Κατηγορία: Υπ. Πολιτισμού

Αθήνα: 16/04/2015

ΠΡΟΣ:
. Ν. Ξυδάκη,
Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Αλ. Τσίπρα
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Ν. Παππά
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Αλ. Φλαμπουράρη
- Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων, κ. Αρ. Μπαλτά
- Γραφείο Γενικής Γραμματέα Υπουργείου Πολιτισμού, κ. Μ. Βλαζάκη


Διασφάλιση προσβασιμότητας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και σε κάθε αρχαιολογικό μνημείο


Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) - που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum), του μεγαλύτερου φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο - θέλει με την παρούσα επιστολή της να σας συγχαρεί για την ανάληψη των καθηκόντων σας και να θέσει υπόψη σας το ιδιαίτερα κρίσιμο θέμα του αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία από τον πολιτισμό και τους αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους και υπηρεσίες.

Όπως γνωρίζετε, οι πολίτες με αναπηρία και γενικότερα οι πολίτες με μειωμένη κινητικότητα λόγω της απουσίας προσβάσιμων δικτύων υποδομών και υπηρεσιών αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους ακούσιο αποκλεισμό από όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου του πολιτισμού.
Αν και τόσο το Σύνταγμα της χώρας (άρθρο 21 παράγραφος 6) όσο και ο Ν. 4074/2012 ΦΕΚ 88 Α, δια του οποίου η χώρα επικύρωσε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, μεριμνούν για την αυτονομία και μεταξύ άλλων για την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών με αναπηρία στον τομέα του πολιτισμού (βλ. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, άρθρο 30) με ιδιαίτερη μάλιστα μνεία στην ανάγκη ισότιμης συμμετοχής των παιδιών με αναπηρία, οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες της χώρας με αναπηρία εξακολουθούν να παραμένουν αποκλεισμένοι από τα πολιτιστικά αγαθά και χώρους.
Το εθνικό αναπηρικό κίνημα και η ΕΣΑμεΑ, με πλήρη επίγνωση της σημασίας του πολιτισμού για την ανθρώπινη ανάπτυξη, έχουν διαχρονικά αγωνιστεί για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε αυτόν καθώς και την ανάπτυξη 'του δημιουργικού, καλλιτεχνικού και διανοητικού δυναμικού τους, όχι μόνο προς όφελός τους, αλλά και για τον εμπλουτισμό της κοινωνίας' .
Η κατασκευή του ανελκυστήρα στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, που πληροφορηθήκαμε ότι επί μακρόν δεν λειτουργεί, αποτελούσε πάγιο αίτημα του εθνικού αναπηρικού κινήματος επί σειράς ετών. Υλοποιήθηκε μόλις κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των Ολυμπιακών και Παραλυμπιακών Αγώνων του 2004, μετά από παρέμβαση του αναπηρικού κινήματος και υποστήριξη αυτού από τον Πρόεδρο της Διεθνούς Παραλυμπιακής Επιτροπής, με στόχο την ικανοποίηση της έντονης επιθυμίας όλων των Ελλήνων και των πολιτών με αναπηρία από όλο τον κόσμο να μπορέσουν να επισκεφθούν με αυτονομία και αξιοπρέπεια το σημαντικό αυτό μνημείο της πολιτιστικής κληρονομιάς. Έκτοτε χρησιμοποιείται συνεχώς από τα άτομα αυτά ως η μοναδική διέξοδος για την πρόσβασή τους στον Βράχο.
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Η Ε.Σ.Α.μεΑ., θεωρώντας αδιανόητο τον αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία από τις πολιτιστικές υποδομές και υπηρεσίες ιδιαίτερα στη χώρα που υπήρξε η κοιτίδα του πολιτισμού, θεωρεί απόλυτα αναγκαία την άμεση λήψη μέτρων για
1. την αποκατάσταση της δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με αναπηρία στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και
2. την διασφάλιση σε εθνικό επίπεδο της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία όλων των αρχαιολογικών μνημείων και πολιτιστικών χώρων, καθώς και των σχετικών υπηρεσιών, με στόχο τη διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών με αναπηρία στον πολιτισμό και τη δημιουργία ισχυρών κινήτρων για τα άτομα με αναπηρία από όλο τον κόσμο να επισκεφθούν τη χώρα, προσφέροντας έτσι και μια ισχυρή ώθηση στον εθνικό τουρισμό.
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για την προσωπική σας παρέμβαση και δηλώνουμε ότι η Ε.Σ.Α.μεΑ. παραμένει στη διάθεσή σας για ευρύτερη συνεργασία με στόχο την διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών με αναπηρία στον πολιτισμό. 

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

 

 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή