Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Οικονομικών

Αθήνα: 29/10/2007

ΠΡΟΣ:
κ. Γ. Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού
- κ. Δ. Αβραμόπουλο, Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- κ. Αντ. Μπέζα, Υφυπουργό Οικονομίας
- κ. Ν. Λέγκα, Υφυπουργό Οικονομίας
- κ. Γ. Κωνσταντόπουλο, Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- κ. Ι. Σιδηρόπουλο, Γεν. Γραμματέα Οικονομικών
- Φορείς – Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ


Συγκέντρωση-Διαμαρτυρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ και των Φορέων Μελών της την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2007 έξω από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την ικανοποίηση πάγιων οικονομικών αιτημάτων του αναπηρικού κινήματος της χώρας


Κύριε Υπουργέ,

Η Ε.Σ.Α.μεΑ, ως γνήσιος εκφραστής των ατόμων με αναπηρία και επίσημος Κοινωνικός Εταίρος της Πολιτείας έχει καταθέσει με σειρά επιστολών της προς το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών το σύνολο των οικονομικών αιτημάτων του αναπηρικού κινήματος της χώρας. Τα αιτήματα αυτά έχουν αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης, τόσο με εσάς προσωπικά σε προηγούμενη συνάντησή μας, όσο και με τους αρμόδιους υφυπουργούς.

Δυστυχώς, διαπιστώνουμε ότι οι δεσμεύσεις σας για την ικανοποίηση ορισμένων αιτημάτων μας, τα οποία παρατίθενται αναλυτικά παρακάτω, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα παραμένουν ακόμη ανεκπλήρωτες. Υπό αυτές τις συνθήκες σε σύσκεψη των φορέων - μελών της Συνομοσπονδίας μας, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2007, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση Συγκέντρωσης – Διαμαρτυρίας την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2007, ώρα 12:00, έξω από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με το ακόλουθο πλαίσιο αιτημάτων:


1. Επιδοματική Πολιτική – Τετραετής Συμφωνία για την Περίοδο 2008-2011: Η επιδοματική πολιτική αποτελεί κορυφαίο άξονα κοινωνικής προνοιακής πολιτικής του σύγχρονου Κράτους για την κάλυψη των βασικών αναγκών των ατόμων με αναπηρία. Η εμπειρία παρελθόντων ετών έχει δείξει ότι τέτοιου είδους κρατικές παρεμβάσεις θεωρούνται αποτελεσματικές μόνο όταν συνοδεύονται από θεσμικές εγγυήσεις, οι οποίες κατευθύνονται στην ουσιαστική εξασφάλιση των δικαιούχων. Δυστυχώς όμως ακόμα εκκρεμεί η πρόβλεψη των αυξήσεων των προνοιακών επιδομάτων βάσει νέας τετραετούς συμφωνίας για την περίοδο 2008-2011. Η υπογραφή της νέας αυτής τετραετούς συμφωνίας για την περίοδο 2008-2011 θεωρείται εξαιρετικά επείγουσα προκειμένου να προβλεφθούν οι πιστώσεις για την ετήσια αύξηση και να εγγραφούν στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2008.
2. Πρόβλεψη για την καταβολή επιδόματος θέρμανσης στα άτομα με αναπηρία: Το δίκαιο του αιτήματος της καταβολής επιδόματος θέρμανσης στα άτομα με αναπηρία έχει αναγνωριστεί από μέρους σας με δηλώσεις σας. Σε αυτή την δύσκολη οικονομική περίοδο με τη συνεχή αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου και δεδομένου ότι τα άτομα με αναπηρία λόγω της αναπηρίας τους ή της πάθησής τους βιώνουν πιο έντονα τα καιρικά φαινόμενα, η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης γίνεται επιτακτικότερη.
3. Αύξηση των κονδυλίων για τους τομείς της υγείας, της πρόνοιας και της παιδείας: Για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, που σύμφωνα με διεθνείς και ευρωπαϊκές μελέτες κινδυνεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, απαιτείται η παροχή αυξημένων κονδυλίων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό του έτους 2008 για τους τομείς της υγείας, της πρόνοιας και της παιδείας. Η παροχή αυξημένων κονδυλίων για την στελέχωση των Δημόσιων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και των Δημοσίων Υπηρεσιών Υγείας με επαρκές εξειδικευμένο προσωπικό αποτελεί πάγιο και διαχρονικό αίτημα του αναπηρικού κινήματος. Επιτακτική επίσης ανάγκη για το αναπηρικό κίνημα της χώρας είναι η αύξηση των κονδυλίων για την αναβάθμιση του τομέα της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία που συνδέεται άρρηκτα με τον ισότιμη ένταξή τους στην απασχόληση.
4. Επιχορήγηση της Ε.Σ.Α.μεΑ και των οργανώσεων - μελών της: Βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία των φορέων του αναπηρικού κινήματος αποτελεί η αύξηση των κονδυλίων που αφορούν στην επιχορήγηση της Ε.Σ.Α.μεΑ. και των φορέων – μελών της μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με πρότασή του προς το Υπουργείο σας έχει ζητήσει να ενταχθεί στον Κωδικό 2559 το ποσό των 3.000.000 ευρώ για την επιχορήγησή των φορέων του αναπηρικού κινήματος.
5. Θεσμική εκπροσώπηση της Ε.Σ.Α.μεΑ στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή: Η Ε.Σ.Α.μεΑ με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1696/19-7-06 έγγραφό της είχε αναφερθεί αναλυτικά στους λόγους που καθιστούν σημαντική την εκπροσώπησή της στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ). Τη σημαντικότητα της εκπροσώπησής της είχατε αποδεχτεί στη συνάντηση που είχε πραγματοποιήσει η Εκτελεστική Γραμματεία της Ε.Σ.Α.μεΑ μαζί σας το Φθινόπωρο του 2006. Δυστυχώς από τότε έως και σήμερα το Υπουργείο σας δεν έχει προβεί στη θέσπιση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.


Κύριε Υπουργέ,

Οι δύσκολες οικονομικά συγκυρίες σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο έχουν ιδιαίτερο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι αναμένουν τη λήψη ουσιαστικών οικονομικών και κοινωνικών μέτρων για την κάλυψη των βιοτικών τους αναγκών καθώς και των πρόσθετων αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία τους.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ και οι φορείς - μέλη της διεκδικώντας την ικανοποίηση των πάγιων και διαχρονικών αιτημάτων του αναπηρικού κινήματος της χώρας, θα προχωρήσει όπως προαναφέραμε σε Συγκέντρωση - Διαμαρτυρίας την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2007, ώρα 12:00, έξω από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Νίκης 5-7), διεκδικώντας τη λήψη ουσιαστικών μέτρων οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής για την ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών ζωής των ατόμων με αναπηρία.

Οι εξαγγελίες για κοινωνική συνοχή πρέπει να έχουν αντίκρισμα για τα άτομα με αναπηρία. Σε αντίθετη περίπτωση είναι κενές περιεχομένου.


Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡ. ΠΑΝΑΝΟΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » ΥΠ.ΟΙΚ. » Συγκέντρωση-Διαμαρτυρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ και των Φορέων Μελών της την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2007 έξω από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την ικανοποίηση πάγιων οικονομικών αιτημάτων του αναπηρικού κινήματος της χώρας
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis