Πρόσκληση από το ΚΔΗΦ ΑμεΑ του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες "Η ΑΡΓΩ"

Το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ του Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες "Η ΑΡΓΩ", στα πλαίσια του Προγράμματος "Απογευματινές Υπηρεσίες Διημέρευσης & σε Άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό στο δήμο Πειραιά και σε Όμορους Δήμους", της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5002482 από την ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ προβαίνει σε 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προκειμένου να δεχθεί εκ νέου αιτήσεις από δυνητικά ενδιαφερόμενους.

Η πρόσκληση επισυνάπτεται. 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή