Κατηγορία: Υπ. Περιβάλλοντος

Αθήνα: 05/06/2020

ΠΡΟΣ:
κα Δ. Μιχαηλίδου, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Γ. Γεραπετρίτη
- Γραφείο Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Ι. Βρούτση
- Γραφείο Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Γ. Σταμάτη
- Οργανώσεις Μέλη ΕΣΑμεΑ
- Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
- Πανελλαδική Επιτροπή Αγώνα Προνοιακών Επικουρικών


Ζητείται η παράταση των Συμβάσεων τόσο του επικουρικού προσωπικού, όσο και του έκτακτου προσωπικού στις δομές Πρόνοιας όλης της χώρας


Κυρία Υφυπουργέ, 
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), η οποία αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και χρονίων παθήσεων και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και χρονίων παθήσεων, με το παρόν θα ήθελε να θέσει υπόψη σας ένα ζήτημα που αφορά στη στελέχωση των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας (Κ.Κ.Π.) με επικουρικό προσωπικό. 
 
 

Όπως γνωρίζετε, τα πλέον σοβαρά ζητήματα που επί σειρά ετών ταλανίζουν το σύνολο των Κ.Κ.Π. της χώρας, είναι η στελέχωσή τους με μόνιμο προσωπικό, αλλά και η στελέχωσή τους με επικουρικό προσωπικό, το οποίο προσλαμβάνεται κάθε χρόνο σε αυτά, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.
Τα Κ.Κ.Π. ολόκληρης της χώρας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης, λόγω της λήξης κάθε χρόνο των συμβάσεων εργασίας του επικουρικού προσωπικού που καλύπτει διαρκείς ανάγκες των Κ.Κ.Π., επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά την πάγια θέση της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την αδήριτη ανάγκη κάλυψη των θέσεων εργασίας στα Κ.Κ.Π. από μόνιμο προσωπικό.
Η διαρκής υποστελέχωση των Κ.Κ.Π. από μόνιμο επιστημονικό προσωπικό και προσωπικό ειδικοτήτων, συνεπάγεται παροχή μη ποιοτικών υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, όλων των ηλικιών, που φιλοξενούνται σε αυτά.
Η διακοπή της θητείας του ήδη υπηρετούντος επικουρικού προσωπικού θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε περαιτέρω υποστελέχωση και απαξίωση, των συγκεκριμένων δημόσιων προνοιακών δομών.
Επιπρόσθετα, οι έκτακτες προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων, που έχουν πραγματοποιηθεί στις δομές πρόνοιας όλης της χώρας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών λόγω της πανδημίας του COVID 19, έχουν γίνει με συμβάσεις εργασίας, οι οποίες λήγουν στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, σε αντίθεση με τις προσλήψεις αντίστοιχου προσωπικού που έχουν πραγματοποιηθεί σε δομές του τομέα της υγείας, οι οποίες έχουν διετή διάρκεια.
Το εν λόγω μέτρο των προσλήψεων προσωπικού στις δομές πρόνοιας ήταν απαραίτητο για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των δομών αυτών, την αυξημένη υποστήριξη των φιλοξενούμενων και την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το μόνιμο προσωπικό σε αυτές, ωστόσο η λήξη αυτών των συμβάσεων εργασίας στις 30 Σεπτεμβρίου, σε συνδυασμό με τη λήξη της θητείας του επικουρικού προσωπικού, θα δημιουργήσει τεράστια κενά και δυσεπίλυτα προβλήματα στη λειτουργία των Κ.Κ.Π., οδηγώντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις σε πλήρη υποβάθμιση.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών ιατρών-λοιμοξιολόγων, ο νέος κορωναϊός covid-19, έχει χαρακτηριστικά ενδημικού ιού.
Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με όσα αναφέρουμε ανωτέρω, κρίνουμε απολύτως απαραίτητη την παράταση των Συμβάσεων του επικουρικού προσωπικού, καθώς και την πρόβλεψη της παράτασης των Συμβάσεων του έκτακτου προσωπικού στις δομές Πρόνοιας όλης της χώρας για ίσο χρόνο με το αντίστοιχο προσωπικό του τομέα της υγείας, ώστε να έχουν και αυτές διετή διάρκεια, λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφορά του εν λόγω προσωπικού είναι αδιαμφισβήτητα σημαντική αφού καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες των Κέντρων, όπως επίσης καλύπτει και κενά που προκύπτουν λόγω των ειδικών αδειών του μόνιμου προσωπικού.
Κυρία Υφυπουργέ,
Ως πολιτική προϊσταμένη του εξόχως σημαντικού τομέα της δημόσιας κοινωνικής πρόνοιας και των δομών αυτής που παρέχουν υπηρεσίες στις πλέον ευπαθείς κι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ζητάμε την παράταση των Συμβάσεων του επικουρικού προσωπικού, καθώς και την πρόβλεψη της παράτασης των Συμβάσεων του έκτακτου προσωπικού στις δομές Πρόνοιας όλης της χώρας για ίσο χρόνο με το αντίστοιχο προσωπικό του τομέα της υγείας, ώστε να έχουν και αυτές διετή διάρκεια.
Είναι κομβικό ζήτημα η επαρκής στελέχωση των δημόσιων προνοιακών δομών, ώστε να μπορέσουν τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις όλων των ηλικιών, που φιλοξενούνται σε αυτές να παραμείνουν ασφαλή, όπως επιτάσσει η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Άτομα με Αναπηρίες και συγκεκριμένα τα άρθρα 10, 11, 17 και 25. Όπως εξάλλου συνέβη και κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επιδημιολογικής/ υγειονομικής κρίσης, με την επιτυχή εφαρμογή των μέτρων που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση και εφάρμοσε η ελληνική κοινωνία,.
Αναμένουμε τις ενέργειές σας και την ενημέρωσή μας επί αυτών.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή