Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Οικονομικών

Αθήνα: 17/09/2010

ΠΡΟΣ:
κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, Υπουργό Οικονομικών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου
-Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Θ. Πάγκαλου
-κ. Αν. Λοβέρδο, Υπουργό Υγείας, Άθλησης και Διατροφής
-κ. Φ. Σαχινίδη, Υφυπουργό Οικονομικών
-κ. Κουσελά, Υφυπουργό Οικονομικών
-κ. Μ. Τιμοσίδη, Υφυπουργό Υγείας
-κ. Η. Πλασκοβίτη, Γεν. Γραμματέα Οικονομικών
-κ. Δ. Γεωργακόπουλο, Γεν. Γραμματέα Φορ/κων & Τελωνειακών Υποθέσεων
-κ. Η. Πεντάζο, Γεν. Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής
-Φορείς-Μέλη Ε.Σ.ΑμεΑ & Φορείς-Μέλη Αυτών


Προτάσεις της Ε.Σ.ΑμεΑ εν’ όψει του Κρατικού Προϋπολογισμού 2011


Κύριε Υπουργέ,

Με την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού του έτους 2011 δίνεται η ευκαιρία στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών να παρέχει έκτακτα μέτρα οικονομικής στήριξης στην ομάδα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, η οποία έχει ήδη διαβεί το κατώφλι της φτώχειας.

Τα άτομα με αναπηρία δεν ευθύνονται για το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας ούτε για την αρνητική αναπτυξιακή τροχιά της. Αντιθέτως, επί σειρά ετών, το αναπηρικό κίνημα κατέθετε με σθένος και παρρησία ολοκληρωμένες προτάσεις που θα οδηγούσαν στη βελτίωση της καθημερινής τους ζωής και ταυτόχρονα στην εξυγίανση βασικών κοινωνικών τομέων, καθώς και στην ορθολογική κατανομή των πόρων που διατίθενται για την κοινωνική ασφάλιση των ΑμεΑ, την νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψηκ.λπ.

Παρ’ όλα αυτά, και παρ’ όλο που διεθνείς στατιστικές και ευρωπαϊκές μελέτες τους κατατάσσουν χρόνια στις πιο χαμηλά εισοδηματικές τάξεις, την περίοδο αυτή βρέθηκαν στη μέγγενη σκληρών και άδικων περικοπών σε αμοιβές, συντάξεις επιδόματα κατ’ επιταγή του ¨Μνημονίου¨, στο οποίο θα πρέπει να σημειωθεί ότι γίνεται ρητή αναφορά για τη λήψη έκτακτων μέτρων στήριξης των ευπαθών ομάδων.

Τα άτομα όμως με αναπηρία δεν αντέχουν άλλο, αν δεν αντικρύσουν φως στην άκρη του τούνελ. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια αναμονής και υπομονής. Η δέσμευσή σας, στην Παράσταση-Διαμαρτυρίας της Ε.Σ.ΑμεΑ και των Φορέων-Μελών της στις 23 Ιουνίου 2010 να συναντηθείτε με τους εκπροσώπους της παραμένει μετέωρη.
Εν’ όψει του Κρατικού Προϋπολογισμού η συνάντηση αυτή αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη. Σε διαφορετική περίπτωση οι απαιτήσεις των καιρών απαιτούν έντονες κινητοποιήσεις.. Με την προσδοκία της άμεσης συνάντησής μας παραθέτουμε το ακόλουθο πλαίσιο των αιτημάτων μας που αφορούν στον Κρατικό Προϋπολογισμό και σε Θέματα Φορολογικής Συνταξιοδοτικής/Ασφαλιστικής και Επιδοματικής Πολιτικής.

1. Θεσμική εκπροσώπηση της Ε.Σ.ΑμεΑ. στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή: Η ικανοποίηση του πάγιου και διαχρονικού αιτήματος της Ε.Σ.ΑμεΑ. για τη θεσμική εκπροσώπηση της σε ένα κατ’ εξοχήν θεσμικό εκφραστή κοινωνικού διαλόγου που διατυπώνει προτάσεις ια την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας αποκτά ιδιαίτερη σημασία αυτή την κρίσιμη οικονομική περίοδο.

2. Ακύρωση όλων των ρυθμίσεων που ελήφθησαν κατ’ επιταγή αντισυνταγματικών διατάξεων του Μνημονίου, τα οποία ισχύουν αδιακρίτως και χωρίς καμία εξαίρεση για τα άτομα με αναπηρία.

Τα άτομα με αναπηρία της χώρας και οι οικογένειές τους, παρ’ όλο που έχουν τύχει ιδιαίτερης προστασίας από το Συνταγματικό Νομοθέτη (παρ. 6, άρ. 21) δεν εξαιρέθηκαν από συγκεκριμένες διατάξεις του Μνημονίου, με αποτέλεσμα μισθωτοί και συνταξιούχοι με αναπηρία να υποστούν άδικες και σκληρές περικοπές στα πενιχρά εισοδήματά τους.

Συγκεκριμένα ζητούμε:
• Θεσμική εξαίρεση των συνταξιούχων γήρατος, αναπηρίας, θανάτου οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρία από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην περικοπή επιδομάτων εορτών και αδείας και πάσης φύσης επιδομάτων, όπως και των συνταξιούχων γήρατος οι οποίοι βάσει αποδεικτικών στοιχείων είναι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες (ν. 3845/10, 3847/10).
• Θεσμική εξαίρεση των ατόμων με αναπηρία και των γονέων που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία οι οποίοι εργάζονται στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα από τις διατάξεις του ν. 3833/10 που αφορούν στις περικοπές πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών και εκτάκτων αποδοχών
• Ακύρωση των ρυθμίσεων της παρ. 3 της ΑΠΦ. 80000/14254/1097 Κ.Υ.Α. Οικονομικών και Εργασίας που αφορά στη διακοπή του επιδόματος αδείας που αντιστοιχεί στο παραπληγικό επίδομα.

3. Θέσπιση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για τους ανασφάλιστους με αναπηρία και πρόβλεψη σχετικών κονδυλίων στον Κρατικό Προϋπολογισμό για τη χορήγησή του στους ανασφάλιστους και έμμεσα ασφαλισμένους με αναπηρία, οι οποίοι αντιμετωπίζουν και το πρόσθετο κόστος διαβίωσης που δημιουργεί η ίδια η φύση της αναπηρίας τους.

4. Ενίσχυση του τομέα της Πρόνοιας καταρχήν μέσω της πρόβλεψης αυξημένων κονδυλίων για την άμεση πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού στους Φορείς της Πρόνοιας προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις που προκύπτουν από την αποχώρηση, συνταξιοδότηση, και την πραγματική αύξηση του στελεχιακού δυναμικού (ήτοι 500 άτομα κατ’ έτος επιπλέον των τοποθετήσεων για την κάλυψη των προαναφερθέντων κενών).

5. Πρόβλεψη Κονδυλίων για τη Δημιουργία Δικτύου Μονάδων Αποκατάστασης, την αναβάθμιση των υπαρχόντων, και την ανάπτυξη υποστηρικτικού πλαισίου που θα διασφαλίζει την παραμονή των ατόμων με βαριές αναπηρίες στην κοινότητα.

6. Πρόβλεψη κονδυλίων για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του Συστήματος Ψυχικής Υγείας.τομέας, τομέας που υποχρηματοδοτείται συστηματικά από το έτος 2005 με τραγικά αποτελέσματα για τους χρήστες του. Η έλλειψη επαρκών κρατικών δομών σημαίνει για τους μεν έχοντες και κατέχοντες στροφή στα ιδιωτικά κέντρα ψυχικής υγείας (ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά οικοτροφεία για αυτιστικά), ενώ για τη μεγάλη πλειοψηφία, δηλαδή τους φτωχότερους των φτωχών, κατ’ οίκον εγκλεισμό των ιδίων και των συγγενών τους για τη φροντίδα και υποστήριξή τους.

7. Πρόβλεψη κονδυλίων στον Κρ. Προϋπολογισμό για την πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία, σύμφωνα και με επανειλημμένες δεσμεύσεις σας.

8. Πρόβλεψη κονδυλίων στον Κρατικό Προϋπολογισμό για την πρόσληψη εξειδικευμένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στις μονάδες των ατόμων με χρόνιες παθήσεις.

9. Θέσπιση ειδικού κοινωνικού πόρου με ανταποδοτικό χαρακτήρα για την Πρόνοια που αποτελεί τον πιο ευαίσθητο και διαχρονικά υποχρηματοδοτούμενο τομέα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι εισροές αυτού του πόρου θα μπορούσαν να αποτελούν: το τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτων, τα αδιανέμητα κέρδη του ΟΠΑΠ Α.Ε., η εισαγωγή ειδικού τέλους στα ακαθάριστα έσοδα των Καζίνο όπως και τα τυχερά παίγνια που αναφέρονται στο υπό κατάθεση Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την αγορά των παιγνίων» το 50% του τέλους που πληρώνουν οι πολίτες στη ΔΕΗ Α.Ε. για την ΕΡΤ Α.Ε.

10. Αύξηση των κρατικών πόρων που διατίθενται από τον κρατικό προϋπολογισμό για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία για να ανατραπεί η υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία.

11. Ενίσχυση της επιχορήγησης του Προγράμματος Διερμηνείας στη Νοηματική Γλώσσα για τις ανάγκες της επικοινωνίας των Κωφών/ Βαρηκόων ατόμων με την εγγραφή του ποσού των 900.000€ στον ΚΑΕ 2561 του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

12. Αύξηση του επιδόματος κίνησης για να καλυφθούν οι επιπλέον δαπάνες που σημειώθηκαν από τις συνεχείς αυξήσεις στην τιμή της βενζίνης και επωμίζονται τα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία: Σημειώνεται ότι η χρήση του αυτοκινήτου για τους δικαιούχους του επιδόματος αποτελεί βασική και αναγκαία προϋπόθεση για τις μετακινήσεις τους και κατ’ επέκταση για τη συμμετοχή τους στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή.

13. Αύξηση της επιχορήγησης που διατίθεται στην Ε.Σ.Α.μεΑ. και στους φορείς μέλη της μέσω του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για την ενδυνάμωση των Οργανώσεων του Αναπηρικού Κινήματος

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Προτείνουμε τη λήψη των ακόλουθων μέτρων, προκειμένου η φορολογική πολιτική να λειτουργήσει ως εργαλείο αναδιανομής του εισοδήματος υπέρ των χαμηλόμισθων και χαμηλοσυνταξιούχων ΑμεΑ.

Κατηγορία Α. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

 Μείωση του Φ.Π.Α. σε όλα τα αγαθά που είναι αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία: Με το άρθρο 22 του Νόμου 3522/06 μειώθηκε ο συντελεστής Φ.Π.Α. από 19% σε 9% για θεραπευτικά ορθοπεδικά είδη τα οποία προορίζονται για αποκλειστική χρήση από άτομα με αναπηρία. Με τα πρόσφατα οικονομικά μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας ο συντελεστής αυτών των αγαθών -τα οποία είναι απολύτως αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία- αυξήθηκε όπως για όλα τα αγαθά από 9% σε 11%, με επακόλουθο την αύξηση της αγοραίας τιμής τους. Θεωρούμε απόλυτα δίκαιη τη λήψη νομοθετικής ρύθμισης, βάσει της οποίας, θα καθοριστεί για τα αγαθά του άρθρου 22 του ν. 3522/06 που χρησιμεύουν για την αποκατάσταση και θεραπεία των ΑμεΑ ο χαμηλός συντελεστής 5%,. Σημειώνουμε ότι το άρθρο 22 του Ν. 3522 αφορά θεραπευτικά μέσα και τεχνικά είδη όπως: παντός τύπου αναπηρικά αμαξίδια, γερανάκια, διαγνωστικές συσκευές και αναλώσιμα υλικά χρονίως πασχόντων, ακουστικά βαρηκοϊας, λευκό μπαστούνι για τυφλούς κ.ά

Κατηγορία Β. Φορολογία Κεφαλαίου:

 Αντικατάσταση των αναπηρικών αυτοκινήτων που έχουν παραληφθεί με τις περί αναπήρων διατάξεις ατελείας, μετά την πάροδο 5 ετών, με την τροποποίηση της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του Ν. 3583/2007 «Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις»
 Κατάργηση της παρ. 6 του άρθρου 26 του Ν. 3156/2003, σύμφωνα με την οποία στα άτομα με αναπηρία που έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας τους δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ατελούς εισαγωγής επιβατικών αυτοκινήτων από αναπήρους πολίτες
 Ατελής από το τέλος ταξινόμησης εισαγωγή επιβατικού αυτοκινήτου, ανεξαρτήτως κυβισμού, από την Ε.Σ.Α.μεΑ., τις Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις που ανήκουν στη δύναμή της και όλες τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις των Α.μεΑ. και των Οικογενειών τους που είναι μέλη αυτών, εφ’ όσον το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται για τις μετακινήσεις των μελών των σωματείων και εν’ γένει για τους κοινωνικούς τους σκοπούς, ανεξάρτητα από το εάν το ως άνω αυτοκίνητο είναι διασκευασμένο για τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.
 Απαλλαγή από καταβολή Φ.Π.Α για την αγορά ακινήτων από Σωματεία ή Οργανώσεις ΑμεΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών.
 Μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α. για την αγορά αναπηρικών αυτοκινήτων για τα οποία ισχύει η απαλλαγή τους πλήρως από τα τέλη ταξινόμησης και προσδιορισμός του στο χαμηλότερο συντελεστή (5%) για την αγορά τους.
 Εξαίρεση όλων των αναπηρικών αυτοκινήτων, τα οποία εισάγονται ατελώς, από το φόρο πολυτελείας που επιβλήθηκε με το Ν. 3833/2010. Σημειώνουμε ότι με το άρθρο 87 του νέου φορολογικού νόμου το Υπουργείο σας προχώρησε στην εξαίρεση από το φόρο πολυτελείας των αναπηρικών αυτοκινήτων άνω των 1650 κ.ε. τα οποία δικαιούνται άτομα με κινητική αναπηρία. Όμως, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί αναπήρων προσώπων διατάξεις, υπάρχουν και κατηγορίες αναπηρίας που απαλλάσσονται πλήρως από το τέλος ταξινόμησης για επιβατικό αυτοκίνητο κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι 1650 κυβικών εκατοστών, και οι οποίοι δεν εξαιρούνται από την επιβολή του φόρου πολυτελείας.
 Ελεύθερη χρήση πετρελαιοκίνητων αναπηρικών αυτοκινήτων σε όλη την επικράτεια.
Επισημαίνουμε ότι η σύγχρονη τεχνολογία κατασκευής πετρελαιοκινητήρων, τους εμφανίζει ως λιγότερο ρυπογόνους από κάθε κινήτηρα χρήσης άλλων καυσίμων. Άλλωστε γι’ αυτό το λόγο στις χώρες της Ε.Ε. όπως Γερμανία, Γαλλία κ.λπ. προτείνεται η πετρελαιοκίνηση κατά προτεραιότητα.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 Άμεση υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αφορά στην κοστολόγηση διαγνωστικών/συσκευών, αναλωσίμων υλικών και ορθοπεδικών μέσων τα οποία χορηγούνται σε ασφαλισμένους του Ο.Π.Α.Δ. και δεν εντάσσονται στο κρατικό τιμολόγιο. Σημειώνεται ότι η αδικαιολόγητη πολύμηνη καθυστέρηση υπογραφής της ανωτέρω Κ.Υ.Α. έχει δημιουργήσει σοβαρά οικονομικά προβλήματα στους ασφαλισμένους με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
 Άμεση επιχορήγηση του Ο.Π.Α.Δ., για την εξόφληση των οφειλών του στους ασφαλισμένους του.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 Επέκταση της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 3232/04, τροποποιούμενη με την παρ. 6 του άρθρου 61 του Ν. 3518/06 και συμπληρωμένη με το άρθρο 140 του Ν. 3655/08, που αφορά στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των γονέων/νόμιμων κηδεμόνων ΑμεΑ και συζύγων ΑμεΑ με τη συμπλήρωση 7500 ενσήμων, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, ασφαλισμένων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς του Υπουργείου Εργασίας και στους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών Δημοσίου και ΝΑΤ.
 Επέκταση της παρ. 5α του άρθρου 5 του Ν. 3232/04, η οποία ισχύει στους ασφαλιστικούς φορείς του Υπουργείου Εργασίας και αφορά στη μεταφορά της σύνταξης του θανόντος γονέα σε παιδιά ορφανά και από τους δύο γονείς και στον ασφαλιστικό φορέα του Δημοσίου και Ν.Α.Τ.
 Ισχύς των διατάξεων του ν. 612/77 και των συμπληρώσεων του σε όσους πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία-τετραπληγία ή πάσχουν από βαριές μορφές συγγενούς καρδιοπάθειας όπως: α. Μονήρης κοιλία β. Μετάθεση μεγάλων αρτηριών γ. Τετραλογία του Fallot δ. Ατρησία βοτάλιου πόρου ε. Βαλβιδοπάθειες στ. Συνυπάρχουσα πρωτογενής ή δευτερογενής πνευμονική υπέρταση, καθώς και σε ακρωτηριασμένους κατά τα δύο άνω ή κάτω άκρα ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο].
Ειδικά για τη συγγενή καρδιοπάθεια, σημειώνουμε ότι είναι χρόνια πάθηση, η οποία εκδηλώνεται εκ’ γενετής και αυτές οι μορφές της χαρακτηρίζονται για το μικρό προσδόκιμο ζωής.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 Θέσπιση του επιδόματος προσωπικού βοηθού για τα άτομα με αναπηρία που διαβιούν εκτός ιδρυμάτων: Τα οφέλη από τη θέσπιση του επιδόματος προσωπικού βοηθού για τα άτομα με αναπηρία που ανήκουν στις βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και αδυνατούν να καλύψουν το πρόσθετο κόστος, το οποίο προκύπτει από την αναπηρία τους, επεκτείνονται και στο σύνολο των μελών των οικογενειών τους, οι οποίοι συχνά καλούνται να διακόψουν την εργασία τους με ανυπολόγιστες οικονομικές, κοινωνικές και ψυχολογικές συνέπειες.

Κύριε Υπουργέ,

Ήρθε η στιγμή να προχωρήσετε στη λήψη διακριτών και συγκεκριμένων μέτρων για τα άτομα με αναπηρία που στην πλειοψηφία τους ανήκουν στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα του πληθυσμού. Η ευκαιρία δίδεται με τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους δεν αντέχουν άλλη οικονομική αφαίμαξη διότι δεν ανήκουν στους κατέχοντες. Δράστε τώρα για τη διατήρηση των θεμελιωδών αρχών και αξιών πάνω στις οποίες χτίστηκε το Κοινωνικό Κράτος.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » ΥΠ.ΟΙΚ. » Προτάσεις της Ε.Σ.ΑμεΑ εν’ όψει του Κρατικού Προϋπολογισμού 2011
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis