Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Υγείας

Αθήνα: 07/10/2014

ΠΡΟΣ:
κ. Μ. Βορίδη, Υπουργό Υγείας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-κ. Γρηγοράκο, Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας
-Φορείς - Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. για τη θέσπιση διατάξεων με σκοπό την ικανοποίηση πάγιων αιτημάτων του χώρου της αναπηρίας


Κύριε Υπουργέ,

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ολοκληρωτική έλλειψη νομοθετικών πρωτοβουλιών για την αναπηρία και τις χρόνιες παθήσεις από μέρους του Υπουργείου Υγείας παρόλο που η Ε.Σ.Α.μεΑ. έχει απευθυνθεί επανειλημμένως με συγκεκριμένες και εμπεριστατωμένες προτάσεις στις προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες του εν λόγω Υπουργείου.

Μείζον θέμα για το χώρο της αναπηρίας αποτελεί η επαναφορά των ΚΕΚΥΚΑμεΑ στο σύστημα κοινωνικής φροντίδας, όπου ανήκουν φύσει και θέσει. Η επαναφορά των ΚΕΚΥΚΑμεΑ από το σύστημα υγείας, στο οποίο εντάχθηκαν με την αναιτιολόγητη ψήφιση των διατάξεων του άρθρου 10 και 11 του ν. 4025/2011 πράξη, στο σύστημα κοινωνικής φροντίδας, δύναται να ολοκληρωθεί μόνο μέσω νομοθετικής διάταξης την οποία η Ε.Σ.Α.μεΑ. έχει ζητήσει επανειλημμένως από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας.

Μείζον επίσης θέμα αποτελεί η ίδρυση και σύσταση Διεύθυνσης Χρονίων Παθήσεων στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να αντιμετωπιστούν με συστηματικό και μεθοδικό τρόπο τα θέματα των χρονίως πασχόντων. Ο τομέας, επίσης, της αποκατάστασης που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς για την αναπηρία είναι διαχρονικά παραμελημένος. Η πρόταση για τη σύσταση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης στο Υπουργείο Υγείας αποτελεί τα πρώτο βήμα για να σχεδιαστούν ικανές πολιτικές και μέτρα στον τομέα της αποκατάστασης.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ., έχοντας βαθιά γνώση των θεμάτων που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, καταθέτει τις προτάσεις της για τη λήψη πολιτικών και θεσμικών μέτρων σχετικών με την αναπηρία και τις χρόνιες
παθήσεις, στο νομοσχέδιο που συντάσσεται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και θα κατατεθεί από εσάς σε σύντομο χρονικό διάστημα στη Βουλή των Ελλήνων.

Οι προτάσεις μας έχουν ως εξής:

1. Να ολοκληρωθεί με τη λήψη νομοθετικών ή ρυθμιστικών μέτρων, η διαδικασία αποσύνδεσης του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης (ΕΚΑ) από το νοσοκομείο ΚΑΤ. Επισημαίνουμε ότι η διασύνδεση του μοναδικού Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης της χώρας με το νοσοκομείο ¨ΚΑΤ¨ έχει οδηγήσει σε πλήρη απορρύθμιση και απαξίωση τη λειτουργία του.
2. Να ιδρυθεί Εθνικό Δίκτυο Αποκατάστασης με κέντρο αναφοράς το ΕΚΑ (αποσυνδεόμενου από το ΚΑΤ όπως προτείνεται πιο πάνω).
3. Να ενταχθεί διάταξη για την ίδρυση και σύσταση Διεύθυνσης Τομέα Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία στελεχωμένης με εξειδικευμένο προσωπικό και με αποκλειστικό αντικείμενο την αντιμετώπιση των θεμάτων που απασχολούν τον τομέα αποκατάστασης των ατόμων με αναπηρία (π.χ. ίδρυση νέων Κέντρων Αποκατάστασης , διασύνδεση των Κέντρων Αποκατάστασης μεταξύ τους με κέντρο Αναφοράς το ΕΚΑ κ.λπ).
4. Να ενταχθούν διατάξεις με σκοπό την επαναφορά των ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ στο σύστημα κοινωνικής φροντίδας σύμφωνα και με την πρόταση του Υφυπουργού Εργασίας κ. Β. Κεγκέρογλου όπως διατυπώθηκε και συζητήθηκε σε συναντήσεις του τελευταίου με τον Υπουργό Υγείας κ. Μ. Βορίδη στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 και τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Λ. Γρηγοράκο στις 22 Σεπτεμβρίου 2014. Σημειώνουμε ότι στη συνάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Ε.Σ.ΑμεΑ κ. Ι. Βαρδακαστάνης.
5. Να ενταχθεί διάταξη για την ίδρυση και σύσταση Διεύθυνσης Χρονίων Παθήσεων στο Υπουργείο Υγείας, στελεχωμένης με εξειδικευμένο προσωπικό και με αποκλειστικό αντικείμενο την αντιμετώπιση των θεμάτων υγείας που απασχολούν τα άτομα με χρόνιες παθήσεις. Αρμοδιότητα της ανωτέρω Διεύθυνσης προτείνουμε να είναι ο σχεδιασμός και η χάραξη προτεραιοτήτων για την αντιμετώπιση επειγόντων προβλημάτων που σχετίζονται με τις μονάδες παρακολούθησης χρονίως πασχόντων όπως είναι τα μεταμοσχευτικά κέντρα, κέντρα αιμορροφιλίας, μονάδες τεχνητού νεφρού, μονάδες μεσογειακής αναιμίας, διαβητολογικά κέντρα, κέντρα παρακολούθησης οροθετικών κ.λπ..
6. Θέσπιση διατάξεων για την επαγγελματική αποκατάσταση ιατρών με αναπηρία/χρόνια πάθηση και φυσικοθεραπευτών τυφλών. Συγκεκριμένα ζητούμε: α) οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2920/2001 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν να ισχύσουν και για ιατρούς που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες αναπηρίας: παραπληγία-τετραπληγία και κινητικές αναπηρίες, ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη τύπου 1, συγγενείς καρδιοπάθειες, β) Να ενταχθούν στις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3599/2007 και οι τυφλοί πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. βοηθοί φυσικοθεραπευτών.
7. Τροποποίηση - βελτίωση της παρ. 8 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 που αφορά στην παρακράτηση συντάξεων περιθαλπομένων σε κέντρα κλειστής περίθαλψης
Με την παρ. 8 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 οι περιθαλπόμενοι σε ιδρύματα θεραπευτήρια κλειστής περίθαλψης συμμετέχουν στη δαπάνη περίθαλψης τους για όσο χρόνο διαμένουν στις ανωτέρω δομές/προγράμματα με ποσοστό της σύνταξής τους, κλιμακωτά ανάλογα με το ποσό της σύνταξής τους. Το ποσό παρακράτησης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Η διάταξη αυτή είναι άδικη και σκληρή για οικογένειες στους κόλπους των οποίων υπάρχουν δύο άτομα με βαριές αναπηρίες, εκ των οποίων το ένα διαβιεί σε μονάδα κλειστής περίθαλψη και το άλλο στην οικία της οικογένειας. Δηλαδή το τέκνο του διαβιούντος στη μονάδα κλειστής περίθαλψης είναι και αυτό άτομο με βαριά αναπηρία και διαβιεί στο σπίτι με τη φροντίδα του έτερου γονέα. Είναι αντιληπτό ότι τέτοιες οικογένειες έχουν τεράστια έξοδα και συνεπώς οικονομικά προβλήματα. Γι' αυτό προτείνουμε οι περιθαλπόμενοι σε μονάδες κλειστής περίθαλψης, των οποίων αποδεδειγμένα δεύτερο μέλος της οικογενείας τους είναι άτομο με αναπηρία και τη φροντίδα του έχει ή ίδια η οικογένεια, να εξαιρεθούν από τις ρυθμίσεις της παρ. 8 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011.
Η παρ. 9 του ιδίου άρθρου που αφορά στην παρακράτηση των συντάξεων ψυχικά αναπήρων σε προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ζητούμε να καταργηθεί (βλ. πρόταση αρ. 8).
8. Κατάργηση της παρ. 9. του άρθρου 66 του ν. 3984/2011: Σύμφωνα με την έκθεση ειδικής επιτροπής ελέγχου προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές του Υπουργείου Υγείας προτείνουμε την κατάργηση της παρ. 9 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 με την οποία ορίζεται η συμμετοχή των περιθαλπομένων σε ιδρύματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στη δαπάνη περίθαλψης τους μέσω της παρακράτησης των συντάξεων τους.


Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ      ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Υ.Κ.Α. » Προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. για τη θέσπιση διατάξεων με σκοπό την ικανοποίηση πάγιων αιτημάτων του χώρου της αναπηρίας
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis