Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Υγείας

Αθήνα: 15/09/2011

ΠΡΟΣ:
κ. Αν. Λοβέρδο, Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Μ. Μπόλαρη, Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου
- Υφυπουργό Υγείας Μ. Τιμοσίδη
-Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων
- Πρόεδρο και Μέλη Υποεπιτροπής για τη μελέτη των θεμάτων αναπηρίας της Βουλής
-κ. Γ. Κατριβάνο, Γεν. Γραμματέα Πρόνοιας
-κ. Γ. Πολύζο, Γεν. Γραμματέα Υπ. Υγείας
-κ. Δημόπουλο, Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
-Πρόεδρο και Μέλη ΠΟΕΔΗΝ
-Πρόεδρο και Μέλη ΣΚΛΕ
-Πρόεδρο και Μέλη Εταιρίας Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης
-Φορείς –Μέλη της Ε.Σ.ΑμεΑ.


Προτάσεις και θέσεις της Ε.Σ.ΑμεΑ. επί του ν/σ «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις


Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Υφυπουργέ,

Η Ε.Σ.ΑμεΑ. καταθέτει το ακόλουθο κείμενο προτάσεων επί του ν/σ «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις».

Το εγχείρημα της ανασυγκρότησης των Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης απαιτεί εμπεριστατωμένο και διεξοδικό διάλογο με την Ε.Σ.ΑμεΑ και τους Φορείς – Μέλη της, γι’ αυτό ζητούμε άμεση συνάντηση μαζί σας προκειμένου να συζητήσουμε διεξοδικά το ακόλουθο κείμενο Προτάσεων μας στο οποίο τίθενται οι προβληματισμοί μας επί του ν/σ και συγκεκριμένες προτάσεις μας για τη βελτίωση των άρθρων του, η υιοθέτηση των οποίων θα σημάνει την αποδοχή του από την κοινωνία και κυρίως τους άμεσα ωφελούμενους του Δημόσιου Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας.

Βασικό πλαίσιο αρχών της Ε.Σ.ΑμεΑ. για το Δημόσιο Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας.

H Ε.Σ.ΑμεΑ. σε ότι αφορά το Δημόσιο Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας έχει διατυπώσει ένα βασικό πλαίσιο αρχών το οποίο παραμένει αναλλοίωτο. Βασικά σημεία του, τα οποία έχουν διατυπωθεί στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας είναι:

Η οργάνωση δικτύου Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας με την άρτια επιστημονική στελέχωση των ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ της χώρας για την επιτέλεση του σκοπού ίδρυσής τους, προς όφελος των εξυπηρετούμενων.
Η οργάνωση δικτύου Μονάδων Αποκατάστασης, προκειμένου να μπει φραγμός στην άνθιση ιδιωτικών μονάδων αποκατάστασης και στην εκμετάλλευση των ατόμων με αναπηρία. Βάσει αυτής της αρχής η Ε.Σ.Α.μεΑ. υποστήριξε το Πόρισμα της Έκθεσης της Ειδική Επιτροπής του ΚΕΣΥ το έτος 2001 υπό τη προεδρία του Καθηγητή κ. Λαμπίρη, στο οποίο μνημονεύονται οι τεράστιες ελλείψεις στην αποκατάσταση των ατόμων με βαριές κινητικές αναπηρίες, οι λιγοστές κλίνες αποκατάστασης που συγκεντρώνονται όλες στην Πρωτεύουσα και οι οποίες αδυνατούν να καλύψουν τα περιστατικά αποκατάστασης της Περιφέρειας κ.λπ.
Ίδρυση και Οργάνωση Ενιαίων Κοινωνικών Περιφερειακών Οργανισμών στους οποίους θα υπάγονται Προνοιακοί Φορείς του Δημοσίου Τομέα και Φορείς του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίοι θα δρουν συμπληρωματικά μεταξύ τους και με απόλυτη συνέργεια.

Η Ανασυγκρότηση του Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας απαιτεί την οργάνωση και λειτουργία Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας. Σε αυτή την κατεύθυνση απαιτείται βαθιά γνώση των αναγκών των τοπικών κοινωνιών. Οι ελλείψεις που παρατηρούνται σε δομές που έχουν ήδη ιδρυθεί όπως τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ δεν διορθώνονται με την κατάργηση των δομών αυτών και των σκοπών για τους οποίους ιδρύθηκαν όπως θα συμβεί με το παρόν ν/σ. Το παρόν ν/σ αντί να ενισχύσει το θεσμό των ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ προχωράει στην κατάργησή της σημερινής μορφής τους, μέσω της μετατροπής τους σε Κέντρα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης, άκριτα χωρίς μέθοδο και σχέδιο, και της ένταξής τους στο Ε.Σ.Υ. Με λίγα λόγια κατεδαφίζεται το Σύστημα Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας όπως επισημαίνουμε στις παρατηρήσεις μας επί του Κεφαλαίου Β΄.

Ερωτήματα επί των στόχων και σκοπών του υπό συζήτηση ν/σ:

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν/σ «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρων Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωσης Ε.Σ.Υ» τίθενται οι ακόλουθοι στόχοι:

Αναβάθμιση επιπέδου υπηρεσιών με τελικό αποδέκτη τον εξυπηρετούμενο
Επίτευξη Οικονομιών Κλίμακας
Μείωση της γραφειοκρατίας, ταχύτερη διεκπεραίωση ομοίων εργασιών, καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού και των πόρων του συστήματος.

Απώτερος στόχος, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση είναι η ενίσχυση του Κοινωνικού Κράτους. Στην ίδια έκθεση γίνεται λόγος για ύπαρξη πολλών μικρών και αδύναμων μονάδων κοινωνικής φροντίδας που δημιουργούν μεγάλο αριθμό προβλημάτων στην παροχή κοινωνικής προστασίας, και δίνεται έμφαση στην αξιοποίηση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Όμως το παρόν ν/σ δεν λαμβάνει υπόψη του ότι η αξιοποίησή αυτού του εξοπλισμού προϋποθέτει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στελέχη.

Εν κατακλείδι σε ότι αφορά τις γενικές μας παρατηρήσεις ενώ ο θεσμός των ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ έγινε μέσω της πίεσης του αναπηρικού κινήματος για να καλύψει κοινωνικές ανάγκες των τοπικών κοινωνικών και η ψήφιση του ν. 2646/98 και του ν. 3106/03 έθεσε τα θεμέλια συγκρότησης του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας, το παρόν ν/σ προοιωνίζει το τέλος του Πρωτοβάθμιου Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας για τους λόγους που θα αναλύσουμε διεξοδικά στις παρατηρήσεις μας επί του Κεφαλαίου Β΄. Η περιφέρεια απογυμνώνεται από τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας που παρείχαν, έστω και στοιχειωδώς τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ της χώρας. Η μεταφορά τους στο σύστημα υγείας από τη στιγμή που δεν διασφαλίζει τη συνέχιση υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας δημιουργεί φόβους χρησιμοποίησής των χώρων και του εξοπλισμού των ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ για σκοπούς που δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.

Παρατηρήσεις επί του Α΄ Κεφαλαίου, άρθρα 1-9:

Η Ε.Σ.ΑμεΑ μετά την μελέτη των άρθρων 1 έως 9 που αφορούν στην ανασυγκρότηση του Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας έχει να παρατηρήσει τα εξής:

Επιχειρείται η διοικητική συνένωση Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας ανά Υγειονομικές Περιφέρειες η οποία κινείται τουλάχιστον εντός λογικών γεωγραφικών κριτηρίων. Με βάση αυτά τα γεωγραφικά κριτήρια θα μπορούσε να σχεδιαστεί η κατανομή τους βάσει της διοικητικής διαίρεσης της χώρας. Διερωτόμαστε όμως εάν η συνένωση αυτή θα οδηγήσει στην επίτευξη οικονομικών κλίμακας; Καταρχήν διαπιστώνουμε ότι το Α΄ Κεφάλαιο αφορά στη συνένωση Θεραπευτηρίων Ιδρυμάτων Κλειστής Φροντίδας για τα οποία θα έπρεπε να προβλεφθεί η θεσμική διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους στους εξυπηρετούμενους. Πως είναι δυνατόν να σχεδιάζεται η ανασυγκρότηση του Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας χωρίς να διαφυλάσσονται με συγκεκριμένο τρόπο η διαφάνεια λειτουργίας τους, η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών τους και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα των ανθρώπων που διαβιούν σε αυτά. Στη συνέχεια διερωτόμαστε για τα κριτήρια στα οποία βασίστηκε η προτεινόμενη συνένωση και θέτουμε τους εξής προβληματισμούς:

Συνενώνονται μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας οι οποίες δεν έχουν ομοιογενείς ομάδες στόχους όσον αφορά τις κατηγορίες αναπηρίας. Παρατηρείται ότι σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που παραμένουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου συγχωνεύονται παραρτήματα τα οποία εξυπηρετούν κατηγορίες αναπηρίας που έχουν διαφορετικές ανάγκες και για τις οποίες απαιτείται διαφορετική επιστημονική προσέγγιση.
Οι κανονισμοί λειτουργίας των Μονάδων στις οποίες εντάσσονται παραρτήματα σε πολλές περιπτώσεις είναι ανομοιογενείς. Επομένως είναι αμφίβολο, εάν θα μειωθεί ο όγκος γραφειοκρατικών διαδικασιών και επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας. Αυτό το στοιχείο σε συνδυασμό με το νέο μοντέλο Διοίκησης που εισάγεται με το υπό συζήτηση ν/σ και με τις ρυθμίσεις του άρθρου 5 «Οργανισμοί Λειτουργίας Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας» εγκυμονεί κινδύνους άκριτης κατάργησης, τροποποίησης των παραρτημάτων, του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών τους κ.λπ. Τέτοιου είδους ζητήματα προτείνονται από τον Υποδιοικητή ο οποίος στην ουσία υποκαθιστά τις Επιτροπές Διοίκησης των παραρτημάτων.
Δεν λαμβάνονται υπόψη πληθυσμιακά κριτήρια, οι πραγματικές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν σε τοπικό επίπεδο, η κτιριακή υποδομή και ο εξοπλισμός. Ως παράδειγμα αναφέρουμε το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων ¨Ο Αριστεύς¨ με έδρα το Δήμο Λάρισας, το οποίο έχει τέτοιου είδους κτιριακές υποδομές και εξοπλισμό που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως Κέντρο Αποκατάστασης συνδεόμενο με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Σύμφωνα όμως με το ν/σ στο Θεραπευτήριο αυτό συγχωνεύονται και λειτουργούν άκριτα δύο άλλες μονάδες εκ των οποίων η μονάδα αυτιστικών του Βόλου. Δηλαδή μένει αναξιοποίητο ένα Θεραπευτήριο που έχει όλες τις προοπτικές να λειτουργήσει ως μονάδα αποκατάστασης και λειτουργεί σε ένα νομό όπως η Λάρισα στον οποίο ανθεί η λειτουργία ιδιωτικών μονάδων αποκατάστασης.
Για την άκριτη και χωρίς σχέδιο ανασυγκρότηση του συστήματος Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας αναφέρουμε ως παράδειγμα τη διασύνδεση του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Ν. Αχαΐας με το Νοσοκομείο « Άγιος Ανδρέας», παρόλο που σύμφωνα με τη θέση της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑμεΑ Δυτικής Ελλάδας και με επίσημη τοποθέτηση του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων προς την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια θα έπρεπε να συνδεθεί με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, στο οποίο λειτουργεί άρτιο Κέντρο Αποκατάστασης.

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει στα εν’ λόγω άρθρα επιχειρείται να αντιμετωπιστεί με διοικητικό τρόπο η οργάνωση και λειτουργία των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας. Απουσιάζει παντελώς οποιαδήποτε αναφορά στην οργάνωση και ανάπτυξη ολοκληρωμένου προγράμματος κοινωνικής ένταξης και αποϊδρυματοποίησης των Ελλήνων και Ελληνίδων που διαβιούν σε θεραπευτήρια Χρονίων Παθήσεων και στα ΚΕΠΕΠ της χώρας. Η αποϊδρυματοποίηση και κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ πρέπει να αποτελεί βασική επιδίωξη του Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας. Άλλωστε αυτή ήταν και η βασική επιδίωξη της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ στο Πρόγραμμα του (βλ. σελ. 47 Προγραμματικές Δηλώσεις ΠΑΣΟΚ).

Θέσεις της Ε.Σ.ΑμεΑ. επί των άρθρων 2,3,4,5, για το νέο σύστημα Διοίκησης των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας.

Η εκπροσώπηση της Ε.Σ.ΑμεΑ. στα Δ.Σ. των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και στις Επιτροπές των Παραρτημάτων τους αποτέλεσε πρωτοπόρο γεγονός και σηματοδότησε την απαρχή μιας νέας κουλτούρας για την υιοθέτηση της νέας δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία.

Το υπό συζήτηση ν/σ καταργεί τις Επιτροπές Διοίκησης στα παραρτήματα και ορίζει σε κάθε παράρτημα τη θέση Υποδιοικητή. Δεν είμαστε αντίθετοι στον ορισμό του Υποδιοικητή. Ιδιαίτερα όμως σοβαρό είναι το γεγονός ότι στα παραρτήματα όπως αυτά καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 1 δεν διατηρούνται οι Επιτροπές Διοίκησης και ο θεσμός της εκπροσώπησης του αναπηρικού κινήματος. Δηλαδή με το παρόν ν/σ καταργείται το θεμελιώδες δικαίωμα της άμεσης εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία σε φορείς παρεχόμενων υπηρεσιών προς αυτούς.

Η Ε.Σ.ΑμεΑ προτείνει τον καθορισμό Επιτροπών Διοίκησης στα παραρτήματα όπως άλλωστε προβλέπονταν στο ν. 3106/2003 και την εκπροσώπησή της Ε.Σ.ΑμεΑ. σε όλους τους Οργανισμούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Παροχή Υπηρεσιών Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης από το Εθνικό Σύστημα Υγείας με την ένταξη των Κ.Α.Φ.Κ.Α και ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ στο Ε.Σ.Υ.

Με το παρόν όμως ν/σ συγκροτείται άκριτα χωρίς να ληφθούν υπόψη οι πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών ένα Εθνικό Σύστημα Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται σημαντικές υπηρεσίες Κοινωνικής Επανένταξης και Αποκατάστασης τις οποίες στοιχειωδώς επιτελούσαν τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ της χώρας. Δηλαδή δεν προβλέπεται ουδεμία πρόνοια για την «αποϊδρυματοποίηση» και την κοινωνική επανένταξη των ατόμων με αναπηρία.

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες μετονομάζονται σε Κέντρα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης. Ουσιαστικά αλλάζει η φιλοσοφία και οι σκοποί για τους οποίους ιδρύθηκαν όπως αποτυπώνονται στο ν. 2646/98, άρθρο 13, περ. β, παρ. 1. Άλλωστε για την επιτέλεση αυτών των σκοπών και για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται σε αυτό το Νόμο χρηματοδοτήθηκαν τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η μετονομασία όλων των ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ σε Κέντρα Ιατρικής και Φυσικής Αποκατάστασης, η κατάργησή τους ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δίκαιου και η ένταξή τους στο Ε.Σ.Υ. ως αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες των νοσοκομείων σημαίνει τέλος εποχής για το Πρωτοβάθμιο Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας με αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα των καθημερινών συνθηκών ζωής των ατόμων με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις.

Βασικές και αναλλοίωτες αρχές και θέσεις του αναπηρικού κινήματος για την αποκατάσταση.

Προτού θέσουμε τα ερωτήματά μας για τον τρόπο που σχεδιάστηκε το Δίκτυο Ιατρικής και Φυσικής Αποκατάστασης διατυπώνουμε τις εξής βασικές και αναλλοίωτες αρχές μας:

Η Ε.Σ.ΑμεΑ. στήριξε με σθένος το θεσμό των Κέντρων Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης γιατί το απαιτούσαν αντικειμενικές κοινωνικές ανάγκες. Ο θεσμός όμως αυτός στη διαδρομή του έχασε τον προσανατολισμό του, αφού κάποια από τα ΚΑΦΚΑ μετατράπηκαν σε Θεραπευτήρια Χρονίων Παθήσεων (Κλειστής Περίθαλψης) στο οποίο περιθάλπονται βαριά περιστατικά.
Τα ΚΑΦΚΑ σύμφωνα με τις προτάσεις μας θα έπρεπε να λειτουργούν με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, όπως φυσιάτρους, ορθοπεδικούς, φυσικοθεραπευτές κ.λπ. να διασυνδέονται επιστημονικά με τα νοσοκομεία και μεταξύ τους υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης που εδρεύει στο Ίλιον και ήδη έχει ενταχθεί στο Ε.Σ.Υ.

Ερωτήματα επί των κριτηρίων σχεδιασμού του προτεινόμενου Συστήματος Αποκατάστασης.

Με ποια κριτήρια σχεδιάστηκε το σύστημα αποκατάστασης του υπό συζήτηση ν/σ; Με ποια κριτήρια δημιουργούνται Κέντρα Ιατρικής και Φυσικής Αποκατάστασης σε κάθε γωνιά της χώρας, αφού όλα πλέον τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ μετονομάζονται σε Κέντρα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσονται στα νοσοκομεία; Με αυτό το σχεδιασμό υπάρχουν νομοί της χώρας στους οποίους δημιουργούνται δύο ή και περισσότερα Κέντρα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης. Τρανό παράδειγμα η Περιφερειακή ενότητα της Φλώρινας, στην οποία σύμφωνα με το νέο μοντέλο θα λειτουργεί το ΚΑΦΚΑ Αμυνταίου Φλώρινας, ενταγμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας και το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Φλώρινας, που μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας «Ελένη Θ. Δημητρίου».

Πραγματικά, διερωτόμαστε εάν υπάρχουν σχετικές μελέτες, επιδημιολογικές, πληθυσμιακές και λοιπές που δείχνουν ότι ο νομός Φλώρινας έχει πλήθος περιστατικών που χρήζουν ιατρικής και φυσικής αποκατάστασης. Προς τι λοιπόν η οργάνωση και λειτουργία δύο Κέντρων Φυσικής Αποκατάστασης σε τόσο κοντινή χιλιομετρική απόσταση. Ανάλογο είναι και το ερώτημα σε άλλους νομούς της χώρας, όπως στο νομό Μεσσηνίας, όπου το ΚΑΦΚΑ Φιλιατρών εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας. Ομοίως το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Μεσσηνίας μετονομάζεται σε Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το επιτυχημένο έργο και η υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής και εργασιακής ένταξης και επανένταξης από την μέχρι σήμερα λειτουργία του. 150 ωφελούμενοι άτομα με αναπηρία σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση θα μείνουν χωρίς Πρωτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα.

Το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Έβρου με ποιο σκεπτικό εντάσσεται στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης από τη στιγμή που υπάρχει μονάδα αποκατάστασης σε αυτό το νοσοκομείο; Με ποιο σκεπτικό η ακριτική Ορεστειάδα και ο νόμος Έβρου απογυμνώνεται και τα άτομα με αναπηρία δεν καλύπτονται από τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας;

Σε άλλες περιπτώσεις ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ μετατρέπονται σε Κέντρα Ιατρικής και Φυσικής Αποκατάστασης και εντάσσονται ως αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες σε νοσοκομεία, στα οποία ήδη υπάρχουν Κλινικές Αποκατάστασης, οι οποίες δεν λειτουργούν λόγω έλλειψης στελέχωσης τους με το κατάλληλο επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Δηλαδή τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ μετονομαζόμενα σε Κέντρα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης εντάσσονται σε νοσοκομεία στα οποία δεν υπάρχει το κατάλληλο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ήτοι φυσίατροι, ορθοπεδικοί, φυσικοθεραπευτές κ.λπ. Πως λοιπόν θα λειτουργήσει το σύστημα ανακατανομής προσωπικού προς όφελος των εξυπηρετούμενων, όταν αυτό το προσωπικό δεν υπάρχει;

Πως θα καλυφθούν από εδώ και στο εξής τα άτομα που περιθάλπονται στο ΚΑΦΚΑ Νιγρίτας και ΚΑΦΚΑ Φιλιατρών τα οποία λειτουργούν χρόνια τώρα ως Θεραπευτήρια Χρονίων Παθήσεων; Γιατί μένουν χωρίς Κέντρα Αποκατάστασης μεγάλες πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη. Τι έχει να πει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για τις πόλεις της Λάρισας, Ιωαννίνων, Ηράκλειο Κρήτης;

Πως είναι δυνατόν να δημιουργείται Δίκτυο Αποκατάστασης χωρίς να ιδρύεται επιτελική Διεύθυνσης Αποκατάστασης στο Υπουργείο Υγείας η οποία θα παρακολουθεί την εφαρμογή και την υλοποίηση κατάλληλων μέτρων; Ποιος θα συντονίζει το έργο του Δικτύου Αποκατάστασης; Σε αυτά τα ερωτήματα κατατίθενται συγκεκριμένες προτάσεις σε επόμενη ενότητα.

Παρατηρήσεις επί του προτεινόμενου μοντέλου Διοίκησης:

Σχετικά με το νέο μοντέλο Διοίκησης προβλέπεται ότι υπεύθυνος για την επιστημονική λειτουργία των Μονάδων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης θα είναι ιατρός Διευθυντής του ΕΣΥ. Είναι δυνατό ένα σοβαρό εγχείρημα που στοχεύει στην ποιοτική άνοδο των παρεχόμενων υπηρεσιών να μην ορίζει ότι Επιστημονικός Συντονιστής θα είναι Ιατρός με την ειδικότητα του Φυσιάτρου; Πόσοι όμως φυσίατροι υπηρετούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μόλις 35 οι οποίοι υπηρετούν μόνο στην Περιφέρεια Αττικής.

Με ποιο προσωπικό ελέγχονται τα περιστατικά που αναζητούν αποκατάσταση σε Κέντρα του Εξωτερικού; Αμφίβολο είναι εάν υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος. Γιατί με το παρόν ν/σ δεν θίγεται το τεράστιο αυτό θέμα που έχει άμεση σχέση με τα δημοσιονομικά της χώρας; Ποιους εξυπηρετεί αυτή η κατάσταση;


Θέσεις και προτάσεις της Ε.Σ.ΑμεΑ για τα ΚΑΦΚΑ, τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ και την ανασυγκρότηση του Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας:

Το βέβαιο είναι ότι καταργείται ο σημαντικός ρόλος των ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ. Ο τίτλος ενός φορέα σηματοδοτεί και τους στόχους σκοπούς λειτουργίας τους. Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης ΑμεΑ υπηρετούσαν την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με αναπηρίες και όλες τις κατηγορίες αναπηρίας. Εμπεριείχαν και τον σημαντικό όρο της Κατάρτισης. Είναι αδιανόητη η μαζική μετατροπή τους σε Κέντρα Ιατρικής και Φυσικής Αποκατάστασης.

Η εξοικονόμηση πόρων μέσω της διοικητικής τους συνένωσης, και η άποψη που υποστηρίζει ότι τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ έως σήμερα υπολειτουργούσαν και δεν είναι αναξιοποίητος ο εξοπλισμός τους δεν μπορεί να στηρίξει την άκριτη και μαζική διασύνδεσή τους με τα νοσοκομεία.

Η πάγια θέση της Ε.Σ.ΑμεΑ. για την αξιοποίηση των ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ είναι :

Άρτια στελέχωσή τους με το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό προκειμένου να παρέχει όλων των ειδών και ανώτερης ποιότητας παρεχόμενες υπηρεσίες.
Στελέχωσή τους με τη θέση διοικητικού Διευθυντή για την εύρυθμη λειτουργία τους.
Κατάλληλη επιλογή ενός ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ανά υγειονομική περιφέρεια το οποίο θα διατηρηθεί ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και στο οποίο θα ανήκουν ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ που ανήκουν στα όρια της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας με αυτό, με στόχο την Διοικητική συνένωσή τους και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

Σε ότι αφορά το Δίκτυο Αποκατάστασης και την λειτουργία των ΚΑΦΚΑ προτείνουμε:

Διατήρηση των ΚΑΦΚΑ και επιτέλεση των αρχικού σκοπού ίδρυσής τους με την κατάλληλη επιλογή των ΚΑΦΚΑ που καλύπτουν τις ανάγκες αποκατάστασης των τοπικών κοινωνιών, δεδομένου ότι υπάρχουν ΚΑΦΚΑ τα οποία λειτουργούν πλέον ως Θεραπευτήρια Χρονίων Παθήσεων και παρέχουν αυτή τη στιγμή υπηρεσίες κλειστής νοσηλείας.
Ίδρυση και οργάνωση δικτύου αποκατάστασης μέσω της επιστημονικής διασύνδεσής τους με τα νοσοκομεία και υπό την εποπτεία του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης
Άμεση στελέχωσή τους με κατάλληλο εξειδικευμένο ιατρικό, παραϊατρικό προσωπικό ήτοι φυσιάτρους, φυσικοθεραπευτές, ορθοπεδικούς κ.λπ.
Επιστημονικές Επιτροπές στις οποίες συντονιστής θα ορίζεται Φυσίατρος και όχι ιατρός γενικής και αόριστης ειδικότητας με βαθμό Διευθυντή όπως αναγράφεται στο άρθρο του υπό συζήτηση ν/σ
Θεσμική σύσταση Επιτροπών Διοίκησης στα Κέντρα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης, στο οποία ορίζεται με το παρόν ν/σ Υποδιοικητή και συμμετοχή εκπροσώπων της Ε.Σ.ΑμεΑ. σε στις Επιτροπές Διοίκησης. Επισημαίνουμε ότι στα Κέντρα που διασυνδέονται με νοσοκομεία δεν συμμετέχει εκπρόσωπος της Ε.Σ.ΑμεΑ.
Ορισμός και συγκρότηση Διοικούσας Επιτροπής στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (πρώην Ε.Ι.Α.Α.) και συμμετοχή εκπροσώπου της Ε.Σ.Α.μεΑ σε αυτήν. Η Ε.Σ.ΑμεΑ. συμμετείχε βάσει του ν. 3868/2010 στο Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης το οποίο καταργήθηκε μετα΄την την διασύνδεσή του με το ΚΑΤ.

Τέλος δηλώνουμε ότι ένα σοβαρό εγχείρημα ίδρυσης Δικτύου Μονάδων Αποκατάστασης προϋποθέτει :

Ίδρυση επιτελικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ειδική Επιτροπή για τη μελέτη του Συστήματος Αποκατάστασης στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ) με την συμμετοχή εκπροσώπων της Ε.Σ.ΑμεΑ

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Υφυπουργέ,

Απευθύνουμε έκκληση για να ακούσετε την κραυγή αγωνίας και απόγνωσης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους. Το παρόν ν/σ οδηγεί της χώρα σε βαθιά οπισθοδρόμηση σε ότι αφορά το Δημόσιο Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας και ιδιαίτερα σε ότι αφορά τον τομέα της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας.

Ζητούμε άμεση συνάντηση για να σας παρουσιάσουμε αναλυτικά τις θέσεις προτάσεις επί του θέματος.

Με εκτίμηση

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Υ.Κ.Α. » Προτάσεις και θέσεις της Ε.Σ.ΑμεΑ. επί του ν/σ «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis