Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Πολιτισμού

Αθήνα: 10/03/2015

ΠΡΟΣ:
κα Ελ. Κουντουρά, Αναπληρώτρια Υπουργό Τουρισμού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας κου Α. Τσίπρα
-κ. Γ. Σταθάκη, Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού
-κ. Ν. Παππά, Υπουργό Επικρατείας
-κ. Α. Φλαμπουράρη, Υπουργό Επικρατείας
-κ. Π. Νικολούδη, Υπουργό Επικρατείας
-κ. Α. Λιάσκο, Γενικό Γραμματέα Τουρισμού
-κ. Ι. Πυργιώτη, Γενικό Γραμματέα Τουριστικών Υποδομών & Επενδύσεων
-Φορείς - μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


ΥΠΟΜΝΗΜΑ της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την ανάληψη ενεργειών με στόχο την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής των Ατόμων με Αναπηρία στον τομέα του Τουρισμού


Αξιότιμη κα Υπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) - που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο δια του Ν.2430/96 (ΦΕΚ 156Α/10.7.96) Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum), του μεγαλύτερου φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διαθέτουσα σήμερα διαχειριστική επάρκεια Β΄ και Γ΄ Τύπου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και διαπίστευση ως φορέα παροχής προγραμμάτων «Δια Βίου Μάθησης» - θέλει με την παρούσα επιστολή της να σας συγχαρεί για την ανάληψη των καθηκόντων σας και παράλληλα να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στον τομέα του Τουρισμού, στο πλαίσιο των επιταγών της νέας Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που αποτελεί πλέον και τον εθνικό Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α' «Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες».

Η διεθνής πρακτική έχει αποδείξει ότι η ενσωμάτωση στο εθνικό τουριστικό προϊόν των αρχών του «Τουρισμού για Όλους» ή «Προσβάσιμου Τουρισμού», του τουρισμού δηλαδή που διασφαλίζει ότι «κάθε ένας - ασχέτως αναπηρίας - πρέπει να μπορεί να ταξιδέψει προς μία χώρα, στο εσωτερικό της και σε οποιαδήποτε τοποθεσία, αξιοθέατο ή εκδήλωση που θα ήθελε να επισκεφθεί» , προσθέτει επιπλέον υπεραξία στις εθνικές πολιτικές για την προώθησή του, αυξάνει την αγορά των δυνητικών πελατών, συμβάλλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με αποτέλεσμα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και συνεπώς την τόνωση της εθνικής οικονομίας.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα σήμερα ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία και εν δυνάμει επισκεπτών της χώρας μας ανέρχεται σε 80.000.000 άτομα (στοιχεία του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία), τα οποία συνήθως ταξιδεύουν συνοδευόμενα, πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των δυνητικών τουριστών. Εάν δε σε αυτά συνυπολογισθεί και ο αριθμός των ηλικιωμένων ατόμων, τα οποία μέχρι το 2050 αναμένεται να φθάσουν το 40% του συνολικού πληθυσμού, και των οικογενειών με παιδιά σε καρότσι, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να ταξιδεύουν ολοένα και συχνότερα (δύο κατηγορίες με παρόμοιες ανάγκες πρόσβασης με τα άτομα με αναπηρία), ο τελικός αριθμός γίνεται ιδιαίτερα ελκυστικός στην βιομηχανία του τουρισμού.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (2013) δε, αναφέρει ότι «(12) η στροφή της προσοχής προς την αγορά του Προσβάσιμου Τουρισμού παρουσιάζει μια πρόκληση για την παγκόσμια ταξιδιωτική βιομηχανία όσον αφορά τη βελτίωση των πολιτικών και την κινητοποίηση των επενδύσεων ώστε να πραγματοποιήσει τις αναγκαίες βελτιώσεις σε όλους τους τομείς, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.(13) Ωστόσο, με τη σωστή προσέγγιση, ο τομέας του τουρισμού έχει επίσης μια χρυσή ευκαιρία για να εξυπηρετήσει μια σημαντική και αναπτυσσόμενη αγορά, να προσελκύσει νέους πελάτες και να αυξήσει τα έσοδα σε μια εποχή που άλλα τμήματα της αγοράς μπορεί να εξασθενούν».
Με βάση πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2012-2013), η άμεση συμβολή στην ευρωπαϊκή οικονομία του Τουρισμού για Όλους (Προσβάσιμου Τουρισμού) στα κράτη της ΕΕ-27 εκτιμάται ότι είναι περίπου 352 δισεκατομμύρια ευρώ (μικτός κύκλος εργασιών των φορέων παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με τον τουρισμό) με πολύ μεγάλες δυνατότητες αύξησης. Αυτής της κλίμακας οικονομική παραγωγή αντιστοιχεί σε άμεση απασχόληση άνω των 4,2 εκατομμυρίων ατόμων στον τομέα του τουρισμού στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
Αντίστοιχα με βάση μελέτη του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών και Απασχόλησης της Γερμανίας (2002), τα άτομα με αναπηρία αξιοποιούν τις τουριστικές υποδομές ανεξαρτήτως εποχών, ακόμη και σε περιόδους χαμηλής ζήτησης, οι μετακινήσεις τους έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, αποτελούν ομάδα «πιστών» πελατών και καταναλώνουν περισσότερα χρήματα ανά άτομο από τις λοιπές ομάδες-στόχους, τα δε ετήσια έσοδα από τον τουρισμό των ατόμων με αναπηρία στη Γερμανία αρκούν για να συντηρήσουν 65.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης ετησίως!
Με δεδομένα λοιπόν τα παραπάνω, στοχεύοντας αφενός στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του εθνικού τουριστικού προϊόντος και παράλληλα στη διασφάλιση για τα άτομα με αναπηρία του δικαιώματος στον τουρισμό, η Ε.Σ.Α.μεΑ. θεωρεί ότι ο «Τουρισμός για Όλους» («Προσβάσιμος Τουρισμός») θα πρέπει να αποτελέσει την βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Τουρισμού και των λοιπών Φορέων που σχετίζονται με τον τουρισμό στη χώρα μας, πάνω στην οποία πρέπει να οικοδομηθεί το αναβαθμισμένο εθνικό τουριστικό προϊόν.
Την θέση της δε αυτή είχε θέσει υπόψη κατ' επανάληψη στις προηγούμενες ηγεσίες του Υπουργείου. Μάλιστα στο πνεύμα αυτό, η Ε.Σ.Α.μεΑ. συνυπέγραψε με το Υπουργείο Τουρισμού στις 28.03.2014 Πρωτόκολλο Συνεργασίας, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα επιστολή μας και του οποίου την υλοποίηση ελπίζει ότι θα στηρίξετε δυναμικά και αποτελεσματικά. Στο πλαίσιο του προαναφερόμενου Πρωτοκόλλου η Ε.Σ.Α.μεΑ. σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου προωθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020 την συμπερίληψη για υλοποίηση στα ΠΕΠ της ολοκληρωμένης δράσης «Προορισμοί για Όλους» (ή «Προσβάσιμοι προορισμοί») (βλ. σχετικό συνημμένο) και επεξεργάζεται την χρηματοδότηση από τα αντίστοιχα Επιχειρησιακά της επέκτασης Τουριστικού Οδηγού Προσβάσιμων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων, που έχει ήδη εκπονήσει η Ε.Σ.Α.μεΑ. σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (βλ. http://www.esaea.gr/odigos/), συμβατική και προσβάσιμη, στο πλαίσιο του Έργου «Προσβάσιμες Διαδρομές Κοινωνικής Ένταξης ΑμεΑ» (Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006, Άξονας Προτεραιότητας 3 «Πρόνοια», Μέτρο 3.2.), το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο Οδηγός αυτός βασίστηκε σε ειδική μεθοδολογία, ερωτηματολόγια και αυτοψίες με συμμετοχή ειδικά εκπαιδευμένων από την Ε.Σ.Α.μεΑ. απογραφέων και τοπικών εκπροσώπων του αναπηρικού κινήματος, αλλά δυστυχώς λόγω περιορισμένου προϋπολογισμού καλύπτει μόνο τις πρωτεύουσες των νομών, κριτήριο που όπως είναι φανερό δεν διασφαλίζει πάντα το τουριστικό ενδιαφέρον των πόλεων αυτών και για το λόγο αυτό χρειάζεται επέκταση και μετάφραση σε ξένες γλώσσες ώστε να αποτελέσει ένα αληθινό εργαλείο προώθησης του ελληνικού τουρισμού στα αντίστοιχα εθνικά και διεθνή fora. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. οδηγήθηκε στην εκπόνηση αυτού του οδηγού από το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, οι όποιοι κατάλογοι «προσβάσιμων» υποδομών είχαν βασιστεί σε απλή δήλωση των επιχειρηματιών περί προσβασιμότητας των υποδομών που διαθέτουν και ως εκ τούτου είχαν αποδειχτεί στο σύνολό τους αναξιόπιστοι. Προγράμματα μάλιστα κοινωνικού τουρισμού που είχαν βασιστεί σε παρόμοιους καταλόγους αντιμετώπισαν την επιφύλαξη συμμετοχής δικαιούχων με αναπηρία σε αυτά και συνεπώς την αποτυχία.
Κυρία Υπουργέ,
Σε συνέχεια των παραπάνω, με την παρούσα επιστολή μας προτείνουμε την καθιέρωση τακτικής απευθείας διαβούλευσης της Συνομοσπονδίας με την ηγεσία του Υπουργείου και υποβάλλουμε στη συνέχεια ενδεικτικά αναγκαία μέτρα για την ανάπτυξη του «Τουρισμού για Όλους» («Προσβάσιμου Τουρισμού»), δηλώνοντας ταυτόχρονα την αμέριστη συμπαράστασή μας στο σχεδιασμό/ανάπτυξη/υλοποίησή τους και θέτοντας στη διάθεσή σας την τεχνογνωσία και εμπειρία που η Συνομοσπονδία κατά κοινή πλέον ομολογία διαθέτει σήμερα:
• Ανανέωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και της Ε.Σ.Α.μεΑ. με αντικείμενο την προώθηση του «Τουρισμού για Όλους» («Προσβάσιμου Τουρισμού») ως βασική πλατφόρμα σχεδιασμού εθνικών πολιτικών τουρισμού.
• Θεσμική εκπροσώπηση της Ε.Σ.Α.μεΑ. - ως αντιπροσωπευτικότερης οργάνωσης των ατόμων με αναπηρία - στο Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού , το Παρατηρητήριο Τουρισμού και σε όλα τα όργανα σχεδιασμού πολιτικών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Φορέων, με στόχο τη διάχυση της διάστασης της αναπηρίας και τη χάραξη μιας ενιαίας πολιτικής για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία - Συνεχή διαβούλευση με την Ε.Σ.Α.μεΑ. και τους φορείς μέλη της σε επίπεδο σχεδιασμού, αξιολόγησης και πιστοποίησης της προσβασιμότητας των υποδομών και υπηρεσιών φιλοξενίας, μεταφοράς, τουριστικών υπηρεσιών, προγραμματισμού περιηγήσεων, συστημάτων πληροφόρησης και επικοινωνίας και λοιπών τομέων της τουριστικής βιομηχανίας.
• Σύσταση διυπουργικής Ομάδας Εργασίας υπό το Υπουργείο Τουρισμού με συμμετοχή και της Ε.Σ.Α.μεΑ., με στόχο την ανάπτυξη διατομεακής συνεργασίας μεταξύ των τομέων τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού και εμπορίου για την προώθηση συνεργιών σχετικών με την καθολική προσέγγιση της προσβασιμότητας στις αντίστοιχες υποδομές και υπηρεσίες, δεδομένου ότι όπως είναι γνωστό ο τουρισμός προϋποθέτει τη δημιουργία αλυσίδα κατάλληλων υποδομών και υπηρεσιών.
• Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υπουργείου Τουρισμού για τη διάχυση της διάστασης της αναπηρίας και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές, διαδικασίες και προγράμματα που αφορούν στον τουρισμό - Άμεση σύσταση Ομάδας Εργασίας με συμμετοχή εκπροσώπων της Ε.Σ.Α.μεΑ., για τη μελέτη/υποβολή προτάσεων βάσει συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και επί συγκεκριμένων προκαθορισμένων θεμάτων (π.χ. έλεγχο/επεξεργασία σχεδίων νόμου ώστε να διασφαλίζεται η διάχυση της διάστασης της αναπηρίας και προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία, σχεδιασμό στοχευμένων προγραμμάτων, σχεδιασμό συστήματος κινήτρων ευαισθητοποίησης της τουριστικής βιομηχανίας σε θέματα προσβασιμότητας, ένταξη δράσεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020 κ.λπ.).
• Θέσπιση ισχυρού θεσμικού-νομοθετικού πλαισίου για την εφαρμογή των αρχών του «Τουρισμού για Όλους» («Προσβάσιμου Τουρισμού»). Ενδεικτικά το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
- Υποχρέωση διασφάλισης της προσβασιμότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων και της ασφάλειας των ατόμων με αναπηρία, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, καθώς και ποσοστού 10% των δωματίων, όλων των τουριστικών υποδομών ανεξαρτήτως κατηγορίας. Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι - παρά την υπογραφή του προαναφερόμενου πρωτοκόλλου συνεργασίας μας με το Υπουργείο - η πρόσφατη Υπουργική Απόφαση με αριθ. 216/2015 ΦΕΚ 10 Β΄ «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων» διαιωνίζει ξεπερασμένες αντιπαραγωγικές αντιλήψεις θέτοντας εκ νέου ανώτατο όριο τα 5 δωμάτια ανά ξενοδοχείο για την υποχρεωτική εφαρμογή των προβλέψεων για την προσβασιμότητα, μειώνοντας μάλιστα προηγούμενη απόφαση που όριζε ως μέγιστο αριθμό τα 10 δωμάτια!

- Καθιέρωση κινήτρων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των υφιστάμενων τουριστικών υποδομών όλων των κατηγοριών και ιδιαίτερα των χαμηλότερων κατηγοριών (Β΄, Γ΄ κ.λπ.), προς συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού - ΝΟΚ που επιβάλλει την προσβασιμότητα στα υφιστάμενα κτίρια μέχρι το 2020 επί ποινή χαρακτηρισμού αυτών ως αυθαιρέτων (βλ. άρθρο 26 ΝΟΚ).

- Ένταξη του κριτηρίου της προσβασιμότητας όλων των τουριστικών υποδομών (ξενοδοχειακές μονάδες, μονάδες εστίασης κ.λπ.) στα άτομα με αναπηρία στα κριτήρια αξιολόγησης αυτών για την κατάταξή τους σε κατηγορίες, προς συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού -ΝΟΚ (βλ. άρθρο 26 ΝΟΚ).

- Καθιέρωση της προσβασιμότητας των διαδικτυακών τόπων και εφαρμογών των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα (τουριστικά πρακτορεία, μονάδες προσωρινής διαμονής, μονάδες εστίασης κ.λπ.) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0, σε Επίπεδο Προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» με βελτίωση ή και επανασχεδιασμό τους και συνεχή ενσωμάτωση σε αυτές όλων των διαθέσιμων πληροφοριών. Σε περίπτωση δε, διαδικτυακών τόπων ή διαδικτυακών εφαρμογών που προορίζονται για χρήση κυρίως μέσω κινητών συσκευών (πχ. PDAs, κινητά τηλέφωνα, κλπ.) καθιέρωση της συμμόρφωσης -επιπλέον των παραπάνω- με τις Βέλτιστες Πρακτικές για Χρήση Διαδικτυακού Περιεχομένου από Κινητές Συσκευές (Mobile Web Best Practices 1.0) του W3C - WAI.

- Καθιέρωση της διάθεσης προσβάσιμων εντύπων από τις επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα (τουριστικά πρακτορεία, μονάδες προσωρινής διαμονής, μονάδες εστίασης κ.λπ.). Παραγωγή ενημερωτικού υλικού σε προσβάσιμες μορφές (έντυπα μεγάλων χαρακτήρων, εκτυπώσεις Braille, έντυπα easy-to-read, DVD με υποτιτλισμό και διερμηνεία στη νοηματική κ.λπ.).

- Καθιέρωση παροχής «ζωντανής» βοήθειας και ενδιαμέσων (συνοδών, επαγγελματιών διερμηνέων της νοηματικής γλώσσας κ.λπ.) για τη διευκόλυνση πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και γενικότερα ατόμων μειωμένης κινητικότητας σε επιλεγμένους τουριστικούς προορισμούς και εκδηλώσεις.

- Διασφάλιση προσβάσιμων τουριστικών λεωφορείων.

- Διασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων ατόμων στις πισίνες και λοιπές αθλητικές δραστηριότητες των ξενοδοχειακών μονάδων.
- Πιστοποίηση της προσβασιμότητας των τουριστικών υποδομών και υπηρεσιών με βάση το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1439 «Οργανισμός φιλικός σε πολίτες με αναπηρία - Απαιτήσεις και συστάσεις». Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι το πρότυπο αυτό αναπτύχθηκε από τον ΕΛΟΤ σε στενή συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ., η οποία αναμένεται (μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ενεργειών εκ μέρους του ΕΛΟΤ) να λειτουργεί ως ιδιοκτήτης του σχετικού σήματος που θα απονέμουν οι εταιρείες πιστοποίησης και τηρητής του μητρώου προσβάσιμων πιστοποιημένων επιχιερήσεων, σε μια προσπάθεια διασφάλισης της αξιοπιστίας του σήματος.
- Συστηματική καταγραφή και διαρκή ενημέρωση πληροφοριών σχετικών με τις παρεχόμενες προσβάσιμες υπηρεσίες τουριστικού ενδιαφέροντος σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Δημιουργία αξιόπιστης βάσης δεδομένων, πολύγλωσσης και «φιλικής» στα άτομα με αναπηρία και τους ηλικιωμένους, για την καταχώρηση, προβολή και προώθηση στα τουριστικά fora του εσωτερικού και εξωτερικού των παραπάνω πληροφοριών, σε συμβατικές αλλά και προσβάσιμες μορφές.
- Ανάπτυξη αξιόπιστων στοχευμένων τουριστικών πακέτων προσβάσιμων υπηρεσιών σε χαμηλό κόστος (π.χ. κοινωνικός τουρισμός), για τη διασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής στον τουρισμό ατόμων με αναπηρία και λοιπών εμποδιζόμενων ατόμων.
- Ενημέρωση - σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ. - των παρόχων τουριστικών υπηρεσιών για το εύρος, τις δυνατότητες και τις ανάγκες της αγοράς των ατόμων με αναπηρία, ηλικιωμένων και λοιπών κατηγοριών με αντίστοιχες με αυτούς ανάγκες. Ήδη από τις πρώτες επαφές μας με τον ΗΑΤΤΑ και τον ΣΕΤΕ γνωρίζουμε το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή σε παρόμοιες δράσεις.
- Λήψη μέτρων για την κατάρτιση/ενημέρωση - σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ. - των στελεχών του τουριστικού τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στα στελέχη «πρώτης γραμμής», σε θέματα συναλλαγής και εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία - Συμπερίληψη στα προγράμματα σπουδών των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων όλων των βαθμίδων υποχρεωτικού μαθήματος για την αναπηρία.
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. έχει αποδείξει κατ' επανάληψη ότι με την τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτει μπορεί να συνεισφέρει στην επεξεργασία κοινά αποδεκτών λύσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου αλλά και τους εκπροσώπους των ξενοδόχων, τουριστικών πρακτόρων και λοιπών επιχειρηματιών του χώρου.
Κυρία Υπουργέ,
Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα αν είχαμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε άμεσα μαζί σας προκειμένου να σας εκθέσουμε το σύνολο των θεμάτων μας που άπτονται του Υπουργείου σας, αλλά και τις δυνατότητες υποστήριξης του έργου σας από την Ε.Σ.Α.μεΑ.
Ο σχεδιασμός ενός κράτους δικαίου προϋποθέτει την ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με αναπηρία σε όλους τους τομείς!

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας

Ι. Βαρδακαστάνης Χρ. Νάστας

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » ΥΠ.ΠΟ.Τ. » ΥΠΟΜΝΗΜΑ της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την ανάληψη ενεργειών με στόχο την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής των Ατόμων με Αναπηρία στον τομέα του Τουρισμού
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis