έχουν διαπιστωμένη αδυναμία να καλύψουν τις απαιτήσεις της φοιτητικής ζωής μακριά από το σπίτι, ενώ αναμένεται να ανακοινωθεί και η αύξηση του εισοδηματικού ορίου.
Η Ε.Σ.ΑμεΑ, δεδομένου ότι το ισχύον σύστημα μετεγγραφών για τους φοιτητές που ένα τουλάχιστον μέλος της οικογενείας τους είναι άτομο με αναπηρία παρουσίαζε εμφανείς αδικίες και οδηγούσε είτε στην αδυναμία φοίτησης αυτών των φοιτητών είτε στην έντονη οικονομική δυσπραγία της οικογένειας, ζητάει τη λήψη ενός ευνοϊκού και δίκαιου συστήματος μετεγγραφών που θα λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες αυτών των οικογενειών. 
 
Ως εκ τούτου, θεωρούμε χρήσιμο να σας ενημερώσουμε ότι το θεσμικό πλαίσιο για τις μετεγγραφές φοιτητών της προηγούμενης δεκαετίας παρουσίαζε ελλείψεις και κενά όπως τα παρακάτω: 
 
 Προστάτευε φοιτητές που οι γονείς τους ανήκαν σε περιορισμένο αριθμό κατηγοριών αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης.  δημιουργώντας ανισότητες μεταξύ των μελών της ευπαθούς κοινωνικά ομάδας των ατόμων με αναπηρία. 
 Χρησιμοποιούσε ακόμα και ορολογίες που έρχονταν σε αντίθεση με σύγχρονους και δόκιμους όρους, οι οποίοι έχουν υιοθετηθεί και από τον ισχύον Πίνακα Προσδιορισμού της αναπηρίας. 
 Αγνοούσε πλήρως τις οικογένειές εκείνων των φοιτητών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία (νοητική αναπηρία, σύνδρομο down, αυτισμό, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες,  οι οποίοι κατά κανόνα αντιμετωπίζουν δυσβάστακτα οικονομικά προβλήματα. 
 
Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητούμε στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο μετεγγραφών να συμπεριληφθούν ρυθμίσεις ως εξής: 
 
1. Φοιτητές, σπουδαστές που είναι άτομα  με αναπηρία ή χρόνια πάθηση με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω να έχουν το δικαίωμα μετεγγραφής τους στο τόπο μόνιμης κατοικίας τους, σε περίπτωση εισαγωγής τους μέσω του συστήματος γενικών εξετάσεων. 
2. Να ληφθεί μέριμνα για τους φοιτητές/σπουδαστές, των οποίων η αναπηρία εμφανίζεται κατά τη διάρκεια φοίτησης τους στα τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ, δεδομένου ότι το άτομο στο οποίο πρωτοεμφανίζεται αναπηρία ή χρόνια πάθηση έχει ανάγκη την υποστήριξη της οικογένειας του σε πρακτικό και ψυχικό επίπεδο. 
3. Για τους φοιτητές και σπουδαστές που έχουν τον ένα ή και τους δύο γονείς με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και άνω, και ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας πιστοποιημένο από  Γνωμάτευση Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής εφόσον είναι σε ισχύ,  να έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στο τόπο της μόνιμης κατοικίας τους. Σημειώνουμε ότι έχουν ήδη αναγκαστεί φοιτητές, που οι γονείς τους είναι άτομα με αναπηρία, να διακόψουν τις σπουδές τους λόγω υπέρμετρων οικονομικών δυσκολιών. 
4. Να ληφθεί μέριμνα για τις μετεγγραφές φοιτητών-σπουδαστών, που έχουν αδελφό/ή, που είναι άτομο με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο αδελφός/ή με αναπηρία να βαρύνει φορολογικά την οικογένεια του φοιτητή αδελφού/ης και ο αδελφός/ή με αναπηρία να διαβιεί στο σπίτι και όχι σε ίδρυμα. 
Σχόλιο: Τη βασική ευθύνη ενός ατόμου με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες (π.χ. νοητική αναπηρία, σύνδρομο down, αυτισμό, εγκεφαλική παράλυση)  την έχει η ίδια η οικογένεια  με αποτέλεσμα σε πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών των οικογενειών ο ένας εκ των δύο γονέων να μην εργάζεται. Αντιλαμβάνεστε ότι το γεγονός αυτό, αναπόφευκτα,  οδηγεί στη δραματική μείωση του οικογενειακού εισοδήματος τους. 
 
Κύριε Υπουργέ, 
 
Η ικανοποίηση των ανωτέρω αιτημάτων μας δεν επιβαρύνει τον δημοσιονομικά το κράτος. Τουναντίον προστατεύει οικονομικά τις οικογένειες των φοιτητών αποτρέποντας το γενικευμένο φαινόμενο διακοπής των σπουδών φοιτητών, που ο γονέας ή αδελφός είναι άτομο με βαριά αναπηρία. 
 
Με εκτίμηση 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ                           ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή