Πρόσκληση σε Συνέδριο για την Ενδυνάμωση των Ατόμων με Ψυχική Αναπηρία, Αθήνα 14 Νοεμβρίου 2014

H Ε.Σ.Α.μεΑ. στο πλαίσιο του Έργου «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ», Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», διοργανώνει Συνέδριο με θέμα «Ενδυνάμωση των Ατόμων Ψυχική Αναπηρία: Αυτό-εκπροσώπηση και Αυτό-συνηγορία».

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 14 Νοεμβρίου 2014 στην Αθήνα στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (10ος όροφος).

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα αναπτυχθούν θεματικές ενότητες όπως:

1. Παρουσίαση του Έργου «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ».
2. Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και η επίδρασή της στο πεδίο της Ψυχικής Αναπηρίας.
3. Δίκαιο και Ψυχική Αναπηρία
4. Μορφές συλλογικής έκφρασης: αυτό-οργάνωση, αυτό-συνηγορία - Διεθνής εμπειρία από τα κινήματα των ίδιων των ατόμων με ψυχική αναπηρία.

Ως Ε.Σ.Α.μεΑ., μέσω του Συνεδρίου, στοχεύουμε στο να αναδειχθούν κατευθύνσεις και εναλλακτικές προσεγγίσεις για την αυτό-οργάνωση των ατόμων με ψυχική αναπηρία, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους και τη διαμόρφωση ενός μοντέλου υποστήριξης των ατόμων με ψυχική αναπηρία που θα βασίζεται στις αρχές και τις αξίες της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Μέσα από τις εισηγήσεις των εκπροσώπων της Πολιτείας, των Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, των εμπειρογνωμόνων και των ίδιων των ατόμων με αναπηρία θα δοθούν ερεθίσματα για κριτική προσέγγιση και γόνιμο διάλογο στα θέματα της ψυχικής αναπηρίας.

Θα ήταν χαρά και τιμή για την Ε.Σ.Α.μεΑ. να συμμετάσχετε στις εργασίες του Συνεδρίου.

Παρακαλούμε για τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής μέχρι τις 7 Νοεμβρίου 2014.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή