Κατηγορία: Υπ. Πολιτισμού

Αθήνα: 24/09/2007

ΠΡΟΣ:
κ. Άρη Σπηλιωτόπουλο,
Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού
- κ. Μαρία Γιαννίρη, Γενική Γραμματέα Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης
- Φορείς – μέλη ΕΣΑμεΑ


Κατάθεση Υπομνήματος Τουρισμός και Άτομα με Αναπηρία


Κύριε Υπουργέ,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία θα ήθελε και πάλι να σας εκφράσει τα θερμά της συγχαρητήρια για την ανάληψη των καθηκόντων σας στη σημαντική θέση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης.

Θεωρώντας δεδομένη την ευαισθησία σας σε θέματα εξάλειψης των διακρίσεων μεταξύ των πολιτών, ελπίζουμε στη θετική ανταπόκρισή σας και στην ανάπτυξη στενής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ μας με στόχο την διασφάλιση της προσβασιμότητας των τουριστικών υποδομών και υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρία ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ισότιμη συμμετοχή τους.

Θα εκτιμούσαμε ιδιαιτέρως αν είχαμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε άμεσα μαζί σας προκειμένου να σας εκθέσουμε το σύνολο των θεμάτων που άπτονται του Υπουργείου σας και αφορούν στα άτομα με αναπηρία.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε Υπόμνημα με θέμα «Τουρισμός και Άτομα με αναπηρία».

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή