Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Περιβάλλοντος

Αθήνα: 19/05/2014

ΠΡΟΣ:
κ. Ι. Μανιάτη, Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού κου Αντώνη Σαμαρά
- Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κου Ε. Βενιζέλου
- κ. Ν. Ταγαρά, Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ
- κ. Α. Παπαγεωργίου, Υφυπουργό ΠΕΚΑ
- κα Κ. Γιαννακοπούλου, Γενική Γραμματέα ΠΕΚΑ
- κ. Σ. Αλεξιάδη, Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος
- Γραφείο Μελετών για Άτομα με Αναπηρία (υπόψη κας Λ. Χολέβα)
- Φορείς - μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


""Αίτημα της Ε.Σ.Α.μεΑ. για διατήρηση του Γραφείου Μελετών για τα Άτομα με Αναπηρία του ΥΠΕΚΑ με τη σημερινή μορφή του" "


Κύριε Υπουργέ,
 
Με την παρούσα επιστολή της η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) - ο τριτοβάθμιος κοινωνικός και συνδικαλιστικός φορέας των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα και επίσημα αναγνωρισμένος κοινωνικός εταίρος της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας -  επιθυμεί να θέσει υπόψη σας ένα ιδιαίτερα κρίσιμο θέμα, το οποίο εκτός από την εξαιρετικά ουσιαστική σημασία του ενέχει και ιδιαίτερα συμβολική διάσταση για το αναπηρικό κίνημα της χώρας.
Όπως πληροφορηθήκαμε, το Γραφείο Μελετών για τα Άτομα με Αναπηρία, έπειτα από λειτουργία δεκαετιών και μέγιστη συνεισφορά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία, πρόκειται να πάψει να υφίσταται πλέον ως Γραφείο απευθείας υπαγόμενο στον Υπουργό και οι αρμοδιότητές του ενσωματώνονται σε κάποιο τμήμα του Υπουργείου, παρά τις προβλέψεις του άρθρου 38, παρ.22 του ν. 4030/2011 (Αρ. ΦΕΚ 249 Α΄/25.11.2011), που ρητά αναφέρει ότι: «[…]στ. Το Γραφείο ΑμεΑ με αντικείμενο την αντιμετώπιση των αναγκών για την αυτόνομη διακίνηση και διαβίωση των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στο δομημένο περιβάλλον υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες….[…] ii. Το συντονισμό των Εθνικών, Τεχνικών και Αναπηρικών Φορέων σε σχετικά θέματα.[…]».
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Το Γραφείο Μελετών για Άτομα με Αναπηρία αποτελεί κομβικό σημείο για την προώθηση και τον συντονισμό πολιτικών σχετιζόμενων με την προσβασιμότητα του δομημένου περιβάλλοντος στα άτομα με αναπηρία. Πρόκειται για το Γραφείο που εισήγαγε, με την υποστήριξη του αναπηρικού κινήματος, την προσβασιμότητα στην ελληνική πραγματικότητα, εξέδωσε τις σχετικές Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για Όλους» και αποτελεί από το 1986 μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ιδιαίτερα δε σήμερα:
- μετά την επικύρωση από την Ελληνική Βουλή (ν.4074/2012 Αρ. ΦΕΚ 88 Α) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου αυτής,  
- την υποχρέωση της χώρας για τη δημιουργία Μηχανισμού Παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης με τον ορισμό σημείων αναφοράς εντός της Κυβέρνησης ,
- τις ιδιαίτερα ενισχυμένες απαιτήσεις των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Ταμείων για την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία , 
το Γραφείο Μελετών για Άτομα με Αναπηρία θα έπρεπε όχι μόνο να εξακολουθήσει να λειτουργεί με τη σημερινή του μορφή, ήτοι ως Γραφείο υπαγόμενο απευθείας στον Υπουργό, ώστε να έχει τη δυνατότητα οριζόντιου συντονισμού των Υπηρεσιών του Υπουργείου, αλλά και να στελεχωθεί κατάλληλα προκειμένου να μπορέσει να αποτελέσει σημείο αναφοράς του Υπουργείου στον εθνικό Μηχανισμό Παρακολούθησης της εφαρμογής της προαναφερθείσας Σύμβασης.  
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Σε συνέχεια των παραπάνω, η Ε.Σ.Α.μεΑ. θεωρεί απόλυτα αναγκαία:
 
• τη διατήρηση του Γραφείου Μελετών για Άτομα με Αναπηρία στο επίπεδο Γραφείου Υπουργού, με άμεση υπαγωγή του στον Υπουργό ΠΕΚΑ, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα συντονιστικού ρόλου, 
• τον ορισμό του ως σημείου αναφοράς του Υπουργείου στον εθνικό Μηχανισμό Παρακολούθησης της υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών και 
• την κατάλληλη στελέχωσή του προκειμένου να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς, συνεπικουρούμενο από την Επιτροπή Προσβασιμότητας του Υπουργείου , η οποία επίσης πρέπει επιτέλους να συσταθεί και λειτουργήσει.
 
Είναι δεδομένο ότι το νέο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο δίνει πλέον ιδιαίτερη σημασία στα θέματα αναπηρίας και προσβασιμότητας, σε τέτοιο μάλιστα βαθμό ώστε να θεωρείται ανεπίτρεπτο σε εθνικό επίπεδο ιδιαίτερα πετυχημένοι σχετικοί θεσμοί να υποβαθμίζονται.
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Γνωρίζοντας τις προσωπικές σας απόψεις είμαστε εκ των προτέρων σίγουροι ότι θα μεριμνήσετε προσωπικά για τη διατήρηση του Γραφείου Μελετών για Άτομα με Αναπηρία στο σημερινό προβλεπόμενο από τον νόμο επίπεδό του, τον ορισμό του ως σημείου αναφοράς  στον εθνικό Μηχανισμό Παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών και την ενίσχυση αυτού με το κατάλληλο προσωπικό, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία στον νέο αναβαθμισμένο ρόλο του ως σημείο αναφοράς.
 
Αναμένοντας τις ενέργειές σας.
 
    Με εκτίμηση,  
 
            Ο Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας 
 
  Ι. Βαρδακαστάνης Χρ. Νάστας

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Π.Ε.Κ.Α. » ""Αίτημα της Ε.Σ.Α.μεΑ. για διατήρηση του Γραφείου Μελετών για τα Άτομα με Αναπηρία του ΥΠΕΚΑ με τη σημερινή μορφή του" "
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis