Το πρόγραμμα του Συνεδρίου: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ με ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: ΑΥΤΟ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ στις 14.11.2014

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ με ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: ΑΥΤΟ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ στις 14.11.2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

8:30 - 9:30: Εγγραφές

9:30 - 10:00: Χαιρετισμοί
- Βαρδακαστάνης Ιωάννης, Πρόεδρος Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
- Εκπρόσωποι Σωματείων Ατόμων με Ψυχική Αναπηρία
- Συνήγορος του Πολίτη (προς επιβεβαίωση)
- Υφυπουργός Υγείας (προς επιβεβαίωση)

10:00 - 10:30: Παρουσίαση του Έργου: «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ», Ευτύχης Φυτράκης, Διδάκτωρ Νομικής, Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου

10:30 - 12:30: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
- Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία ως εργαλείο για την προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχική αναπηρία, Ξενοφών Κοντιάδης, Καθηγητής Δημόσιου Δικαίου και Θεσμών Κοινωνικής Προστασίας, Πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού και Συνταγματικού Δικαίου
- Το κίνημα των ατόμων με ψυχική αναπηρία και ο ρόλος του στη διαπραγμάτευση και στην τελική διατύπωσης της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, Gabor Gambos, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Δικτύου Χρηστών και Επιζώντων της Ψυχιατρικής (WNUSP)
- Πώς η Επιτροπή της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία έχει προσεγγίσει το θέμα των ατόμων με ψυχική αναπηρία κατά την εξέταση των εκθέσεων των κρατών και των εναλλακτικών εκθέσεων, Victoria Lee, Υπεύθυνη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Διεθνούς Συμμαχίας για την Αναπηρία (IDA).
- Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και τα άτομα με ψυχική αναπηρία: από την σκοπιά του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, An-Sofie Leenknecht, Υπεύθυνη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF).

12:30 - 13:00: Διάλλειμα

13:00 - 14:00 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣE ΔΙΕΘΝΕΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
- Παρουσίαση της Μελέτης για το Άρθρο 12 «Ισότητα ενώπιον του νόμου» και το Άρθρο 13 «Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη» της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Έργου, Μαρία Μουσμούτη, Διδάκτωρ Νομικής, Διευθύντρια του Κέντρου Ευρωπαϊκού και Συνταγματικού Δικαίου
- Τα δικαιώματα των ατόμων με ψυχική αναπηρία στο εθνικό δίκαιο, Ευτύχης Φυτράκης, Διδάκτωρ Νομικής, ειδικός επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη
- Ικανότητα δικαιοπραξίας και πρόσβαση στη δικαιοσύνη, Gabor Gambos, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Δικτύου Χρηστών και Επιζώντων της Ψυχιατρικής (WNUSP)

14:00 - 14:45 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟ-ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
- Παρουσίαση της Έρευνας για την ανάπτυξη και το ρόλο του κινήματος της (Αυτό-) Συνηγορίας σε άλλες χώρες, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Έργου, Μαρία Μουσμούτη, Διδάκτωρ Νομικής, Διευθύντρια του Κέντρου Ευρωπαϊκού και Συνταγματικού Δικαίου
- Πώς τα κινήματα των ατόμων με ψυχική αναπηρία οργανώνονται στην Ελλάδα.
Ιωάννης Βαρδακαστάνης, Πρόεδρος Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
Εκπρόσωπος Σωματείου Ενάντια στην Προκατάληψη για τις Ψυχικές Διαταραχές «Η Αναγέννηση»
Εκπρόσωπος Πρόεδρος Σωματείου Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας «Αυτοεκπροσώπησης»

14:45 - 15:15: Συμπεράσματα

15:15: Γεύμα

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή