Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Υγείας

Αθήνα: 04/11/2022

ΠΡΟΣ:
κ. Α. Πλεύρη, Υπουργό Υγείας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Γ. Γεραπετρίτη
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Χ. Σκέρτσου
- Γραφείο Αν. Υπουργού Υγείας, κ. Α. Γκάγκα
- Γραφείο Γ. Γ. Υπηρεσιών Υγείας, κ. Ι. Κωτσιόπουλου
- Γραφείο Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας, κ. Ε. Αγαπηδάκη
- Γραφείο Γ.Γ. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κ. Μ. Θεμιστοκλέους
- Οργανώσεις Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Η Ε.Σ.Α.μεΑ. καταθέτει τις προτάσεις - παρατηρήσεις της στο σχέδιο νόμου με θέμα: «Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας


Κύριε Υπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα και αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας.

Με το παρόν έγγραφό μας και με αφορμή το σχέδιο νόμου «Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, καταθέτουμε τις προτάσεις μας, οι οποίες υποβλήθηκαν και ηλεκτρονικά στις 03.11.2022 στον διαδικτυακό τόπο www.opegov.gr. και ζητάμε τον ορισμό συνάντησης μαζί σας, προκειμένου να σας αναπτύξουμε πιο διεξοδικά τις θέσεις της Συνομοσπονδίας.
Λαμβάνοντας υπόψη:
• την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας», συνταγματικές επιταγές και απαιτήσεις της εθνικής μας νομοθεσίας, όπως:
• τον ν.4488/2017, ο οποίος αναφέρει στο άρθρο 68 «Νομοπαραγωγική διαδικασία, ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων και παραγωγή επίσημων στατιστικών για τα ΑμεΑ» τα εξής: «1. Κατά το στάδιο της νομοπαραγωγικής διαδικασίας τα αρμόδια όργανα συνεκτιμούν τα δικαιώματα των ΑμεΑ, όπως αυτά περιγράφονται στη Σύμβαση και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης σχεδίων νόμου, συνεργάζονται με το Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 69 και με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 70 και τελούν σε διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των ΑμεΑ [...]»
• τον ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), με τον οποίο η χώρα μας κύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλο που τη συνοδεύει, γεγονός που συνεπάγεται την εφαρμογή της σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο,
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει τα παρακάτω:
Άρθρο 10 Απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα των ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας και των ιατρών μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Τροποποίηση περ. α' παρ. 1 και αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 11 ν. 2889/2001
Με την παρ 1. του άρθρου 10, σύμφωνα με την οποία γίνεται τροποποίηση της περ. α' παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001, αναφορικά με την παροχή δυνατότητας υπό προϋποθέσεις, άσκησης ιδιωτικού έργου από ιατρούς και επιστημονικό προσωπικό πλήρους απασχόλησης που υπηρετούν στο ΕΣΥ, θεωρούμε ότι καταστρατηγείται ο δημόσιος, εθνικός και κοινωνικός χαρακτήρας του συστήματος υγείας, εφόσον οι εν λόγω επιστήμονες υγείας, παρέχοντας ιδιωτικό έργο κατά τις απογευματινές ώρες σε άλλους ιδιωτικούς φορείς, θα έχουν μειωμένο ενδιαφέρον εξυπηρέτησης των πολιτών στα νοσοκομεία και θα μετακινούν λόγω συμφέροντος την εξυπηρέτηση των ασθενών στον ιδιωτικό τομέα, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί η ιδιωτική δαπάνη υγείας στους ασθενείς, η οποία ήδη έχει διογκωθεί και μέσω της φαρμακευτικής και εργαστηριακής περίθαλψης.
Με δεδομένη την υποβάθμιση λειτουργίας των μονάδων χρονίως πασχόντων που λειτουργούν στα δημόσια νοσοκομεία, η διάταξη αυτή θα αποδυναμώσει ακόμη περισσότερο τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών υγείας εις βάρος των φτωχότερων ασθενών. Όσοι γνωρίζουν πως λειτουργούν τα δημόσια νοσοκομεία και ειδικότερα οι μονάδες χρονίως πασχόντων, γνωρίζουν ότι για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους που είναι υποβαθμισμένες από την οικονομική κρίση και την πανδημία, απαιτείται η στελέχωση αυτών με μόνιμο επαρκές προσωπικό και όχι από ιατρούς με ημιμόνιμη απασχόληση ή γιατρούς των δημοσίων νοσοκομείων που θα απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα αλιεύοντας το πελατολόγιο τους από το υποβαθμισμένο ΕΣΥ. Το Υπουργείο Υγείας ωθεί τους ιατρούς του να αναζητήσουν οι ίδιοι την αύξηση των οικονομικών απολαβών τους, ασκώντας ιδιωτικό έργο, αντί να προβεί ως οφείλει στην αύξηση των πενιχρών μισθών τους, το οποίο θα δημιουργήσει ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και κίνητρο για την προσέλκυση νέων ιατρών ενώ ταυτόχρονα θα επιτευχθεί και ο διττός στόχος για τους πολίτες, δηλαδή η παροχή δωρεάν και αναβαθμισμένων υπηρεσιών υγείας από το δημόσιο.
Εν κατακλείδι, βασική προϋπόθεση για να σταθεί ο ιδιωτικός τομέας αρωγός στο δημόσιο σύστημα υγείας, είναι ένα ισχυρό σύστημα υγείας, με ισχυρή και άρτια νοσοκομειακή περίθαλψη, έτσι ώστε ο ιδιωτικός τομέας να συμπληρώνει και όχι να υποβαθμίσει το δημόσιο σύστημα υγείας.
Άρθρο 25 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας – Τροποποίηση παρ. 1 και 3 και προσθήκη παρ. 4 έως 6 στο άρθρο 2 ν. 1278/1982
Για ακόμη μία φορά εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας για τη μη πρόβλεψη συμμετοχής εκπροσώπου της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, το οποίο αφορά στην τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 1278/1982, δεν έχει προβλεφθεί στο 29μελές Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, η συμμετοχή εκπροσώπου οριζόμενου από την Ε.Σ.Α.μεΑ. -όπως έχει προβλεφθεί για όλους τους άλλους κοινωνικούς εταίρους- αλλά εκπροσώπου των ληπτών υπηρεσιών υγείας με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι κληρώνονται δημόσια από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας μεταξύ των εκπροσώπων που προτείνουν οι σύλλογοι και οι ενώσεις ασθενών.
Η τακτική αυτή εκτός του ότι είναι αντιδημοκρατική και βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τη διαδικασία κοινωνικού διαλόγου, έρχεται σε αντίθεση και με το άρθρο 60 του πρόσφατα ψηφισμένου νόμου 4931/2022, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται για την Πολιτεία και κατ' επέκταση και για το Υπουργείο Υγείας, οι εν λόγω φορείς να εκπροσωπούνται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και από την Ένωση Ασθενών Ελλάδος.
Θεωρούμε αδιανόητο να μη συμμετέχει η Ε.Σ.Α.μεΑ. στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, το οποίο είναι συμβουλευτικό όργανο σε θέματα δομής και λειτουργίας του συστήματος υγείας, έχει ουσιαστική ευθύνη για τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό γενικών στόχων και κατευθύνσεων και τη διαμόρφωση γενικά της εθνικής στρατηγικής στον τομέα υγείας.
Η έλλειψη εκπροσώπησής μας στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της αρχής της εκπροσώπησης και αδικία για όλο το αναπηρικό κίνημα της χώρας.
Άρθρο 32 Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας
Θεωρούμε ότι πρέπει να αναφέρεται ρητά η υποχρεωτικότητα ένταξης στο πρόγραμμα σπουδών των ΔΙΕΚ αρμοδιότητας του Υπ. Υγείας, μαθήματος για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην υγεία, καθώς και η εκπαίδευση των σπουδαστών στην επικοινωνία και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις που λαμβάνουν υπηρεσίες υγείας (α', β', γ' βαθμού υπηρεσίες).
Άρθρο 38 Διακομιδές ασθενών νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας
Σε αυτό το άρθρο, κρίνεται απαραίτητο να διασφαλιστεί η μεταφορά των ασθενών στο τέλος της νοσηλείας τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Άρθρο 40 Δυνατότητα χρήσης του όρου «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» στην επωνυμία ή στον διακριτικό τίτλο ιδιωτικών κλινικών – Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 33 ν. 4600/2019
Σε αυτό το άρθρο δίνεται η δυνατότητα στις ιδιωτικές κλινικές να χρησιμοποιούν τον όρο «Ιδιωτικό νοσοκομείο» υπό προϋποθέσεις, που δεν αμφισβητείται η σημαντικότητά τους, προβλέποντας και ποιοτικά κριτήρια για τη λειτουργία τους, τα οποία θα καθορισθούν με Υπουργική Απόφαση. Εύλογα διερωτόμαστε πως θα λειτουργήσει ένα τέτοιο μέτρο που ουσιαστικά αναβαθμίζει τις ιδιωτικές κλινικές από τη στιγμή που σε αυτό το ν/σ η πρόθεση του νομοθέτη δεν είναι και η αναβάθμιση των δημοσίων νοσοκομείων, τα οποία αυτή τη στιγμή υπολειτουργούν. Ποια ποιοτικά κριτήρια, τα οποία θα καθοριστούν για τη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών θα ισχύουν για τα δημόσια νοσοκομεία; Με αυτή τη διάταξη και δεδομένης έλλειψης μέτρων για την αναβάθμιση των δημόσιων νοσοκομείων, θα δημιουργηθούν νοσοκομεία δύο ταχυτήτων, δηλαδή νοσοκομεία για τους έχοντες και νοσοκομεία για τους μη έχοντες.
Επιπλέον, πρέπει να γίνει ρητή και σαφής αναφορά στην υποχρέωση των Ιδιωτικών Κλινικών να πληρούν όλους τους όρους και προϋποθέσεις/προδιαγραφές προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, καθώς επίσης και να διαθέτουν 1-2 κλίνες ΜΑΦ/ΜΕΘ αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
Άρθρο 44 Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης ιδιωτικής κλινικής – Τροποποίηση άρθρου 8 ν. 4600/2019
Σε αυτό το άρθρο κρίνεται απαραίτητο να προστεθεί διάταξη για την κτιριακή προσβασιμότητα (ΝΟΚ 4067/2012 όπως τροποποιήθηκε, Σχεδιάζοντας για όλους) καθώς για την πρόβλεψη χώρων υγιεινής σε κάθε τμήμα.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Υ.Κ.Α. » Η Ε.Σ.Α.μεΑ. καταθέτει τις προτάσεις - παρατηρήσεις της στο σχέδιο νόμου με θέμα: «Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis