Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Περιβάλλοντος

Αθήνα: 04/11/2009

ΠΡΟΣ:
- κα Κ. Μπιρμπίλη, Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου
- κ. Θ. Πάγκαλο, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης
- κ. Ι. Μανιάτη, Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
- κ. Α. Μωραΐτη Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
- Φορείς - μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ για τη δημιουργία ενός προσβάσιμου στα άτομα με αναπηρία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος που προωθεί την κοινωνική τους ένταξη


Αξιότιμη κα Υπουργέ,

Με την ευκαιρία της ανάληψης των νέων καθηκόντων σας, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) θέλει με καταρχάς να σας εκφράσει τα θερμά της συγχαρητήρια και την ελπίδα για την ανάπτυξη μιας ουσιαστικής μεταξύ μας συνεργασίας με στόχο «την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους να ζήσουν ανεξάρτητα και αξιοπρεπώς»[1].

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους και είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EuropeanDisabilityForum), ήτοι του μεγαλύτερου φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Συνομοσπονδία έχει αναγνωριστεί από την Ελληνική Πολιτεία με το Ν.2430/96 (ΦΕΚ156Α/10.7.96) ως επίσημος Κοινωνικός Εταίρος της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας. Σήμερα, διαθέτει διαχειριστική επάρκεια Β΄ και Γ΄ τύπου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και είναι διαπιστευμένος φορέας «Δια βίου μάθησης».

Βασικός στόχος της Ε.Σ.Α.μεΑ. και του εθνικού αναπηρικού κινήματος είναι αφενός η προώθηση μέτρων που θα οδηγήσουν στην άρση των πάσης φύσεως εμποδίων που οδηγούν τα άτομα με αναπηρία στον αποκλεισμό, αφετέρου η διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής τους στα κοινωνικά δρώμενα. Ως γνωστό δε, κλειδί για την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία αποτελεί η προσβασιμότητα του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, των υποδομών και υπηρεσιών - συμβατικών και ηλεκτρονικών - η οποία παράλληλα αποτελεί και μια σημαντική διάσταση άνεσης και ασφάλειας για όλους τους πολίτες, ιδιαίτερα για τους πολίτες γηρασκουσών κοινωνιών όπως η ελληνική.

Στατιστικά στοιχεία της Eurostatανεβάζουν το ποσοστό των ατόμων με αναπηρία στη χώρα μας στο 10% του συνολικού πληθυσμού, ενώ αντίστοιχα στοιχεία της ECMT[2] αναφέρουν ότι τα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών - με ανάγκες παρόμοιες με αυτές των ατόμων με αναπηρία - μέχρι το 2050 θα ανέρχονται στο 30 - 40% των πολιτών. Η δημογραφική αυτή εξέλιξη επιτείνει την ανάγκη δημιουργίας κατάλληλων περιβαλλόντων και υποδομών με στόχο την κατά το δυνατόν και επί μακρότερων αυτόνομη, ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωση και διακίνηση σχεδόν του ενός στους δύο πολίτες, η οποία διασφαλίζεται μόνο με τη διάχυση της διάστασης της αναπηρίας και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές, διαδικασίες και προγράμματα της Πολιτείας.

Αξιότιμη κα Υπουργέ,

Ως γνωστόν, η αειφόρος - πράσινη ανάπτυξη προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση, μια θετική προοπτική σε βάθος χρόνου για τη δημιουργία μιας κοινωνίας με σεβασμό στον ανθρώπινο κύκλο ζωής και με επίκεντρο τον άνθρωπο. Θέτει τις βάσεις για ισόρροπη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς (κοινωνικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό, θεσμικό, πολιτικό κ.λπ.) και καλύτερη ποιότητα ζωής, τόσο για την σημερινή όσο και για τις επόμενες γενεές. Στοχεύει σε καθαρότερο, ασφαλέστερο και υγιεινότερο περιβάλλον με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε ανθρώπου, τόσο τις ατομικές όσο και τις κοινωνικές, μεριμνώντας ταυτόχρονα και για τη βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της απώλειας της υγείας που οφείλεται στη φτώχεια, τις κακές συνθήκες διαβίωσης, την ανεργία και τη μόλυνση.

Η προσβασιμότητα από την πλευρά της συντελεί στη δημιουργία περιβαλλόντων που ικανοποιούν τις ανάγκες όλων, χωρίς διακρίσεις, σε όλα τα στάδια της ζωής τους, περιβαλλόντων δηλαδή βιώσιμων σε βάθος χρόνου. Κάτω από αυτό το πρίσμα, η προσβασιμότητα αποτελεί θεμελιώδη λίθο ενός ανθρωποκεντρικού βιώσιμου περιβάλλοντος και ένα σημαντικό προαπαιτούμενο για τη διασφάλιση κοινωνικής δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και ενσωμάτωσης, τα οποία όμως - όπως προαναφέρθηκε - είναι και τα βασικά χαρακτηριστικά μιας «αειφόρου κοινωνίας»[3].

Ο χωροταξικός - πολεοδομικός σχεδιασμός επίσης, έχει ιδιαίτερη σημασία για την προώθηση της προσβασιμότητας, δεδομένου ότι μέσω της οργάνωσης και διαχείρισης περιοχών μπορεί να διασφαλίσει τη συγκέντρωση/ανάπτυξη των ζωτικής σημασίας υπηρεσιών στα πιο προσβάσιμα σημεία των οικισμών, μειώνοντας άσκοπες μετακινήσεις από το ένα άκρο της πόλης στο άλλο, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα προσέγγισής τους με προσβάσιμες αστικές συγκοινωνίες ή άλλες ήπιες μορφές μεταφορών (δίκτυα πεζοδρόμων προσβάσιμων στα άτομα με αναπηρία αλλά και σε όλα τα εμποδιζόμενα άτομα, ποδηλατοδρόμων κλπ). Σε συνδυασμό δε με την ανάπτυξη αειφόρων αστικών μεταφορών, είναι δυνατόν να επιβάλλει ένα προσβάσιμο και άνετο περιβάλλον διαβίωσης και εργασίας, διασφαλίζοντας την κοινωνική συνοχή, τις λιγότερο βλαβερές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον, την εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων και τη βέλτιστη της ποιότητας ζωής για όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις.

Στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COM(2004)60 τελικό - «Προς µια θεματική στρατηγική για το αστικό περιβάλλον», αναφέρεται ότι οι χώροι πρασίνου σε µια πόλη ή μεγαλούπολη έχουν σημαντική επίδραση στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της και κατ' επέκταση των επισκεπτών της. Οι χώροι αυτοί παρέχουν τη δυνατότητα σωματικής άσκησης, κοινωνικής συναναστροφής, ανάπαυσης και ηρεμίας και είναι παράλληλα σημαντικοί για την βιοποικιλότητα των πόλεων. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός λοιπόν πρέπει να προστατεύει τα σημαντικά ενδιαιτήματα από την αστική ανάπτυξη και να προωθεί την βιοποικιλότητα, ενσωµατώνοντάς την στον ιστό της πόλης. Η επαφή των κατοίκων των πόλεων µε την άγρια πανίδα και χλωρίδα, τους ευαισθητοποιεί σε μεγάλο βαθμό σε ευρύτερα περιβαλλοντικά θέματα.

Σήμερα όμως ούτε ο όποιος σχεδιασμός μέτρων αειφόρου ανάπτυξης στη χώρα μας, ούτε ο χωροταξικός - πολεοδομικός σχεδιασμός, ούτε οι όποιες δράσεις διαχείρισης των φυσικών πόρων, διατήρησης της βιοποικιλότητας και του φυσικού τοπίου - οι δράσεις δηλαδή εν γένει που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος - έχουν συσχετισθεί με την προσβασιμότητα, τα δε άτομα με αναπηρία καλούνται καθημερινά να αντιμετωπίσουν συχνά ανυπέρβλητα εμπόδια στο φυσικό και το δομημένο περιβάλλον που τα ωθούν σε αποκλεισμό και αδυναμία κοινωνικής συναναστροφής και κατ' επέκταση συμμετοχής στα οικονομικά - κοινωνικά - πολιτικά δρώμενα.

Τέλος, θεωρούμε προφανές ότι στις δράσεις του νεοσύστατου Υπουργείου σας θα περιλαμβάνονται δράσεις όπως ενθάρρυνση της κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων σε γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με τη διαχείριση του περιβάλλοντος, προώθηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού αλλά και ειδικών ομάδων σε θέματα πολιτικής προστασίας και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, κλπ. Με δεδομένο το υψηλό ποσοστό ανεργίας μεταξύ των ατόμων με αναπηρία, δράσεις κατάρτισης σε γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με τη διαχείριση περιβάλλοντος θα έπρεπε να απευθυνθούν και στα άτομα αυτά. Όσον αφορά δε στην προώθηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού αλλά και ειδικών ομάδων σε θέματα πολιτικής προστασίας και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την παράλληλη προώθηση και εναλλακτικών μορφών ενημέρωσης, προσβάσιμων σε άτομα με αναπηρία (νοηματική γλώσσα, ιστοσελίδες προσβάσιμες σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα WAI-W3Cσε επίπεδο τουλάχιστον «ΑΑ», γραφή Braille, μεγάλοι χαρακτήρες, CD κ.λπ.).

Αξιότιμη κα Υπουργέ,

Η διεθνής κοινότητα στην κατεύθυνση οικοδόμησης μιας «κοινωνίας ανθρώπινης και δυνατής» με «ίσες ευκαιρίες συμμετοχής σε όλους τους πολίτες», αφιέρωσε στην αναπηρία ιδιαίτερη Σύμβαση. Η Διεθνής Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ (2007) - την οποία έχει υπογράψει η χώρα μας και εσείς έχετε δεσμευτεί ότι θα επικυρώσετε[4], αναλαμβάνοντας έτσι την υποχρέωση της εφαρμογής της σε εθνικό επίπεδο, στην οποία περιλαμβάνεται και το Άρθρο 9 «Προσβασιμότητα», το οποίο υπαγορεύει τα εξής:

Άρθρο 9 - Προσβασιμότητα

1. Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές. Τα μέτρα αυτά, που θα συμπεριλαμβάνουν τον προσδιορισμό και την εξάλειψη των εμποδίων και κωλυμάτων προσβασιμότητας, θα ισχύουν, μεταξύ άλλων, για:

α. τα κτίρια, τους δρόμους, τις μεταφορές και λοιπές εσωτερικές και υπαίθριες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των σχολείων, των κατοικιών, των ιατρικών εγκαταστάσεων και των εργασιακών χώρων,

β. τις πληροφορίες, τις επικοινωνίες και λοιπές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν επίσης κατάλληλα μέτρα προκειμένου:

α. να αναπτύξουν, διαδώσουν και παρακολουθούν την εφαρμογή των ελάχιστων προτύπων και κατευθυντήριων οδηγιών για την προσβασιμότητα των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό,

β. να διασφαλίζουν ότι οι ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι προσφέρουν εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, λαμβάνουν υπόψη τους όλες τις μορφές της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες,

γ. να παρέχουν κατάρτιση στους άμεσα ενδιαφερόμενους, σε σχέση με τα ζητήματα προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες,

δ. να παρέχουν, στα κτίρια και τις λοιπές εγκαταστάσεις που είναι ανοικτές στο κοινό, σύστημα σήμανσης σε Μπράιγ και σε ευανάγνωστες και κατανοητές μορφές,

ε. να παρέχουν μορφές «ζωντανής» βοήθειας και ενδιαμέσων, συμπεριλαμβανομένων των οδηγών, των αναγνωστών και των επαγγελματιών διερμηνέων της νοηματικής γλώσσας, προκειμένου να διευκολύνουν την προσβασιμότητα στα κτίρια και σε άλλες εγκαταστάσεις που είναι ανοικτές στο κοινό,

στ. να προάγουν άλλες κατάλληλες μορφές βοήθειας και υποστήριξης προς τα άτομα με αναπηρίες, προκειμένου να διασφαλίζουν την πρόσβασή τους στην πληροφορία,

ζ. να προάγουν την πρόσβαση, για τα άτομα με αναπηρίες, στις νέες τεχνολογίες και τα συστήματα πληροφορίας και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου και του Διαδικτύου,

η. να προάγουν το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διανομή προσιτών τεχνολογιών και συστημάτων ενημέρωσης και επικοινωνιών σε αρχικό στάδιο, έτσι ώστε αυτές οι τεχνολογίες και συστήματα να καταστούν προσιτές με ελάχιστο κόστος.

Στο πνεύμα της παραπάνω Σύμβασης, η οποία στο Άρθρο 4 αναφέρει «Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών για να εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες ......μέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων» και στο Άρθρο 33 - «Εθνική εφαρμογή και παρακολούθηση» μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «...ιδιαίτερα, τα άτομα με αναπηρίες και οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους, θα εμπλέκονται και θα συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία παρακολούθησης...» (σε πλήρη συμβατότητα με το Πλαίσιο Κυβερνητικού Προγράμματος της σημερινής Κυβέρνησης, όπου αυτό αναφέρεται στην «..ενεργό συμμετοχή των πολιτών και των κοινωνικών φορέων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών, καθώς και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους...»), η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει καταρχήν δομημένη απευθείας διαβούλευση της ίδιας με την ηγεσία του Υπουργείου και υποβάλλει στη συνέχεια ενδεικτικά αναγκαία μέτρα στην κατεύθυνση της άρσης των εμποδίων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, δηλώνοντας ταυτόχρονα την αμέριστη συμπαράστασή της στο σχεδιασμό/ανάπτυξη/υλοποίησή τους και θέτοντας στη διάθεσή σας την τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτει:

Ένταξη της διάστασης της αναπηρίας και διάχυση/εξειδίκευση του κριτηρίου της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Φορέων του που αφορούν στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον (ιδιαίτερα σύνδεση του χωροταξικού σχεδιασμού, της αειφορίας και πράσινης ανάπτυξης κ.λπ. με την προσβασιμότητα) και την ενέργεια.Σύσταση στο Υπουργείο Διεύθυνσης υπαγόμενης απευθείας στον Υπουργό (ώστε να αποφευχθεί ο κατακερματισμός και εξασθένηση του αντικειμένου ανά Υφυπουργείο ή Γενική Γραμματεία, να εξοικονομηθούν πόροι και να δοθεί έμφαση στις επιλογές της νέας πολιτικής ηγεσίας) με οριζόντιες αρμοδιότητες για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση - συντονισμό όλων των Διευθύνσεων του Υπουργείου σχετικά με τη συμπερίληψη της διάστασης της αναπηρίας και της προσβασιμότητας σε όλες τις πολιτικές, διαδικασίες, δράσεις και προγράμματα όλων των τομέων του Υπουργείου, με στόχο την υλοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων της Κυβέρνησης σχετικά με τα άτομα με αναπηρία.Σύσταση Ad-hocΕπιτροπών/Ομάδων Εργασίας με συμμετοχή εκπροσώπων της Ε.Σ.Α.μεΑ., δίχως αμοιβή, για τη μελέτη/υποβολή προτάσεων βάσει συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και επί συγκεκριμένων προκαθορισμένων θεμάτων (π.χ. επικαιροποίηση/αναθεώρηση/συμπλήρωση διατάξεων Γ.Ο.Κ και Κτιριοδομικού Κανονισμού που αφορούν σε εξυπηρετήσεις ατόμων με αναπηρία, έλεγχο/επεξεργασία σχεδίων Νόμου ώστε να διασφαλίζεται η διάχυση της διάστασης της αναπηρίας και προσβασιμότητας, σχεδιασμό δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης ατόμων με αναπηρία κ.λπ.)Θέσπιση νομοθεσίας για την προώθηση της προσβασιμότητας στο φυσικό περιβάλλον [5] - Διασφάλιση με τις κατάλληλες παρεμβάσεις της προσβασιμότητας των χώρων πρασίνου, των χώρων φυσικού κάλλους, του αιγιαλού και των παραλιών, του φυσικού περιβάλλοντος εν γένει στα άτομα με αναπηρίαΣυμπλήρωση - επικαιροποίηση της υφιστάμενης τεχνικής νομοθεσίας σε θέματα προσβασιμότητας του δομημένου περιβάλλοντος στα άτομα με αναπηρία. Η δράση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:Ένταξη του κριτηρίου της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία στα υποχρεωτικά κριτήρια ελέγχου μιας οργανωμένης παραλίας προκειμένου να λάβει τη γαλάζια σημαία.Ανάπτυξη σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ. συστηματικών (γενικών και στοχευμένων) προγραμμάτων εκπαίδευσης τεχνικών στελεχών του Υπουργείου σας που ασχολούνται με το σχεδιασμό σε θέματα αναπηρίας και προσβασιμότητας - αξιοποίηση εκπαιδευτικών δομών ΕΚΔΔ και πιστοποίησης παρόχου «Δια Βίου μάθησης» της Ε.Σ.Α.μεΑ.Ανάπτυξη σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ. συστηματικών (γενικών και στοχευμένων) προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης ατόμων με αναπηρία και προγραμμάτων κατάρτισης ατόμων με αναπηρία σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.λπ.Διασφάλιση της προσβασιμότητας της ιστοσελίδας του νεοσύστατου Υπουργείου σας στα άτομα με αναπηρία σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές WAI-W3C και σε επίπεδο τουλάχιστον «ΑΑ».Σύσταση Σώματος Επιθεωρητών Προσβασιμότητας στο πρότυπο του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων).Ανάπτυξη εθνικού συστήματος πιστοποίησης προσβάσιμων υποδομών (συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων).Προώθηση της εισαγωγής των αρχών του «Σχεδιασμού για Όλους» ως υποχρεωτικού μαθήματος σε όλες τις πολυτεχνικές σχολές της χώρας (συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων).

- Καθιέρωση «μελέτης προσβασιμότητας» για κάθε κτίριο - νέο ή/και υφιστάμενο - συμπεριλαμβανομένων των κοινοχρήστων χώρων κατοικιών (υπόγειοι χώροι στάθμευσης, περιβάλλων χώρος, είσοδος, διάδρομοι, ανελκυστήρες κ.λπ.) προκειμένου να λάβει οικοδομική άδεια. Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι η θεσμοθέτηση «μελέτης προσβασιμότητας» κατά το πρότυπο της μελέτης πυροπροστασίας είχε προταθεί από την Επιτροπή Προσβασιμότητας ΥΠΕΧΩΔΕ[6] στην προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου, είχε υιοθετηθεί από αυτή και είχε ενσωματωθεί στο σχέδιο Νόμου για την τροποποίηση έκδοσης οικοδομικών αδειών, το οποίο όμως ουδέποτε προωθήθηκε. Η θεσμοθέτηση της μελέτης θα πρέπει να «απελευθερωθεί» από το εν λόγω σχέδιο Νόμου και να θεσμοθετηθεί ανεξάρτητα. Η δράση αυτή έχει λάβει στις μέρες μας επείγοντα χαρακτήρα δεδομένου ότι η προσβασιμότητα αποτελεί πλέον κριτήριο ΟΝ/OFF επιλεξιμότητας πράξεων για συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

- Άμεση υπογραφή δύο σχεδίων αποφάσεων που είχε επεξεργαστεί η Επιτροπή Προσβασιμότητας ΥΠΕΧΩΔΕ και αφορούν στη βελτίωση α) της προσβασιμότητας των πεζοδρομίων και του Οδηγού Τυφλών [7]και β) των μέτρων ασφαλείας προς όφελος των ατόμων με αναπηρία επί των πεζοδρομίων όταν γίνονται έργα επ' αυτών, τα οποία είχαν προωθηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες για υπογραφή στον Γενικό Γραμματέα χωρίς να υπογραφούν ποτέ!

- Επικαιροποίηση/συμπλήρωση των Οδηγιών Σχεδιασμού για ΑμεΑ και προτυποποίηση αυτών.

- Τροποποίηση θεσμικού πλαισίου αιγιαλού - παραλίας ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις παραλίες σε συνεργασία με τα Υπουργεία Οικονομίας, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

Αξιότιμη κα Υπουργέ,

Θεωρώντας δεδομένη την υλοποίηση της προεκλογικής δέσμευσης της Κυβέρνησης για «ενεργό συμμετοχή των πολιτών και των κοινωνικών φορέων»[8] ελπίζουμε στη θετική ανταπόκρισή σας στις προτάσεις μας και στην ανάπτυξη στενής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ μας με στόχο τη διασφάλιση της προσβασιμότητας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος στα άτομα με αναπηρία ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ισότιμη συμμετοχή τους στα κοινωνικά δρώμενα.

Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα εάν είχαμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε άμεσα μαζί σας προκειμένου να σας εκθέσουμε το σύνολο των θεμάτων που άπτονται του Υπουργείου σας και αφορούν στα άτομα με αναπηρία, αλλά και της δυνατότητας υποστήριξης του έργου σας από την Ε.Σ.Α.μεΑ.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος 
Γ. Βαρδακαστάνης

Ο Γενικός Γραμματέας
Αρ. Πανανός

 

[1]βλ. ΠΑΣΟΚ-Πλαίσιο Κυβερνητικού προγράμματος, σελ.47, παράγρ.3.4: «Άτομα με αναπηρία: Ίση συμμετοχή στη ζωή».

[2] ECMT: European Conference of Ministers of Transport

[3]ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: Το "κλειδί" για την εξάλειψη των διακρίσεων - Έκθεση για την 3η Δεκέμβρη

2005-ΕΣΑμεΑ

[4] βλ. ΠΑΣΟΚ - Πλαίσιο Κυβερνητικού προγράμματος, σελ.47, παράγρ.3.4: «Άτομα με αναπηρία: Ίση συμμετοχή στη ζωή»

[5] βλ. ΠΑΣΟΚ - Πλαίσιο Κυβερνητικού προγράμματος, σελ.47, παράγρ.3.4: «Άτομα με αναπηρία: Ίση συμμετοχή στη ζωή».

[6] Η Επιτροπή Προσβασιμότητας ΥΠΕΧΩΔΕ είχε συσταθεί και λειτουργούσε - με συμμετοχή και εκπροσώπων της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) - βάσει του Ν.2831/2000 (ΦΕΚ 140Α/ 13.6.2000), άρθρο 28 και της Υπουργικής Απόφασης 5550/02 (ΦΕΚ-216Β/22.02.2002) με αντικείμενο αφενός την εισήγηση στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ για θέματα που έχουν σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων του ΓΟΚ σχετικά με τα άτομα με αναπηρία και αφετέρου την εξέταση και γνωμοδότηση σε αιτήματα σχετικά με την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.

[7] Βλ. ΠΑΣΟΚ - Πλαίσιο Κυβερνητικού προγράμματος, σελ.33, παράγρ.2.6: «Προστασία και εξοικονόμηση φυσικών πόρων - "Πράσινες" υποδομές».

[8] Βλ. ΠΑΣΟΚ-Πλαίσιο Κυβερνητικού προγράμματος, σελ.5, «Προοίμιο»

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Π.Ε.Κ.Α. » ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ για τη δημιουργία ενός προσβάσιμου στα άτομα με αναπηρία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος που προωθεί την κοινωνική τους ένταξη
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis