ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ - Κέντρο Αυτισμού SOS

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Αξιολόγησης & Επιλογής Ωφελούμενων, δίνεται παράταση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (με Αρ. Πρωτ.: 1734 - 27/09/2021) υποβολής αιτήσεων για κάλυψη δυο θέσεων ωφελουμένων της πράξης με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ», με κωδικό ΜΙS 5002120.

Οι αιτήσεις, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, μπορούν να κατατεθούν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στα γραφεία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ «SOS», Μπουκαμβίλιας 4, ΤΚ: 136 72, ΑΧΑΡΝΑΙ, μέχρι την 01/11/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 το μεσημέρι.

Ο Φορέας δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα με ανάρτηση του σχετικού Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του φορέα (www.kentrosos.gr) και ενημερώνει τους ωφελούμενους στις 02/11/2021.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά του ανωτέρω πίνακα προς την Επιτροπή Αξιολόγησης & Επιλογής Ωφελούμενων έως την 05/11/2021 και ώρα 14:00. Στη συνέχεια και μετά την διαδικασία αξιολόγησης των ενστάσεων, θα αναρτηθεί ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των ωφελουμένων και επιλαχόντων στις 06/11/2021 στην ιστοσελίδα του φορέα.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή