Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Οικονομικών

Αθήνα: 20/12/2016

ΠΡΟΣ:
κ. Γ. Πιτσιλή, Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Υπουργού Οικονομικών, κ. Ευ. Τσακαλώτου
- κ. Γ. Χουλιαράκη, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
- Φορείς Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Ζητείται επίλυση ζητημάτων που αφορούν στην εφαρμογή του μέτρου της απαλλαγής από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος μισθών και συντάξεων που χορηγούνται σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% ή μείωσης φόρου σε άτομα με Π.Α. 67%


Κύριε Γενικέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο δια του Ν.2430/96 (ΦΕΚ 156Α/10.7.96) Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, με το παρόν επιθυμεί να θέσει υπόψη σας, τα προβλήματα που έχουν προκύψει αναφορικά με την εφαρμογή του μέτρου απαλλαγής από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος μισθών και συντάξεων που χορηγούνται σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% και της μείωσης φόρου σε άτομα με Π.Α. 67%.

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.4172/2013, απαλλάσσονται από το φόρο οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) και σύμφωνα με το άρθρο 17 έχουν μείωση φόρου κατά 200 ευρώ τα άτομα με Π.Α. τουλάχιστον 67%.
Η Συνομοσπονδία έχει γίνει αποδέκτης παραπόνων από άτομα με αναπηρία οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν χρήση της φοροαπαλλαγής που δικαιούνται, με τα κυριότερα προβλήματα να συνοψίζονται στα εξής:
1. Σε κάποιες ΔΟΥ δεν γίνονται δεκτές γνωματεύσεις αναπηρίας με Π.Α. 80% ή 67% στην οποίες αναγράφεται ότι «χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση», με την αιτιολογία ότι στη γνωμάτευση θα έπρεπε να αναγράφεται ότι χορηγείται για την εφορία. Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις αναπηρίας που έχουν εκδοθεί για οποιοδήποτε λόγο, αρκεί να είναι σε ισχύ.
2. Δεν γίνονται δεκτές γνωματεύσεις αναπηρίας που δεν έχουν εκδοθεί από ΚΕΠΑ. Θεωρούμε πως γνωματεύσεις αναπηρίας που έχουν εκδοθεί από Α.Σ.Υ.Ε. Α.Ν.Υ.Ε. Α.Α.Υ.Ε. Α.Υ.Ε. της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και από τις Νομαρχίες πρέπει να γίνονται δεκτές εφόσον είναι σε ισχύ.
3. Σε πολλές περιπτώσεις, στον υπολογισμό των εισοδηματικών κριτηρίων για την φοροαπαλλαγή λαμβάνονται υπόψη και τα επιδόματα που δίνονται στα άτομα με αναπηρία, ενώ θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση τα επιδόματα αυτά να μην προσμετρούνται. Είναι σημαντικό να τονίσουμε για ακόμη μία φορά ότι τα επιδόματα δίνονται στα άτομα με αναπηρία για την αντιμετώπιση του πρόσθετου κόστους που προκύπτει από την αναπηρία, εάν λάβουμε υπόψη και την ανυπαρξία κρατικών υποδομών.
Ως εκ τούτου ζητάμε στον υπολογισμό των εισοδηματικών κριτηρίων που αφορά στα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία για τη φοροαπαλλαγή ή την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ να υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.)
4. Σε νομοθετικές ρυθμίσεις αναφέρεται ρητά ότι σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δε διαθέτει γνωμάτευση από ΚΕΠΑ μπορεί, αν λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης, επειδή έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 80% ή 67% να προσκομίσει βεβαίωση ή απόφαση συνταξιοδότησης του συνταξιοδοτικού φορέα, από την οποία να προκύπτει ότι, κατόπιν ιατρικής κρίσης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, συνταξιοδοτήθηκε με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% ή 67% ως και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή. Όμως η εν λόγω διάταξη σε πολλές περιπτώσεις δεν γίνεται δεκτή από υπηρεσιακούς παράγοντες των ΔΟΥ.
5. Δεν γίνονται δεκτές γνωματεύσεις αναπηρίας ατόμων με 80% ή 67% ποσοστό αναπηρίας με τη δικαιολογία ότι τα στοιχεία του φορολογούμενου δεν βρίσκονται στα πληροφοριακά τους συστήματα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι για το συγκεκριμένη παράλειψη δεν ευθύνεται ο δικαιούχος, θεωρούμε ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος να λυθεί το ζήτημα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου.
6. Έχει παρατηρηθεί ότι οι πιστοποιημένοι με αναπηρία φορολογούμενοι ταξινομούνται σε πολλές κατηγορίες ποσοστού αναπηρίας για να δικαιούνται φοροαπαλλαγή, όπως 67%, 67% και άνω, άνω του 67%, 80%, 80% και άνω, άνω του 80%, με αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι που είναι σε κάποιες από τις ανωτέρω κατηγορίες να χάνουν το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής λόγω του ότι δεν γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις τους. Για την αποφυγή σύγχυσης και παρερμηνείας από τους υπαλλήλους, θεωρούμε ότι οι κατηγορίες ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας πρέπει να είναι δύο: α) 67% ή 67% και άνω β) 80% ή 80% και άνω.
7. Τα επιδόματα δεν αποτελούν εισόδημα (είναι βοήθημα) και δεν φορολογούνται ούτε συμμετέχουν στα εισοδήματα για τον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης. Ορισμένοι Δήμοι που καταβάλουν τα επιδόματα τα καταχωρούν στους κωδικούς 619-620 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος με αποτέλεσμα να συμμετέχουν στον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης ενώ έπρεπε να καταχωρούνται στους κωδικούς 617-618 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών σε εφαρμογή της εν λόγω φοροαπαλλαγής, εκδίδει κάθε χρόνο σχετική εγκύκλιο προς τις ΔΟΥ της χώρας, με οδηγίες για την υλοποίησή της. Έτσι και φέτος έχει εκδώσει την ΠΟΛ 1041/05.04.2016, η οποία επιλύει τα περισσότερα από τα ανωτέρω προβλήματα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις δεν γίνεται σωστά η εφαρμογή της με αποτέλεσμα τη συνεχή ταλαιπωρία των δικαιούχων αυτού του μέτρου.
Ως εκ τούτου, ζητάμε τη άμεση έκδοση οδηγίας προς τις Εφορίες της χώρας για την σωστή εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης και την αποφυγή αυθαίρετων ερμηνειών των υπαλλήλων, ώστε να αντιμετωπίζονται ουσιαστικά και με κατανόηση ανάλογες περιπτώσεις δικαιούχων.
Επίσης θα θέλαμε σε περιπτώσεις που έχει προκύψει σε δικαιούχους φόρος λόγω μη σωστής εφαρμογής του εν λόγω μέτρου για έναν από τους παραπάνω λόγους, να δίνεται η δυνατότητα στο δικαιούχο να προβεί σε χειρόγραφη αίτηση με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών ώστε να γίνει επανεκκαθάριση και να αποκατασταθεί η αδικία που έχει υποστεί.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος
Ι. Βαρδακαστάνης

Ο Γεν. Γραμματέας
Χρ. Νάστας

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » ΥΠ.ΟΙΚ. » Ζητείται επίλυση ζητημάτων που αφορούν στην εφαρμογή του μέτρου της απαλλαγής από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος μισθών και συντάξεων που χορηγούνται σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% ή μείωσης φόρου σε άτομα με Π.Α. 67%
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis