Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Περιβάλλοντος

Αθήνα: 26/05/2010

ΠΡΟΣ:
- κ. Αθ. Μωραΐτη, Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού κου Γ. Παπανδρέου
- κ. Θ. Πάγκαλο, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης
- κα Τ. Μπιρμπίλη, Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
- κ. Α. Ανδρεόπουλο, Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
- κα Μ. Καλτσά, Γενική Γραμματέα Χωροταξίας & Αστικής Ανάπλασης
- κα Μ. Καραβασίλη, Ειδική Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας
- Φορείς - μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ για τη διασφάλιση συνθηκών ισότιμης πρόσβασης των πολιτών με αναπηρία στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον


Κύριε Υφυπουργέ,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) - που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, πιστοποιημένο φορέα παροχής Προγραμμάτων «Δια Βίου Μάθησης» και κάτοχο διαχειριστικής επάρκειας Β΄ και Γ΄ τύπου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΣΠΑ - ενόψει της συνάντησής μας στις 26.05.2010 με το παρόν σας υποβάλλει γενικές προτάσεις της, που είχε υποβάλλει στο Υπουργείο σας και στο παρελθόν, με την ελπίδα ανάπτυξης μιας ουσιαστικής μεταξύ μας συνεργασίας, με στόχο την άρση των εμποδίων στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον και «την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους να ζήσουν ανεξάρτητα και αξιοπρεπώς».


Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT ανεβάζουν το ποσοστό των ατόμων με αναπηρία στη χώρα μας στο 10% του συνολικού πληθυσμού, ενώ αντίστοιχα στοιχεία της ECMT αναφέρουν ότι τα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών (με ανάγκες παρόμοιες με τα άτομα με αναπηρία) μέχρι το 2050 θα ανέρχονται στο 30% - 40% των πολιτών, γεγονός που επιτείνει την ανάγκη διασφάλισης κατάλληλου αστικού περιβάλλοντος και υποδομών με στόχο την κατά το δυνατόν και επί μακρότερον αυτόνομη, ασφαλή και αξιοπρεπή διακίνηση και διαβίωσή τους.

Ως γνωστό δε, το κλειδί για την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και εν γένει όλων των πολιτών με παρόμοιες ανάγκες (ηλικιωμένοι, οικογένειες με παιδιά σε καρότσια κ.λπ.) αποτελεί η προσβασιμότητα του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, των υποδομών και υπηρεσιών (συμβατικών και ηλεκτρονικών).

Η προσβασιμότητα συντελεί στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ικανοποιεί τις ανάγκες όλων, σε όλα τα στάδια της ζωής τους, ενός περιβάλλοντος βιώσιμου σε βάθος χρόνου και συνεπώς αποτελεί θεμελιώδη λίθο ενός ανθρωποκεντρικού βιώσιμου περιβάλλοντος και ένα σημαντικό προαπαιτούμενο για τη διασφάλιση κοινωνικής δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και ενσωμάτωσης, τα οποία είναι εξάλλου και τα βασικά χαρακτηριστικά μιας «αειφόρου κοινωνίας» .

Ο χωροταξικός - πολεοδομικός σχεδιασμός έχει ιδιαίτερη σημασία για την προώθηση της προσβασιμότητας, δεδομένου ότι μέσω της οργάνωσης και διαχείρισης περιοχών μπορεί να διασφαλιστεί η ανάπτυξη των ζωτικής σημασίας υπηρεσιών, συγκεντρωμένων στα πιο προσβάσιμα σημεία των οικισμών, μειώνοντας άσκοπες μετακινήσεις από το ένα άκρο της πόλης στο άλλο, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα προσέγγισής τους με προσβάσιμες αστικές συγκοινωνίες ή άλλες ήπιες μορφές μεταφορών (δίκτυα πεζοδρόμων προσβάσιμων στα άτομα με αναπηρία καθώς και σ’ όλα τα εμποδιζόμενα άτομα, ποδηλατοδρόμων κ.λπ.). Σε συνδυασμό δε με την ανάπτυξη αειφόρων αστικών μεταφορών, είναι δυνατόν να επιβάλλει ένα προσβάσιμο και άνετο περιβάλλον διαβίωσης και εργασίας, διασφαλίζοντας την κοινωνική συνοχή, τις λιγότερο βλαβερές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και τη βέλτιστη ποιότητα ζωής για όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις.

Στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COM(2004)60 τελικό - «Προς µια θεματική στρατηγική για το αστικό περιβάλλον», αναφέρεται επίσης ότι οι χώροι πρασίνου σε µια πόλη ή μεγαλούπολη έχουν σημαντική επίδραση στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της και κατ’ επέκταση των επισκεπτών της. Οι χώροι αυτοί παρέχουν τη δυνατότητα σωματικής άσκησης, κοινωνικής συναναστροφής, ανάπαυσης και ηρεμίας. Οι χώροι πρασίνου είναι επίσης σημαντικοί για την βιοποικιλότητα των πόλεων. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός πρέπει να προστατεύει τα σημαντικά ενδιαιτήματα από την αστική ανάπτυξη και να προωθεί την βιοποικιλότητα, ενσωµατώνοντάς την στον ιστό της πόλης. Η επαφή των κατοίκων των πόλεων µε την άγρια πανίδα και χλωρίδα τους ευαισθητοποιεί σε μεγάλο βαθμό σε ευρύτερα περιβαλλοντικά θέματα. Σήμερα, όμως, τα άτομα με αναπηρία στη χώρα μας παραμένουν αποκλεισμένα από τους ελάχιστους χώρους πρασίνου, τους χώρους φυσικού κάλλους, τις παραλίες, το φυσικό περιβάλλον εν γένει και φυσικά δεν έχουν τη δυνατότητα σωματικής άσκησης, κοινωνικής συναναστροφής ή ακόμη ανάπαυσης και ηρεμίας σε αυτούς. Την αδυναμία αυτή τα άτομα με αναπηρία τη βιώνουν πολύ πιο έντονα από τον καθένα, δεδομένου ότι γενικά ελάχιστες υποδομές στις πόλεις μας - και ιδιαίτερα στην Περιφέρεια - είναι προσβάσιμες και κατά συνέπεια οι πιθανές διέξοδοι κοινωνικοποίησής τους είναι ελάχιστες. Και όμως είναι πολύ πιο απλή υπόθεση η αποκατάσταση της προσβασιμότητας στους χώρους πρασίνου από ότι σε υφιστάμενες κτιριακές υποδομές. Κατά συνέπεια οι όποιες δράσεις διαχείρισης των φυσικών πόρων, διατήρησης της βιοποικιλότητας και του φυσικού τοπίου, οι όποιες δράσεις εν γένει που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει στο εξής να περιλαμβάνουν οπωσδήποτε και την αποκατάσταση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στο φυσικό περιβάλλον. Η Συνομοσπονδία έθεσε υπόψη του Υπουργείου σας το θέμα αυτό με συγκεκριμένες προτάσεις - με αφορμή τη διαβούλευση για το νομοσχέδιο σχετικά με την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2009 και λοιπές διατάξεις - οι οποίες δυστυχώς δεν ελήφθησαν υπόψη.
Στις δράσεις του νεοσύστατου Υπουργείου σας, περιλαμβάνονται - πέραν των παραπάνω - δράσεις, όπως η ενθάρρυνση της κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων σε γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με τη διαχείριση περιβάλλοντος, η προώθηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γενικού πληθυσμού και ειδικών ομάδων σε θέματα πολιτικής προστασίας και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, κ.λπ.
Θεωρούμε ότι με δεδομένο το υψηλό ποσοστό ανεργίας μεταξύ των ατόμων με αναπηρία, δράσεις κατάρτισης σε γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με τη διαχείριση περιβάλλοντος θα μπορούσαν να απευθυνθούν και σε αυτά τα άτομα. Όσον αφορά δε στην προώθηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γενικού πληθυσμού και ειδικών ομάδων σε θέματα πολιτικής προστασίας και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την παράλληλη προώθηση και εναλλακτικών μορφών ενημέρωσης, προσβάσιμων σε άτομα με αναπηρία (νοηματική γλώσσα, ιστοσελίδες προσβάσιμες σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα WAI-W3C, έκδοση 2.0 σε επίπεδο «ΑΑΑ», γραφή Braille, μεγάλοι χαρακτήρες, πληροφόρηση σε CD κ.λπ.)

Κύριε Υφυπουργέ,

Όπως ίσως γνωρίζετε, η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της προσβασιμότητας για την οικοδόμηση μιας «κοινωνίας ανθρώπινης και δυνατής» με «ίσες ευκαιρίες συμμετοχής σε όλους τους πολίτες», η οποία μνημονεύεται και στο Πλαίσιο Κυβερνητικού Προγράμματος της Κυβέρνησης, αφιέρωσε στην προσβασιμότητα ιδιαίτερο άρθρο στη νέα Σύμβαση για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία του ΟΗΕ (2007) - την οποία υπέγραψε και η χώρα μας, η δε Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για την επικύρωσή της - το οποίο οριοθετεί εκ νέου την έννοια της προσβασιμότητας και αναφέρει συγκεκριμένα:

“Άρθρο 9 - Προσβασιμότητα
1. Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές. Τα μέτρα αυτά, που θα συμπεριλαμβάνουν τον προσδιορισμό και την εξάλειψη των εμποδίων και κωλυμάτων προσβασιμότητας, θα ισχύουν, μεταξύ άλλων, για:
α. τα κτίρια, τους δρόμους, τις μεταφορές και λοιπές εσωτερικές και υπαίθριες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των σχολείων, των κατοικιών, των ιατρικών εγκαταστάσεων και των εργασιακών χώρων,
β. τις πληροφορίες, τις επικοινωνίες και λοιπές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν επίσης κατάλληλα μέτρα προκειμένου:
α. να αναπτύξουν, διαδώσουν και παρακολουθούν την εφαρμογή των ελάχιστων προτύπων και κατευθυντήριων οδηγιών για την προσβασιμότητα των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό,
β. να διασφαλίζουν ότι οι ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι προσφέρουν εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, λαμβάνουν υπόψη τους όλες τις μορφές της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες,
γ. να παρέχουν κατάρτιση τους άμεσα ενδιαφερόμενους, σε σχέση με τα ζητήματα προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες,
δ. να παρέχουν, στα κτίρια και τις λοιπές εγκαταστάσεις που είναι ανοικτές στο κοινό, σύστημα σήμανσης σε Μπράιγ και σε ευανάγνωστες και κατανοητές μορφές,
ε. να παρέχουν μορφές «ζωντανής» βοήθειας και ενδιαμέσων, συμπεριλαμβανομένων των οδηγών, των αναγνωστών και των επαγγελματιών διερμηνέων της νοηματικής γλώσσας, προκειμένου να διευκολύνουν την προσβασιμότητα στα κτίρια και σε άλλες εγκαταστάσεις που είναι ανοικτές στο κοινό,
στ. να προάγουν άλλες κατάλληλες μορφές βοήθειας και υποστήριξης προς τα άτομα με αναπηρίες, προκειμένου να διασφαλίζουν την πρόσβασή τους στην πληροφορία,
ζ. να προάγουν την πρόσβαση, για τα άτομα με αναπηρίες, στις νέες τεχνολογίες και τα συστήματα πληροφορίας και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου και του Διαδικτύου,
η. να προάγουν το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διανομή προσιτών τεχνολογιών και συστημάτων ενημέρωσης και επικοινωνιών σε αρχικό στάδιο, έτσι ώστε αυτές οι τεχνολογίες και συστήματα να καταστούν προσιτές με ελάχιστο κόστος».

Στο πνεύμα της παραπάνω Σύμβασης, αλλά και του προεκλογικού Πλαισίου Κυβερνητικού Προγράμματος της Κυβέρνησης, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία προτείνει στη συνέχεια ενδεικτικά αναγκαία μέτρα, δηλώνοντας ταυτόχρονα την αμέριστη υποστήριξή της στην ανάπτυξη και υλοποίησή τους, θέτοντας παράλληλα στη διάθεσή σας την τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτει. Τα μέτρα αυτά είναι τα εξής:

 Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη διάχυση της διάστασης της αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές, διαδικασίες και προγράμματα που αφορούν στους τομείς αρμοδιότητάς του (ιδιαίτερη μέριμνα για τη σύνδεση του χωροταξικού σχεδιασμού, της αειφορίας και πράσινης ανάπτυξης με την προσβασιμότητα).

 Θεσμική εκπροσώπηση της Ε.Σ.Α.μεΑ. - ως αντιπροσωπευτικότερης οργάνωσης των ατόμων με αναπηρία - σε όλα τα όργανα σχεδιασμού πολιτικών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό Φορέων, με στόχο τη διάχυση της διάστασης της αναπηρίας και τη χάραξη μιας ενιαίας πολιτικής για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία - Συνεχή διαβούλευση με την Ε.Σ.Α.μεΑ. και τους Φορείς της σε επίπεδο σχεδιασμού, αξιολόγησης και πιστοποίησης της προσβασιμότητας των υποδομών και υπηρεσιών.

 Σύσταση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Διεύθυνσης Θεμάτων Ατόμων με Αναπηρία, που θα υπάγεται απευθείας στον Υπουργό. Αντικείμενο της Διεύθυνσης θα είναι η χάραξη, ο συντονισμός και η παρακολούθηση των συνόλου των μέτρων και των πολιτικών αρμοδιότητας του Υπουργείου που αφορούν άμεσα στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, αλλά και η παρακολούθηση των μέτρων και των πολιτικών που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό με στόχο την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας σε αυτά και την αποφυγή δημιουργίας νέων εμποδίων και διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία.

 Θέσπιση ισχυρού θεσμικού - νομοθετικού πλαισίου - συμβατού με τις επιταγές της νέας Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία - για την εφαρμογή των αρχών του «Σχεδιασμού για Όλους» στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου. Για το λόγο αυτό απαιτείται:

- Σε πρώτη φάση, η λεπτομερής μελέτη και εντοπισμός των σημείων της υφιστάμενης σχετικής νομοθεσίας που απαιτούν εναρμόνιση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση (π.χ. διεύρυνση του δικαιώματος κατά παρέκκλιση κατασκευής ανελκυστήρων για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε όλα τα κτίρια όπου δεν υπάρχει ανελκυστήρας ανεξαρτήτως χρόνου κατασκευής του κτιρίου, θεσμοθέτηση της δυνατότητας χρήσης εκτός των ανελκυστήρων και πιστοποιημένων κατά CE αναβατορίων όπου απαιτείται ανυψωτικός μηχανισμός, χρονοδιαγράμματα εφαρμογής, αποσαφήνιση του καθεστώτος κατασκευής προσβάσιμων χώρων υγιεινής σε εγκαταστάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, θέσπιση κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επανεξέταση των μέτρων ασφαλείας που έχουν ληφθεί στα Τράπεζες και ουσιαστικά αποκλείουν την είσοδο σε αυτές των ατόμων με αναπηρία κ.λπ.), με παράλληλη επικαιροποίηση και συμπλήρωση των Οδηγιών Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους», του Κτιριοδομικού Κανονισμού και του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού. Ιδιαίτερα επισημαίνουμε ότι η δράση αυτή θα μπορούσε να ενταχθεί στο έργο της Ομάδας που σήμερα επεξεργάζεται στο Υπουργείο σας την τροποποίηση του Κτιριοδομικού Κανονισμού και η οποία - εφόσον ασχοληθεί και με τα θέματα προσβασιμότητας - θα πρέπει να εμπλουτισθεί και με εκπρόσωπο της Ε.Σ.Α.μεΑ.

- Σε επόμενη φάση, η κωδικοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε θέματα προσβασιμότητας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος στα άτομα με αναπηρία, ώστε να καταστεί εύκολα προσβάσιμη στον τεχνικό κόσμο. Η καθημερινή εμπειρία αποδεικνύει ότι ακόμη και σήμερα - 10 χρόνια μετά την θεσμοθέτηση του Ν.2831/2000 - υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες που αγνοούν την ύπαρξη του άρθρου 28 που αναφέρεται σε εξυπηρετήσεις για τα άτομα με αναπηρία, ενώ νέα κτίρια συνεχώς κατασκευάζονται μη πληρούντα τα από αυτό το άρθρο προβλεπόμενα!

Το νέο θεσμικό-νομοθετικό πλαίσιο που θα διαμορφωθεί θα πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον των ισχυόντων και των προαναφερόμενων συμπληρώσεων/ βελτιώσεων/ επικαιροποιήσεων κατ’ ελάχιστον:

- Καθιέρωση υποβολής «μελέτης προσβασιμότητας» για κάθε κτίριο - νέο ή/και υφιστάμενο - συμπεριλαμβανομένων των κοινοχρήστων χώρων κατοικιών (υπόγειοι χώροι στάθμευσης, περιβάλλων χώρος, είσοδος, διάδρομοι, ανελκυστήρες κ.λπ.), προκειμένου να εκδοθεί οικοδομική άδεια, στη λογική του Κανονισμού Πυροπροστασίας. Επισημαίνεται ότι η δράση αυτή είναι ιδιαίτερα υψηλής προτεραιότητας στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ, δεδομένων των υποχρεώσεων σχετικά με την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία, που επιβάλλει ο νέος Γενικός Κανονισμός ΕΚ 1083/2006, άρθρο 16 προκειμένου έργα να χρηματοδοτηθούν από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Σχετική προεργασία δε, έχει ήδη γίνει από την Επιτροπή Προσβασιμότητας, στην οποία συμμετέχει και εκπρόσωπός μας.
Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε επίσης, ότι η Συνομοσπονδία υπέβαλε - στο στάδιο της διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου περί της ταυτότητας των κτιρίων, προτάσεις για την ενσωμάτωση της προσβασιμότητας στην ηλεκτρονική ταυτότητα των κτιρίων, χωρίς και πάλι να εισακουστεί!

- Θέσπιση συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης και κυρώσεων για την περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων με τα από το νόμο προβλεπόμενα.

- Θέσπιση νομοθεσίας για τη διασφάλιση της διαφυγής των ατόμων με αναπηρία σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.

- Θέσπιση νομοθεσίας για την προσβασιμότητα του φυσικού περιβάλλοντος, των δασών και των χώρων πρασίνου στα άτομα με αναπηρία.

- Θέσπιση νομοθεσίας για την προσβασιμότητα αιγιαλού/παραλίας, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ένταξη του κριτηρίου της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία στα υποχρεωτικά κριτήρια ελέγχου μιας οργανωμένης παραλίας προκειμένου να λάβει τη γαλάζια σημαία.

- Σύσταση Σώματος Επιθεωρητών Προσβασιμότητας στο πρότυπο του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.

- Προώθηση της διάστασης της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία στο χωροταξικό σχεδιασμό, από τον οποίο απουσιάζει παντελώς μέχρι σήμερα.

- Θέσπιση μέτρων ασφαλείας προς όφελος των ατόμων με αναπηρία επί των πεζοδρομίων όταν γίνονται έργα επ’ αυτών. Για το λόγο αυτό απαιτείται η άμεση υπογραφή σχεδίου αποφάσεως που είχε επεξεργαστεί η Επιτροπή Προσβασιμότητας ΥΠΕΧΩΔΕ (και νυν ΥΠΕΚΑ) και το οποίο είχε προωθηθεί - ήδη στην προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου - για υπογραφή στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα.

 Διασφάλιση και πιστοποίηση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία των κτιριακών υποδομών, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των εντύπων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό Υπηρεσιών και Φορέων (πολεοδομικές υπηρεσίες κ.λπ.), καθώς και της ασφάλειας των ατόμων με αναπηρίες στις παραπάνω κτιριακές υποδομές σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. Ιδιαίτερα επισημαίνουμε την αναγκαιότητα διασφάλισης της προσβασιμότητας της ιστοσελίδας του Υπουργείου σας στα άτομα με αναπηρία σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές WAI-W3C, έκδοση 2.0 και σε επίπεδο προσβασιμότητας «ΑΑΑ». Επισημαίνουμε ότι και η νέα ιστοσελίδα του Υπουργείου δεν είναι σύμφωνη με το παραπάνω πρότυπο, ο δε εντοπισμός των Οδηγιών Σχεδιασμού για άτομα με αναπηρία είναι ιδιαίτερα δύσκολος.

 Καθιέρωση παροχής «ζωντανής» βοήθειας και ενδιαμέσων (συνοδών, επαγγελματιών διερμηνέων της νοηματικής γλώσσας κ.λπ.) προκειμένου να διευκολύνουν την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία σε όλες τις συναλλαγές τους με το Υπουργείο και τις εποπτευόμενες από αυτό Υπηρεσίες και Φορείς (πολεοδομικές υπηρεσίες κ.λπ.).

 Συνέχιση της λειτουργίας της Επιτροπής Προσβασιμότητας, που είχε συσταθεί και λειτουργούσε - με εκπροσώπηση και της Ε.Σ.Α.μεΑ. - στο ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν ΥΠΕΚΑ) βάσει του Ν.2831/2000 (ΦΕΚ 140Α/ 13.6.2000), άρθρο 28 και της Υπουργικής Απόφασης 5550/02 (ΦΕΚ-216Β/22.02.2002) με αντικείμενο αφενός την εισήγηση στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ για θέματα που έχουν σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων του ΓΟΚ σχετικά με τα άτομα με αναπηρία και αφετέρου την εξέταση και γνωμοδότηση σε αιτήματα σχετικά με την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων. Η Επιτροπή θα πρέπει πλέον - εκτός των άλλων - να γνωμοδοτεί σχετικά με την προσβασιμότητα και επί όλων των νομοσχεδίων του Υπουργείου, πριν αυτά δημοσιοποιηθούν για διαβούλευση ή κατατεθούν στη Βουλή.

 Ανάπτυξη - σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ. - συστηματικών (γενικών και στοχευμένων) προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης ατόμων με αναπηρία και προγραμμάτων κατάρτισης ατόμων με αναπηρία σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

 Λήψη μέτρων για την κατάρτιση/ενημέρωση - σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ., αξιοποιώντας την ιδιότητά της ως φορέα «Δια Βίου μάθησης» - σε θέματα αναπηρίας και προσβασιμότητας στελεχών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Υπηρεσιών και Φορέων που ασχολούνται με το σχεδιασμό υποδομών, αλλά και της κοινής γνώμης.

 Συμπερίληψη στα προγράμματα σπουδών όλων των Πολυτεχνικών Σχολών υποχρεωτικού μαθήματος για τον «Σχεδιασμό για Όλους», το οποίο απουσιάζει παντελώς σήμερα από κάθε σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Κύριε Υφυπουργέ,

Θεωρώντας δεδομένη την υλοποίηση της προεκλογικής δέσμευσης της Κυβέρνησης για «ενεργό συμμετοχή των πολιτών και των κοινωνικών φορέων» , ελπίζουμε στη θετική ανταπόκρισή σας και στην ανάπτυξη στενής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ μας με στόχο τη διασφάλιση της προσβασιμότητας του φυσικού περιβάλλοντος στα άτομα με αναπηρία ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ισότιμη συμμετοχή τους στα κοινωνικά δρώμενα.


Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος

Ι. Βαρδακαστάνης

 Ο Γενικός Γραμματέας

Χρ. Νάστας

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Π.Ε.Κ.Α. » ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ για τη διασφάλιση συνθηκών ισότιμης πρόσβασης των πολιτών με αναπηρία στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis