Παράταση για την υποβολή αιτήσεων για το ΚΔΗΦ για Άτομα με Νοητική Υστέρηση Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ» ανακοινώνει ότι δίνεται παράταση υποβολής αιτήσεων των δυνητικά ωφελουμένων έως τις 20 Ιουνίου 2017 και ώρα 15:30 το μεσημέρι, για την Πράξη «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Νοητική Υστέρηση: Παροχή Υπηρεσιών Ημερήσιας Φροντίδας, Παραμονής και Δικτύωσης για Άτομα με Νοητική Υστέρηση με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002074 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 (Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων - Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, του Ε. Π. Αττικής 2014-2020».

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Υπ' Αριθμ. Πρωτ. 158/19-05-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δυνητικά Ωφελουμένων.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή