Προκήρυξη για 3 θέσεις κοινωνικών λειτουργών στην ΕΣΑμεΑ

Προκήρυξη για 3 θέσεις κοινωνικών λειτουργών δημοσίευσε σήμερα Δευτέρα 7 Ιουλίου η ΕΣΑμεΑ, στα πλαίσια υλοποίησης δράσης με τίτλο: «Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς» για την ανάδειξη της Εθνικής Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία στις 3 Δεκέμβρη, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στην Αθήνα.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες με έναρξη το Σεπτέμβριο του 2019.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή