Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Οικονομικών

Αθήνα: 10/11/2021

ΠΡΟΣ:
κ. Χ. Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Γ. Γεραπετρίτη
- Γραφείο Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Άκη Σκέρτσου
- Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών κ. Α. Βεσυρόπουλου
- Γραφείο Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών, κ. Θ. Σκυλακάκη
- Γραφείο Γ.Γ. Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, κ. Α. Καλύβα
- κ. Κ. Στεφανίδη, Πρόεδρο και Μέλη Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας
- Οργανώσεις Μέλη ΕΣΑμεΑ


Κατάθεση αιτημάτων και προτάσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ. που αφορούν στα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και στις οικογένειές τους ενόψει της συνάντησης με τον Υπουργό την Πέμπτη 11.11.2021


Κύριε Υπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) -η οποία αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα και επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας- ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησής μας την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου, σας υποβάλλει με την παρούσα επιστολή της τα βασικά θέματα που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου σας.

Από την αρχή της εμφάνισης της πανδημίας, τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τα μέλη των οικογενειών τους δεν έγιναν αποδέκτες καμίας μορφής κρατικής ενίσχυσης. Γεγονός που δυσχέραινε ακόμη περισσότερο την ποιότητα ζωής τους, εάν λάβουμε υπόψη και το πρόσθετο κόστος διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή/και χρόνιας πάθησης
Ως εκ τούτου θεωρούμε επιβεβλημένη, όσο ποτέ άλλοτε, την πολιτική και οικονομική υποστήριξη, ειδικά αυτή την περίοδο, με τις επερχόμενες ενεργειακές ανατιμήσεις οι οποίες θα επιφέρουν αυξήσεις στα βασικά αγαθά και τις υπηρεσίες, ως εξής:
1. Αυξήσεις σε όλα τα επιδόματα των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, καθώς και στις συντάξεις των χαμηλοσυνταξιούχων με αναπηρία. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι τελευταίες αυξήσεις στα επιδόματα δόθηκαν 10 χρόνια πριν, το 2011.
2. Πρόβλεψη για το διπλασιασμό των επιδομάτων που δικαιούνται τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις από τον ΟΠΕΚΑ, καθώς και για τον διπλασιασμό της σύνταξης των χαμηλοσυνταξιούχων με αναπηρία, στο πλαίσιο της προσαύξησης στο διπλάσιο του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που θα προβλεφθεί για τον Δεκέμβριο 2021, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με αναπηρία από την έναρξη της πανδημίας έως και σήμερα, δεν έτυχαν καμίας συγκεκριμένης οικονομικής στήριξης.
3. Στα νέα μέτρα στήριξης νοικοκυριών για τις ενεργειακές ανατιμήσεις που ανακοινώθηκαν, να υπάρξει ειδική μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, ιδιαίτερα για εκείνους των οποίων η υγεία και η διατήρηση στη ζωή, εξαρτάται από τη συνεχή χρήση ηλεκτρικών συσκευών καθώς και να μην προσμετρώνται στο εισόδημά τους, το εξωιδρυματικό επίδομα και τα πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα, ανεξάρτητα αν τα λαμβάνουν από τον ΟΠΕΚΑ ή τον ΕΦΚΑ, όπως άλλωστε είναι θεσμοθετημένο και με το άρθρο 81 του ν.4611/2019.
4. Απαλλαγή όλων των ατόμων με αναπηρία με ποσοστό τουλάχιστον 67%, ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας και των οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά με άτομα με βαριά αναπηρία, από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
5. Απαλλαγή των ατόμων με αναπηρία από τα τεκμήρια του εισοδήματος. Να μην φορολογείται το τεκμαρτό εισόδημα των ατόμων με αναπηρία με ποσοστό από 67% και άνω, παρά μόνο το πραγματικό.
6. Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία όλων των ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67%, ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας και των οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά με άτομα με βαριά αναπηρία από τον ΕΝΦΙΑ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
7. Την αύξηση του ακατάσχετου ποσού σε λογαριασμό μισθού ή σύνταξης ατόμων με αναπηρία στο ύψος των 3.000 ευρώ, λόγω αυξημένων αναγκών εξ αιτίας της αναπηρίας τους.
8. Λήψη προστατευτικών φορολογικών μέτρων για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις με ποσοστό αναπηρία 67% και άνω που έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα.
9. Επαναφορά του άρθρου 18 του ν. 4172/2013 που προέβλεπε μείωση φόρου από ιατρικές δαπάνες, για τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, καθώς και διεύρυνση αυτού.
10. Επίλυση σοβαρών ζητημάτων που έχουν προκύψει αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για την απαλλαγή των ατόμων με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας, τα οποία, δυστυχώς, αν και έχουν τεθεί αρκετές φορές υπόψη σας, δεν έχουν επιλυθεί ακόμα:
Α) κατάργηση του απαρχαιωμένου όρου «είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας», από το άρθρο 16 του ν. 1798/1988 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του ν. 4758/2020, ως απαραίτητης προϋπόθεσης των δικαιούχων για χρήση της ρύθμισης για απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας,
Β) κατάργηση των περιορισμών συννοσηρότητας σε άτομα με αυτισμό (εφόσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή νοητική αναπηρία ή οργανικό ψυχοσύνδρομο) από το άρθρο 16 του ν. 1798/1988 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του ν. 4758/2020, ως απαραίτητης προϋπόθεσης των δικαιούχων για χρήση της ρύθμισης για απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας, καθώς και αντικατάσταση του όρου «αυτισμός» με τη σύγχρονη ορολογία «Διαταραχές αυτιστικού φάσματος» με προτεινόμενη αντικατάσταση της παρ. β) ως εξής: «β) είναι άτομα με διαταραχές αυτιστικού φάσματος με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω»
Γ) στην Κ.Υ.Α. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5083 στις 04.11.2021 αναφορικά με την αντιστοίχιση των παθήσεων του άρθρου 16 του ν.1798/1988 με τον Ε.Π.Π.Π.Α. θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής:
Γ1) Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (Α' 166) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναφέρεται:
«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ή Εθνικής Άμυνας καθορίζεται η αντιστοίχιση των παθήσεων που ορίζονται στο παρόν άρθρο με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας που καθορίζονται από το ΚΕ.Π.Α. ή την Α.Σ.Υ.Ε..»
Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον τρόπο και το χρόνο εξέτασης των παραπάνω αναπήρων από το Κ.Ε.Π.Α.. «ή την Α.Σ.Υ.Ε.» »
*** Οι λέξεις «ή την Α.Σ.Υ.Ε.» της παρ.5 προστέθηκαν με την παρ.5 του άρθρου 38 Ν.4141/2013, (ΦΕΚ Α 81/5.4.2013).
Σύμφωνα με το άρθρο τρίτο της υποπαρ.Δ.2. Ν.4254/2014, (ΦΕΚ Α 85/7.4.2014) αντιστοίχιση γίνεται και από την ΑΣΥΕ στις αποφάσεις της για τη συνταξιοδότηση των δημοσίων υπαλλήλων.
Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, κρίνουμε απαραίτητο να αναφερθεί ρητά στην εν λόγω ΚΥΑ, ότι ισχύει για τα ΚΕ.Π.Α. να ισχύει και για την Α.Σ.Υ.Ε.
Επίσης κρίνουμε απαραίτητο να προβλεφθεί ότι οι αποφάσεις γνωστοποίησης αναπηρίας που έχουν ήδη εκδοθεί από την Α.Σ.Υ.Ε. σύμφωνα με την καταργούμενη ΚΥΑ, με τις οποίες γινόταν αντιστοίχιση των παθήσεων που ορίζονται στο άρθρο 16 του ν. 1798/1988 με τον Ε.Π.Π.Π.Α., θα συνεχίσουν να είναι σε ισχύ.
Γ2) στην παράγραφο 4 της προαναφερόμενης ΚΥΑ, αναφέρεται «τύφλωση και στους δυο οφθαλμούς με ποσοστό 80% και άνω». Πρέπει να διορθωθεί ο όρος «τύφλωση» σε «αναπηρία όρασης η οπτική αναπηρία 80% και άνω», διότι ο όρος τύφλωση έχει αλλάξει σε αναπηρία όρασης στον ΕΠΠΠΑ και δεν αναγράφεται πια στις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ πόσο μάλλον όταν το ποσοστό είναι 80%.
Γ3) Oι πάσχοντες από Δρεπανοκυτταρική και Μικροδρεπανοκυτταρική Νόσο ήταν δικαιούχοι της απαλλαγής από Τέλη Κυκλοφορίας και Ταξινόμησης για αρκετές δεκαετίες, μέχρι το 2013.
Επειδή οι ασθένειες αυτές δεν είχαν καταχωρηθεί στις παθήσεις που έπαιρναν Ποσοστό Αναπηρίας επ' αορίστου από τα ΚΕΠΑ, με το ΦΕΚ Β΄ 2710/2013 είχε μπει ο περιορισμός (να υπάρχουν περισσότερες των δύο εισαγωγών σε νοσοκομείο λόγω κρίσεων κατ' έτος) στο δικαίωμα της απαλλαγής από Τέλη Κυκλοφορίας και Ταξινόμησης.
Το 2018 όμως, που οι εν λόγω παθήσεις εντάχθηκαν σε αυτές που λαμβάνουν Ποσοστό Αναπηρίας επ' αόριστον από τις Επιτροπές των ΚΕΠΑ, είχαμε ζητήσει να διορθωθεί το ΦΕΚ B' 2710/2013 ώστε να δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας χωρίς περιορισμούς.
Αντί γι' αυτό όμως, στο Παράρτημα Αντιστοίχισης Παθήσεων της προαναφερόμενης πρόσφατα δημοσιευμένης ΚΥΑ, στην παρ. 8 όπου αναφέρεται η κατηγορία της Δρεπανοκυτταρικής και Μικροδρεπανοκυτταρικής Αναιμίας και οι λοιπές αιμοσφαιρινοπάθειες, αναγράφεται ως απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχουν περισσότερες των δύο εισαγωγών σε νοσοκομείο λόγω κρίσεων κατ' έτος. Ζητάμε την κατάργηση της προϋπόθεσης αυτής.
Δ) Απαλλαγή από την αναδρομική πληρωμή των τελών κυκλοφορίας για όσα αυτοκίνητα εμφανίζονταν ως απαλλασσόμενα από τέλη κυκλοφορίας και την τελευταία πενταετία, χωρίς υπαιτιότητα των δικαιούχων.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » ΥΠ.ΟΙΚ. » Κατάθεση αιτημάτων και προτάσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ. που αφορούν στα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και στις οικογένειές τους ενόψει της συνάντησης με τον Υπουργό την Πέμπτη 11.11.2021
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis