Τροποποίηση Προκύρηξης ΑΣΕΠ 3Κ/2018

Νέο ΦΕΚ- Τροποποίηση 3Κ/2018.

Το ΦΕΚ 9/9-2-2018 επισυνάπτεται.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή