Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Εδώ θα βρείτε συγκεντρωμένες χρονολογικά τις επιστολές της Ε.Σ.Α.μεΑ. στη Βουλή των Ελλήνων, στα διάφορα Υπουργεία και στους Φορείς - Μέλη της.Κατηγορία: Υπ. Μεταφορών

Αθήνα: 16/03/2016

ΠΡΟΣ:
κ. Χ. Σπίρτζη, Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών & Δικτύων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας κ. Α. Τσίπρα
- κ. Χ. Βερναρδάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
- κ. Ν. Παππά, Υπουργό Επικρατείας
- κ. Α. Φλαμπουράρη, Υπουργό Επικρατείας
- κ. Π. Κουρουμπλή, Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
- κ. Δ. Τζώρτζη, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων
- κ. Δ. Τσουκαλά, Γενικό Γραμματέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης
- Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων
- Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων
- Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων
- Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
- Έλληνες Ευρωβουλευτές
- Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Τριμερείς διαπραγματεύσεις σχετικά με την Οδηγία της ΕΕ για την Προσβασιμότητα των ιστοσελίδων των φορέων του Δημόσιου Τομέα


Κύριε Υπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, ως ιδρυτικό μέλος του European Disability Forum, του οποίου μάλιστα προεδρεύει, έχει την υποχρέωση και την τιμή να σας προωθήσει την επιστολή - κείμενο υπογραφών του EDF και άλλων, μεγάλων ευρωπαϊκών αναπηρικών οργανώσεων, σχετικά με τη στάση της χώρας μας στη συνεδρίαση για την Οδηγία της ΕΕ για την Προσβασιμότητα των ιστοσελίδων των φορέων του Δημόσιου Τομέα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Λίγες ημέρες νωρίτερα σας είχαμε απευθύνει επιστολή ως εθνικό αναπηρικό κίνημα, με αρ. πρωτ.: 279/26.02.2016.

(Οι υπογράφοντες) Σας απευθύνουμε ανοιχτή επιστολή για να τονίσουμε δημόσια τις ανησυχίες μας σχετικά με τις πρόσφατες προτάσεις του Συμβουλίου να μειώσει σημαντικά το πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω Οδηγίας της ΕΕ.
Αντιδρούμε έντονα κατά των εκτεταμένων απαλλαγών που προτείνει το Συμβούλιο, καθώς αυτές θα αρνηθούν σε εκατομμύρια πολίτες την πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο και υπηρεσίες που κάθε πολίτης θεωρεί δεδομένες σήμερα. Ζητούμε από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία, και τα 150 εκατομμύρια άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν ισότιμη πρόσβαση στην ψηφιακή ενιαία αγορά και τις ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται προς τους πολίτες της ΕΕ.
Η ισότιμη πρόσβαση στην πληροφόρηση είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα που κατοχυρώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UNCRPD). Η ισότιμη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον φορέα παροχής των υπηρεσιών αυτών, είναι κάτι που δικαιούται κάθε ευρωπαίος πολίτης.
Δεν θα αποδεχθούμε την υιοθέτηση νομοθεσίας που θα αρνηθεί ενδεχομένως σε εκατομμύρια πολίτες την πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο στον οποίο ζούμε σήμερα. Δεν είναι αποδεκτό να νομιμοποιηθούν ψηφιακά εμπόδια στην απασχόληση. Δεν είναι αποδεκτό να εξαιρεθούν τα εκατομμύρια των πολιτών από την πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία.
Οι ακόλουθες βασικές απαιτήσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για να εξασφαλιστεί ότι η Οδηγία κάνει τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων:
• Οι ιστοσελίδες των φορέων του δημόσιου τομέα και οι ιστοσελίδες παροχής δημόσιων υπηρεσιών θα πρέπει να είναι προσιτές σε όλους, ακόμη και όταν αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται από ιδιωτικούς φορείς.
• Το μεγαλύτερο μέρος του ψηφιακού περιεχομένου είναι πλέον προσβάσιμο σε κινητές συσκευές και μέσω των εφαρμογών των κινητών, ως εκ τούτου, η Οδηγία πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης τόσο στο mobile web όσο και σε mobile εφαρμογές.
• Δεδομένου ότι οι περισσότερες online διαδικασίες απαιτούν αλληλεπίδραση («κατέβασμα») με επισυναπτόμενα έγγραφα, αυτά πρέπει να είναι προσβάσιμα.
Επιπλέον, πιστεύουμε ότι η προσβασιμότητα θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση κάθε φορά που χρησιμοποιείται δημόσιο χρήμα για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη δικτυακών τόπων, ψηφιακού περιεχομένου, εφαρμογών για κινητά ή άλλο ψηφιακό περιεχόμενο ή λογισμικό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ανωτέρω σύμβασης και της Οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ του 2014. Τα δημόσια κονδύλια δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση μη προσβάσιμου περιεχομένου.
Ο κατακερματισμός των εθνικών κανονισμών και προτύπων μειώνει τα οφέλη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές με αναπηρία και τους ηλικιωμένους καταναλωτές. Μια εναρμονισμένη προσέγγιση είναι απαραίτητη για την αύξηση των κοινωνικών παροχών, τη μείωση του κόστους και την τόνωση της καινοτομίας. Όσες περισσότερες εξαιρέσεις επιτρέπονται από την Οδηγία και όσο περισσότερο μειώνεται το πεδίο εφαρμογής της, τόσο λιγότερο αποτελεσματική θα είναι η εναρμόνιση.
Θέλουμε επίσης οι υπουργοί να εξασφαλίσουν ότι οι διατάξεις της Οδηγίας θα δράσουν συμπληρωματικά προς εκείνες στη μελλοντική ευρωπαϊκή πράξη προσβασιμότητας. Είναι ύψιστης σημασίας να αποκλειστούν εξαιρέσεις σε βασικές ή γενικές υπηρεσίες.
Η τεχνολογική σύγκλιση ωθεί τα διαφορετικά τεχνολογικά συστήματα προς την εκτέλεση παρόμοιων καθηκόντων. Ένα ευρωπαϊκό πρότυπο για την προσβασιμότητα των τεχνολογιών, της πληροφορίας και της επικοινωνίας (EN 301 549) εγκρίθηκε το 2014. Πιστεύουμε ότι το πρότυπο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας.
Για να κάνει τη διαφορά η συγκεκριμένη νομοθεσία, οι χρήστες πρέπει να έχουν ένα αποτελεσματικό δικαίωμα ένδικης προστασίας. Πρέπει συνεπώς να περιλαμβάνεται η αυστηρή επιβολή μέσω ειδικών εθνικών οργάνων επιβολής, καθώς κυρώσεις που θα είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.
Ως εκ τούτου καλούμε τους υπουργούς να διασφαλίσουν ότι οι συνεργάτες τους θα έχουν σαφείς εντολές να υπερασπιστούν τα δικαιώματα όλων των πολιτών κατά τη συζήτηση των διατάξεων της Οδηγίας με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Πιστεύουμε ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να εργαστούν για να διασφαλίσουν ότι όλοι μπορούν να επωφεληθούν από την ψηφιακή επανάσταση. Παρά το γεγονός ότι πολλά άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν εμπόδια στον φυσικό κόσμο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να δημιουργηθούν νέα εμπόδια στον ψηφιακό κόσμο. Καλούμε τους υπουργούς να αδράξουν αυτή τη μοναδική ευκαιρία για να κάνουν τη διαφορά στις ζωές εκατομμυρίων πολιτών με αναπηρία και ηλικιωμένων, ανθρώπων που θα επωφεληθούν από την ευρύτερη πρόσβαση σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, προκειμένου να απολαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, καθώς και τα δικαιώματα στην εσωτερική αγορά και στην ελευθερία της κυκλοφορίας και των υπηρεσιών. Καλούμε τους υπουργούς να δημιουργήσουν ένα συλλογικό ψηφιακό μέλλον για όλους μας χωρίς αποκλεισμούς και να μην απογοητεύσουν τους ευρωπαίους πολίτες.
Κανείς δεν πρέπει να μείνει εκτός.
Επισυνάπτουμε την πρωτότυπη επιστολή με τις υπογραφές.
Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Τριμερείς διαπραγματεύσεις σχετικά με την Οδηγία της ΕΕ για την Προσβασιμότητα των ιστοσελίδων των φορέων του Δημόσιου Τομέα
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis