""Γραφείο Τύπου" "

Το Γραφείο Τύπου της Ε.Σ.Α.μεΑ., αξιοποιώντας την ιστοσελίδα της, το Περιοδικό της «Θέματα Αναπηρίας», την κοινωνική δικτύωση και την τακτική αποστολή Δελτίων Τύπου, συνέβαλε τα μέγιστα στην καλύτερη ενημέρωση των ατόμων με αναπηρία και του γενικού πληθυσμού για τα ζητήματα γύρω από την αναπηρία και τις εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, πάντοτε προωθώντας τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, ώστε να πάψουν τα άτομα με αναπηρία να μετατρέπονται από υποκείμενα δικαιωμάτων σε αντικείμενα θαυμασμού ή οίκτου.  Τα τελευταία χρόνια το Γραφείο Τύπου, χρησιμοποιώντας όλα τα παραπάνω εργαλεία συνέβαλε στη δημοσιοποίηση των αγώνων του αναπηρικού κινήματος, των διαμαρτυριών και των αιτημάτων του, με μεγάλο άνοιγμα τόσο στα ΜΜΕ της χώρας όσο και σε κάθε πολίτη, μέσω κινητοποιήσεων και συνεντεύξεων Τύπου.

Η ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. (www.esamea.gr)  συνιστά ένα σημαντικό εργαλείο, καθώς  δίνει τη δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένης και αξιόπιστης πληροφόρησης για κάθε επισκέπτη, άτομο με αναπηρία ή μη, με σκοπό την ενημέρωσή του, τη θεμελίωση της διεκδίκησής του ή τον εμπλουτισμό της μελέτης του σε θέματα αναπηρίας. Η ιστοσελίδα που συμμορφώνεται πλήρως με τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας και είναι πλήρως προσβάσιμη σε όλα τα άτομα με αναπηρία (Επίπεδο Προσβασιμότητας «ΑΑΑ»), τροφοδοτείται με Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου, το Περιοδικό, τις Εκθέσεις, τις έρευνες και τις μελέτες, αλλά και με τα Έργα που η Συνομοσπονδία κατά καιρούς υλοποιεί. Ο βασικός στόχος του ιστοχώρου της Ε.Σ.Α.μεΑ. είναι η έγκαιρη ενημέρωση και η έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τη δράση της Συνομοσπονδίας αλλά και γενικότερα σε σχέση με τις εξελίξεις που αφορούν την Αναπηρία στο σύνολό της.

Στο πλαίσιο αυτό, εδώ θα βρείτε συγκεντρωμένα τα Δελτία τύπου και τις Ανακοινώσεις του Γραφείου Τύπου, καθώς και χρήσιμο Υλικό δημοσιότητας και πληροφόρησης της Ε.Σ.Α.μεΑ..

Χρησιμοποιήστε το παραπάνω μενού για να ενημερωθείτε αναλόγως.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή