Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Διαγωνισμός για απασχόληση 200 ατόμων στην καθαριότητα μέσω ΚΟΙΝΣΕΠ

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκήρυξε μέσω του ΕΦΚΑ τη διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας κατ' αποκλειστικότητα από φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 (συμβάσεις ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα ) του Ν.4412/2016 :
α) Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε) του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96) και
β) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) του άρθρου 2 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216).
Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής των Προσφορών: Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. το αργότερο μέχρι 09η/03/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης/παραλαβής των έντυπων προσφορών: 14η/3/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ.
Τα πλήρη έγγραφα της Διακήρυξης καθώς και τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινήσεις διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Φ.Κ.Α.: www.efka.gov.gr 
Αναλυτικά η προκήρυξη.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ » Ανακοινώσεις » Διαγωνισμός για απασχόληση 200 ατόμων στην καθαριότητα μέσω ΚΟΙΝΣΕΠ
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis