Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Εδώ θα βρείτε συγκεντρωμένες χρονολογικά τις επιστολές της Ε.Σ.Α.μεΑ. στη Βουλή των Ελλήνων, στα διάφορα Υπουργεία και στους Φορείς - Μέλη της.Κατηγορία: Υπ. Μεταφορών

Αθήνα: 21/09/2010

ΠΡΟΣ:
κ. Δ. Ρέππα, Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού Κου Γ. Παπανδρέου
- Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κου Θ. Πάγκαλου
- κ. Ι. Μαγκριώτη, Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
- κ. Σπ. Βούγια, Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
- κ. Θ. Τσιόκα, Γεν. Γραμματέα Υπ. Υποδομών
- Φορείς-Μέλη Ε.Σ.ΑμεΑ.


Προτάσεις της Ε.Σ.ΑμεΑ. για το Σχέδιο Νόμου ¨Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα


Κύριε Υπουργέ,

Ο Σιδηρόδρομος αποτελεί ένα από τα ασφαλέστερα μέσα μαζικής μεταφοράς, το οποίο από τη γέννησή του χρησιμοποιείται ευρύτατα από τις χαμηλά εισοδηματικά τάξεις του πληθυσμού. Η πολιτεία, υπό αυτό το πρίσμα και στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την εισοδηματική ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία, εφάρμοζε επί σειρά ετών την ευνοϊκή ρύθμιση της έκπτωσης σε ποσοστό 50% στα εισιτήρια εσωτερικών διαδρομών του Ο.Σ.Ε. για τα άτομα με αναπηρία. Με τη νέα Κ.Υ.Α. που αφορά στις ρυθμίσεις των δελτίων μετακίνησης των ΑμεΑ του έτους 2010 το ανωτέρω ευνοϊκό μέτρο διεκόπη ξαφνικά -χωρίς καμία προειδοποίηση- για τα άτομα με αναπηρία.

 

Αντιλαμβάνεστε ότι η διακοπή του ανωτέρω μέτρου αποτελεί πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στα άτομα με αναπηρία, γι’ αυτό ζητούμε την επαναφορά του μέσω συντονισμένων ενεργειών του Υπουργείου σας με τα συναρμόδια Υπουργεία. Περαιτέρω θεωρούμε απόλυτα αναγκαίο και δίκαιο στο Σχέδιο Νόμου «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις» να ενταχθεί διάταξη με την οποία θα κατοχυρωθεί θεσμικά η επί χρόνια ισχύουσα έκπτωση στα εισιτήρια των ατόμων με αναπηρία. Η υιοθέτηση αυτής της πρότασης είναι το ελάχιστο που μπορεί να πράξει το Υπουργείο σας για την οικονομική ανακούφιση των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, στην παρούσα περίοδο. Υπενθυμίζουμε ότι με την πρόσφατη ιδιωτικοποίηση της Ολυμπιακής διεκόπη η έκπτωση των εισιτηρίων στους τυφλούς. Θεωρούμε αδιανόητο μέσα σε ένα χρόνο να επαναληφθεί η διακοπή ανάλογου ευνοϊκού μέτρου στα εισιτήρια του Ο.Σ.Ε. για τα άτομα με αναπηρία.
Επίσης, εκτός της ανωτέρω προτεινόμενης ρύθμισης καταθέτουμε και μια σειρά προτάσεων που στοχεύουν στη διασφάλιση της προσβασιμότητας των υποδομών και υπηρεσιών του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας.
Συγκεκριμένα οι προτάσεις κατά άρθρο έχουν ως εξής:
Α) Στο άρθρο 7 ζητούμε να προστεθεί εδάφιο ως εξής:
«Άρθρο 7: Αρμοδιότητες ΤΡΑΙΝΟΣΕ
1. Στις αρμοδιότητες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, περιλαμβάνονται:
α) η παροχή υπηρεσιών έλξης για τη σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών,
β) η ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση αστικών, προαστιακών, περιφερειακών, υπεραστικών και διεθνών επιβατικών και εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και μεταφορών πάσης φύσεως με συστήματα σταθερής τροχιάς,
γ) η ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση λεωφορειακών επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών, στην αλλοδαπή ή την ημεδαπή,
δ) η ίδρυση και λειτουργία γραφείων γενικού τουρισμού της αλλοδαπής ή της ημεδαπής, καθώς και η πρακτόρευση μεταφορικών εταιριών και γραφείων γενικού τουρισμού,
ε) η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) καθώς και κάθε δραστηριότητα σχετιζόμενη με διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως ενδεικτικώς, η πρακτόρευση, φύλαξη, διαλογή, ποιοτικός έλεγχος, ετικετοκόλληση, παλετοποίηση και κατασκευή, αγορά ή μίσθωση και διατήρηση των απαιτούμενων εγκαταστάσεων (π.χ. αποθηκών, ειδικών κατασκευών κλπ), καθώς και κάθε είδους εξοπλισμού (π.χ. οχημάτων, μηχανημάτων, λογισμικού κλπ) για την παροχή των υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας και των συναφών υπηρεσιών,
στ) η οργάνωση, εκμετάλλευση και παροχή υπηρεσιών κατάκλισης και εστίασης επιβατών,
ζ) η οργάνωση και λειτουργία εργασιών κατασκευής, επισκευής και συντήρησης τροχαίου υλικού,
η) η ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση μεταφορών οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της συμπληρωματικότητας του συστήματος μεταφορών της χώρας και στην αρτιότερη εξυπηρέτηση του κοινού,
θ) η ανάπτυξη κάθε άλλης δραστηριότητας που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του μεταφορικού έργου και την άρτια εξυπηρέτηση του κοινού, όπως η παροχή υπηρεσιών τουριστικού χαρακτήρα, η εκτέλεση διαμεταφορικού έργου, η θέση σε λειτουργία και η εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακού δικτύου, η κατασκευή έργων σχετικών με την εκπλήρωση του σκοπού της,
ι) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η εκπόνηση μελετών σχετικών με τις δραστηριότητές της,
ια) η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών τουριστικών λεωφορείων,
ιβ) η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών οδικών εμπορευματικών μεταφορών
ιγ) η μέριμνα για τη διασφάλιση της ισότιμης εξυπηρέτησης επιβατών με αναπηρία ή/και με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και της προσβασιμότητας σε αυτούς όλων των προαναφερόμενων υποδομών και υπηρεσιών αρμοδιότητάς της και
ιδ) κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της….»

Β) Στο άρθρο 11, παραγρ.2 ζητούμε να προστεθεί:
«Άρθρο 11 – Τιμολογιακές υποχρεώσεις ΤΡΑΙΝΟΣΕ
2. Στα δρομολόγια που διενεργεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ στο εθνικό ή προαστιακό δίκτυο, καταργούνται από 31.12.2010 κάθε είδους υφιστάμενες τιμολογιακές υποχρεώσεις. Ως τιμολογιακές υποχρεώσεις νοούνται κάθε είδους εκπτώσεις στα κόμιστρα, ειδικές τιμολογήσεις μεταφοράς καθώς και κάθε άλλη υποχρέωση μεταφοράς επιβατών ή φορτίου με οικονομικούς όρους που δεν καλύπτουν το κόστος μεταφοράς της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και το εύλογο επιχειρηματικό της κέρδος, οι οποίες επιβάλλονται από διατάξεις νόμου ή κανονιστικές διατάξεις. Από την 1.1.2011, προκειμένου να επιβληθεί οποιαδήποτε τιμολογιακή υποχρέωση σε σιδηροδρομική επιχείρηση, αυτή πρέπει είτε να έχει τεθεί στο πλαίσιο σύμβασης ΥΔΥ σε επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές που συνάπτεται σύμφωνα με το επόμενο άρθρο, είτε να καλύπτεται το κόστος μεταφοράς και το εύλογο κέρδος της σιδηροδρομικής επιχείρησης με αντισταθμιστική καταβολή που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις σύμφωνα και με τον Κανονισμό 1370/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 «για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70» (ΕΕ L 315/9.12.2007). Κατ΄εξαίρεση των παραπάνω διατηρούνται ως έχουν οι πριν από τις 31.12.2010 υφιστάμενες τιμολογιακές υποχρεώσεις που αφορούν σε άτομα με αναπηρία και τους συνοδούς αυτών, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 1370/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007, άρθρο 3».
Γ) Στο άρθρο 12, παράγρ. 3 να συμπληρωθεί
«Άρθρο 12 – Ανάθεση Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ)
1. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλονται αιτήματα στο διαχειριστή υποδομής από σιδηροδρομικές επιχειρήσεις για τη διενέργεια επιβατικού δρομολογίου ή τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες περιφερειακής εξυπηρέτησης των επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών, είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης με την οποία ανατίθεται η εκτέλεση σιδηροδρομικού επιβατικού δρομολογίου ως Υποχρέωση Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ).
2. Οι συμβάσεις ΥΔΥ συνάπτονται με το Δημόσιο ή φορέα ΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 1370/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 «για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70» (ΕΕ L 315/9.12.2007.
3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται να εξειδικεύεται η διαδικασία, το περιεχόμενο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι τεχνικοί και οικονομικοί όροι, ο τρόπος υπολογισμού της αντιστάθμισης και κάθε απαραίτητη λεπτομέρεια για τη σύναψη συμβάσεων ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές. Σε κάθε περίπτωση στις συμβάσεις ΥΔΥ θα διασφαλίζεται υποχρεωτικά η ισότιμη πρόσβαση και εξυπηρέτηση των επιβατών με αναπηρία ή/και με μειωμένη κινητικότητα στις υποδομές και υπηρεσίες και η διατήρηση των πριν από τις 31.12.2010 υφιστάμενων τιμολογιακών υποχρεώσεων που αφορούν σε άτομα με αναπηρία και τους συνοδούς αυτών, που μνημονεύονται στο παραπάνω άρθρο 11, παράγραφος 2. ….».
Τέλος προτείνουμε στο άρθρο 27- Αρμοδιότητες της ΡΑΣ να προστεθεί εδάφιο 18 ως εξής:

«.....18. Συνεργάζεται με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), ως αντιπροσωπευτικότερης οργάνωσης των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα της χώρας, για τη θέσπιση και παρακολούθηση της υλοποίησης κανόνων πρόσβασης των ατόμων αυτών στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες και υποδομές και την εφαρμογή των προβλεπόμενων ρυθμίσεων από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 και κάθε άλλο σχετικό Κανονισμό, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών με αναπηρία σιδηροδρομικών γραμμών.»

Σχόλιο: Εξάλλου ο Κανονισμός 1371/2007 προβλέπει αυτή τη συνεργασία με τις σιδηροδρομ. επιχειρήσεις στο άρθρο 19.

Κύριε Υπουργέ,

Με την προσδοκία και τη βεβαιότητα ότι θα ενεργήσετε προς όφελος των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Προτάσεις της Ε.Σ.ΑμεΑ. για το Σχέδιο Νόμου ¨Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis