Διεξαγωγή κλήρωσης για περίπτερα στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας

Την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος (Αριστομένους 8, 2ος όροφος) θα διεξαχθεί ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ δημόσια κλήρωση σύμφωνα με την υπ' αρ. 137/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , για τον προσδιορισμό των θέσεων του 30% των κάτωθι κενωθέντων περιπτέρων που θα παραχωρηθούν έναντι καταβολής τέλους 300,00€ προσαυξανόμενο σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου.

Επί των παρακάτω θέσεων, το 30% αντιστοιχεί σε 2 θέσεις (7*30%=2,1).

Α/Α

ΘΕΣΗ

 1

Ελευθερίου Βενιζέλου 116

 2

Ελευθερίου Βενιζέλου 7

 3

Παναγίας Ελεούσας και Πυθαγόρα

 4

Ιερά Οδός και Ελευθερίου Βενιζέλου 2

 5

Ελευθερίου Βενιζέλου 13

 6

Ηρακλείου και Τερψιθέας

7

Σίφνου και Ερεχθείου

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή