Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Εξωτερικών

Αθήνα: 31/03/2011

ΠΡΟΣ:
κ. Δημήτριο Δρούτσα, Υπουργό Εξωτερικών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού
- κ. Μ. Ξενογιαννακοπούλου, Αναπληρώτρια Υπουργό Εξωτερικών
- κ. Σπ. Κουβέλης, Υφυπουργό Εξωτερικών
- κ. Δ. Δόλλης, Υφυπουργό Εξωτερικών
- Επιτροπή εθνικής άμυνας και εξωτερικών υποθέσεων
- Υποεπιτροπή για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία της ειδικής μόνιμης επιτροπής ισότητας, νεολαίας και δικαιωμάτων του ανθρώπου
- Φορείς - Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Επιτακτική η ανάγκη υποβολής προς κύρωση στη Βουλή της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία κα του Προαιρετικού της Πρωτοκόλλου


Κύριε Υπουργέ,

Έχει περάσει ένα χρόνος μετά τη συνάντηση που είχαμε κατά τη διάρκεια της οποίας δεσμευτήκατε καταρχάς για την υπογραφή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και δεύτερον για την επικύρωση τόσο της Σύμβασης όσο κα του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της.

Σήμερα, η δέσμευσή σας έχει υλοποιηθεί κατά το ήμισυ. Η χώρα στις 27 Σεπτεμβρίου 2010 υπέγραψε το Προαιρετικό Πρωτόκολλο, δυστυχώς όμως δεν έχουν υποβληθεί προς κύρωση στη Βουλή ούτε η Σύμβαση ούτε και το Πρωτόκολλό της.

Στις 23 Δεκεμβρίου 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση επικύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα στην ιστορία της - αφού συνιστά την πρώτη επικύρωση Σύμβασης Ανθρώπινων Δικαιωμάτων από διακυβερνητική ομάδα - και ταυτόχρονα στέλνοντας ένα μήνυμα προς τα 9 από τα 27 κράτη μέλη που δεν έχουν επικυρώσει ακόμη τη Σύμβαση ότι είναι πλέον καιρός να δεσμευτούν για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Κύριε Υπουργέ,

Μία από τις 9 χώρες της Ε.Ε. που δεν έχει επικυρώσει τη Σύμβαση είναι και η Ελλάδα. Η μη επικύρωση της Σύμβασης ουσιαστικά σημαίνει τη μη απόδοση στα άτομα με αναπηρία των δικαιωμάτων που περιέχονται σε αυτήν. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ουραγός στη λίστα των κρατών μελών της Ε.Ε. που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση.

Για τον λόγο αυτό, ως εθνικό αναπηρικό κίνημα ζητούμε: α) να έχουμε επίσημη ενημέρωση σχετικά με το που βρίσκεται η διαδικασία κύρωσης και β) στον κυρωτικό νόμο να συμπεριληφθεί διάταξη για το άρθρο 33 «Εθνική εφαρμογή και παρακολούθηση» της Σύμβασης.

Μέσω του άρθρου 33 υπαγορεύονται: α) ο καθορισμός ενός ή περισσοτέρων Σημείων Αναφοράς και ενός συντονιστικού μηχανισμού για την εφαρμογή της Σύμβασης (παράγραφος 1), β) η δημιουργία ανεξάρτητων μηχανισμών για την προαγωγή, την προστασία και την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης (παράγραφος 2) και γ) η πλήρης εμπλοκή και συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων στην παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης (παράγραφος 3).

Προκειμένου, πριν την ψήφιση του κυρωτικού νόμου, να αντιμετωπιστούν ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της Σύμβασης και τα οποία συνδέονται με προαναφερθέν άρθρο, ζητούμε να υπάρξει συνάντηση στο Υπουργείο Εξωτερικών με εκπροσώπους όλων των υπουργείων και με τη συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ. Σε αυτή τη σύσκεψη πρέπει να συζητηθούν οι πρακτικές επιπτώσεις από την κύρωση της Σύμβασης.

Κύριε Υπουργέ,

Προτείνουμε στον κυρωτικό νόμο να προβλεφθεί διάταξη η οποία θα ορίσει ότι το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα είναι η Εθνική Αρχή Συντονισμού εφαρμογής της Σύμβασης, ως πρώτο στη σειρά τάξης Υπουργείο. Επίσης, στη διάταξη αυτή να προβλέπεται ότι με ΚΥΑ του Υπουργού Εσωτερικών και των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργών θα ορίζονται οι υπηρεσίες που θα έχουν την ευθύνη υλοποίησης και εφαρμογής της Σύμβασης ανά υπουργείο, δημόσια αρχή κ.λπ. στους τομείς δικαιοδοσίας τους.
Επίσης, στον κυρωτικό νόμο θα πρέπει να προσδιοριστεί η διαδικασία για τη δημιουργία του μηχανισμού – πλαισίου για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Σύμβασης (άρθρο 33 παρ.2), που όπως γνωρίζεται πρέπει να πληροί τις αρχές του Παρισιού σχετικά με την ανεξαρτησία του μηχανισμού - πλαισίου κ.λπ.

Τέλος, προκειμένου να μην υπάρξουν δυσλειτουργίες και αδυναμίες μετά την κύρωση της Σύμβασης, ζητούμε στον κυρωτικό νόμο να υπάρξει ρητή διάταξη με την οποία θα αναγνωρίζεται η συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ. ως ο εταίρος της ελληνικής Πολιτείας για την εφαρμογή της Σύμβασης και θα ανατίθεται σε αυτήν ειδικός ρόλος παρακολούθησης βάσει του άρθρου 33 παρ. 2.

Κύριε Υπουργέ,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση της δέσμευσής της για κύρωση. Καμιά περαιτέρω καθυστέρηση δεν δικαιολογείται.

 

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » ΥΠ.ΕΞ. » Επιτακτική η ανάγκη υποβολής προς κύρωση στη Βουλή της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία κα του Προαιρετικού της Πρωτοκόλλου
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis