Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Οικονομικών

Αθήνα: 23/06/2015

ΠΡΟΣ:
κ. Δημ. Μάρδα, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Αλ. Τσίπρα
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Αλ. Φλαμπουράρη
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Ν. Παππά
- Γραφείο Υπουργού Οικονομικών, κ. Γ. Βαρουφάκη
- Γραφείο Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών, κ. Ν. Βαλαβάνη
- Γραφείο Αναπλ. Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Δ. Στρατούλη
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής, κ. Ν. Φράγκου
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, κ. Ν. Θεοχαράκη
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Γ. Ρωμανιά
- Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής
- Φορείς - Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Προτάσεις για το ν/σ του Υπουργείου Οικονομικών “Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις”


Κύριε Υπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) με το παρόν έγγραφο της, καταθέτει τις προτάσεις της επί του σχεδίου νόμου με θέμα «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» το οποίο έχει κατατεθεί προς συζήτηση στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Οι προτάσεις που καταθέτει η Ε.Σ.Α.μεΑ. στην παρούσα κρίσιμη περίοδο είναι το ελάχιστο που μπορεί να πράξει η Πολιτεία για την αποκατάσταση αδικιών προς τους συνταξιούχους με αναπηρία και μέλη των οικογενειών τους, που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία και εν γένει για την προστασία αυτής της κοινωνικής ομάδας, η οποία έχει πληγεί με τον πιο σκληρό τρόπο από την διαρκή και εντεινόμενη οικονομική κρίση.
Οι προτάσεις μας αφορούν σε συμπληρώσεις- τροποποιήσεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για τους συνταξιούχους με αναπηρία του δημοσίου τομέα και στην άρση μνημονιακών διατάξεων με τις οποίες έχουν υποστεί μειώσεις συνταξιούχοι με αναπηρία του δημοσίου τομέα και μέλη των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία. Επίσης προτείνουμε, στο παρόν νομοσχέδιο να κατατεθεί τροπολογία για την άρση άδικων και άκριτων μειώσεων που έχουν υποστεί ακόμη και χαμηλοσυνταξιούχοι αναπηρίας του ιδιωτικού τομέα.
1η Θεματική Ενότητα: Συμπληρώσεις- τροποποιήσεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για τους συνταξιούχους με αναπηρία του Δημοσίου
Τροποποιήσεις - Συμπληρώσεις του ν. 4151/2013 «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση, βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών»
Στο άρθρο 4 του ν. 4151/2013 στην παρ. 8 περ. γ. με την οποία τίθεται ηλικιακό όριο για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ συνταξιούχων του δημοσίου, να προβλεφθεί με ρητό τρόπο, εξαίρεση των συνταξιούχων αναπηρίας του δημοσίου που λαμβάνουν με τη σύνταξή τους επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α'210) ή των άρθρων 100 έως και 104 του π.δ. 168/2007 (Α'209) ή συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις των νόμων 1897/1990 (Α'120) και 1977/1991 (Α'185), καθώς και οι συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο σε ποσοστό 67% και άνω. Επίσης, εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης οι συνταξιούχοι του Δημοσίου γενικά, οι οποίοι είναι ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 80% και άνω».
Η περ. ε. της παρ. 8 του άρθρου 4 του ανωτέρω νόμου προτείνουμε να αντικατασταθεί ως εξής:
Οι διατάξεις της περ. δ΄ της υποπαραγράφου Β3 της παρ. Β΄ του άρθρου πρώτου το ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής : «Εξαιρούνται των ανωτέρω μειώσεων όσοι λαμβάνουν με τη σύνταξή τους επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α'210) ή των άρθρων 100 έως και 104 του π.δ. 168/2007 (Α'209) ή συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις των νόμων 1897/1990 (Α'120) και 1977/1991 (Α'185), καθώς και οι συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο σε ποσοστό 67% και άνω, καθώς και οι Ανάπηροι Πολέμου Αξιωματικοί Πολεμικής Διαθεσιμότητας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Επίσης, εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης οι συνταξιούχοι του Δημοσίου γενικά, οι οποίοι είναι ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 80% και άνω».
Επίσης ζητούμε στην παρ. 8 του ιδίου άρθρου μετά την περ. ε να συμπεριληφθούν οι περ. στ. και η. ως εξής:
στ. Στο τέλος της υποπαραγράφου Β.4 του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις όσοι λαμβάνουν με τη σύνταξή τους επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α'210) ή των άρθρων 100 έως και 104 του π.δ. 168/2007 (Α'209) ή συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις των νόμων 1897/1990 (Α'120) και 1977/1991 (Α'185), καθώς και οι συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο σε ποσοστό 67% και άνω. Επίσης, εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης οι συνταξιούχοι του Δημοσίου γενικά, οι οποίοι είναι ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 80% και άνω».
η. «Από την ρύθμιση της υποπαραγράφου Β4 του ν. 4093/2012 εξαιρούνται οι εργαζόμενοι που είναι οι ίδιοι άτομα με αναπηρία ή γονείς/σύζυγοι/κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία και έχουν προσληφθεί μέσω των προστατευτικών διατάξεων του ν. 1648/86 και του ν. 2643/98 στο στενό, ευρύτερο δημόσιο τομέα, ΔΕΚ,Ο ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού, και εν γένει τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και γονείς, σύζυγοι /κηδεμόνες που βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, οι οποίοι έχουν προσληφθεί και εργάζονται με γενικές προκηρύξεις στο στενό, ευρύτερο δημόσιο τομέα ΔΕΚΟ ΟΤΑ Α΄ και Β' Βαθμού.
Σχόλιο: Οι εργαζόμενοι με αναπηρία είναι αυτοί που δεν έχουν προστατευτεί από τις μειώσεις προηγούμενων εφαρμοστικών νόμων, και ως εκ τούτου έχουν υποστεί δραματικές μειώσεις στα εισοδήματά τους.
Συντάξεις Καλλιτεχνών: Με την περ. 13 γ. του άρθρου 4 αντικαθίστανται οι περ. α΄ β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3075. Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν στη συνταξιοδότηση λογοτεχνών και καλλιτεχνών, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ιδίου νόμου. Η ηλικιακή προϋπόθεση των 50 ετών που τίθεται για την χορήγηση σύνταξης σε λογοτέχνες καλλιτέχνες που έχουν καταστεί ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος είναι άδικη και καταδικάζει στη φτώχεια και στην εξαθλίωση τα μέλη αυτών των επαγγελματικών ομάδων. Το δίκαιο του αιτήματός μας για την άρση του ανωτέρω ηλικιακού περιορισμού στηρίζεται στο ακόλουθο ερώτημα: Τι θα συμβεί στην περίπτωση που ένας μουσουργός, εικαστικός, ζωγράφος εμφανίσει βαριά αναπηρία, προ του 50ου έτους της ηλικίας του και με ποιο κριτήριο ένας καλλιτέχνης που εμφανίζει αναπηρία π.χ. στα 45 έτη, θα μπορέσει να ενταχθεί σε άλλο επαγγελματικό κλάδο και να διεκδικήσει μία θέση εργασίας ειδικά στην παρούσα οικονομική κρίση;
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3865/2010 «Μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος του Δημοσίου και λοιπές διατάξεις»
Ζητούμε στο παρόν ν/σ να συμπεριληφθούν διατάξεις με σκοπό τη βελτίωση διατάξεων του ν. 3865/2010 ως εξής:
Άρθρο 11: «Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων»
Με την περ. β της παρ. 3 εξαιρούνται από την παρακράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, όσοι βάσει των διατάξεων των παρ. 5 και 6 του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007, λαμβάνουν το επίδομα ανικανότητας. Δηλαδή, όσοι ανήκουν σε ένα περιορισμένο αριθμό κατηγοριών αναπηρίας και όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 100% και άνω.
Είναι αντιληπτό, ότι η εξαίρεση αυτή δεν αφορά όλους τους συνταξιούχους με αναπηρία του Δημοσίου που έχουν συνταξιοδοτηθεί βάσει των διατάξεων του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1α του άρθρου 1 του Π.Δ. 169/2007 όπως έχει συμπληρωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 16 του ν. 3865/2010.
Πρόταση: Γι' αυτό ζητούμε να εξαιρεθούν όλοι οι συνταξιούχοι του Δημοσίου που έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1α του άρθρου 1 του Π.Δ 169/2007 καθώς και οι γονείς που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες.
Τροποποίηση συμπλήρωση του άρθρου 16 του ν. 3865/2010 «Λοιπές συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις»
Με την παρ. 1 & 2 του άρθρου 16 έχουν εφαρμογή οι διατάξεις τους προτελευταίου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 και 26 του π.δ. 169/2007 και σε όσους πάσχουν από αιμορροφιλία τύπου Α΄ ή Β΄ ή μυασθένεια-μυοπάθεια. Ζητούμε:
α) την ορθή αναγραφή του όρου αιμορροφιλία τύπου Α΄ και Β΄ με τον όρο συγγενή αιμορραγική διάθεση-αιμορροφιλία.
Σχόλιο: α) Επισημαίνουμε ότι η επέκταση αυτή, αποτελεί πάγιο αίτημα του Συλλόγου Προστασίας Ελλήνων Αιμορροφιλικών, οι οποίοι με έγγραφά τους έχουν τονίσει ότι ο ορθότερος επιστημονικά όρος αυτής της πάθησης είναι ο προτεινόμενος.
β) Ο δόκιμος όρος συγγενής αιμορραγική διάθεση-αιμορροφιλία έχει υιοθετηθεί και στο νέο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας.
Συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 1 του Π.Δ. 169/2007 με βαριές μόνιμες και μη αναστρέψιμες αναπηρίες.
Συγκεκριμένα ζητούμε στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 1α του άρθρου 1 του Π.Δ. 169/2007 όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει, να συμπεριληφθούν και άτομα που πάσχουν από τις ακόλουθες μορφές συγγενούς καρδιοπάθειας: α. Μονήρης κοιλία, β. Μετάθεση μεγάλων αρτηριών, γ. Τετραλογία του Fallot δ. Ατρησία βοτάλιου πόρου, ε. Βαλβιδοπάθειες, στ. Συνυπάρχουσα πρωτογενής ή δευτερογενής πνευμονική υπέρταση.
Προτεινόμενες διατάξεις για την εναρμόνιση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του δημοσίου με τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ιδιωτικού τομέα.
• Διάταξη μέσω της οποίας θα επεκταθούν οι ρυθμίσεις της παρ. 5α του άρθρου 5 του ν. 3232/04, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4075/2012, ούτως ώστε παιδιά ορφανά και από τους δύο γονείς, που πάσχουν από νοητική αναπηρία ή αυτισμό ή σύνδρομο down, ή από πολλαπλές βαριές αναπηρίες, ή από βαριά κινητική αναπηρία, ή από χρόνιες ψυχικές διαταραχές που επιφέρουν μόνιμο ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, να δικαιούνται το σύνολο του ποσού της σύνταξης που πράγματι ελάμβανε ο θανών γονέας, ή προκειμένου περί ασφαλισμένου, το ποσό που δικαιούταν να λάβει ο θανών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται ή δεν ασκούν κάποιο επάγγελμα ή δεν παίρνουν σύνταξη από δική τους εργασία.
• Διάταξη μέσω της οποίας θα ορισθεί ότι η υποπερίπτωση ββ της περ. α. του άρθρου 1 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 2α. του ν. 3865/2010 ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους, δηλαδή ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής τους στην ασφάλιση και του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
Τέλος επαναφέρουμε προς συζήτηση προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4093/2012 και του ν. 4111/2013 που αφορούν στις μειώσεις των συντάξεων και στην κατάργηση των δώρων εορτών και αδείας συνταξιούχων ιδιωτικού τομέα και ζητούμε την κατάθεση σχετικής τροπολογίας κατά τη συζήτηση του παρόντος ν/σ στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων.
Πρόταση 1η: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4093/2012 και του ν. 4111/13 που αφορούν στις μειώσεις συντάξεων του ιδιωτικού τομέα.
Η παρ. 4 του άρθρου 34 του ν.4111/13 «Τροποποιήσεις του ν. 4093/12 και Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...» προτείνουμε να αντικατασταθεί ως εξής:
«Το τελευταίο εδάφιο της υποπαράγραφου ΙΑ5 του Κεφ. ΙΑ αντικαθίσταται ως εξής: «Από τις ανωτέρω μειώσεις εξαιρούνται τα πρόσωπα, στα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου 4 της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 και του ν. 612/77 όπως έχουν τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύουν, τα πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4038/2012 και εν' γένει οι συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 80%.
Πρόταση 2η: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4111/13 που αφορούν στο μέτρο της κατάργησης δώρων και εορτών.
Η παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4111/2013 «Τροποποιήσεις του ν. 4093/12 και Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..» ζητούμε να αντικατασταθεί ως εξής:
«Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΙΑ 6 του άρθρου 1 του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Εξαιρούνται τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο 4 της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 και του ν. 612/77 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, συμπεριλαμβανομένης της διάταξης του άρθρου 32, καθώς και συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 80% και συνταξιούχοι οι οποίοι ανήκουν στις κατηγορίες αναπηρίας του ν. 612/77 αλλά έχουν συνταξιοδοτηθεί με γενικές συνταξιοδοτικές διατάξεις.»
Πρόταση 3η : Εξαίρεση των συνταξιούχων αναπηρίας από το ηλικιακό όριο χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ. ανεξαρτήτως του ποσοστού αναπηρίας με το οποίο έχουν αξιολογηθεί.
Επισημαίνουμε ότι από το μνημονιακό αυτό μέτρο έχουν εξαιρεθεί, μετά από συνεχείς πιέσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. και των φορέων μελών της, με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4237/2014 μόνο οι συνταξιούχοι αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 80%.
Ωστόσο, η κατά τα άλλα ευνοϊκή διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4237/2014, όπως αναφέρει και η Ανεξάρτητη Αρχή του Συνήγορου του Πολίτη σε σχετική τοποθέτησή του, δε δίνει διέξοδο στους υπόλοιπους συνταξιούχους αναπηρίας, οι οποίοι αδυνατούν να εργαστούν και αντιμετωπίζουν σοβαρότατα βιοποριστικά προβλήματα. Πρόκειται άλλωστε για χαμηλοσυνταξιούχους με ήδη ιδιαίτερα ισχνό, πραγματικό, τεκμαρτό, ατομικό και οικογενειακό εισόδημα, συνεπεία του οποίου ήταν δικαιούχοι του ΕΚΑΣ».
Για αυτό και προτείνουμε τη συμπερίληψη διάταξης στο ανωτέρω σχέδιο νόμου ως εξής:
«Από εδώ και στο εξής για τους συνταξιούχους αναπηρίας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3996/2011».

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » ΥΠ.ΟΙΚ. » Προτάσεις για το ν/σ του Υπουργείου Οικονομικών “Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις”
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis